LIST OF Not Started MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Feedback
 
1 YAD171211006YadgirInstitutionalSocialSCP ಬಾಚವಾರ ಹೊಸ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00 10/01/201815.000.000.00ದಿ. 05.10.2018ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
2 YAD171211007YadgirInstitutionalSocialSCP ಯದ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00 20/02/201815.000.000.00ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
3 YAD171211010YadgirInstitutionalOthersSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡPRE Yadgir28/03/2018 34.00 18/07/201834.0022.890.00 ದಿ. 05.10.2018ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
4 YAD171213378YadgirInstitutionalEducationGeneralಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 22.00 29/01/201822.000.000.003ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
5 YAD171213395YadgirInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir07/03/2018 24.00  0.000.000.00ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ದಿ. 24.09.2018ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾಗಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6 YAD171221018YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕನಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಸಕನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 47.00 13/10/201747.000.000.00ಎಸ್.ಟಿ.ಎ.ಯವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
7 YAD172213064ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. PRE Yadgir04/11/2017 26.00 15/03/201826.000.000.00 ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಬೇಕಿದೆ.
8 YAD172213070ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 32.00 24/02/201832.000.000.00ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಬೇಕಿದೆ.
9 YAD172213071ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುPRE Yadgir11/07/2017 8.00 25/02/20186.200.000.00ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಬೇಕಿದೆ.
10 YAD172213083ShahapurInstitutionalHealthGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶವಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.CEO11/07/2017 15.00  0.000.000.00 
11 YAD172213087ShahapurInstitutionalOthersGeneralಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir04/07/2018 20.00 13/08/201820.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
12 YAD172213361ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆPWD Yadgir05/09/2018 125.00  0.000.000.00Estimation stage.
13 YAD172213362ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲವ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 56.00 15/02/201852.150.000.00ಟೆಂಡರ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 16.10.2018 ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
14 YAD172213363ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 56.00 15/02/201854.550.000.00ಟೆಂಡರ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 16.10.2018 ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
15 YAD172221094ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಾರಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೋಳಾರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 75.00 13/10/201775.000.000.00Tender Process (Tech. Bid. Evaluation)
16 YAD172221180ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 17 ರ ಕೊಂಚಿಕೊರವೆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 58.62 30/10/201758.620.000.00Tender Process (Tech. Bid. Evaluation )
17 YAD172222118ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಐಕೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 15.00 18/01/201815.000.000.00ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
18 YAD172222204ShahapurInfrastructureWater SupplyTSPಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಕಾಂಡಗೇರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ OHT ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS04/07/2018 10.00 04/08/201810.000.000.00Agreement Stage
19 YAD172223186ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 22 ರ ಕನಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 25.00 26/10/201725.000.000.00ಕಾಯಾಱದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
20 YAD172223371ShahapurInfrastructureWater SupplyGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಬಲ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.RWS03/04/2018 5.00 24/08/20185.000.000.00Agreement Stage
21 YAD172223372ShahapurInfrastructureWater SupplyGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.RWS03/04/2018 5.00 24/08/20185.000.000.00Agreement Stage
22 YAD173212213ShorapurInstitutionalEducationTSPಬಿಜಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 52.36 26/10/201752.360.000.00Tender Process (Tech. Bid. Evaluation )
23 YAD173213222ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 70.00  70.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 16.10.2018 ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
24 YAD173222263ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir20/12/2017 22.00  0.000.000.00Estimate Submitted to CEO for Adm Aproval
25 YAD173223299ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರತ್ತಾಳ-ದೇವಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 240.73 16/07/2018188.350.000.00ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರೀಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ದಿ. 03.10.2018ರಂದು ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
26 YAD173223306ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೋನ್ಹಾಳ ಕೆರೆ ತೂಂಬಿನಿಂದ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)PRE Yadgir03/04/2018 25.00  0.000.000.00Estimate returned for some observations
      TOTAL  1098.71 828.2322.890.00