LIST OF Under Progress MICRO WORKS

Taluka

Sub Type

Sub Sector

Category

Agency

Allocation


Sl.NoWorkcodeTalukaSub TypeSub SectorCategoryWork NameAgencyPlan Approval DateAllocationWork Order AmountExpenditureWork Stage
1 RCH161212011DevdurgInstitutionalEducationTSPದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇರಾಯಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 116.94 116.9262.48ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಲಿಂಟಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನೆಲಮಹಡಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2 RCH161213426DevdurgInstitutionalEducationGeneralದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur12/10/2017 100.00 97.480.00(WI 82014) Mujeebuddin work under progress
3 RCH161213427DevdurgInstitutionalEducationGeneralದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur12/10/2017 221.78 191.270.00 (WI 82568) Work under progress
4 RCH161222033DevdurgInfrastructureSanitationSCPಹೆಚ್.ಎನ್. ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 9.821.15Slab Level
5 RCH161222034DevdurgInfrastructureSanitationSCPಮ್ಯಾಕಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 9.823.18Finishing work in progress
6 RCH161222035DevdurgInfrastructureSanitationSCPದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 9.823.74Plastaring Under Progress
7 RCH161223071DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗೂಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಬೂದೂರ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 75.00 67.3819.66 Grade 3 Nearing Completion
8 RCH161223078DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 20.00 15.628.27Work in Progress
9 RCH161223117DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಗೂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 9.824.11Finishing work in progress
10 RCH161223121DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಚಿಕ್ಕಬೂದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 9.821.75Finishing work in progress
11 RCH161223122DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಜೇರಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 9.822.24Finishing work in progress
12 RCH161223124DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಯರಮಸಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 9.823.33Finishing work in progress
13 RCH161223126DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 9.823.46Finishing work in progress
14 RCH161223129DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 9.853.46Finishing work in progress
15 RCH161223135DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಗಾಣಧಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 9.822.58Finishing work in progress
16 RCH161223148DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಗಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (06) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 60.00 56.4720.195 work Plastering & 1. Foundation work in progress
17 RCH161223155DevdurgInfrastructureSanitationGeneralನಾಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 9.281.63Finishing work in progress
18 RCH161223156DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 9.312.37Finishing work in progress
19 RCH161223431DevdurgInfrastructureSanitationGeneralತಿಂತಿಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (01) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 9.300.00Finishing work in progress
20 RCH162211301RaichurInstitutionalEducationSCPಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಂಜಳ್ಳಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]NK Raichur21/07/2016 13.00 13.008.40Nearing Completion
21 RCH162213306RaichurInstitutionalEducationGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬಾಲಕೀಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ (05) ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]NK Raichur21/07/2016 37.50 37.5017.70Roof Under Prog.
22 RCH163211226ManviInstitutionalWomen & ChildSCPಗಣದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]NK Raichur22/07/2016 13.75 13.755.50Excavation Completed Footing has to be done.
23 RCH163212235ManviInstitutionalEducationTSPದದ್ದಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 6.821.75Roof level, work in progress
24 RCH163213243ManviInstitutionalHealthGeneralತೋರಣದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾ.ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣNK Raichur22/07/2016 18.00 18.0014.40inside Plastering Under Prog.
25 RCH163213248ManviInstitutionalWomen & ChildGeneralಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 8 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]NK Raichur22/07/2016 13.75 13.755.50Basement Completed
26 RCH163213249ManviInstitutionalWomen & ChildGeneralಸಿದ್ದಗರ್ಚಿ ಕ್ಯಾಂಪ 2 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]NK Raichur22/07/2016 13.75 13.756.94Basement Competed
27 RCH163213259ManviInstitutionalEducationGeneralಆತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ (3) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]NK Raichur22/07/2016 19.50 19.5011.50Slab Work has to be done
28 RCH163213260ManviInstitutionalEducationGeneralಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ (4) ಕೊಠೆಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]NK Raichur22/07/2016 26.00 26.0020.80Roof Under Prog.
29 RCH163213264ManviInstitutionalEducationGeneralಮಲ್ಕಾಪೂರ ಸ.ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 3 (ಮೂರು) ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]NK Raichur22/07/2016 19.50 19.5012.00Lintel & Slab work has to be done
30 RCH163223292ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾನವಿ ಡಿಪೋದಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ವಾಯ್ ಕಾಕತಿಯ ಶಾಲೆ & ಶಾರದ ಶಾಲೆ) ವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಮಗ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2.50 ಕಿ.ಮೀ)PWD Raichur22/07/2016 100.00 86.1768.911.30 km completed further work under progress
31 RCH164211164LingsugurInstitutionalEducationSCPಹಡಗಲಿ ತಾಂಡದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]NK Raichur23/07/2016 7.00 7.003.15Roof Level
32 RCH164212179LingsugurInstitutionalEducationTSPಮಿಟ್ಟಿಕೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 2 (ಎರಡು) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]NK Raichur23/07/2016 13.00 13.0010.40Plastering Completed
33 RCH164213181LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Electrification, water supply and Sanitation]NK Raichur23/07/2016 13.00 13.006.50Plastering Completed
34 RCH164213191LingsugurInstitutionalEducationGeneralಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 2 (ಎರಡು) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur23/07/2016 13.00 10.802.53Finishing work under progress
35 RCH164213195LingsugurInstitutionalEducationGeneralಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur23/07/2016 7.00 5.771.57Finishing work in progress
36 RCH164213408LingsugurInstitutionalEducationGeneralಪೂಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 06 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur07/09/2016 39.00 37.5510.08Roof laid
37 RCH164223217LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮರಳಿದಿಂದ ಕಳಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00PRED Raichur23/07/2016 80.00 82.460.00Side drain earth work and murrum work progress
38 RCH165221374SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesSCPಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 58.00 49.613.09Embankment completed
39 RCH165222376SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 58.00 49.072.15Embankment work completed
40 RCH165223379SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 26ರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Raichur20/12/2016 45.00 36.680.00Earth work in progress
41 RCH165223385SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು - ಕುಷ್ಟಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್. -30 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur21/07/2016 68.66 59.8740.58W.I.No.60493 Contractor Expired (Work as it is Closed as in wherin condition)Balance BT work to be done by calling tender for balance work.
42 RCH165223429SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.12ರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Raichur20/12/2017 30.00 22.290.00Earthwork in progress
      TOTAL  1437.131326.10397.05