LIST OF Completed MICRO WORKS

Taluka

Sub Type

Sub Sector

Category

Agency

Allocation


Sl.NoWorkcodeTalukaSub TypeSub SectorCategoryWork NameAgencyPlan Approval DateAllocationWork Order AmountExpenditureWork Stage
1 RCH151212115DevdurgInstitutionalEducationTSPಮಲ್ಲೆದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 25.00 32.0032.00ಮುಗಿದಿದೆ.
2 RCH151212116DevdurgInstitutionalEducationTSPನಾಗೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 8 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 52.00 64.0064.00ಮುಗಿದಿದೆ.
3 RCH151212117DevdurgInstitutionalEducationTSPಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ (ಬಾಲಕರ) 6 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ with dual desksKRIDL Raichur 05/05/2015 48.00 48.0048.00ಮುಗಿದಿದೆ.
4 RCH151212118DevdurgInstitutionalEducationTSPನಾಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 8 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 52.00 64.0064.00ಮುಗಿದಿದೆ.
5 RCH151212119DevdurgInstitutionalEducationTSPಹೆಗ್ಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 32.50 40.0040.00ಮುಗಿದಿದೆ.
6 RCH151212120DevdurgInstitutionalEducationTSPಮಲ್ಲೆದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 26/06/2015 6.50 8.508.50ಮುಗಿದಿದೆ.
7 RCH151213100DevdurgInstitutionalHealthGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ with electrification and water facilityKRIDL Raichur 04/12/2015 23.93 23.9323.93ಮುಗಿದಿದೆ.
8 RCH151213101DevdurgInstitutionalEducationGeneralಆಲ್ಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 25.00 30.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
9 RCH151213102DevdurgInstitutionalEducationGeneralಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL Raichur 05/05/2015 13.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
10 RCH151213103DevdurgInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 13.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
11 RCH151213104DevdurgInstitutionalEducationGeneralತಿಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 25.00 30.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
12 RCH151213105DevdurgInstitutionalEducationGeneralಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ .KRIDL Raichur 05/05/2015 13.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
13 RCH151213106DevdurgInstitutionalEducationGeneralಕರಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 13.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
14 RCH151213108DevdurgInstitutionalEducationGeneralಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ with dual Desks, electrification, fans and light and water facilityKRIDL Raichur 05/05/2015 50.00 50.0046.00ಮುಗಿದಿದೆ.
15 RCH151213109DevdurgInstitutionalEducationGeneralಬಿ.ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ with dual Desks, electrification, fans and light KRIDL Raichur 05/05/2015 32.00 32.0032.00ಮುಗಿದಿದೆ.
16 RCH151213110DevdurgInstitutionalEducationGeneralಹೇಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 6 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ with dual Desks, electrification, fans and light and water facilityKRIDL Raichur 05/05/2015 70.00 70.0070.00ಮುಗಿದಿದೆ
17 RCH151213111DevdurgInstitutionalEducationGeneralಗಲಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 25.00 32.0032.00ಮುಗಿದಿದೆ.
18 RCH151213112DevdurgInstitutionalEducationGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 7 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ 4 ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ with dual Desks, electrification, fans and light and water facilityKRIDL Raichur 05/05/2015 90.00 90.0090.00ಮುಗಿದಿದೆ
19 RCH151213113DevdurgInstitutionalEducationGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ಬಾಲಕರ) 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ with dual Desks, electrification, fans and light and water facilityKRIDL Raichur 05/05/2015 50.00 50.0050.00ಮುಗಿದಿದೆ.
20 RCH151221298DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPಕಾಕರಗಲ್ ಆಳದರ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧರ್ಮನಾಯ್ಕ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur13/05/2015 50.00 42.8821.50work Completed
21 RCH151221299DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPಮುಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ತಾಂಡದಿಂದ ಜೂಂಡ್ಯಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1.5 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur13/05/2015 60.00 53.6540.52Physically completed
22 RCH151221300DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPದೇವದುರ್ಗ-ಅರಕೇರಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಮನಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 0.7 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur13/05/2015 46.71 40.5316.12Work completed
23 RCH151221301DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯರಮಸಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur13/05/2015 60.00 50.7226.53Work Completed
24 RCH151221302DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCPಜೀಮ್ಲಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಲಾಲೂ ನಾಯ್ಕ (ಆಲ್ಕೋಡ್) ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur13/05/2015 60.00 58.3758.37Work Completed
25 RCH151222304DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಸೋಮನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಊರ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur13/05/2015 51.30 45.8536.36Work Completed
26 RCH151222305DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಜೋಳದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಗರಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur13/05/2015 200.00 197.90193.10Work compelted
27 RCH151222306DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPವಗಡಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ದಂಡೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur13/05/2015 50.00 41.9532.57Work completed
28 RCH151222307DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಬೂದಿನಾಳ-ಶಾವಂತಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಬೂದಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಕಿ.ಮೀ. PRED Raichur13/05/2015 150.00 146.1661.97 completed
29 RCH151222308DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPದೇವದುರ್ಗ-ವೆಂಗಳಾಪೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ (ವಯಾ ಜೇಜರದೊಡ್ಡಿ, ಮಟ್ಲೇರದೊಡ್ಡಿ, ಸಣ್ಣ ಜಕ್ಕಲೇರದೊಡ್ಡಿ) ಗೋಗ್ಯಾರದೊಡ್ಡಿ-ಜಕ್ಲಾರದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2.5 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur13/05/2015 100.00 91.5577.53Work Completed
30 RCH151222309DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSPಊಟಿ-ಹಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1.5 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur13/05/2016 50.00 43.4723.45Work Completed
31 RCH151223310DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೇಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಂಬೆರಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 200.00 197.74196.73Completed
32 RCH151223311DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಂತಪೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದರ್ಗಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 1.5 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 50.00 38.3418.74Completed
33 RCH151223312DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಂತಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ದನದ ಗಡ್ಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 2 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 50.00 38.3417.14Completed
34 RCH151223313DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹನುಮಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 200.00 196.49196.49Completed
35 RCH151223314DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಲಗ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 200.00 197.89197.80work Physically completed
36 RCH151223315DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಡಕಲಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 200.00 160.68160.22work Physically completed on 31.08.2017
37 RCH151223317DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 100.00 77.4176.83Work completed
38 RCH151223318DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುಣ್ಣದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಳವಾಯೇರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2.5 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 50.00 45.1535.13work Completed
39 RCH151223319DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವದುರ್ಗ-ವೆಂಗಳಾಪೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ಗೋಗೇರದೊಡ್ಡಿ) ಯಿಂದ ಜಕ್ಕಲರದೊಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 75.00 50.9950.75Final bill alongwith ATR submitted
40 RCH151223320DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮನಮರಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಕ್ಕಲದೊಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 200.00 193.97192.93work Physically Completed
41 RCH151223321DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಲಗ-ದೇವತಗಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗಲಗವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 30.00 27.0919.58Work Completed
42 RCH151223322DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿರವಾರ-ಹೆಗ್ಗಡದಿನ್ನಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರಮರಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 40.00 30.0028.68work completed in all respect and final bill will be submitted after completion of remaining works under this package.
43 RCH151223323DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು-ಸಿರವಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀಲಗಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1.5 ಕಿ.ಮೀ.PWD Raichur05/05/2015 60.00 58.4658.46Final bill submitted.
44 RCH151223324DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಾಜಲದಿನ್ನಿ ಹತ್ತಿರ (ಅಮರಾಪೂರು-ಮುಂಡರಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಜಲದಿನ್ನಿ ಕೂಡುರಸ್ತೆಗೆ) ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur05/05/2015 50.00 37.5037.50Work completed
45 RCH152211290RaichurInstitutionalEducationSCPಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ with dual deskssKRIDL Raichur 05/05/2015 32.00 20.4519.50ಮುಗಿದಿದೆ.
46 RCH152211292RaichurInstitutionalEducationSCPಗಾಜರಾಗಪೇಟೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ with dual desk.KRIDL Raichur 05/05/2015 16.00 10.0016.00ಮುಗಿದಿದೆ
47 RCH152212294RaichurInstitutionalSWTSPಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಗುಂಜಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ with bunker beds and mattressesKRIDL Raichur 05/05/2015 25.00 30.1830.18ಮುಗಿದಿದೆ.
48 RCH152213286RaichurInstitutionalEducationGeneralಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ with dual deskssKRIDL Raichur 05/05/2015 24.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ
49 RCH152213287RaichurInstitutionalEducationGeneralಹುಣಸಿಹಾಳ ಹುಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur 05/05/2015 13.00 13.0013.00ಮುಗಿದಿದೆ.
50 RCH152221267RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCPವಾರ್ಡ ನಂ.21 ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 16.86 16.8616.86ಮುಗಿದಿದೆ.
51 RCH152221268RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCPಎಪಿಎಂಸಿ ಗೇಟನಿಂದ ಜಲಾಲನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 50.00 50.0050.00ಮುಗಿದಿದೆ.
52 RCH152221269RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಟಮಾರಿಯಿಂದ ಹೀರಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಿ.ಟಿ.)KRIDL Raichur 05/05/2015 40.00 40.0040.00ಮುಗಿದಿದೆ.
53 RCH152221271RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCPಗುಂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 16.86 16.8616.86ಮುಗಿದಿದೆ.
54 RCH152221273RaichurInfrastructureSanitationSCPರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 8.00 8.008.00ಮುಗಿದಿದೆ.
55 RCH152221276RaichurInfrastructureSanitationSCPಜಲಾಲನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 8.00 8.008.00ಮುಗಿದಿದೆ.
56 RCH152221327RaichurInfrastructureWater SupplySCPಎನ್.ಜಿ.ಓ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು RWS 05/05/2015 10.00 9.339.49completed
57 RCH152222277RaichurInfrastructureRoads & BridgesTSPರಾಯಚೂರುನಿಂದ ಹೊಸುರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಿಂದ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾ ಮಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೊಗುವ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 50.00 50.0050.00ಮುಗಿದಿದೆ.
58 RCH152222278RaichurInfrastructureRoads & BridgesTSPತಲಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 40.42 40.4240.42ಮುಗಿದಿದೆ.
59 RCH152222328RaichurInfrastructureWater SupplyTSPಹೊಸುರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು RWS 05/05/2015 12.42 10.077.83completed, Rs2.24 Lakhs saving amount
60 RCH152223257RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಡ್ಯಾಡಿ ಕಾಲೋನಿಕಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 50.00 50.0050.00ಮುಗಿದಿದೆ.
61 RCH152223258RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಪಾರಸ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾFಣKRIDL Raichur 05/05/2015 35.00 35.0035.00ಮುಗಿದಿದೆ
62 RCH152223261RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಇಓ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ 2ನೇಯ ಗೇಟರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 50.00 50.0050.00ಮುಗಿದಿದೆ.
63 RCH152223262RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿರುಪನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 30.00 30.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
64 RCH152223263RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಂಗಿ ಕುಂಟಾದಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 26.87 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
65 RCH152223264RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜವಾಹರ ನಗರದ ಮಾರಂ ಪವನಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 23.26 23.2623.26ಮುಗಿದಿದೆ.
66 RCH152223266RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂಗಮಕುಂಟಾದಿಂದ ಗಂಜಳ್ಳಿ ವಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur20/08/2015 108.26 104.31103.75Physically completed
67 RCH152223289RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 23/01/2016 30.00 30.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
68 RCH153211236ManviInstitutionalWomen & ChildGeneralಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur 05/05/2015 13.75 15.0013.75ಮುಗಿದಿದೆ.
69 RCH153211244ManviInstitutionalWomen & ChildSCPಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supply and playing and kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur 05/05/2015 13.75 15.0013.75ಮುಗಿದಿದೆ.
70 RCH153211246ManviInstitutionalWomen & ChildSCPನೀರಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur 05/05/2015 13.75 15.0013.75ಮುಗಿದಿದೆ.
71 RCH153211247ManviInstitutionalWomen & ChildSCPವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur 05/05/2015 13.75 15.0013.75ಮುಗಿದಿದೆ.
72 RCH153211248ManviInstitutionalWomen & ChildSCPಬೆಟ್ಟದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur 05/05/2015 13.75 15.0013.75ಮುಗಿದಿದೆ.
73 RCH153211249ManviInstitutionalWomen & ChildSCPಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur 05/05/2015 13.75 15.0013.75ಮುಗಿದಿದೆ.
74 RCH153211250ManviInstitutionalWomen & ChildSCPಗೂಗೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur 29/06/2015 13.75 15.0013.75ಮುಗಿದಿದೆ.
75 RCH153211251ManviInstitutionalEducationSCPಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL Raichur 05/05/2015 7.00 7.007.00ಮುಗಿದಿದೆ.
76 RCH153212015ManviInstitutionalEducationTSPಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (12) ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.With dual desks, electrification, fans and lightsCashutech07/05/2015 96.00 90.9065.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77 RCH153212256ManviInstitutionalEducationTSPಗೂಗೆಬಾಳ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL Raichur 05/05/2015 6.50 8.008.00ಮುಗಿದಿದೆ.
78 RCH153213230ManviInstitutionalHealthGeneralಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ನರ್ಸಗಳ ಎರಡು ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. [It includes Electrification , Water supply, Sanitation, compound wall & Furniture]KRIDL Raichur 05/05/2015 30.00 30.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ
79 RCH153213231ManviInstitutionalHealthGeneralಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ with water supply, sanitation and elctrification, lights and fansNK Raichur26/06/2015 20.00 20.0015.00Completed
80 RCH153213233ManviInstitutionalHealthGeneralಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುರ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ (1) ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ with water supply, sanitation and elctrification, lights and fansNK Raichur26/06/2015 15.00 15.0010.50Completed
81 RCH153213234ManviInstitutionalHealthGeneralಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುರ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ with water supply, sanitation and elctrification, lights and fansNK Raichur26/06/2015 20.00 20.0011.00Completed
82 RCH153213235ManviInstitutionalWomen & ChildGeneralಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur 05/05/2015 13.75 15.0013.75ಮುಗಿದಿದೆ.
83 RCH153213242ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (9) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. With dual desks, electrification, fans and lightsKRIDL Raichur 05/05/2015 72.00 72.0072.00ಮುಗಿದಿದೆ
84 RCH153213243ManviInstitutionalEducationGeneralಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ (4) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Raichur26/06/2015 26.00 26.0025.74Completed & Handed Over
85 RCH153221203ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 15.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
86 RCH153221204ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur 05/05/2015 25.00 25.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ
87 RCH153221205ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPವಾಚನಾಯಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ
88 RCH153221206ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPತುಳಜನಾಯಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 15.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ
89 RCH153221207ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPರಾಮಸಿಂಗನಾಯಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಭವನದಿಂದ ರಾಮಸಿಂಗ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 15.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ
90 RCH153221208ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಪಟಕಂದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ
91 RCH153221210ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPನೀರಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 25.00 25.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ
92 RCH153221212ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
93 RCH153221213ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಸಾದಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 21.00 21.0021.00ಮುಗಿದಿದೆ.
94 RCH153221214ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಆನಂದಗಲ್ನಿಂದ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2ಕಿ.ಮೀ)PRED Raichur05/05/2015 40.00 36.5136.50Physically completed
95 RCH153222215ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಕಾಸನದೊಡ್ಡಿ ಒಳರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣKRIDL Raichur 05/05/2015 30.00 30.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
96 RCH153222216ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದKRIDL Raichur 05/05/2015 54.00 54.0054.00ಮುಗಿದಿದೆ
97 RCH153222217ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPನೀರಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur 05/05/2015 73.00 73.0073.00ಮುಗಿದಿದೆ.
98 RCH153222218ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಗವಿಗಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 10.00 10.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
99 RCH153222219ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ (ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ) ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
100 RCH153222220ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
101 RCH153222221ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಮುರ್ಕಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur 05/05/2015 50.00 50.0050.00ಮುಗಿದಿದೆ.
102 RCH153222223ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPರಾಜಲಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 05/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
103 RCH153223192ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ನಾರಬಂಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 9.00KRIDL Raichur05/05/2015 240.00 237.92237.92ಮುಗಿದಿದೆ
104 RCH153223193ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಯಾ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಣ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 - 3.00KRIDL Raichur 05/05/2015 139.64 139.64139.64ಮುಗಿದಿದೆ
105 RCH153223196ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿರವಾರ್ - ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸುರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಮಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur 05/05/2015 40.00 40.0040.00ಮುಗಿದಿದೆ.
106 RCH153223199ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊರ್ವಿಯಿಂದ ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬಿ.ಟಿ)PWD Raichur05/05/2015 100.00 83.0382.94Physically Completed
107 RCH153223202ManviInfrastructureWater SupplyGeneralಕುರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ ನಂ 5 ಮತ್ತು 6 ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS05/05/2015 30.78 25.7324.61Work completed, Final bill submitted
108 RCH154211186LingsugurInstitutionalEducationSCPಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೊಠಡಿಗಳು with dual desks.KRIDL Raichur 07/05/2015 32.00 32.0032.00ಮುಗಿದಿದೆ.
109 RCH154211187LingsugurInstitutionalEducationSCPಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 6.50 8.008.00ಮುಗಿದಿದೆ.
110 RCH154211189LingsugurInstitutionalEducationSCPದೇಸಾಯಿಭೋಗಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 6.50 8.008.00ಮುಗಿದಿದೆ.
111 RCH154212050LingsugurInstitutionalEducationTSPಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲಾದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL Raichur13/05/2015 13.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
112 RCH154213001LingsugurInstitutionalHealthGeneralಆನೆಹೊಸುರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. With electrification, water supply and sanitationCashutech07/05/2015 25.00 25.0019.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
113 RCH154213002LingsugurInstitutionalHealthGeneralಅನ್ವರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. With electrification, water supply and sanitationCashutech07/05/2015 25.00 25.0021.61ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
114 RCH154213003LingsugurInstitutionalHealthGeneralಮೆದಿಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.With electrification, water supply and sanitationCashutech07/05/2015 15.00 15.0013.13ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
115 RCH154213004LingsugurInstitutionalHealthGeneralಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. With electrification, water supply and sanitationCashutech07/05/2015 15.00 15.0013.13ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
116 RCH154213006LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಗೆಜ್ಜಲಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.Cashutech07/05/2015 13.75 13.5010.66ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
117 RCH154213008LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಹಟ್ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.Cashutech07/05/2015 13.75 13.5011.54ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
118 RCH154213014LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಬನ್ನಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gasCashutech07/05/2015 13.75 13.5011.34ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
119 RCH154213174LingsugurInstitutionalHealthGeneralಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆರಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
120 RCH154213175LingsugurInstitutionalHealthGeneralಮಾಕಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [It includes Electrification, Water supply, Sanitation, Purified Drinking water, Furnitures, compound wall]KRIDL Raichur 07/05/2015 60.00 60.0060.00ಮುಗಿದಿದೆ
121 RCH154213176LingsugurInstitutionalHealthGeneralಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ನರ್ಸಗಳ 2 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. [It includes Electrification, Water supply, Sanitation, Purified Drinking water, Furnitures, compound wall]Cashutech07/05/2015 30.00 30.0023.98ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
122 RCH154213181LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralತುಂಬಲಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur 07/05/2015 13.75 13.7513.75ಮುಗಿದಿದೆ
123 RCH154213183LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.Cashutech07/05/2015 13.75 13.7511.05ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
124 RCH154221155LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಭೂಪೂರು ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ನೀರಲಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur07/05/2015 21.25 18.8318.83Completed
125 RCH154221156LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಹೊಸಗುಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur07/05/2015 16.09 14.8214.11Physically work Completed.
126 RCH154221157LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPನಾಗರಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Raichur07/05/2015 20.00 15.3311.32Work Completed.
127 RCH154221158LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೆಸರಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur07/05/2015 20.70 15.869.18Work Completed.
128 RCH154221159LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕಳ್ಳಿಲಿಂಗಸುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Raichur07/05/2015 20.00 15.3312.26Work Completed.
129 RCH154221160LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಟ್ಟೂರು ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 40.00 40.0040.00ಮುಗಿದಿದೆ.
130 RCH154221161LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPದೇಸಾಯಿ ಭೋಗಾಪೂರ ದಿಂದ ವೇಣಪ್ಪತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 71.18 71.1855.00ಮುಗಿದಿದೆ
131 RCH154221162LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಗುರುಗುಂಟಾ - ಹಟ್ಟಿ ವಾಯ್ಹ ಕೋಠಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00PRED Raichur26/06/2015 80.00 79.3079.27 completed.
132 RCH154221163LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCPಗುಡದನಾಳ - ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00PRED Raichur26/06/2015 80.00 78.5662.83Completed
133 RCH154221164LingsugurInfrastructureSanitationSCPಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.Cashutech26/06/2015 9.64 9.644.40ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
134 RCH154221326LingsugurInfrastructureWater SupplySCPನರ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳಾಯಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು.RWS07/05/2015 25.00 19.8215.68completed
135 RCH154222165LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPಗೌಡೂರು - ಬಂಡೆಭಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 5.00PRED Raichur07/05/2015 25.00 23.1823.13Physically completed.
136 RCH154222166LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPಎಸ್.ಬಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಂಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur07/05/2015 25.00 21.1820.70Completed
137 RCH154222167LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPರಾಯದುರ್ಗ ದಿಂದ ಜೋಗಿರಾಮಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur07/05/2015 20.00 15.3312.26Work Completed.
138 RCH154222168LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPರಾಂಪೂರು(ಭೂ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur07/05/2015 15.00 11.499.19Work Completed.
139 RCH154222169LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPಕೆ.ಅಡವಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur07/05/2015 15.00 13.824.77Work Completed.
140 RCH154222170LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPಅಡವಿಭಾವಿ (ಕಾ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Raichur07/05/2015 20.00 18.4216.74Work Completed.
141 RCH154222171LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPಗೋಲಪಲ್ಲಿ ಮೂಕಸವನ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Raichur07/05/2015 10.00 9.228.12Physically Completed .
142 RCH154222172LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSPಮುದಗಲ್ ಮಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮಿ 3 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 5 ರ ವರೆಗೆ) ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 81.30 81.3081.30ಮುಗಿದಿದೆ
143 RCH154223122LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಖೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
144 RCH154223123LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೂಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 15.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
145 RCH154223124LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುನಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 15.00 15.0014.85ಮುಗಿದಿದೆ
146 RCH154223125LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralನರ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 15.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
147 RCH154223126LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಖೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
148 RCH154223127LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ
149 RCH154223128LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹನುಮಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
150 RCH154223129LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೆಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 10.00 10.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
151 RCH154223131LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 10.00 10.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
152 RCH154223132LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯರಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 10.00 10.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
153 RCH154223133LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾಕಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 15.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
154 RCH154223134LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 18 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 10.00 10.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
155 RCH154223135LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಆಜಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 25.00 25.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ.
156 RCH154223136LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಕರಡಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಾಪೂರು ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ವಾಯ್ಹ ಜೆ.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆಗೆಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.PWD Raichur07/05/2015 40.00 36.8636.85Work Completed.
157 RCH154223137LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಲ್ಕಾವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
158 RCH154223138LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೊಂಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 10.00 10.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
159 RCH154223139LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರೋಡಲಬಂಡಾ (ತ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 14.30 14.3014.30ಮುಗಿದಿದೆ.
160 RCH154223140LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಸ್ಕಿ ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆದಕಿನಾಳ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)KRIDL Raichur 07/05/2015 39.82 39.8239.82ಮುಗಿದಿದೆ
161 RCH154223141LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಕ್ಕೇರಮಡ್ಗುದಿಂದ ಜಕ್ಕೇರಮಡ್ಗು ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 25.00 25.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ.
162 RCH154223142LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುಲ್ತಾನಪೂರದಿಂದ ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur 07/05/2015 100.00 100.00100.00 ಮುಗಿದಿದೆ
163 RCH154223143LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುಲ್ತಾನಪೂರದಿಂದ ಮಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 1 ರಿಂದ 3.50 ಕೀ.ಮೀ) ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಾರ್ಟ 1)KRIDL Raichur 07/05/2015 100.00 100.0099.00ಮುಗಿದಿದೆ
164 RCH154223144LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುಲ್ತಾನಪೂರದಿಂದ ಮಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಾರ್ಟ 2)KRIDL Raichur 07/05/2015 52.48 52.4851.95ಮುಗಿದಿದೆ
165 RCH154223146LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾವಿನಭಾವಿ - ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00PRED Raichur26/06/2015 80.00 78.8131.63Physically completed
166 RCH154223148LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್ಯಭೋಗಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur26/06/2015 40.00 37.0933.96Completed
167 RCH154223149LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯರ್ದಿಹಾಳದಿಂದ ಜಾಂತಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ.ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ.PRED Raichur26/06/2015 80.00 76.1776.15Completed
168 RCH154223152LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗುರುಗುಂಟಾ ಐದಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.75PRED Raichur26/06/2015 70.00 69.9564.55Completed
169 RCH154223153LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾಚಾಪುರದಿಂದ ಅಡವಿಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.75PRED Raichur26/06/2015 66.17 65.4665.40Completed
170 RCH154223154LingsugurInfrastructureSanitationGeneralದೇವರಭೂಪುರ ಅಮರೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆCashutech07/05/2015 14.00 14.007.97ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
171 RCH155211094SindhnoorInstitutionalWomen & ChildSCPರತ್ನಾಪೂರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supplyand kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur26/06/2015 13.75 13.7513.75ಮುಗಿದಿದೆ.
172 RCH155211095SindhnoorInstitutionalEducationSCPಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. It includes Electrification, Water supply, Sanitation, Purified Drinking Water, Compound wall & FurnitureKRIDL Raichur26/06/2015 35.00 35.0035.00ಮುಗಿದಿದೆ.
173 RCH155212097SindhnoorInstitutionalWomen & ChildTSPಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas.KRIDL Raichur26/06/2015 13.75 15.0013.75ಮುಗಿದಿದೆ.
174 RCH155212098SindhnoorInstitutionalWomen & ChildTSPಬಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. Including electrification, baby toilet, water supply and kitchen utensils with gas .KRIDL Raichur26/06/2015 13.75 15.0013.75ಮುಗಿದಿದೆ.
175 RCH155213084SindhnoorInstitutionalHealthGeneralತುರ್ವಿಹಾಳ ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. It includes Electrification, Water supply, sanitation & FurnitureCashutech26/06/2015 25.00 25.0019.93ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
176 RCH155213091SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಹರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. Cashutech26/06/2015 13.00 14.0012.25ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
177 RCH155221070SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesSCPಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL Raichur13/05/2015 30.00 30.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ
178 RCH155221071SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesSCPಎಲೆ ಕೂಡ್ಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊರವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 16.00 40.0040.00ಮುಗಿದಿದೆ.
179 RCH155221072SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesSCPಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರುಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟಿವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL Raichur13/05/2015 18.42 18.4218.42ಮುಗಿದಿದೆ.
180 RCH155221073SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesSCPಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 36 ಕಾಲುವೆರಗೆ ಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL Raichur13/05/2015 10.00 10.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
181 RCH155221074SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesSCPವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪನಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 27.48 27.4827.48ಮುಗಿದಿದೆ
182 RCH155221075SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesSCPಸಾಸಲಮರಿ ಕ್ಯಾಂಪನಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 30.00 30.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
183 RCH155222077SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಲಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 18.98 18.9818.98ಮುಗಿದಿದೆ.
184 RCH155222078SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚ ಅಪ್ರೋಚ ರೋಡ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 10.20 10.2010.20ಮುಗಿದಿದೆ.
185 RCH155222079SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPರವುಡಕುಂಕಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪನ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 10.50 10.5010.50ಮುಗಿದಿದೆ
186 RCH155222080SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur13/05/2015 30.91 24.0219.66W.I.No.53097 Work Completed
187 RCH155222081SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಬೋಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 19.78 19.7819.78ಮುಗಿದಿದೆ.
188 RCH155222082SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಸತ್ಯವತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 16.54 16.5416.54ಮುಗಿದಿದೆ.
189 RCH155222083SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Raichur26/06/2015 23.00 17.0415.57W.I.No.52195 Work Completed
190 RCH155223053SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.04 ನಾರಾಯಣ ಸರಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬಾಷ ಭಕ್ತಾಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 10.72 10.7210.72ಮುಗಿದಿದೆ
191 RCH155223054SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.01 ತಿರುಸ್ವಲಂ ಮನೆಯಿಂದ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 27.00 27.0027.00ಮುಗಿದಿದೆ.
192 RCH155223055SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.01 ಮೇನ್ ರೋಡನಿಂದ ಕೆ. ಚದಂಬರ ಮೆನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 32.00 32.0032.00ಮುಗಿದಿದೆ.
193 RCH155223056SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.01 ದುರುಗಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪೆಣ್ಣಿ ಕಲ್ಲ ಮನೆಯವರಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 30.00 30.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
194 RCH155223057SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.01 ಶಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವದಾಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 28.00 28.0028.00ಮುಗಿದಿದೆ.
195 RCH155223058SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.01 ಸೆಬಸ್ಟೀಯಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 25.00 25.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ.
196 RCH155223059SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.01 ಅಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಎನ್.ಆರ್.ಜಿ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 25.00 25.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ.
197 RCH155223060SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.01 ಪೇರಮೋಳ ಮನೆಯಿಂದ 3 ನಂಬರ ಮೇನ್ ರೋಡ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 20.00 20.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
198 RCH155223061SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.01 ಮಣಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸೆಬಸ್ಟೀಯಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 25.00 25.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ.
199 RCH155223062SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.01 ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್ಯೊಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 23.00 23.0023.00ಮುಗಿದಿದೆ.
200 RCH155223063SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralರೌಡಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮ.ಪಂ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕ್ಯಾಂಪನಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur13/05/2015 84.00 64.1958.04Work Indent No.52160 Work Completed
201 RCH155223064SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಾಂಧಿನಗರ ಮದ್ದಿಪಾಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮನೆಯಿಂದ ವೇದಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮನೆವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 11.00 11.0011.00ಮುಗಿದಿದೆ.
202 RCH155223065SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗ್ರಾಂಧಿನಗರ ಮದ್ದಿಪಾಟ ಗಂಗಾಧರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಮ್ಮರಡ್ಡಿ ಗಣಪತಿ ಮನೆವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 15.00 15.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
203 RCH155223066SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೋಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 20.14 20.1420.14ಮುಗಿದಿದೆ.
204 RCH155223067SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರಡುಚಿಲುಮೆಯಿಂದ ತಾವರಗೇರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur13/05/2015 43.82 42.2541.10Completed
205 RCH155223069SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಂದ ತುರ್ವಿಹಾಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur13/05/2015 120.00 117.80117.80ಮುಗಿದಿದೆ.
      TOTAL  8008.237738.347206.43