LIST OF Under Progress MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Feedback
 
1 YAD151213291YadgirInstitutionalEducationGeneralಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Yadgir10/04/2015 19.50 23/12/201524.0024.006.25Finishing stage
2 YAD151213293YadgirInstitutionalEducationGeneralಚಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [It includes Electrification, Water supply, Purified Drinking Water, Boys & Girls Toilet complex,Compound wall] with Dual DesksNK Yadgir10/04/2015 25.00 23/12/201525.0025.0019.78finishing stage
3 YAD151213327YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಕೋರ್ಸಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಣೆಗಳ ನಿಮಾಣNK Yadgir10-04-2015 28.71 20-06-201628.7128.7114.36under progress
4 YAD151221279YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCPಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕೋಟಗೇರವಾಡಾ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 22.50 23/11/201522.5022.5011.25Drain work 180 mtr Completed
5 YAD151223272YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬೆಗ್ಗರ್ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 31.37 23/11/201531.3731.3715.69PCC Bed Completed (under progress)
6 YAD152211173ShahapurInstitutionalWomen & ChildSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಐಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.004.50Basement completed
7 YAD152211174ShahapurInstitutionalWomen & ChildSCPಶಹಾಪೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.004.05basement Completed
8 YAD152211175ShahapurInstitutionalEducationSCPಶಹಾಪೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. NK Yadgir10/04/2015 13.00 23/12/201516.0016.004.80Slab level
9 YAD152211176ShahapurInstitutionalEducationSCPಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 3.00 23/11/20153.003.001.50 Plaster completed flooring under progress
10 YAD152211179ShahapurInstitutionalEducationSCPಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 3.00 23/12/20153.003.001.50Basement work under progress
11 YAD152213141ShahapurInstitutionalHealthGeneralಶಹಾಪೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. [It includes Electrification, Water supply, Sanitation, Furniture]NK Yadgir10/04/2015 25.00 23/12/201525.0025.0020.00plaster completed
12 YAD152213145ShahapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಶಹಾಪೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಪೂರ (ಡೆಮೊಲಿಶ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.0011.00Basement level
13 YAD152213146ShahapurInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಾಲ್ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 13.00 23/12/201516.0016.0010.40lintel level
14 YAD152213148ShahapurInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಕುಂದಾ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 13.00 23/12/201516.0016.004.00Slab level
15 YAD152213149ShahapurInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಂಇಕ ಶಾಲೆ ಕದರಾಪುರ ದಲ್ಲಿ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 13.00 23/12/201516.0016.004.00Under progress
16 YAD152213150ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪುರ ತಾ|| ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [It includes Electrification, Water Supply, Boys & Girls Toilets, Purified Drinking Water, Dual Desks, Furniture, Compound Wall]PRE Yadgir10/04/2015 140.00 18/03/2017132.00124.7127.00ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17 YAD152213155ShahapurInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಿಹಾಳದಲ್ಲಿ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 13.00 23/12/20158.008.0010.40Basement
18 YAD152213161ShahapurInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಂಇಕ ಶಾಳೆ ಬಿರನಾಳದಲ್ಲಿ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 13.00 23/12/201513.0013.0010.40Plaster under progress
19 YAD152213287ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛವಣಿ ತೆಗೆಯುವುದು. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಚವಣಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗುಸುವುದು.NK Yadgir02/12/2015 100.00 27/02/2016100.00100.0080.00Finishing stage
20 YAD152221129ShahapurInfrastructureSanitationSCPಶಹಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬುದ್ದನಗರ, ದೇವಿ ನಗರ, ಹಾಗೂ ಇಂದೀರಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 21.00 23/12/201521.0021.0010.50 basement completed
21 YAD152222133ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಸಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 10.00 23/11/201510.0010.005.00under progress material collected
22 YAD152223090ShahapurInfrastructureSanitationGeneralಶಹಾಪುರ ತಾ|| ಮದ್ದರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Yadgir10/04/2015 7.00 30/12/20157.007.006.00ಛತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
23 YAD152223091ShahapurInfrastructureSanitationGeneralಶಹಾಪುರ ತಾ|| ಗೋಗಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 7.00 30/12/20157.007.005.60Finishing stage
24 YAD152223388ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Yadgir07/05/2015 75.00 08/03/201675.0075.0060.00ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
25 YAD153211257ShorapurInstitutionalSWSCPಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಕ್ಕೇರಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಬ್ಲಾಂಕೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಸರಬರಾಜುNK Yadgir10/04/2015 17.50 23/12/201517.5017.505.25Plinth level
26 YAD153211259ShorapurInstitutionalSWSCPಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಣಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಬ್ಲಾಂಕೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಸರಬರಾಜುNK Yadgir10/04/2015 17.50 23/12/201517.5017.505.25 Slab Completed
27 YAD153212262ShorapurInstitutionalWomen & ChildTSPದೇವಿಕೇರಾ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ[It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet, Playing & Learning equipments & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.0011.00Lintel level under progress
28 YAD153213238ShorapurInstitutionalHealthGeneralದೇವರಗೋನಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ವಾಟ್ರಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ [It icludes Electrification, Water supply, Sanitation, Furniture]NK Yadgir10/04/2015 35.00 19/12/201535.0035.0028.00Coleman rise up to lintel level
29 YAD153213239ShorapurInstitutionalHealthGeneralಹುಣಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ವಾಟ್ರಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ [It icludes Electrification, Water supply, Sanitation, Furniture]NK Yadgir10/04/2015 35.00 19/12/201535.0035.0028.00column rise up to lintel level
30 YAD153213240ShorapurInstitutionalHealthGeneralಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ವಾಟ್ರಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ [It icludes Electrification, Water supply, Sanitation, Furniture]NK Yadgir10/04/2015 35.00 19/12/201535.0035.0028.00column rise up to lintel level
31 YAD153213241ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.003.75Linteln level completed (shifted to K.Tallalli )
32 YAD153213242ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಸೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.0014.75Slab completed
33 YAD153213244ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralವಜ್ಜಲ್-3 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.003.75Plinth Completed
34 YAD153213245ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [[It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.0011.00Plinth level coloumn rise
35 YAD153213246ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet,& compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.003.75column rise up to basement level
36 YAD153213247ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.003.75Slab level
37 YAD153213248ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಮಾವಿನಗಿಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.003.75Lintel level
38 YAD153213249ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಜುಮಾಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.003.75footing under progress
39 YAD153213250ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ಕೆಂಭಾವಿಯ ಸಂಜೀವ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.003.75finishing stage
40 YAD153213251ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ಹೂನಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.003.75Basement completed
41 YAD153213252ShorapurInstitutionalWomen & ChildGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ದೋರನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [It includes Electrification, Water Supply, Purified Drinking water, Kitchen equipments, baby toilet & compound wall]NK Yadgir10/04/2015 13.75 23/12/201515.0015.007.50Lintel level colomn rise
42 YAD153213253ShorapurInstitutionalBCMGeneralಮುದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [It includes Electrification, Water supply, Purified Drinking Water, Bathroom & Sanitary complex, 3KV UPS, Kitchen & Dining hall with equipments, compound wall]NK Yadgir16/07/2018 110.00 20/06/201699.0099.000.00basement Completed
43 YAD153221211ShorapurInfrastructureSanitationSCPಸುರುಪುರ ತಾ|| ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. NK Yadgir10/04/2015 22.00 19/12/201522.0022.0011.00Under Progress (50% work completed)
44 YAD153221212ShorapurInfrastructureSanitationSCPಸುರುಪುರ ತಾ|| ಎಮ್.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.006.40Lintel level coloumn reised
45 YAD153221213ShorapurInfrastructureSanitationSCPಸುರುಪುರ ತಾ|| ಏವೂರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.008.00Basement completed
46 YAD153221214ShorapurInfrastructureSanitationSCPಸುರುಪುರ ತಾ|| ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.004.00finishing stage
47 YAD153222219ShorapurInfrastructureSanitationTSPಸುರುಪುರ ತಾ|| ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 7.00 19/12/20157.007.005.60Finishing stage
48 YAD153222220ShorapurInfrastructureSanitationTSPಸುರುಪುರ ತಾ|| ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 7.00 19/12/20157.007.003.50Slab completed
49 YAD153222224ShorapurInfrastructureSanitationTSPಕಕ್ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 16.00 19/12/201516.0016.008.00Finishing Stage
50 YAD153222225ShorapurInfrastructureSanitationTSPದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 16.00 19/12/201516.0016.008.0002 work slab completed
51 YAD153222226ShorapurInfrastructureSanitationTSPಪೇಠಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 16.00 19/12/201516.0016.0012.80Finishing stage
52 YAD153222227ShorapurInfrastructureSanitationTSPಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 16.00 19/12/201516.0016.0012.8002 Roof level
53 YAD153222228ShorapurInfrastructureSanitationTSPಮುದ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 16.00 19/12/201516.0016.0014.0002 roof level
54 YAD153222229ShorapurInfrastructureSanitationTSPಕಾಮನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 16.00 19/12/201516.0016.008.0001 work slab completed 01 work basement completed
55 YAD153222230ShorapurInfrastructureSanitationTSPಗೆದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ NK Yadgir10/04/2015 16.00 19/12/201516.0016.008.0002 basement completed
56 YAD153222231ShorapurInfrastructureSanitationTSPರಾಜನಕೊಳ್ಳುರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 16.00 19/12/201516.0016.0012.8001 Roof level completed 01 basement completed
57 YAD153222234ShorapurInfrastructureSanitationTSPಬೈಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 1 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.004.00Finishing stage
58 YAD153222237ShorapurInfrastructureSanitationTSPಚಂದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 1 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.004.00roof level
59 YAD153223022ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪುರದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸ್ದಿಂದ ಬಿ.ಇ.ಓ ಆಫೀಸ್ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಾಯ್ ಸರಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)KRIDL Yadgir07/05/2015 70.00 26/8/201570.0070.0025.00ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
60 YAD153223190ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ಆಲ್ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ NK Yadgir10/04/2015 20.00 19/12/201520.0020.0016.00Completed
61 YAD153223191ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪುರದ ಸಣ್ಣಕುಪ್ಪಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಸಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 30.00 19/12/201530.0030.0024.00Completed
62 YAD153223204ShorapurInfrastructureSanitationGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ಪತ್ತೆಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ .NK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.004.00slab completed
63 YAD153223205ShorapurInfrastructureSanitationGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ಕೆಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Yadgir10/04/2015 15.00 19/12/201515.0015.0012.00finishing stage
64 YAD153223206ShorapurInfrastructureSanitationGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ಯಕ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ NK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.004.00lintel level
65 YAD153223207ShorapurInfrastructureSanitationGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ಆಲ್ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ NK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.004.00Basement completed
66 YAD153223208ShorapurInfrastructureSanitationGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ NK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.006.40finishing stage
67 YAD153223209ShorapurInfrastructureSanitationGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ತಿಪ್ಪನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ NK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.006.40Roof level completed
68 YAD153223210ShorapurInfrastructureSanitationGeneralಸುರುಪುರ ತಾ|| ಕೆಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ NK Yadgir10/04/2015 8.00 19/12/20158.008.006.40Finishing stage
      TOTAL  1439.33 1450.581443.29755.83