LIST OF Not Started MICRO WORKS

Taluka

Sub Type

Sub Sector

Category

Agency

Allocation


Sl.NoWorkcodeTalukaSub TypeSub SectorCategoryWork NameAgencyPlan Approval DateAllocationWork Order AmountExpenditureWork Stage
1 YAD171213378YadgirInstitutionalEducationGeneralಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 22.00 0.000.003ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 15.12.2018ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
2 YAD171213395ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir07/03/2018 24.00 0.000.00ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 15.12.2018ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
3 YAD171221018YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕನಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಸಕನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 47.00 0.000.00ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 15.12.2018ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
4 YAD172213064ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. PRE Yadgir04/11/2017 26.00 0.000.00 ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಬೇಕಿದೆ.
5 YAD172213070ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 32.00 0.000.00ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಬೇಕಿದೆ.
6 YAD172213071ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುPRE Yadgir11/07/2017 8.00 0.000.00ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಬೇಕಿದೆ.
7 YAD172213083ShahapurInstitutionalHealthGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶವಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.CEO11/07/2017 15.00 0.000.00 
8 YAD172213087ShahapurInstitutionalOthersGeneralಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir04/07/2018 20.00 0.000.00ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
9 YAD172213362ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲವ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 56.00 0.000.00ದಿ. 20.10.2018ರಂದು ತಾಂತ್ರೀಕ ಬಿಡ್ಡ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
10 YAD172213363ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 56.00 0.000.002ನೆ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 15.12.2018 ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
11 YAD172221094ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಾರಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೋಳಾರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 75.00 0.000.00"2ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :27.11.2018.
12 YAD172221180ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 17 ರ ಕೊಂಚಿಕೊರವೆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 58.62 0.000.00ದಿ. 17.11.2018ರಂದು ತಾಂತ್ರೀಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
13 YAD172222118ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಐಕೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 15.00 0.000.00ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ
14 YAD173212213ShorapurInstitutionalEducationTSPಬಿಜಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 52.36 0.000.00ದಿ. 07.12.2018ರಂದು ಆಥಿಱಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15 YAD173213222ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 70.00 0.000.00 2ನೆ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 15.12.2018 ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
16 YAD173223299ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರತ್ತಾಳ-ದೇವಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 240.73 0.000.00ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 22.12.2018 ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
17 YAD173223306ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೋನ್ಹಾಳ ಕೆರೆ ತೂಂಬಿನಿಂದ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)PRE Yadgir03/04/2018 25.00 0.000.00ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 15.12.2018ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
      TOTAL  842.710.000.00