LIST OF Not Started MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 YAD171211001YadgirInstitutionalEducationSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಶೋಕ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 13/10/201730.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started1/16/2018 4:44:06 PM
2 YAD171211002YadgirInstitutionalEducationSCP ಪರಮೇಶಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 20.00 10/01/201820.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.Not Started4/7/2018 11:39:54 AM
3 YAD171211006YadgirInstitutionalSocialSCP ಬಾಚವಾರ ಹೊಸ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00 10/01/201815.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.Not Started4/7/2018 11:40:43 AM
4 YAD171211007YadgirInstitutionalSocialSCP ಯದ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00 20/02/201815.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 4:50:04 PM
5 YAD171211009YadgirInstitutionalSocialSCP ಕಾಕಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00 20/02/201815.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 4:51:24 PM
6 YAD171213364YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 30.00 29/01/201830.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 4:52:49 PM
7 YAD171213365YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 30.00 29/01/201830.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 4:54:11 PM
8 YAD171213375YadgirInstitutionalEducationGeneralದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 22.00 29/01/201822.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 4:55:11 PM
9 YAD171213376YadgirInstitutionalEducationGeneralದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 25.00 29/01/201825.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 4:57:12 PM
10 YAD171213377YadgirInstitutionalEducationGeneralಗಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 15.00 29/01/201815.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 4:58:02 PM
11 YAD171213378YadgirInstitutionalEducationGeneralಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 22.00 29/01/201822.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:07:57 PM
12 YAD171213379YadgirInstitutionalEducationGeneralಮುನಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 22.00 29/01/201822.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:09:16 PM
13 YAD171213380YadgirInstitutionalEducationGeneralಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗ ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir  10.00 18/01/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:10:19 PM
14 YAD171213381YadgirInstitutionalEducationGeneralಸೈದಾಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 22.00 29/01/201822.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:11:16 PM
15 YAD171213382YadgirInstitutionalEducationGeneralರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:12:09 PM
16 YAD171213383YadgirInstitutionalEducationGeneralರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 10.00 29/01/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:17:52 PM
17 YAD171213384YadgirInstitutionalEducationGeneralಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 10.00 18/01/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:19:03 PM
18 YAD171213385YadgirInstitutionalEducationGeneralಕೊಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:19:50 PM
19 YAD171213386YadgirInstitutionalEducationGeneralಮಲ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:20:33 PM
20 YAD171213387YadgirInstitutionalEducationGeneralನಂದೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:21:14 PM
21 YAD171213388YadgirInstitutionalEducationGeneralಕಟಗಿ ಶಾಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾಋಇ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 22.00 29/01/201822.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:21:52 PM
22 YAD171213389YadgirInstitutionalEducationGeneralಗುರಮಿಠಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಶಾಲೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 30.08 29/01/201830.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started4/7/2018 1:45:17 PM
23 YAD171213390YadgirInstitutionalEducationGeneralಗುರಮಿಠಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಮತ್ತು ವರಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುPRE Yadgir12/12/2017 10.00 18/01/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:23:35 PM
24 YAD171213392YadgirInstitutionalEducationGeneralಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:24:17 PM
25 YAD171213393YadgirInstitutionalEducationGeneralಅರಿಕೇರಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:24:54 PM
26 YAD171213395YadgirInstitutionalEducationGeneralಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir07/03/2018 24.00  0.000.000.00ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತNot Started4/7/2018 11:41:45 AM
27 YAD171221016YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಸಮುದ್ರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 07/10/201715.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started1/17/2018 10:19:06 AM
28 YAD171221018YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕನಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಸಕನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 47.00 13/10/201747.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/7/2018 11:42:46 AM
29 YAD171221032YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬಾಲಚೇಡ್ (ವಾಯ. ಗುಡ್ಲಗುಂಟಾ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50PMGSY11/07/2017 246.65 21/03/2018295.40233.090.00LOA ISSUED.Not Started4/4/2018 1:02:12 PM
30 YAD171223022YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started1/17/2018 10:26:01 AM
31 YAD171223037YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತುರುಕನದೊಡ್ಡಿ (ವಾಯ ವಡವಟ್) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಕಿ.ಮೀ.8.00)PMGSY11/07/2017 413.78 06/03/2018488.800.000.00FINANCIAL BID SUBMITTED FOR APPROVAL.Not Started4/4/2018 12:38:49 PM
32 YAD171223038YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಚ್ಚೋಲಾ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಾರಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಕಿ.ಮೀ. 1.50)PMGSY11/07/2017 90.58 31/01/2018105.50103.780.00WORK ORDER ISSUED.Not Started4/4/2018 12:42:00 PM
33 YAD171223039YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ (ವಾಯ ಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 1.20)PMGSY11/07/2017 68.20 04/12/201779.8064.570.00WORK ORDER ISSUED.Not Started4/4/2018 12:44:59 PM
34 YAD171223040YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅನೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 1.60PMGSY11/07/2017 98.93 31/01/2018114.60105.380.00LOA ISSUED.Not Started4/4/2018 12:48:47 PM
35 YAD171223044YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಅಜೀಜ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಫೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬೀದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00 18/01/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆNot Started4/10/2018 9:53:06 AM
36 YAD171223373YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾ|| ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00 18/01/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started4/10/2018 9:53:49 AM
37 YAD171223394YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿ ಮುದ್ರಾ ದಿಂದ ಕಾನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY08/02/2018 86.00  0.000.000.00CHANGE OF WORK APPROVED AND ESTIMATE AWAITED FROM AEENot Started2/24/2018 12:58:19 PM
38 YAD172211056ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ಧು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 24.00 30/11/201724.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆNot Started3/16/2018 6:26:38 PM
39 YAD172211057ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 8.70 30/11/20178.700.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ Not Started1/17/2018 10:41:33 AM
40 YAD172211058ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 40.00  40.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 2220-02/02/18 Not Started4/10/2018 10:39:32 AM
41 YAD172212075ShahapurInstitutionalSocialTSP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 30/11/201715.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started3/16/2018 6:30:04 PM
42 YAD172213064ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. PRE Yadgir04/11/2017 26.00 15/03/201826.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ltr no:2845 dt:23/03/18Not Started4/7/2018 11:49:36 AM
43 YAD172213065ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 16.00 30/12/201716.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆNot Started3/16/2018 6:30:52 PM
44 YAD172213067ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir04/11/2017 0.00  0.000.000.00ಅಂದಾಜು ಪ್ರತ್ರಿಕೆ ಹಂತ Not Started1/17/2018 10:57:29 AM
45 YAD172213069ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PRE Yadgir11/07/2017 40.00  40.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.Not Started4/10/2018 9:56:11 AM
46 YAD172213070ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 32.00  32.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/10/2018 9:56:54 AM
47 YAD172213071ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುPRE Yadgir11/07/2017 8.00 25/02/20186.200.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ.Not Started4/7/2018 11:51:48 AM
48 YAD172213076ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. PRE Yadgir04/11/2017 8.00 25/02/20187.700.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ. Not Started4/7/2018 11:53:29 AM
49 YAD172213082ShahapurInstitutionalHealthGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಲ್ಯಾಬ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆರ್ಥೋಪೇಡಿಕ್ ಸಲಕರಣಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲಲಿ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್ ಹಾಕುವುದು. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಫೇಸ್ ರಿಡಿಂಗ್ ಬೈಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.CEO11/07/2017 40.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 12:46:49 PM
50 YAD172213083ShahapurInstitutionalHealthGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶವಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.CEO11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/17/2017 10:40:30 AM
51 YAD172213086ShahapurInstitutionalOthersGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 20.00  20.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/10/2018 9:57:26 AM
52 YAD172213087ShahapurInstitutionalOthersGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ Not Started1/17/2018 11:02:57 AM
53 YAD172213361ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Yadgir24/10/2017 0.00  0.000.000.00Change work ProposedNot Started3/8/2018 5:06:24 PM
54 YAD172213362ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲವ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 56.00 15/02/201852.150.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/7/2018 11:55:15 AM
55 YAD172213363ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 56.00 15/02/201854.550.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/7/2018 12:10:57 PM
56 YAD172221094ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಾರಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೋಳಾರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 75.00 13/10/201775.000.000.00Estimate Submitted to PDA College Kalagurgi for tech approvalNot Started2/7/2018 4:16:46 PM
57 YAD172221180ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 17 ರ ಕೊಂಚಿಕೊರವೆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 58.62 30/10/201758.620.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started4/10/2018 3:38:41 PM
58 YAD172221196ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೈಯ್ಯಾಳ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY11/07/2017 26.60 04/12/201733.100.000.00WORK ORDER ISSUED Not Started4/4/2018 1:18:17 PM
59 YAD172222118ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಐಕೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 15.00 18/01/201815.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/9/2018 12:44:06 PM
60 YAD172223135ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 45.00 13/10/201745.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started2/7/2018 3:46:32 PM
61 YAD172223161ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00 15/02/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ.Not Started4/7/2018 12:26:04 PM
62 YAD172223164ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಕುರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇದಿ ಬಾವಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir05/12/2017 10.00 18/01/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆNot Started4/7/2018 12:29:34 PM
63 YAD172223170ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಬಅಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 15/02/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ Not Started4/7/2018 12:31:00 PM
64 YAD172223171ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಹುಡೇದ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 10/01/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ Not Started4/7/2018 12:31:51 PM
65 YAD172223176ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಗುಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶರಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 13.00 07/10/201713.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ Not Started4/7/2018 12:36:55 PM
66 YAD172223186ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 22 ರ ಕನಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 25.00 26/10/201725.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/7/2018 12:37:33 PM
67 YAD172223197ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PMGSY11/07/2017 137.71 04/12/2017163.90134.600.00LOA ISSUED.Not Started4/4/2018 1:26:20 PM
68 YAD172223198ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PMGSY11/07/2017 30.68 04/12/201737.2029.550.00WORK ORDER ISSUED.Not Started4/4/2018 1:32:50 PM
69 YAD172223200ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 25.60 04/12/201732.100.000.00LOA ISSUED ON 12.02.2018 Not Started2/24/2018 1:31:44 PM
70 YAD172223201ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖ್ಯಾತನಾಳದಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY11/07/2017 40.86 04/12/201749.5035.520.00WORK ORDER ISSUED.Not Started4/4/2018 1:47:34 PM
71 YAD172223370ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00 15/02/201810.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆNot Started4/7/2018 12:40:38 PM
72 YAD172223371ShahapurInfrastructureWater SupplyGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಬಲ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.RWS03/04/2018 5.00  0.000.000.00ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/3/2018 11:22:09 AM
73 YAD172223372ShahapurInfrastructureWater SupplyGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.RWS03/04/2018 5.00  0.000.000.00ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/3/2018 11:21:30 AM
74 YAD173211211ShorapurInstitutionalEducationSCPದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 28.00 26/10/201728.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇNot Started2/7/2018 1:46:10 PM
75 YAD173211242ShorapurInstitutionalOthersSCPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುPRE Yadgir11/07/2017 24.63  24.630.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/10/2018 9:59:07 AM
76 YAD173212213ShorapurInstitutionalEducationTSPಬಿಜಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 52.36 26/10/201752.360.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/25/2017 5:22:18 PM
77 YAD173212240ShorapurInstitutionalOthersTSPಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 26/10/201730.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆNot Started12/25/2017 11:07:29 PM
78 YAD173213222ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 70.00  70.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೊಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/10/2018 10:36:01 AM
79 YAD173213233ShorapurInstitutionalSocialGeneralವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00 23/11/201713.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started2/7/2018 1:30:16 PM
80 YAD173213235ShorapurInstitutionalSocialGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  15.000.000.00ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started4/10/2018 10:38:19 AM
81 YAD173213356ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹುಣಸಗಿ 05 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 36.50 11/10/201736.500.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆNot Started4/7/2018 12:50:05 PM
82 YAD173213358ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ(ಜೆ) 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 7.50 11/10/20177.500.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Not Started2/7/2018 1:16:12 PM
83 YAD173222263ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir20/12/2017 22.00  0.000.000.00Estimate Submitted to CEO for Adm AprovalNot Started2/24/2018 6:07:14 PM
84 YAD173223294ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಣಸಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಳವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 29.12 04/12/201733.6028.510.00WORK ORDER ISSUED Not Started4/4/2018 1:49:27 PM
85 YAD173223298ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗನದೊಡ್ಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.40PMGSY11/07/2017 25.72 04/12/201729.3027.030.00WORK ORDER ISSUED Not Started4/4/2018 1:55:35 PM
86 YAD173223299ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರತ್ತಾಳ-ದೇವಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 240.73  0.000.000.00ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started2/7/2018 12:20:26 PM
87 YAD173223306ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೋನ್ಹಾಳ ಕೆರೆ ತೂಂಬಿನಿಂದ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)PRE Yadgir03/04/2018 25.00  0.000.000.00Estimate returned for some observations Not Started4/10/2018 9:50:24 AM
88 YAD173223368ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralSH ದಿಂದ ಕೋನಾಳ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY04/12/2017 70.00 04/12/201785.2083.000.00WORK ORDER ISSUED.Not Started4/4/2018 1:57:52 PM
       TOTAL 3252.55 3005.91845.030.00