LIST OF Under Progress MICRO WORKS

Taluka

Sub Type

Sub Sector

Category

Agency

Allocation


Sl.NoWorkcodeTalukaSub TypeSub SectorCategoryWork NameAgencyPlan Approval DateAllocationWork Order AmountExpenditureWork Stage
1 YAD161211164YadgirInstitutionalWomen & ChildSCPಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಶಿವನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.751.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2 YAD161211165YadgirInstitutionalWomen & ChildSCPಗ್ರಾಮ ಸೈದಾಪೂರ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.751.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3 YAD161211166YadgirInstitutionalWomen & ChildSCPಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ರಾಯಚೂರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.750.60ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4 YAD161211278YadgirInstitutionalHealthSCP ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತೆದ ವಿಭಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆ.ಎಚ್.ಸೆ.ಇ.ಆರ್.ಪಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಕತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3200 ಚ.ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡKRIDL Yadgir15/12/2016 93.00 93.0055.00ಛತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
5 YAD161212167YadgirInstitutionalWomen & ChildTSPಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.751.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6 YAD161213168YadgirInstitutionalWomen & ChildGeneralಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.751.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7 YAD161213171YadgirInstitutionalEducationGeneralಯದ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL Yadgir15/07/2016 13.00 13.004.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8 YAD161213173YadgirInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಕೊಠಡಿ 20 ಅಡಿ X 30 ಅಡಿ. 8 ಅಡಿ)KRIDL Yadgir15/07/2016 38.00 38.0018.00ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
9 YAD161223209YadgirInfrastructureSanitationGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿಮುದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS15/07/2016 10.00 9.781.72Nearing Completion.
10 YAD162211002ShahapurInstitutionalWomen & ChildSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.755.00ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11 YAD162211003ShahapurInstitutionalWomen & ChildSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.752.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12 YAD162211095ShahapurInstitutionalEducationSCPಶಹಾಪೂರ ತಾ ಬಿ.ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರ ಕೋಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು ಸೇರಿ (10) ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRE Yadgir09/08/2016 65.00 48.0736.72Class Room Completed. Toilet Block site problem
13 YAD162212004ShahapurInstitutionalWomen & ChildTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.752.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14 YAD162212097ShahapurInstitutionalEducationTSPಶಹಾಪೂರ ತಾ:ವನದುರ್ಗಾ ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ t[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRE Yadgir09/08/2016 26.00 25.2220.25ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
15 YAD162213012ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL Yadgir15/07/2016 7.00 7.003.00Excavation work Under progress
16 YAD162213013ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳ್ಳಿಸಗರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಮೂರು ಕೋಣೆ.KRIDL Yadgir15/07/2016 19.50 19.505.00ಬೆಸಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17 YAD162213015ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳ್ಳಿಸಗರ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL Yadgir15/07/2016 19.50 19.502.00ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲಮಹಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
18 YAD162213020ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು ಐದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Yadgir15/07/2016 43.00 40.0020.00ಛತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19 YAD162213021ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಡಬೂಲ್ ಸ..ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL Yadgir15/07/2016 13.00 13.005.00ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20 YAD162213024ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL Yadgir15/07/2016 13.00 13.005.00ಬೆಸಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21 YAD162213254ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 06 ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋಣೆಗಳು,02 ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಣೆಗಳು, 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ,01 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ,01 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ 01 ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆ ಮತ್ಉ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL Yadgir  100.00 100.0080.00ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
22 YAD162223069ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir15/07/2016 22.90 16.4811.54ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
23 YAD162223087ShahapurInfrastructureWater SupplyGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS15/07/2016 21.00 18.9114.05ELSR Completed, Pipeline work under progress.
24 YAD163211095ShorapurInstitutionalHealthSCPಹಸನಾಪುರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ [3BHK, Including Electrification, water supply and sanitation]KRIDL Yadgir15/07/2016 18.00 18.004.00ಬೆಸಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25 YAD163211097ShorapurInstitutionalEducationSCPಚನ್ನೂರು ತಾಂಡಾದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provisionKRIDL Yadgir15/07/2016 7.00 7.004.00ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26 YAD163211098ShorapurInstitutionalEducationSCPಗೂಗಲಗಟ್ಟಿಯ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provisionKRIDL Yadgir15/07/2016 7.00 7.004.00ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27 YAD163211099ShorapurInstitutionalEducationSCPಮಾಚಗುಂಡಾಳದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provisionKRIDL Yadgir15/07/2016 7.00 7.003.00ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28 YAD163212100ShorapurInstitutionalHealthTSPಸುರುಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ [3BHK with Electrification, water supply and Sanitation]KRIDL Yadgir15/07/2016 18.00 18.004.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29 YAD163212102ShorapurInstitutionalEducationTSPಸುರುಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL Yadgir15/07/2016 13.00 13.008.00ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
30 YAD163212104ShorapurInstitutionalEducationTSPಗೂಗಲಗಟ್ಟಿಯ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL Yadgir15/07/2016 7.00 7.003.00ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31 YAD163213105ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಏದಲಾಭಾವಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.756.00ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32 YAD163213106ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಬೋಮ್ಮಗುಡ್ಡ-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.756.00ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
33 YAD163213107ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಮಲಮುತೇರದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.756.00ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34 YAD163213109ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಸುರುಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug pointsKRIDL Yadgir15/07/2016 13.75 13.753.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35 YAD163213111ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರುಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Water Supply and Sanitation,]KRIDL Yadgir15/07/2016 100.26 100.2630.00ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36 YAD163213113ShorapurInstitutionalEducationGeneralಶ್ರೀನಿವಾಪುರದ ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL Yadgir15/07/2016 7.00 7.001.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
37 YAD163213114ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರುಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಘತ್ತೆಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL Yadgir15/07/2016 40.00 40.005.00ಕಲಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
38 YAD163213282ShorapurInstitutionalHealthGeneralಆಗತೀರ್ಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug Provision]KRIDL Yadgir13/01/2017 30.00 30.002.00ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
39 YAD163221122ShorapurInfrastructureWater SupplySCPಕಾಮನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS15/07/2016 25.00 24.508.84OHT Completed, Pipeline Work Under Progress.
40 YAD163221124ShorapurInfrastructureSanitationSCPಹುಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣRWS15/07/2016 20.00 19.7411.481-Completed 1-Upto Lintel Level
41 YAD163222285ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSP ಡೊಳ್ಳೇನವರದೊಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir13/01/2017 25.10 24.8719.92ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
42 YAD163223147ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಬಲಶೇಟ್ಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS15/07/2016 25.00 24.466.89OHT, Raising Main & Motor Completed.
43 YAD163223157ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಸುರುಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓವರ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ (ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.RWS15/07/2016 25.00 23.5618.98Physically Work Completed
      TOTAL  1043.261010.85449.99