LIST OF Under Progress MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Feedback
 
1 YAD171211001YadgirInstitutionalEducationSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಶೋಕ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 13/10/201730.0023.960.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2 YAD171211002YadgirInstitutionalEducationSCP ಪರಮೇಶಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 20.00 10/01/201820.0016.840.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3 YAD171211009YadgirInstitutionalSocialSCP ಕಾಕಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00 20/02/201815.0014.110.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4 YAD171211011YadgirInstitutionalOthersSCP ಇಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 34.00 13/10/201734.0023.530.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5 YAD171211012YadgirInstitutionalOthersSCP ನಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.16 13/10/20177.506.210.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6 YAD171212003YadgirInstitutionalEducationTSP ಮೋಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 18.23 13/10/201718.2314.215.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7 YAD171212004YadgirInstitutionalEducationTSP ಕಣೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 14.31 30/11/201714.3112.310.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8 YAD171212005YadgirInstitutionalEducationTSP ಕೂಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 14.31 30/11/201714.3113.090.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9 YAD171213364YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 30.00 29/01/201830.0025.670.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10 YAD171213365YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 30.00 29/01/201830.0025.020.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11 YAD171213366YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ಶಾಲೆಗೆ 11 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕೀಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಪ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳೆ ಯಾದಗಿರಿ)PWD Yadgir24/10/2017 125.00 20/06/2018125.0095.440.00Column work under progress.
12 YAD171213367YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು)PWD Yadgir24/10/2017 25.00 21/02/201825.0023.1612.31Roof laid,finishing work under progress.
13 YAD171213375YadgirInstitutionalEducationGeneralದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 22.00 29/01/201822.0020.837.79ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14 YAD171213376YadgirInstitutionalEducationGeneralದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 25.00 29/01/201825.0024.700.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15 YAD171213377YadgirInstitutionalEducationGeneralಗಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 15.00 29/01/201815.0014.070.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16 YAD171213379YadgirInstitutionalEducationGeneralಮುನಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 22.00 29/01/201822.0019.780.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17 YAD171213380YadgirInstitutionalEducationGeneralಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗ ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir  10.00 18/01/201810.008.460.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18 YAD171213381YadgirInstitutionalEducationGeneralಸೈದಾಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 22.00 29/01/201822.0020.190.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19 YAD171213382YadgirInstitutionalEducationGeneralರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.0013.270.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20 YAD171213383YadgirInstitutionalEducationGeneralರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 10.00 29/01/201810.008.670.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21 YAD171213384YadgirInstitutionalEducationGeneralಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 10.00 18/01/201810.008.570.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22 YAD171213385YadgirInstitutionalEducationGeneralಕೊಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.0014.030.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23 YAD171213386YadgirInstitutionalEducationGeneralಮಲ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.0014.370.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24 YAD171213387YadgirInstitutionalEducationGeneralನಂದೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.0013.270.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25 YAD171213388YadgirInstitutionalEducationGeneralಕಟಗಿ ಶಾಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾಋಇ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 22.00 29/01/201822.0020.730.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26 YAD171213389YadgirInstitutionalEducationGeneralಗುರಮಿಠಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಶಾಲೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 30.08 29/01/201830.0028.950.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27 YAD171213390YadgirInstitutionalEducationGeneralಗುರಮಿಠಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಮತ್ತು ವರಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುPRE Yadgir12/12/2017 10.00 18/01/201810.009.250.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28 YAD171213391YadgirInstitutionalEducationGeneralಗುರಮಿಠಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ (ಕನ್ಯಾ) ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Yadgir12/12/2017 20.00 21/02/201820.0016.560.00Work is Under Progress (Roof level)
29 YAD171213392YadgirInstitutionalEducationGeneralಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.0014.270.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30 YAD171213393YadgirInstitutionalEducationGeneralಅರಿಕೇರಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir12/12/2017 15.00 29/01/201815.0013.890.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31 YAD171221019YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಯಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.006.105.48ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32 YAD171221032YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬಾಲಚೇಡ್ (ವಾಯ. ಗುಡ್ಲಗುಂಟಾ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50PMGSY11/07/2017 246.65 21/03/2018295.40233.09150.38GRADE-II COMPLETED
33 YAD171221033YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.( ಕಿ.ಮೀ.2.00)PMGSY11/07/2017 123.33 31/01/2018146.40115.3081.80GRADE-III Completed
34 YAD171222021YadgirInfrastructureRoads & BridgesTSP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 36.00 13/10/201736.0023.9312.21ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35 YAD171222035YadgirInfrastructureRoads & BridgesTSP ಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.( ಕಿ.ಮೀ.1.00)PMGSY11/07/2017 40.43 04/12/201749.3143.5514.53WORK UNDER PROGRESS
36 YAD171223024YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಗೀಮುದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೊಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಾನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.0013.680.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
37 YAD171223028YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಿಕೇರಾ ಕೆ. ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.006.815.94ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
38 YAD171223029YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.0015.4012.66ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
39 YAD171223037YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತುರುಕನದೊಡ್ಡಿ (ವಾಯ ವಡವಟ್) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಕಿ.ಮೀ.8.00)PMGSY11/07/2017 413.78 06/03/2018488.80385.70191.94GSB U/P
40 YAD171223038YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಚ್ಚೋಲಾ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಾರಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಕಿ.ಮೀ. 1.50)PMGSY11/07/2017 90.58 31/01/2018105.50103.780.00GSB COMPLETED.
41 YAD171223039YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ (ವಾಯ ಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 1.20)PMGSY11/07/2017 68.20 04/12/201779.8064.570.00GSB U/P
42 YAD171223040YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅನೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 1.60PMGSY11/07/2017 98.93 31/01/2018114.60105.380.00GSB COMPLETED.
43 YAD171223041YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂಗವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೊಂದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 2.00PMGSY11/07/2017 120.30 31/01/2018139.10135.020.00GSB U/P
44 YAD171223042YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಾ ಜಿನಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳಿಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬಾರೀಕರಣ.PMGSY11/07/2017 25.00 04/12/201732.0025.8721.00Grade-III Completed
45 YAD171223043YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.375PMGSY11/07/2017 15.19 04/12/201719.4015.100.00GSB COMPLETED.
46 YAD171223044YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಅಜೀಜ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಫೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬೀದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00 18/01/201810.006.750.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47 YAD171223052YadgirInfrastructureWater SupplyGeneralಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.RWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.0024.169.36OHT Completed, Raising Main Under Progress
48 YAD171223053YadgirInfrastructureWater SupplyGeneralನಲ್ಲಬಂಡಾ ಮತ್ತು ಬುರ್ಜು ತಾಂಡಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.RWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.0024.290.00OHT Completed, Raising Main Under Progress.
49 YAD171223054YadgirInfrastructureWater SupplyGeneralಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.RWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.0024.639.11OHT Completed, Pipeline Work Under Progress.
50 YAD171223055YadgirInfrastructureWater SupplyGeneralಕಾಕಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.RWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.0023.959.59OHT Completed, Pipeline work under progress
51 YAD171223373YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾ|| ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00 18/01/201810.007.280.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
52 YAD172211056ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ಧು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 24.00 30/11/201724.0021.515.01ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
53 YAD172211057ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 8.70 30/11/20178.707.600.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
54 YAD172211058ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 40.00 15/02/201840.0032.830.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
55 YAD172211059ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 24.00 30/11/201724.0020.8110.61ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
56 YAD172211068ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 7.00 26/10/20177.006.350.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
57 YAD172211073ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir04/11/2017 11.00 25/02/20189.508.090.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
58 YAD172212075ShahapurInstitutionalSocialTSP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 30/11/201715.007.590.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
59 YAD172213060ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 16.00 30/11/201716.0014.120.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
60 YAD172213061ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 16.00 30/11/201716.0014.626.54ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61 YAD172213062ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉದರ್ು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 30.69 30/11/201730.6927.490.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
62 YAD172213063ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯೆಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 16.00 30/11/201716.0013.660.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
63 YAD172213065ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 16.00 30/12/201716.0014.760.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
64 YAD172213066ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 8.00 30/11/20178.007.243.11ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
65 YAD172213069ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PRE Yadgir11/07/2017 40.00 15/02/201840.0030.310.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
66 YAD172213076ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. PRE Yadgir04/11/2017 8.00 25/02/20187.707.600.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
67 YAD172213079ShahapurInstitutionalSocialGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 03 ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 30/11/201715.0012.850.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
68 YAD172213080ShahapurInstitutionalSocialGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣ ವಾರ್ಡ ನಂ : 07 ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 30/11/201715.0013.040.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
69 YAD172213081ShahapurInstitutionalSocialGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಸಗರ, ರಾಕಂಗೇರಾ, ವಾರ್ಡ ನಂ : 14, ದೇವಿನಗರ, ಮೂಡಬೂಳ, ಶಿರವಾಳ, ಸಗರ 1 & 2 ಮತ್ತು ನಾಗನಟಗಿ, ಡೊಂಗರಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.RWS11/07/2017 8.25 30/08/20178.257.735.65Physically Work Completed
70 YAD172213082ShahapurInstitutionalHealthGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಲ್ಯಾಬ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆರ್ಥೋಪೇಡಿಕ್ ಸಲಕರಣಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲಲಿ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್ ಹಾಕುವುದು. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಫೇಸ್ ರಿಡಿಂಗ್ ಬೈಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.CEO11/07/2017 40.00 04/11/201728.000.000.00Work is under tender Process
71 YAD172213086ShahapurInstitutionalOthersGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 20.00 15/02/201820.0017.410.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
72 YAD172221088ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓಣಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00 07/10/201715.0014.2911.64ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
73 YAD172221091ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓಣಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 14.00 07/10/201714.0013.4213.71ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
74 YAD172221095ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮೂಡಬೂಳ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 7.00 13/10/20177.004.680.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
75 YAD172221099ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ 1) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲನಿಂದ ಈಶಣ್ಣ ಸಾಹು ಹೊಲದವರೆಗೆ 2) ಸುಂದರ ಮನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚವರೆಗೆ 3) ದಾಸರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವುರಾಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಮರೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಧು ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಬಂಗಾರೆಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಪರಮಣ್ಣ ಕೊಂಬಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೈಯ್ಯಾಳ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಕಜ್ಜಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ಮರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭೀಮರಡ್ಡಿ ಸಾಹು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 29.00 15/11/201729.0026.9221.44ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
76 YAD172221178ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 02 ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 25.00 26/10/201725.0019.7016.76ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
77 YAD172221196ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೈಯ್ಯಾಳ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY11/07/2017 26.60 04/12/201733.1025.0021.05B T COMPLETED
78 YAD172221202ShahapurInfrastructureWater SupplySCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ದಾಮ್ಲು ಭೀಮ್ಲು ನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ RWS11/07/2017 20.00 23/08/201720.0018.405.21OHT Completed, Pipeline Work Under Progress.
79 YAD172221203ShahapurInfrastructureWater SupplySCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.0024.265.34OHT Completed, Pipeline work under progress
80 YAD172222119ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ದೊರೆ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.006.275.63ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
81 YAD172222123ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 07/10/201715.0012.6810.25ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
82 YAD172222124ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 12.00 07/10/201712.0010.057.77ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
83 YAD172223125ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.006.764.88ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
84 YAD172223130ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.007.543.86ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
85 YAD172223131ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ಗುಡಿಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.006.245.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
86 YAD172223132ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಯಿಂದ ನದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 13/10/201720.0015.930.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
87 YAD172223135ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 45.00 13/10/201745.0034.410.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
88 YAD172223136ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneral1) ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 2) ಶಹಾಪೂರ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಈರಪ್ಪ ಲಾಡ್ಲೆಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಂತೋಷ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಡಾ.ಶಂಕರಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 40.00 15/10/201740.0030.7919.44ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
89 YAD172223137ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 13/10/201720.0013.3111.36ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
90 YAD172223139ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಹೋತಪೇಠ ಗ್ರಾಮದ 1) ಚಂದಪ್ಪ ಗಂವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2) ಕೋಳಿಗೂಡಿನಿಂದ ವಾಯ್ ವೆಂಕಣ್ಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ಗೌಡ ಅಂಗಳದಿಂದ ಅಗಸರ ಮನೆವರೆಗೆ 3) ಪೊಲೀಸ್ಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ದಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 5) ಮೇನರೋಡ್ನಿಂದ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ ಈ) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಸನೂರ ಮನಯಿಂದ 6) ಸಂಗನಗೌಡ ಗಿರಣಿಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆPRE Yadgir11/07/2017 50.00 15/11/201750.0043.1626.06ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
91 YAD172223145ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಶಾಂತಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಗುರಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಜಮಖಂಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಯಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 15.00 15/11/201715.0014.779.43ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
92 YAD172223149ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.ಈಶಪ್ಪ ಸಾದ್ಯಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲವ್ವ ನಾಟೇಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಗಣಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ್ರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಗೋದಾಮವರೆಗೆ 3. ನಿಂಗಾರಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4. ಮೆರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋಜರಡ್ಡಿ ಸಾಹು ಜಾಗದವರೆಗೆ 5. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜಾಗದವರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 15.00 10/01/201815.0011.208.38ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
93 YAD172223158ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಳಪಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಸಾಧು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 2) ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಿಂದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ವರೆಗೆ 4) ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಕಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ದ್ಯಾವಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಣನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ಸಾಲಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಣಿಯವರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 30.00 07/10/201730.0020.400.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
94 YAD172223160ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಜೀದದಿಂದ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 13/10/201715.0011.720.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
95 YAD172223161ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00 15/02/201810.006.790.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
96 YAD172223162ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ರಾಯಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.006.353.17ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
97 YAD172223164ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇದಿ ಭಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir05/12/2017 10.00 18/01/201810.007.580.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
98 YAD172223170ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಬಅಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 15/02/201810.005.780.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
99 YAD172223185ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 20 ರಲ್ಲಿ 1) ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಪನಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೊನೇರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಚಕ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಹನುಮಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಚರಂಡಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಹನುಮಂತ ನಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 26/10/201730.0026.740.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
100 YAD172223187ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 23 ರಲ್ಲಿ 1) ಹಾಲಬಾವಿ ವೆಂಕಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನರಡ್ಡಿ ಅಡ್ವಕೇಟ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಬಿರದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಚಿಕ್ಕಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 35.00 26/10/201735.0027.4519.39ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
101 YAD172223195ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 19 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 26/10/201720.0013.980.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
102 YAD172223197ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PMGSY11/07/2017 137.71 04/12/2017163.90134.6093.81GRADE-II UNDER PROGRESS
103 YAD172223198ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PMGSY11/07/2017 30.68 04/12/201737.2029.5515.46B T Completed
104 YAD172223199ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೊಟ್ನಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 30.62 04/12/201735.0026.6823.03 Completed
105 YAD172223200ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 25.60 04/12/201732.1025.640.00GRADE-III COMPLETED
106 YAD172223201ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖ್ಯಾತನಾಳದಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY11/07/2017 40.86 04/12/201749.5035.520.00GR-III COMPLETED
107 YAD172223208ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಟಮನಹಳ್ಳಿ ಆಂಧ್ರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Yadgir04/07/2018 15.00  15.0012.220.00Work under progress.
108 YAD172223370ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00 15/02/201810.006.290.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
109 YAD173211210ShorapurInstitutionalEducationSCPಮುಷ್ಠಳ್ಳಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 8.19 26/10/20178.198.000.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (Roof level)
110 YAD173211228ShorapurInstitutionalSocialSCPಹಸನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00 23/11/201713.0010.790.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
111 YAD173211239ShorapurInstitutionalOthersSCPಚೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 26/10/201730.0023.1014.01ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.(Roof Level)
112 YAD173211242ShorapurInstitutionalOthersSCPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುPRE Yadgir11/07/2017 24.63 15/02/201824.6317.300.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
113 YAD173212214ShorapurInstitutionalEducationTSPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 21.00 26/10/201721.0017.936.38ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
114 YAD173212215ShorapurInstitutionalEducationTSPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. CEO11/07/2017 3.65  0.000.000.00 
115 YAD173212229ShorapurInstitutionalSocialTSPಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00 23/10/201713.0010.160.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
116 YAD173212230ShorapurInstitutionalSocialTSPಶಖಾಪುರ(ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00 23/10/201713.0010.460.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
117 YAD173212240ShorapurInstitutionalOthersTSPಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 26/10/201730.0023.110.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ(Basement level)
118 YAD173213216ShorapurInstitutionalEducationGeneralಪೇಠಅಮ್ಮಾಪುರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 50.00 26/10/201750.0047.520.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
119 YAD173213217ShorapurInstitutionalEducationGeneralಬಲಶೇಟ್ಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 24.00 26/10/201724.0023.0011.13ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.(Roof Level)
120 YAD173213218ShorapurInstitutionalEducationGeneralಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 8.00 26/10/20178.006.570.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.(Basement level)
121 YAD173213221ShorapurInstitutionalEducationGeneralಬೇವಿನಾಳ(ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 26/10/201715.0013.186.75ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.(Roof Level)
122 YAD173213223ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.CEO11/07/2017 11.57  0.000.000.00 
123 YAD173213224ShorapurInstitutionalEducationGeneralಕಕ್ಕೇರಾ ಸ.ಪ.ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗೆ 6 ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPWD Yadgir11/07/2017 45.37 13/11/201745.3741.9820.36Roof laid,further work under progress.
124 YAD173213225ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ.ಪೂ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ಸುರಪುರ 4 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPWD Yadgir11/07/2017 28.00 08/12/201728.0026.4113.59Roof laid,flooring and plastering work under progress.
125 YAD173213226ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೇರಾ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPWD Yadgir05/01/2018 41.00 09/02/201841.0035.4618.70Work under progress
126 YAD173213231ShorapurInstitutionalSocialGeneralದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00 23/11/201713.0011.330.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
127 YAD173213232ShorapurInstitutionalSocialGeneralಕಕ್ಕೇರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-5ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00 23/11/201713.0011.190.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (Basement Level)
128 YAD173213233ShorapurInstitutionalSocialGeneralವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00 23/11/201713.0011.460.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
129 YAD173213234ShorapurInstitutionalSocialGeneralಅಮ್ಮಾಪುರ(ಎಸ್.ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00 23/11/201713.0011.457.02ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.Lintel Level
130 YAD173213235ShorapurInstitutionalSocialGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 15/02/201815.0011.330.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
131 YAD173213236ShorapurInstitutionalSocialGeneralಸುರಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಫರಕೀ ಮಜೀದ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPWD Yadgir11/07/2017 13.00  13.008.570.00Work is Under Progress
132 YAD173213241ShorapurInstitutionalOthersGeneralತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 26/10/201730.0022.960.00ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
133 YAD173213353ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಿ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 15.00 11/10/201715.0013.630.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.(Lintel Level)
134 YAD173213354ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ಯಾಮನಾಳ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 15.00 11/10/201715.0014.100.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.(Lintel Level)
135 YAD173213355ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮುದನೂರ(ಕೆ) 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 7.50 11/10/20177.506.900.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ(Roof Level)
136 YAD173213356ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹುಣಸಗಿ 05 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 36.50 11/10/201736.5033.389.73ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.(Basement level)
137 YAD173213357ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಿಯಾಪೂರ 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 7.50 11/10/20177.506.910.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ(basement level)
138 YAD173213358ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ(ಜೆ) 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 7.50 11/10/20177.507.290.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
139 YAD173221243ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPದೇವರಗೋನಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir11/01/2018 20.00 13/10/201720.0020.001.00CC Road Just Started
140 YAD173221248ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸಣ್ಣ ಛಾಫಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 27/12/201710.006.590.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
141 YAD173221250ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಪೇಠಅಮ್ಮಾಪುರ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir20/12/2017 21.21 26/03/201821.2121.211.00c.c road under progress
142 YAD173221251ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶೆಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir20/12/2017 21.00 26/03/201821.0021.001.00C.C road under progress
143 YAD173221252ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir20/12/2017 21.00 13/10/201721.0021.001.00CC Road Just Started
144 YAD173221253ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸೊನ್ನಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir20/12/2017 21.00 13/10/201721.0021.001.00CC Road Just Started
145 YAD173221254ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 12.00 07/10/201712.008.914.72ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
146 YAD173221257ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.008.980.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
147 YAD173221307ShorapurInfrastructureWater SupplySCPಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.00 30/08/20174.003.680.00Physically Work Completed
148 YAD173221309ShorapurInfrastructureWater SupplySCPಅಣಿ ತಾಂಡಾ(ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾ. ಪಂ)ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.00 30/08/20174.002.890.00Physically Work Completed
149 YAD173221311ShorapurInfrastructureWater SupplySCPಪರತು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 3.00 30/08/20173.002.900.00Work Under Progress
150 YAD173221329ShorapurInfrastructureWater SupplySCPನಾರಾಯಣಪೂರದಲ್ಲಿ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.0024.630.00Upto bottom Slab
151 YAD173222259ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir11/01/2018 15.00 13/10/201715.0015.000.50CC Road Just Started
152 YAD173222261ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಕುಂಬಾರಬೆಂಚಿ(ಬೈಲಿಕುಂಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir11/01/2018 10.00 13/10/201710.0010.000.40CC Road Just Started
153 YAD173222262ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಬಿಜಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir11/01/2018 13.50 13/10/201713.5013.500.40CC Road Just Started
154 YAD173222264ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಠದಿಂದ ದೇವತಿಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir20/12/2017 22.28 26/03/201822.2822.281.00C.C road under Progress
155 YAD173222266ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPವೆಂಕಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 27/12/201710.008.470.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
156 YAD173222313ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPಬೈಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.50 30/08/20174.504.360.00Physically Work Completed
157 YAD173222330ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPಕಕ್ಕೇರಾ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.0023.3310.19Top Dome Work completed
158 YAD173222331ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿRWS11/07/2017 27.00 23/08/201727.0024.420.00 Bottom Slab Completed.
159 YAD173223268ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವರಗೋನಾಲದ ಜೌಜಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir11/01/2018 20.00 13/10/201720.0020.001.00CC Road Just Started
160 YAD173223270ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೆಬ್ಬಾಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir20/12/2017 27.79 13/10/201727.7927.791.50CC Road Just Started
161 YAD173223274ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹನಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir11/01/2018 20.00 13/10/201720.0020.001.00CC Road Just Started
162 YAD173223285ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ನಡಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 25.00 07/10/201725.0016.5912.26ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ./ 3rd party Inspection report awaited
163 YAD173223286ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಮರೆಮ್ಮ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ರಾಯಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಶಿವಮೂತರ್ಿಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಹೈಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಭೀಮವ್ವ ಕಲಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಕಲಾಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಶರಣಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಿಪತಿ ಅಣಕೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಸೇದಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಜಾಕ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 10.00 17/11/201710.009.236.44ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
164 YAD173223287ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ 1) ಧರ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ವೀರುಪಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಜೆಟೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಜೆಟೆಪ್ಪ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಶಿವು ಮಾನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 5) ಮಹಾದೇವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಕಾಡಂಗೇರಾ ದುರ್ಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲವ್ವನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಮೈಲಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಚಬಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ನಿಜಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬೋರವೆಲ್ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 25.00 13/10/201725.0017.400.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
165 YAD173223291ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೋಗುಂಡಭಾವಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir20/12/2017 25.00 13/10/201725.0025.001.50CC Road Just Started
166 YAD173223294ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಣಸಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಳವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 29.12 04/12/201733.6028.5119.86GR-III COMPLETED.
167 YAD173223296ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾದಿಂದ ನಾಲತವಾಡವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.9PMGSY11/07/2017 45.95 04/12/201755.1049.1833.43B T Completed
168 YAD173223298ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗನದೊಡ್ಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.40PMGSY11/07/2017 25.72 04/12/201729.3027.0320.94BT COMPLETED.
169 YAD173223318ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಮೇಲಿನ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.90 30/08/20174.904.400.00Physically Work completed
170 YAD173223320ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.80 30/08/20174.803.850.00Physically Work completed
171 YAD173223326ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಕಮಾಲಪುರ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.90 30/08/20174.904.390.00Physically Work Completed
172 YAD173223332ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralರಂಗಂಪೇಟ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.0024.8121.48Civil Work Completed
173 YAD173223333ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಪೇಠಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.0024.630.00Work Under Progress
174 YAD173223334ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.0024.630.00OHT top dome completed.
175 YAD173223368ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralSH ದಿಂದ ಕೋನಾಳ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY04/12/2017 70.00 04/12/201785.2083.000.00GSB U/P
176 YAD173223369ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralSH-19 ದಿಂದ ಗುಡಿಹಾಳ ಜೆ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY04/12/2017 80.00 04/12/201795.2093.7271.37BT Completed
      TOTAL  4776.27 5078.774298.211262.75