LIST OF Completed MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 RCH161211001DevdurgInstitutionalEducationSCPಪೂಜಾರಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 14/10/20166.986.905.50Work Completed Completed4/13/2018 5:49:31 PM
2 RCH161211002DevdurgInstitutionalEducationSCPತುಮ್ಮನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 14/10/20166.986.606.59Physically completed Completed6/15/2018 11:51:20 AM
3 RCH161211003DevdurgInstitutionalEducationSCPರೇಕಲಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 14/10/20166.976.682.27Physically completed Completed4/13/2018 5:49:50 PM
4 RCH161211004DevdurgInstitutionalEducationSCPಸವಳ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 26/11/20167.006.596.59Physically completed Completed6/15/2018 11:54:25 AM
5 RCH161211392DevdurgInstitutionalLibrarySCPದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB18/08/2016 0.11 18/08/20160.110.110.08IND NO:219,226 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. TENDER NO 219 ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿದೆ Completed12/29/2017 1:37:29 PM
6 RCH161211411DevdurgInstitutionalEducationSCPದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur09/09/2016 13.00 25/11/201613.0012.329.83Work completed Completed4/20/2018 9:25:09 AM
7 RCH161211412DevdurgInstitutionalEducationSCPದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur09/09/2016 13.00 05/11/201613.0012.339.71Work Completed Completed3/10/2018 2:33:09 PM
8 RCH161211413DevdurgInstitutionalEducationSCPಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 1)ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2)ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3)ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4)ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB09/09/2016 7.48 09/09/20167.487.485.61 Completed12/29/2017 1:21:53 PM
9 RCH161212005DevdurgInstitutionalEducationTSPಜಿ.ಇರಬಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 14/10/20166.976.746.36Work Completed Completed3/10/2018 2:33:16 PM
10 RCH161212006DevdurgInstitutionalEducationTSPಚಡಕಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (02) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 13.00 14/10/201613.0012.3212.30Work Completed Completed4/20/2018 9:38:26 AM
11 RCH161212007DevdurgInstitutionalEducationTSPಸುಣ್ಣದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 14/10/20166.976.795.42Physically completedCompleted4/20/2018 9:33:03 AM
12 RCH161212008DevdurgInstitutionalEducationTSPಮಲ್ಲಿನಾಯ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 14/10/20166.976.536.45Physically completedCompleted4/20/2018 9:32:26 AM
13 RCH161212009DevdurgInstitutionalEducationTSPಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (02) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 13.00 26/11/201613.0012.859.91Physically completedCompleted6/15/2018 11:21:17 AM
14 RCH161212010DevdurgInstitutionalEducationTSPಜೆ.ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (02) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 13.00 14/10/201613.0012.927.70Physically completed Completed6/19/2018 6:50:01 PM
15 RCH161213013DevdurgInstitutionalEducationGeneralಮಂಗಲಿಗೋಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 14/10/20166.976.465.14Physically completedCompleted4/13/2018 5:50:19 PM
16 RCH161213016DevdurgInstitutionalEducationGeneralಮೇದಿನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 05/11/20167.006.792.80Physically completedCompleted4/13/2018 5:50:31 PM
17 RCH161213017DevdurgInstitutionalEducationGeneralಅಮರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (02) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 13.00 05/11/201613.0012.338.75Physically Completed Completed4/13/2018 5:50:47 PM
18 RCH161213020DevdurgInstitutionalEducationGeneralಉಲ್ಕಬಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 26/11/20167.006.794.27Work Completed Completed3/10/2018 2:34:53 PM
19 RCH161213022DevdurgInstitutionalEducationGeneralಮಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (02) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 13.00 26/11/201613.0012.195.20Physically completed Completed3/10/2018 3:07:14 PM
20 RCH161213398DevdurgInstitutionalLibraryGeneralಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ 1)ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ 2)ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗ ಗ್ರಾಮದ 3)ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದೂರು ಗ್ರಾಮದ 4)ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ,5)ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳು ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB18/08/2016 16.48 18/08/201616.4816.4812.36IND NO:219,226 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. TENDER NO 219 ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿದೆ Completed12/29/2017 1:39:05 PM
21 RCH161213414DevdurgInstitutionalEducationGeneralದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಲಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur09/09/2016 19.50 15/03/201719.5018.248.72Physically completedCompleted6/18/2018 7:55:10 PM
22 RCH161213415DevdurgInstitutionalEducationGeneralದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚೊಂಚೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur09/09/2016 7.00 09/12/20167.006.906.77Work Physically Completed Completed3/10/2018 2:35:03 PM
23 RCH161213417DevdurgInstitutionalEducationGeneralಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 1)ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಲಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2)ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚೊಂಚೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3)ದೆವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನಾಳ (ಜೇರಬಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB09/09/2016 6.00 09/09/20166.006.004.50 Completed12/29/2017 1:22:39 PM
24 RCH161221023DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPಮ್ಯಾಕಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 05/11/201615.0013.860.00Physically completedCompleted6/18/2018 7:54:53 PM
25 RCH161221024DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPಎ.ಜಿ. ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.769.02Physically completedCompleted3/10/2018 2:33:52 PM
26 RCH161221025DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPಕರ್ಲೆರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.897.79Physically completedCompleted3/10/2018 2:34:00 PM
27 RCH161221026DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPದ್ಯಾಮಲನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.008.918.21Physically completed Completed3/10/2018 2:34:10 PM
28 RCH161221027DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPಭಾಗೇರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.008.919.04Physically completedCompleted3/10/2018 2:34:22 PM
29 RCH161221028DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPಬಂಡೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 20.00 08/09/201620.0019.7911.83Physically compeltedCompleted3/22/2018 12:03:54 PM
30 RCH161221029DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPಸೋಫಿನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.728.98Physically completedCompleted3/10/2018 2:34:43 PM
31 RCH161221030DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPರೇಕಲಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.237.38Physically completed Completed6/15/2018 11:50:11 AM
32 RCH161222032DevdurgInfrastructureSanitationSCPಗುಂಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 14/10/201610.009.989.98Physically completedCompleted6/15/2018 11:55:41 AM
33 RCH161222039DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಮ್ಯಾದರಗೋಳ ಯಿಂದ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 01/09/201610.009.398.18Physically completedCompleted3/14/2018 3:55:22 PM
34 RCH161222040DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಗಾಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 01/09/201610.009.589.28Physically completedCompleted3/14/2018 3:55:40 PM
35 RCH161222041DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 20.00 19/08/201620.0016.6015.65Physically completed Completed4/13/2018 5:56:03 PM
36 RCH161222042DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 01/09/201610.008.697.80Physically completed Completed4/13/2018 5:56:18 PM
37 RCH161222043DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಮುದುವಾಯಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.898.45Work Completed Completed4/20/2018 9:36:49 AM
38 RCH161222044DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಬಸ್ಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.007.776.08Physically completed Completed4/13/2018 5:56:46 PM
39 RCH161222045DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಹೆಚ್.ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಿಂದ ಕಾವಲಿ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 30.00 05/11/201630.0028.6315.06Physically completed Completed6/19/2018 6:44:46 PM
40 RCH161222046DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಮೂಡಲಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.789.77Physically completed Completed6/15/2018 11:22:54 AM
41 RCH161222047DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPದೆವತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.749.58Physically completed Completed6/15/2018 11:24:02 AM
42 RCH161222048DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಲಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.679.11Physically completedCompleted4/20/2018 9:36:18 AM
43 RCH161222049DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಗಲಗ ಐ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 80.00 08/09/201680.0079.1773.58physically Completed Completed3/10/2018 2:38:46 PM
44 RCH161222051DevdurgSelect Roads & BridgesTSPಜರದಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.008.845.32Physically completedCompleted6/23/2018 10:53:12 AM
45 RCH161222052DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಮಲ್ಲೇದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 01/09/201610.009.899.88Physically Completed Completed4/20/2018 9:38:00 AM
46 RCH161222053DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 14/10/20169.989.335.91Physically completedCompleted3/10/2018 2:35:38 PM
47 RCH161222054DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಅಡಕಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.009.658.96Physically completed Completed3/10/2018 2:36:09 PM
48 RCH161222055DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPನಾಗೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 01/09/201610.009.017.66Physically completedCompleted6/15/2018 11:15:58 AM
49 RCH161222056DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.009.888.53Physically completedCompleted3/10/2018 2:37:46 PM
50 RCH161222057DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಜೆ.ಜಾದಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.878.33Physically completedCompleted4/20/2018 9:37:34 AM
51 RCH161222058DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಮರಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 15/03/201710.009.499.48Physically completedCompleted4/20/2018 9:37:12 AM
52 RCH161222059DevdurgInfrastructureSanitationTSPಕೋತಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 05/11/201610.009.824.08Physically completed Completed6/18/2018 7:52:52 PM
53 RCH161222060DevdurgInfrastructureSanitationTSPಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 14/10/20169.989.852.85Physically completedCompleted6/18/2018 7:53:14 PM
54 RCH161222061DevdurgInfrastructureSanitationTSPಮುದಗೋಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 05/11/201610.009.851.84Physically completed Completed6/18/2018 7:53:30 PM
55 RCH161222065DevdurgInfrastructureSanitationTSPಸೋಮನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 14/10/20169.989.822.83Physically completed Completed6/18/2018 7:53:57 PM
56 RCH161222068DevdurgInfrastructureSanitationTSPದೇವತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 14/10/20169.989.699.59Work Completed Completed3/10/2018 2:38:52 PM
57 RCH161222069DevdurgInfrastructureSanitationTSPನಾಗೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 05/11/201610.009.827.82Physically completedCompleted3/22/2018 12:10:58 PM
58 RCH161223070DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೀರೆರಾಯಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 19/08/201615.0014.6814.68Physically completedCompleted3/14/2018 3:53:37 PM
59 RCH161223072DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೊಂಡಂಬಳಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 05/11/201610.008.828.76Work Completed Completed3/10/2018 2:39:28 PM
60 RCH161223073DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ)PRED Raichur21/07/2016 25.00 01/09/201625.0020.0015.17Work Completed Completed3/10/2018 2:41:16 PM
61 RCH161223074DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 19/08/201615.0012.5012.32Work Completed Completed3/14/2018 3:50:09 PM
62 RCH161223075DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 19/08/201610.008.296.63Work Completed Completed4/13/2018 5:57:56 PM
63 RCH161223076DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಿಲವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 19/08/201610.008.307.84Work Completed Completed3/14/2018 3:50:41 PM
64 RCH161223077DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೇರುಂಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 01/09/201615.0012.289.53Physically Completed Completed3/10/2018 2:45:26 PM
65 RCH161223079DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಾಣಧಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 15.00 08/09/201615.0013.7710.19Work completed Completed6/5/2018 2:17:00 PM
66 RCH161223080DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುಣ್ಣದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 05/11/201610.008.935.28Physically completedCompleted3/10/2018 2:45:36 PM
67 RCH161223081DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಪಲಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 08/09/201615.0013.794.77Physically completedCompleted6/5/2018 2:17:17 PM
68 RCH161223082DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮದರಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 05/11/201610.009.867.40Physically completed Completed4/13/2018 5:59:20 PM
69 RCH161223083DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಣಜಲಿಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಂಡರ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 20.00 14/10/201619.9417.871.99Physically completedCompleted4/13/2018 5:59:44 PM
70 RCH161223084DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.853.34Physically completed Completed4/13/2018 5:59:57 PM
71 RCH161223085DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಲಗ ಮುಂಗಡರಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 30.00 14/10/201629.9728.2419.21Physically completed Completed4/13/2018 6:00:20 PM
72 RCH161223086DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುಂಡರಗಿ ಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 08/09/201615.0014.770.00Physically completed Completed4/13/2018 6:00:33 PM
73 RCH161223087DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊನ್ನಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಗೇರಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿಗೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.009.119.11Pyscally Completed Completed3/10/2018 2:46:02 PM
74 RCH161223088DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಲದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 19/08/201615.0014.9114.78Work Completed Completed3/14/2018 3:52:23 PM
75 RCH161223089DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎನ್.ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 19/08/201615.0014.6714.19Work Completed Completed3/14/2018 3:52:35 PM
76 RCH161223090DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಿನ್ನಾಪೂರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಠದಿಂದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 19/08/201615.0014.7111.59Work Completed Completed3/10/2018 2:46:54 PM
77 RCH161223091DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುಂಕೇಶ್ವರಹಾಳ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 19/08/201615.0014.1910.92Pysically Completed Completed3/10/2018 2:47:01 PM
78 RCH161223092DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 19/08/201610.009.709.07Work Completed Completed3/14/2018 3:52:06 PM
79 RCH161223093DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಪಂಧ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 05/11/201610.008.938.23Physically completedCompleted3/10/2018 2:47:14 PM
80 RCH161223094DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಿವಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.009.107.40Physically completedCompleted3/10/2018 2:47:20 PM
81 RCH161223095DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುಷ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 08/09/201615.0014.8214.81Physically completedCompleted4/13/2018 6:00:50 PM
82 RCH161223096DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೆಗ್ಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.009.889.87Physically completedCompleted4/13/2018 6:01:09 PM
83 RCH161223097DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುಷ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.009.849.83Physically completedCompleted3/22/2018 11:54:06 AM
84 RCH161223098DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗೆಜ್ಜೆಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.009.796.90Physically completed Completed3/10/2018 2:47:47 PM
85 RCH161223099DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುನಗುಂದಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.009.098.83Physically completedCompleted3/14/2018 3:54:41 PM
86 RCH161223100DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಳಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಯಿಂದ ಅರಕೇರಾ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡುವುದು.PRED Raichur21/07/2016 15.00 22/07/201715.0012.020.00Physically completedCompleted5/19/2018 12:39:05 PM
87 RCH161223101DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅರಕೇರಾ ಯಿಂದ ಮಾಲಿಗೌಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 20.00 14/10/201619.9717.7617.71Physically completed Completed3/22/2018 11:52:43 AM
88 RCH161223102DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಳಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.008.898.24Physically completedCompleted3/10/2018 2:49:09 PM
89 RCH161223103DevdurgSelect Roads & BridgesGeneralಹೇಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.009.850.00Physically completedCompleted6/23/2018 12:04:02 PM
90 RCH161223104DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 20.00 08/09/201620.0018.1016.71Physically completedCompleted3/10/2018 2:49:18 PM
91 RCH161223105DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಾವಂತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.780.00Physically completedCompleted6/19/2018 6:48:37 PM
92 RCH161223106DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.797.82Physically completed Completed6/19/2018 6:45:10 PM
93 RCH161223107DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 23/08/201610.009.678.35Physically completed Completed3/10/2018 2:48:08 PM
94 RCH161223108DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಂಬುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.009.739.71Physically completed Completed3/14/2018 3:48:48 PM
95 RCH161223109DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾಗಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 23/08/201615.0013.6412.60Physically completed Completed3/10/2018 2:48:23 PM
96 RCH161223110DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 08/09/201610.009.914.00Physically completed Completed4/21/2018 8:14:01 PM
97 RCH161223111DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೆಗ್ಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 40.00 08/09/201640.0031.5831.10Physically completed Completed3/10/2018 2:48:41 PM
98 RCH161223112DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಿಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.008.837.02Completed Completed3/14/2018 3:47:11 PM
99 RCH161223113DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬ್ಬೂರು -ಗೂಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಹನುಮಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 89.07 01/09/201689.0786.0835.62Physically completed Completed5/19/2018 12:48:15 PM
100 RCH161223114DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಕುರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.008.755.70Physically completed Completed4/13/2018 6:03:29 PM
101 RCH161223118DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಜೋಳದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.009.824.00Physically completed Completed4/13/2018 6:03:00 PM
102 RCH161223120DevdurgInfrastructureSanitationGeneralದೊಂಡಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.009.942.34Physically completed Completed6/5/2018 2:18:42 PM
103 RCH161223125DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಮಸರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 14/10/20169.9810.154.01Pysically Completed Completed4/13/2018 6:03:49 PM
104 RCH161223127DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಗುಂಟ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.009.823.64Work completed Completed4/13/2018 6:04:08 PM
105 RCH161223130DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಬಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.009.854.00Physically completed Completed6/18/2018 7:50:30 PM
106 RCH161223131DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಮೇದಿನಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.009.453.09Physically completed Completed6/18/2018 7:50:50 PM
107 RCH161223132DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಹೇರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 14/10/20169.989.854.00Physically completed Completed6/18/2018 7:51:10 PM
108 RCH161223133DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಅಮರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 14/10/20169.989.854.00Physically completed Completed6/18/2018 7:51:28 PM
109 RCH161223134DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಮಂಡಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 14/10/20169.989.852.32Physically completedCompleted6/18/2018 7:51:47 PM
110 RCH161223137DevdurgInfrastructureSanitationGeneralವಂದಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur21/07/2016 10.00 14/10/20169.989.459.31Physically completedCompleted3/10/2018 2:49:32 PM
111 RCH161223139DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಮಲದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 25/11/201610.008.361.85Work completed Completed6/19/2018 11:31:30 AM
112 RCH161223141DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಎನ್.ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 25/11/201610.009.843.56Physically Work Completed Completed6/19/2018 6:47:04 PM
113 RCH161223144DevdurgInfrastructureSanitationGeneralರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (02) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 20.00 25/11/201620.0019.987.92Physically compelted Completed4/13/2018 6:04:26 PM
114 RCH161223150DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (04) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 40.00 5/11/201640.0036.8823.70Physically completedCompleted6/19/2018 6:46:21 PM
115 RCH161223152DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಯಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.009.041.86Physically completed Completed3/10/2018 2:56:02 PM
116 RCH161223153DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಆಕಳಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.009.232.32Physically completed Completed6/5/2018 2:18:10 PM
117 RCH161223154DevdurgInfrastructureSanitationGeneralಮುಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 5/11/201610.009.102.79Physically completed Completed3/10/2018 2:56:27 PM
118 RCH162211299RaichurInstitutionalEducationSCPಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗುಂಜಳ್ಳಿಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.924.32Physically completedCompleted6/18/2018 5:18:12 PM
119 RCH162211300RaichurInstitutionalEducationSCPಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇಡಪನೂರು 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.884.29Physically completedCompleted6/18/2018 5:18:42 PM
120 RCH162212302RaichurInstitutionalEducationTSPಮಟಮಾರಿ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 8.00 28/10/20168.007.535.19Physically CompletedCompleted6/18/2018 5:19:17 PM
121 RCH162212303RaichurInstitutionalEducationTSPಈ ಕೆಳಕಂಡ 09 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ U.P.S ಮತ್ತು R.O. Purifier System ಒದಗಿಸುವುದು. 1) ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಸಿಯಾತಲಾಬ್, 2)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ, 3)ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿಯಾತಲಾಬ್, 4)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಡವಾಟಿ , 5)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ, 6) ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ, 7)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ, 8)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಮಲ್ಕಾಪೂರು, 9)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಸ್ಕಿಹಾಳHKRDB21/07/2016 8.82 21/07/20168.828.826.62 Completed12/29/2017 1:16:04 PM
122 RCH162212304RaichurInstitutionalEducationTSPಈ ಕೆಳಕಂಡ 16 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 5 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 80 ಗಣಕಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಾಜರಾಳ 2. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆರೋಲಿ 3. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಡವಿ ಖಾನಾಪೂರ 4. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೀಕಲ್ 5. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾದಾಪೂರ್ 6. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರನಳ್ಳಿ 7. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದದ್ದಲ್ 8. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುಂಕೆಶ್ವರ್ ತಾಂಡ 9. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುರಾನಪುರ ತಾಂಡ 10. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೋರ್ಕಲ್ 11. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊರವಿ 12. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಜಲಬಂಡ 13. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಜೋಳ್ಳಿ 14. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜೂಕುರ್ 15. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಯಲ್ ಮರ್ಚಡ 16. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಲಕಂದಿನ್ನಿHKRDB21/07/2016 28.82 21/07/201628.8228.8221.62 Completed12/29/2017 1:16:28 PM
123 RCH162213308RaichurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಚಾಲಿಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.924.31Physically completed Completed6/18/2018 5:19:46 PM
124 RCH162213309RaichurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದುಗನೂರುಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.924.31Physically completed Completed6/18/2018 5:20:19 PM
125 RCH162213310RaichurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೀರಾಪೂರುಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.924.22Physically completedCompleted6/18/2018 5:20:44 PM
126 RCH162213311RaichurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹುಣಸಿಹಾಳಹುಡಾಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.472.04Physically completedCompleted5/19/2018 12:46:15 PM
127 RCH162213312RaichurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮಲಾಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.472.62Physically Completed Completed4/13/2018 5:49:51 PM
128 RCH162213314RaichurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮನ್ಸಲಾಪುರುಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.672.17Physically completed Completed3/9/2018 6:38:55 PM
129 RCH162213315RaichurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೆಂಬೆರಾಳಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.686.66Physically Completed Completed3/9/2018 3:40:43 PM
130 RCH162213316RaichurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಂಡ್ರಾಳದೊಡ್ಡಿಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.373.97Physically completedCompleted6/18/2018 5:21:47 PM
131 RCH162213318RaichurInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರಾಜೋಳ್ಳಿಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 26/11/20167.006.632.09Physically completed Completed4/13/2018 5:30:15 PM
132 RCH162213319RaichurInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದೇವಸೂಗೂರುಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.692.80Physically completed. Completed6/23/2018 12:05:29 PM
133 RCH162213320RaichurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಆರೋಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 26/11/20167.006.633.33Physically completedCompleted4/13/2018 5:29:42 PM
134 RCH162213321RaichurInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಡಗಮದೊಡ್ಡಿ ಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 24/07/20177.006.084.84Physically completedCompleted3/9/2018 3:41:03 PM
135 RCH162213322RaichurInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಸೂಗೂರು 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.695.27Physically completed . Completed1/25/2018 12:28:09 PM
136 RCH162213323RaichurInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur21/07/2016 7.00 28/10/20167.006.904.32Physically Completed Completed6/18/2018 5:21:17 PM
137 RCH162213324RaichurInstitutionalEducationGeneralಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ U.P.S ಮತ್ತು RO Purifier System ಒದಗಿಸುವುದು.1)ಸಪಪೂ ಬಾಲಕೀಯರ ಕಾಲೇಜು ರಾಯಚೂರು, 2)ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರಾಯಚೂರು, 3)ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ ಗಾಜಗಾರಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು, 4)ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಜಹೀರಾಬಾದ್ ರಾಯಚೂರು, 5)ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ ಮಲಿಯಬಾದ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ:ರಾಯಚೂರು, 6)ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ರಾಯಚೂರು, 7)ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ತಾ:ರಾಯಚೂರು, 8)ಸಪಪೂ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ರಾಯಚೂರು, 9)ಬಾಲಕೀಯರ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಫೋರ್ಟ, ರಾಯಚೂರು, 10)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ರಾಯಚೂರು, 11)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಬಿಜನಗೇರಾ ತಾ:ರಾಯಚೂರು, 12)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ದೇವನಪಲ್ಲಿ ತಾ:ರಾಯಚೂರು, 13)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಪೋಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು, 14)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಪೋಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು, 15)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಸಿಯಾತಲಾಬ್ ರಾಯಚೂರು, 16)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು, 17)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರ ರಾಯಚೂರು, 18)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಅರಬ್ ಮೋಹಲಾ ರಾಯಚೂರು, 19)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಯರಮರಸ್, 20)ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ), ರಾಯಚೂರು, 21)ಸಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಮುನ್ನೂರವಾಡಿ ರಾಯಚೂರು, 22)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಶಾಲೆ ಗೌಸನಗರ, 23)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, 24)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಡಾವಣೆ, 25)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಶಾಲೆ ಪೋತಗಲ್, 26)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಪೋತಗಲ್ , 27)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡು ಶಾಲೆ, 28)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ .ಶಾಲೆ ಯರಮರಸ್, 29)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಾಲೆ, 30)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗರ ಶಾಲೆ, 31)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾಲೋನಿ, 32)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಏಗನೂರು, 33)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಕನೂರು, 34)ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಶಾಲೆ ಬೇರೂನ್‍ಕಿಲ್ಲಾ, 35)ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ, 36)ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಹೀರಾಬಾದ, 37)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇನ್ನಾಣಿ, 38)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಪೇಟೆ, 39)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ(ಬಿ), 40)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಣಿಕ ನಗರ, 41)ಸ.ಕಿ..ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜ.ಕಾ.ಆಶಾಪೂರ ರಸ್ತೆ, 42)ಸ.ಕಿ..ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ, 43)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೋಲಮಾರ್ಕೆಟ, 44)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, 45)ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಾಷ್ಮೀಯಾ, 46)ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ಬಜಾರ, 47)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಲಾಲನಗರ 48)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೈಲಾರನಗರ 49)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಸವನಗರ, 50)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇವಿನಗರ, 51)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನೇತಾಜಿನಗರ, 52)ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ, 53)ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುನ್ನೂರುವಾಡಿ, 54)ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಾಜಗಾರಪೇಟೆ, 55)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್, 56)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಸ್ಬೆಕ್ಯಾಂಪ್, 57)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದನಬಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, 58)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದನಬಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, 59)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ, 60)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರು. 61)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರು, 62)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇವರುಕಾಲೋನಿ, 63)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಆಂಗ್ಲ.ಮಾ) ರಾಯಚೂರು, 64)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇವನಪಲ್ಲಿ, 65)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ ಕ್ಯಾಂಪ್, 66)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿಜನಗೇರಾ, 67)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿದ್ರಾಂಪೂರು, 68)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ, 69)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಜಲಬಂಡಾ, 70)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಣಿಕ ನಗರ, 71)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಜಹೀರಾಬಾದ, 72)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ನೇತಾಜಿ ನಗರ, 73)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಆಶಾಪೂರ ರೋಡ್, 74)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್, 75)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಹಾಷ್ಮೀಯಾ, 76)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ, 77)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಪರಕೋಟ್, 78)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಗರ್ಲ್ಸ ಪೋರ್ಟ, 79)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಅಂದ್ರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ, 80)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕುಲುಸುಂಬಿ ಕಾಲೋನಿ, 81)ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಜಲಾಲ್ ನಗರ, 82)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್, 83)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಸಿಯಾತಲಾಬ್, 84)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ನವಾಬಗಡ್ಡ, 85)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, 86)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಹುಂಡೇಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, 87)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, 88)ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಪೋಲಿಸ್ ಕಾಲೋನಿ HKRDB21/07/2016 38.22 21/07/201638.2238.2228.67 Completed12/29/2017 1:40:04 PM
138 RCH162221325RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCPರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.35 ರ ರಾಂಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಿಬಾಬ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಪಟ್ಟಿ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಕರಡಿ ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಿರಣಿ ನೀಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಬಾಬ ಟೆಂಪಲ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜಯಶೀಲಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಲಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಲು ನಂದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Raichur21/07/2016 17.40 23/08/201617.4017.2913.29 cc road work completed.Completed5/3/2018 5:54:50 PM
139 RCH162221326RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCPರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.13ರ ಜಹೀರಾಬಾನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಿ.ಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋತಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಈರಣ್ಣ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೂರು ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮಂಜೂನಾಥ ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸುರಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸುರಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಿಂದ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ವರೆಗೆ, ಪಾಪಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಜೆಡ್.ಪಿ. ಎಫ್.ಡಿ.ಎ & ಸುದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜಿನಯ್ಯ ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Raichur21/07/2016 20.00 23/08/201620.0019.7115.00Drain Work and c.c. wearing coat laying is ompleted.Completed5/3/2018 5:55:06 PM
140 RCH162221327RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCPರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.2 ರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಫ್.ಸಿ.ಐ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ & ವಿಯಜನಗರ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಾನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೆಮಾನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೆಮಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಹೆಚ್.ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿPWD Raichur21/07/2016 30.00 23/08/201630.0029.5922.80 b.t road and drain work completed.Completed5/3/2018 5:56:11 PM
141 RCH162221328RaichurInfrastructureSanitationSCPಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 04/10/201610.009.029.02Physically completed Completed1/24/2018 4:17:58 PM
142 RCH162221330RaichurInfrastructureSanitationSCPಗಿಲ್ಲೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 28/10/201610.009.377.50Physically completed Completed4/20/2018 9:26:11 AM
143 RCH162221331RaichurInfrastructureSanitationSCPಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 28/10/201610.008.828.82Work completed Completed1/25/2018 12:28:32 PM
144 RCH162221332RaichurInfrastructureSanitationSCPಕೊರ್ತಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 28/10/201610.008.187.23Physically completed. Completed1/25/2018 12:28:53 PM
145 RCH162221335RaichurInfrastructureSanitationSCPಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 28/10/201610.009.197.35Physically completed Completed4/20/2018 9:25:49 AM
146 RCH162222337RaichurInfrastructureRoads & BridgesTSPಸಗಂಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 16.08 01/09/201616.0811.9411.93Physically completedCompleted3/22/2018 12:13:46 PM
147 RCH162222339RaichurInfrastructureSanitationTSPಗಾಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 28/10/201610.008.673.87Physically completedCompleted3/9/2018 6:40:59 PM
148 RCH162222340RaichurInfrastructureSanitationTSPತಲಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 28/10/201610.008.674.25Physically completed Completed3/9/2018 6:41:42 PM
149 RCH162223341RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.3 ರ ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ. ಲೇಔಟ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಎನ್.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶ್ರೀ ದಶರತ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮೇಶ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬಶೀರ ಬಾಫ್ & ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಯುಸೂಫ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ & ಎಂ.ಜಗದೀಶಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ವಿ.ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Raichur21/07/2016 30.00 23/08/201630.0029.5522.88b.t road and drain work completed.Completed5/3/2018 5:52:53 PM
150 RCH162223342RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 18 ರ ಪ್ರಭು ಲೇಔಟನಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ ಹಿಲ್ ಅಪಾರ್ಟಮೇಂಟ್ ದಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಾಯ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪ್ಯರಾಡೈಸ್ ಅಪಾರ್ಟಮೇಂಟ್ ದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿPWD Raichur21/07/2016 20.00 23/08/201620.0019.737.45B.T.road and C C road work completed Completed5/3/2018 5:53:40 PM
151 RCH162223343RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 35ರ ರಾಂಪೂರು ಗ್ರಾಮ (ರಾಯಚೂರು ದಿನ್ನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಯಿಂದ ಟಿ.ಬಿ.ಪಿ ಕೆನಾಲ್ ಸೇತುವೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿPWD Raichur21/07/2016 28.00 23/08/201628.0027.6216.33b.t road work completed.Completed5/3/2018 5:54:08 PM
152 RCH162223344RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.28 ರ ಹೊಸ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ತೌಫಕ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಖಾಜಾ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿಶು ಪ್ರೇರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಮಜದ ಮನೆಯಿಂದ ತಾಯಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹೆಬೂಬ ಹೌಸ್ ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Raichur21/07/2016 25.00 23/08/201625.0024.6619.02cc roads and drain work completed.Completed5/3/2018 5:29:55 PM
153 RCH162223345RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.5 ರ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ವೀರನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂಗಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಮುಂಬಾಗದಿಂದ ಸೂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ವೃತ್ತದಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Raichur21/07/2016 20.00 23/08/201620.0019.7215.20 b.t road Work completed Completed5/3/2018 5:54:24 PM
154 RCH162223347RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 14ರ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟ್ ಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ ಬಜಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಶಾಪ್ ವರೆಗೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರೇರಿ, ರವಿಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಗ್ಗಿ ಬಸಯ್ಯ, ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪದ್ದಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸುರೇಶ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಸ್ ದಿಂದ ಮೊಚಿವಾಡ ದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ/ಕೊಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Raichur21/07/2016 20.00 23/08/201620.0019.7215.25coble stone, Drain work CC Pavement work completed. Completed5/3/2018 5:57:12 PM
155 RCH162223348RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.24 ರ ಮುನ್ನೂರವಾಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಾಲಂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಜಿ.ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿ.ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Raichur21/07/2016 30.00 23/08/201630.0029.9522.88cc road and drain work completed.Completed5/3/2018 5:57:32 PM
156 RCH162223349RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.4 ರ ಇಂದೀರಾನಗರದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ್ಲೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಲೇಜರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿPWD Raichur21/07/2016 18.10 23/08/201618.1017.8313.81drain work completedCompleted5/3/2018 5:57:46 PM
157 RCH162223350RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ರಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ನಯೀಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಕತಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಲು ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪರ್ವೇಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ.ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಲೇನ್ ದಿಂದ ಚಾಂದ್ ಪೀರಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಪರ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಭೀಮೇಶ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಉರುಕುಂದ ಮನೆ ದಾರಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಉರುಕುಂದಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಟರಟ್ಯಾಂಕ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ ತೌಫೀಕ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ತೌಫೀಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಬೀಬ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಾಹೇಬ್ ಜಾಹ ಮನೆಯಿಂದ ಅಫಜಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಒಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Raichur21/07/2016 25.00 23/08/201625.0024.6317.13Cobble stone work and Drain work completed. Completed5/3/2018 5:58:00 PM
158 RCH162223351RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜ್ಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊರೆಜಂಬಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಕೊರೆಜಂಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಗಾಳಿ ಜಂಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜಿನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪುಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ತಾಯಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗ್ಸಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Raichur21/07/2016 20.00 23/08/201620.0019.709.85cobble stone work and Drain work completedCompleted5/3/2018 5:58:13 PM
159 RCH162223352RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎಕ್ಲಾಸಪೂರದಿಂದ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 85.00 26/11/20160.0080.0779.86Physically completedCompleted1/30/2018 7:04:18 PM
160 RCH162223353RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಾರಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 18/08/201610.008.676.95Physically completed Completed11/30/2017 3:59:56 PM
161 RCH162223354RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralವೈ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 28.90 18/08/201628.9021.7920.25Physically completed Completed11/30/2017 4:00:03 PM
162 RCH162223355RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಕನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 35.00 18/08/201635.0028.7925.44Physically completed Completed11/30/2017 4:00:12 PM
163 RCH162223356RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಉಂಡ್ರಾಳದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 15.00 18/08/201615.0012.2311.78Completed Completed11/30/2017 4:00:20 PM
164 RCH162223357RaichurInfrastructureSanitationGeneralಕುರ್ವಕಲಾ (ಕುರುಗಡ್ಡಿ) ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 28/10/201610.009.499.49Physically completed Completed3/9/2018 3:40:18 PM
165 RCH162223358RaichurInfrastructureSanitationGeneralದೇವಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 28/10/201610.009.379.36Physically completedCompleted3/22/2018 11:56:59 AM
166 RCH162223360RaichurInfrastructureSanitationGeneralಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 10.00 28/10/201610.008.388.38Work completedCompleted1/25/2018 12:20:32 PM
167 RCH163211229ManviInstitutionalEducationSCPಬೆಟ್ಟದೂರು ತಾಂಡದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.346.33Physically completedCompleted4/13/2018 5:31:43 PM
168 RCH163211230ManviInstitutionalEducationSCPಹಿರೇಬಾದರದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.926.90Physically completed Completed4/20/2018 9:24:27 AM
169 RCH163211231ManviInstitutionalEducationSCPಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.912.83Physically completedCompleted6/19/2018 11:46:47 AM
170 RCH163211232ManviInstitutionalEducationSCPದೋತರಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.925.52Physically completedCompleted4/13/2018 5:33:08 PM
171 RCH163211233ManviInstitutionalEducationSCPಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರನಹಳ್ಳಿಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.926.92Work completedCompleted4/13/2018 5:36:07 PM
172 RCH163211234ManviInstitutionalEducationSCPಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೀಕಲ್ ಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.925.53Physically completedCompleted4/13/2018 5:39:50 PM
173 RCH163212236ManviInstitutionalEducationTSPಮರಾಠ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.843.07Physically completed Completed6/15/2018 11:26:54 AM
174 RCH163212237ManviInstitutionalEducationTSPಯಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.926.92Physically completedCompleted3/9/2018 1:11:08 PM
175 RCH163212239ManviInstitutionalEducationTSPಮರಾಠ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.582.81Physically completedCompleted6/19/2018 11:46:06 AM
176 RCH163212240ManviInstitutionalEducationTSPಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.826.89Physically completed, Completed3/8/2018 5:29:02 PM
177 RCH163212242ManviInstitutionalEducationTSPಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ (3) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech22/07/2016 19.50 20/09/201619.5019.5015.61ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:07:38 PM
178 RCH163213252ManviInstitutionalEducationGeneralಕಾತರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.926.92Physically completedCompleted3/9/2018 1:11:37 PM
179 RCH163213253ManviInstitutionalEducationGeneralಕವಿತಾಳ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ (10) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech22/07/2016 65.00 28/10/201665.0065.0052.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:07:55 PM
180 RCH163213254ManviInstitutionalEducationGeneralಕಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.924.55Physically completed Completed4/13/2018 5:36:37 PM
181 RCH163213255ManviInstitutionalEducationGeneralಕೆ.ಗುಡದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.926.90Physically completed Completed3/9/2018 12:55:15 PM
182 RCH163213258ManviInstitutionalEducationGeneralಬ್ಯಾಗವಾಟ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.913.37Physically completedCompleted4/13/2018 5:39:27 PM
183 RCH163213261ManviInstitutionalEducationGeneralಜಾಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ (1) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.585.26Physically completedCompleted3/9/2018 3:42:13 PM
184 RCH163213262ManviInstitutionalEducationGeneralಗೂಗೇಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur22/07/2016 7.00 28/10/20167.006.922.80Physically completedCompleted4/13/2018 5:38:03 PM
185 RCH163213265ManviInstitutionalEducationGeneralಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB22/07/2016 2.38 22/07/20162.382.381.79 Completed12/29/2017 12:37:33 PM
186 RCH163213266ManviInstitutionalEducationGeneralಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. HKRDB22/07/2016 2.38 22/07/20162.382.381.79 Completed11/30/2017 1:06:20 PM
187 RCH163213420ManviInstitutionalEducationGeneralತೋರಣದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur30/08/2016 5.00 26/11/20165.004.784.73Physically completedCompleted3/9/2018 3:46:44 PM
188 RCH163221268ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಹಿರೇಬಾದರದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 20.00 01/09/201620.0017.2313.98Physically completed Completed4/13/2018 5:37:00 PM
189 RCH163221269ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಹಳ್ಳಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 20.00 01/09/201620.0018.4517.34Physically completed Completed11/18/2017 7:21:35 PM
190 RCH163221270ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 15.00 01/09/201615.0013.9611.11Physically completed Completed11/18/2017 7:21:46 PM
191 RCH163221271ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPರಬ್ಬಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಯಂಕಣ್ಣಬಾಬು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 10.00 01/09/201610.009.159.14Physically completed Completed3/9/2018 3:51:54 PM
192 RCH163221272ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಕಲಪರ್ವಿ ಸ್ಥಾಳಾಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 10.00 01/09/201610.008.848.84Physically completed Completed3/9/2018 3:51:33 PM
193 RCH163221273ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಮುರಾಂಪುರ (ಭವಾನಿ ಕ್ಯಾಂಪ) ನ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 10.00 08/09/201610.008.878.18Physically completed Completed6/15/2018 11:52:52 AM
194 RCH163221274ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋನಾಪೂರು ಪೇಟೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur22/07/2016 10.00 20/09/201610.007.677.38Work is Physically completed Completed5/7/2018 10:30:34 AM
195 RCH163221275ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPತೋರಣದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ಯಾಂಪವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2.50 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 3.22 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)PWD Raichur22/07/2016 28.84 13/10/201628.8427.7527.721.60km SDBC completed final bill submitted Completed6/15/2018 12:27:19 PM
196 RCH163221276ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPರಂಗದಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.50 ಕಿ.ಮೀ)PWD Raichur22/07/2016 25.00 13/10/201625.0020.6720.67Physically Completed Completed1/25/2018 1:26:49 PM
197 RCH163221277ManviInfrastructureWater SupplySCPವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು (RO Plant)RWS22/07/2016 4.39 25/01/20174.964.964.43Completed.Completed3/24/2018 4:13:37 PM
198 RCH163221278ManviInfrastructureWater SupplySCPರಾಜೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು (RO Plant)RWS22/07/2016 4.39 25/01/20174.964.964.44CompletedCompleted4/3/2018 2:55:28 PM
199 RCH163221279ManviInfrastructureWater SupplySCPಕೊರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು (RO Plant)RWS22/07/2016 9.50 25/01/20174.964.964.42CompletedCompleted2/26/2018 1:43:16 PM
200 RCH163221280ManviInfrastructureWater SupplySCPಬೈಲಮರ್ಚೆಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು (RO Plant)RWS22/07/2016 4.39 25/01/20174.964.964.44CompletedCompleted3/24/2018 4:15:55 PM
201 RCH163222282ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಜೀನೂರು (76/5 ಕಾಲುವೆ) ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಮಗ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 1.25 ಕಿ.ಮೀPWD Raichur22/07/2016 54.78 13/10/201654.7842.6342.47CompletedCompleted3/2/2018 5:05:05 PM
202 RCH163222283ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋನಾಪೂರು ಪೇಟೆಯ (ಗಂಗಾಧರ ನಾಯಕ ಕಾಲೋನಿ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur22/07/2016 10.00 20/09/201610.007.126.52Physically Completed Completed1/25/2018 1:26:19 PM
203 RCH163222285ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಕೊರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 10.00 01/09/201610.008.898.09Physically completed.Completed6/15/2018 11:19:24 AM
204 RCH163222286ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPತೋರಣದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ಯಾಂಪವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (3.22 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 4.04 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)PRED Raichur22/07/2016 33.07 26/11/201633.0729.8827.34Physically compeltedCompleted4/20/2018 9:31:59 AM
205 RCH163222287ManviInfrastructureSanitationTSPಕುರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 10.00 28/10/201610.009.082.16Physically completedCompleted6/19/2018 11:45:12 AM
206 RCH163223288ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡೋಣಮರಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 4 ಕಿ.ಮೀ. (ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ)PWD Raichur22/07/2016 170.00 14/12/2016167.65140.13139.80Physically Completed ( CD work EIRL submitted to CE Office for approval) Completed6/6/2018 7:44:33 AM
207 RCH163223289ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralನೀರಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ)PWD Raichur22/07/2016 60.00 13/10/201660.0046.6640.31work is Physically completedCompleted2/3/2018 12:14:15 PM
208 RCH163223290ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಕ್ಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (1 ಕಿ.ಮೀ)PWD Raichur22/07/2016 30.60 20/09/201630.6028.7728.43Physically Completed Completed5/7/2018 10:33:55 AM
209 RCH163223293ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸೀಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಜಲಬಂಡಾ ವರೆಗೆ ವಯಾ ಹರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur22/07/2016 60.00 20/09/201660.0051.5651.47Physically Completed Completed1/25/2018 1:25:30 PM
210 RCH163223294ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೋರಣದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ಯಾಂಪವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)PWD Raichur22/07/2016 118.96 14/12/2016118.8999.5099.28 Completed Completed5/7/2018 11:05:18 AM
211 RCH163223295ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 15.00 26/11/201615.0014.1014.09Work completedCompleted4/13/2018 5:37:26 PM
212 RCH163223296ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಾಪುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 15.00 01/09/201615.0012.8511.48Physically compeleted Completed11/30/2017 3:58:50 PM
213 RCH163223297ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralದದ್ದಲ್ (Shifted village) ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur22/07/2016 20.00 01/09/201620.0018.7815.01Physically completedCompleted3/9/2018 12:54:50 PM
214 RCH163223298ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2 ಕಿ.ಮೀ) PRED Raichur22/07/2016 80.00 22/07/201680.0076.1926.21Physically completedCompleted6/19/2018 11:44:14 AM
215 RCH163223422ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಪೊತ್ನಾಳ ಚರ್ಚ್ ದಿಂದ ಜೀನೂರು ಬ್ಯಾಗವಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಟಲಿಂಗಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (5 ಕಿ.ಮೀ)PRED Raichur30/08/2016 30.57 26/11/201630.5727.9426.38Physically completed, Completed11/18/2017 7:24:55 PM
216 RCH164213192LingsugurInstitutionalEducationGeneralಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 2 (ಎರಡು) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur23/07/2016 13.00 01/09/201613.0012.6810.02Physically completed Completed5/28/2018 11:54:17 AM
217 RCH164213193LingsugurInstitutionalEducationGeneralಮಸ್ಕಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸ.ಕಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur23/07/2016 7.00 01/09/20167.006.701.76Physically completed Completed5/28/2018 11:54:32 AM
218 RCH164213194LingsugurInstitutionalEducationGeneralಮಸ್ಕಿ ಕಿಲ್ಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.[Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur23/07/2016 5.00 01/09/20165.004.931.73Physically completed Completed5/28/2018 11:54:47 AM
219 RCH164213401LingsugurInstitutionalLibraryGeneralಗೆಜ್ಜಲಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech18/08/2016 32.50 04/11/201632.5032.5021.38ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:09:34 PM
220 RCH164213402LingsugurInstitutionalLibraryGeneralನಾಗಾಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech18/08/2016 15.00 04/11/201615.0015.007.36ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:10:00 PM
221 RCH164213404LingsugurInstitutionalLibraryGeneralಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ 1)ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ 2)ಪೈದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳು ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB18/08/2016 0.21 18/08/20160.210.210.16IND NO:219,226 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. TENDER NO 219 ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿದೆ Completed11/30/2017 2:45:21 PM
222 RCH164213407LingsugurInstitutionalEducationGeneralಮಿಂಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 06 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]PRED Raichur07/08/2016 39.00 5/11/201639.0038.359.41Physically completed Completed6/18/2018 8:22:45 PM
223 RCH164221196LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಿಂಚೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವಸಿನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur23/07/2016 20.00 23/08/201620.0019.5119.51Work completedCompleted1/24/2018 4:13:40 PM
224 RCH164221197LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಜಾಂತಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur23/07/2016 20.00 01/09/201620.0019.8619.86Physically completed Completed11/30/2017 2:46:59 PM
225 RCH164221198LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಗೆಜ್ಜಲಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಚಲುವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur23/07/2016 60.00 05/11/201660.0059.1757.56Completed Completed6/15/2018 11:53:42 AM
226 RCH164221199LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಆರ್ಯಭೋಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಯಳವಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಯಮನಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Raichur23/07/2016 20.00 28/10/201620.0019.5919.59CompletedCompleted11/30/2017 2:47:17 PM
227 RCH164221200LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಶಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur23/07/2016 20.00 01/09/201620.0018.3417.58Physically completed Completed1/24/2018 4:14:02 PM
228 RCH164221201LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPತಲೇಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಚಲುವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur23/07/2016 20.00 01/09/201620.0018.8018.80Physically completedCompleted4/20/2018 9:30:06 AM
229 RCH164221202LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPತೊಡಕಿ ತಾಂಡದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಪೂರೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur23/07/2016 20.00 23/08/201620.0019.8319.57Physically completedCompleted4/20/2018 9:29:03 AM
230 RCH164221203LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಭೋವಿ (ಗೌಂಡಿ) ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur23/07/2016 20.00 01/09/201620.0018.8218.70Physically completedCompleted4/20/2018 9:29:38 AM
231 RCH164221204LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPನೀರಲಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೂಪೂರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur23/07/2016 29.01 01/09/201629.0128.7026.89Physically completedCompleted1/24/2018 4:14:34 PM
232 RCH164221205LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮುದಗಲ್ - ಮಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಪಿಕಳಿಹಾಳದವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.00PRED Raichur23/07/2016 45.00 5/11/201645.0042.5842.51Physically completedCompleted1/24/2018 4:19:35 PM
233 RCH164221206LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಸ್ಕಿ ಪರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ದಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)PWD Raichur23/07/2016 31.34 26/09/201631.3429.3029.27Physically Completed Completed6/5/2018 5:58:45 PM
234 RCH164222207LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPಕಡ್ಡೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಎಸ್.ಟಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿ ಮತ್ತು ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಎಸ್.ಟಿ. ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur23/07/2016 25.00 23/08/201625.0024.5021.80Physically completedCompleted3/8/2018 5:27:09 PM
235 RCH164222208LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPತೊಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಆದಪ್ಪ ಹಣಗಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur23/07/2016 25.00 23/08/201625.0022.2022.12Physically completedCompleted3/8/2018 5:29:27 PM
236 RCH164222209LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPಕುಮಾರಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಮನಪ್ಪ ಗುಡುಗುಂಟಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur23/07/2016 25.00 23/08/201625.0023.9523.95Physically completedCompleted4/20/2018 9:34:35 AM
237 RCH164222210LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPಗುಂತಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್.ಟಿ. ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur23/07/2016 25.00 23/08/201625.0024.5924.52Physically completedCompleted3/8/2018 5:30:46 PM
238 RCH164222211LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPತುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎಸ್.ಟಿ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur23/07/2016 25.00 28/10/201625.0022.5922.58CompletedCompleted2/19/2018 6:23:06 PM
239 RCH164222212LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPವ್ಯಾಕರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ವಾಲೇಕರ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur23/07/2016 17.46 01/09/201617.4616.4616.44Physically completedCompleted4/20/2018 9:38:51 AM
240 RCH164222213LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPಮಾಕಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಬಾಲಪ್ಪ ಎಸ್.ಟಿ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಮ್ಮ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur23/07/2016 25.00 01/09/201625.0023.7523.74Physically completedCompleted4/20/2018 9:39:14 AM
241 RCH164222214LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPರಾಮದುರ್ಗ - ಮಾನವಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.14 ದಿಂದ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED Raichur23/07/2016 55.82 5/11/201655.8255.7754.54Physically completed, final bill submittedCompleted6/15/2018 11:22:06 AM
242 RCH164223215LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯುಕೆಪಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೀಲಹಳ್ಳಿ ವಾಯ ಗೋರೆಬಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆPRED Raichur23/07/2016 80.00 01/09/201680.0075.1963.29Physically completed Completed4/13/2018 5:48:52 PM
243 RCH164223218LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ ದಿಂದ ಕಿಲಾರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00PRED Raichur23/07/2016 75.00 5/11/201675.0078.5336.28Physically completed Completed5/28/2018 11:58:29 AM
244 RCH164223219LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬ್ಯಾಲಿಹಾಳದಿಂದ ಕೋಮಲಾಪೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00PRED Raichur23/07/2016 90.00 5/11/201690.0088.9570.17Completed Completed5/28/2018 11:55:29 AM
245 RCH164223220LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಡವಿಭಾವಿದಿಂದ ಖೈರವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00PRED Raichur23/07/2016 80.12 28/10/201680.1278.9646.29Physically completed Completed5/28/2018 11:56:07 AM
246 RCH164223221LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾಂತಾಪೂರುದಿಂದ ಕೋಮಲಾಪೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಮಟೆಲಿಂಗ್ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00PRED Raichur23/07/2016 90.00 28/10/201690.0092.0852.60Physically completed, final bill submitted Completed5/28/2018 11:57:23 AM
247 RCH164223222LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ & ಡಾಂಬರೀಕರಣPWD Raichur23/07/2016 80.00 26/09/201680.0079.5664.11Work physically completed... Completed6/5/2018 3:55:06 PM
248 RCH164223223LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ & ಡಾಂಬರೀಕರಣPWD Raichur23/07/2016 50.00 26/09/201650.0049.7335.96Work Completed .Completed2/26/2018 12:29:37 PM
249 RCH164223224LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.7 ರಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಗಿರಿಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಹಾಕುವುದುPWD Raichur23/07/2016 98.00 26/09/201698.0085.2566.94Work physically completed. Completed6/5/2018 3:54:30 PM
250 RCH165211362SindhnoorInstitutionalEducationSCPಗದ್ರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 (ಎರಡು) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 13.00 20/09/201613.0013.0011.37ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:10:22 PM
251 RCH165211363SindhnoorInstitutionalEducationSCPಉಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 7.00 20/09/20167.007.006.13ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:10:36 PM
252 RCH165211386SindhnoorInstitutionalEducationSCPಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ರಾಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 26.00 05/11/201626.0026.0022.39ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:10:51 PM
253 RCH165211425SindhnoorInstitutionalEducationSCP ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification,fan and light fitting and plug provision)Cashutech20/10/2016 19.50 05/11/201619.5019.5016.70ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:11:05 PM
254 RCH165212364SindhnoorInstitutionalEducationTSPಗೌಡನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 (ಎರಡು) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 13.00 20/09/201613.0013.009.15ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ Completed6/19/2018 1:11:53 PM
255 RCH165212365SindhnoorInstitutionalEducationTSPಕುರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 7.00 20/09/20167.007.006.13ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ Completed6/19/2018 1:12:12 PM
256 RCH165212387SindhnoorInstitutionalEducationTSPಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 26.00 20/09/201626.0026.0020.80ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:12:31 PM
257 RCH165212388SindhnoorInstitutionalEducationTSPಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಇ.ಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 7.00 20/09/20167.007.006.13ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:12:47 PM
258 RCH165213366SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಕೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ (8) ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 52.00 13/10/201652.0052.0045.21ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:13:01 PM
259 RCH165213367SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಗುಂಜಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 (ಎರಡು) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 13.00 20/09/201613.0013.0011.38ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:13:16 PM
260 RCH165213368SindhnoorInstitutionalEducationGeneral7 ಮೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಪನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 (ಎರಡು) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 13.00 20/09/201613.0013.0011.38ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:13:31 PM
261 RCH165213369SindhnoorInstitutionalEducationGeneralನಾರಾಯಣನಗರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 7.00 20/09/20167.007.004.67ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ Completed6/19/2018 1:13:59 PM
262 RCH165213370SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಕಲ್ಮಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 (ಎರಡು) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 13.00 20/09/201613.0013.0011.44ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:14:15 PM
263 RCH165213372SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 7.00 20/09/20167.007.005.31ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:14:29 PM
264 RCH165213373SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು (4) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]Cashutech21/07/2016 26.00 20/09/201626.0026.0022.63ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted6/19/2018 1:14:42 PM
265 RCH165221375SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesSCPಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 58.89 26/11/201658.8953.6352.34Physically completed, Final bill to be submitted Completed3/9/2018 3:54:29 PM
266 RCH165222377SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣ್ಣಿಗೆನುರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 31.89 25/11/201631.8924.6823.03CompletedCompleted11/30/2017 4:28:05 PM
267 RCH165223378SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಎಚ್.ಕ್ಯಾಂಪ್ -3ರಲ್ಲಿ (ಎಕ್ಷಟೆನಸನ್ ಏರಿಯಾ)ದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur21/07/2016 90.00 25/11/201690.0088.760.00Physically completedCompleted6/18/2018 8:07:31 PM
268 RCH165223381SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಎಚ್ ಕ್ಯಾಂಪ್-4 ರಲ್ಲಿ ತಪನ ಮಂಡಲ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ ದತ್ತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur07/10/2016 51.00 26/11/201651.0050.3036.20Physically completedCompleted6/18/2018 8:07:06 PM
269 RCH165223382SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ 4 ರಲ್ಲಿ ಜುಬೂರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಜಿತ ದೇವನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇವದಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಸಪನ ಬೈದ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur07/10/2016 60.00 26/11/201660.0059.1840.70Physically completedCompleted6/18/2018 8:07:52 PM
270 RCH165223383SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ 4 ರಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ ಗೈನ್ ಮನೆಯಿಂದ ದಿಲೀಪ್ ಗೈನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ 5 ರಿಂದ 163 ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur07/10/2016 60.75 26/11/201660.7559.9043.99Physically completedCompleted6/18/2018 8:08:13 PM
271 RCH165223384SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಿರುಪಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ವಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur21/07/2016 100.00 20/09/2016100.0098.4943.76Work Indent No.60492 Work Completed Completed6/5/2018 5:07:38 PM
272 RCH165223385SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು - ಕುಷ್ಟಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್. -30 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur21/07/2016 68.66 20/09/201668.6659.8740.58W.I.No.60493 Contractor Expired (Work as it is Closed) BT to be done Completed6/5/2018 6:17:07 PM
       TOTAL 5490.88 5400.145162.273887.62