LIST OF Completed MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Feedback
 
1 RCH134213057LingsugurInstitutionalHealthGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಸ್ಕಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯKRIDL Raichur10/10/2014 37.86 23/12/201437.8637.8637.86completed
2 RCH134223059LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಶಿಹಾಳದಿಂದ ಆಮದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.KRIDL Raichur10/10/2014 75.00 23/12/201475.0075.0075.00ಮುಗಿದಿದೆ
3 RCH134223065LingsugurInfrastructureSanitationGeneralಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur10/10/2014 7.79 23/12/20147.797.797.79ಮುಗಿದಿದೆ.
4 RCH134223066LingsugurInfrastructureSanitationGeneralಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ3 ಮತ್ತು 4 ರಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur10/10/2014 7.79 23/12/20147.797.797.79completed
5 RCH141213042DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅರಕೇರದಲ್ಲಿ (06) ಆರು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur05/12/2014 78.00 26/03/201578.0078.0078.00ಮುಗಿದಿದೆ.
6 RCH141213043DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾವಂತಗಲ್ (03) ಮೂರು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur05/12/2014 15.00 26/03/201515.0015.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
7 RCH141213044DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಿಗುಡ್ಡ (03) ಮೂರು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur05/12/2014 15.00 26/03/201515.0015.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
8 RCH141213045DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಣಕಲನಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 12.00 19/11/201512.0012.0012.00ಮುಗಿದಿದೆ.
9 RCH141213046DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣಚಪ್ಪಳ್ಳಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 12.00 19/11/201512.0012.0012.00ಮುಗಿದಿದೆ.
10 RCH141213047DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಕನಾಯಕ ತಾಂಡ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 6.00 19/11/20156.006.006.00ಮುಗಿದಿದೆ.
11 RCH141213048DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇಮನಾಳ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 12.00 19/11/201512.0012.0012.00 ಮುಗಿದಿದೆ.
12 RCH141213049DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಡಕಲಗುಡ್ಡನಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 12.00 19/11/201512.0012.0012.00ಮುಗಿದಿದೆ.
13 RCH141213050DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರಲಕುಂಟ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 12.00 19/11/201512.0012.0012.00ಮುಗಿದಿದೆ.
14 RCH141213051DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೆಜ್ಜೆಭಾವಿನಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 30.00 19/11/201530.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
15 RCH141213052DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾವಂತಗಲನಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 12.00 19/11/201512.0012.0012.00ಮುಗಿದಿದೆ.
16 RCH141213053DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ(ಡಿಪಿಇಪಿ ಶಾಲೆ) 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 6.00 19/11/20156.006.006.00ಮುಗಿದಿದೆ.
17 RCH141213054DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 6.00 19/11/20156.006.006.00ಮುಗಿದಿದೆ.
18 RCH141213055DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸದಕಲಗುಡ್ಡ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 12.00 19/11/201512.0012.0012.00ಮುಗಿದಿದೆ.
19 RCH141213057DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾತರಗುಡ್ಡ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 6.00 19/11/20156.006.006.00ಮುಗಿದಿದೆ.
20 RCH141223063DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮದರಕಲ್ ನಿಂದ ಗಬ್ಬೂರುವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 11 ಕಿ.ಮೀ. PWD Raichur05/12/2014 500.00 04/01/2017495.68464.59464.32Work completed
21 RCH141223064DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅರಕೇರಾ ಸಿರವಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಯ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ನಾಗಡದಿನ್ನಿ, ತಿಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಯಿಂದ ಸಿರವಾರ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 12 ಕಿ.ಮೀ. PWD Raichur05/12/2014 800.00 12/01/2016793.69700.65700.19Completed
22 RCH141223071DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವದುರ್ಗ-ಕೊಪ್ಪರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಡಿಗುಡ್ಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur07/10/2015 30.00 19/11/201530.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
23 RCH141223073DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralದುರ್ಗನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಗೌರಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur07/10/2015 50.00 19/11/201550.0050.0050.00ಮುಗಿದಿದೆ
24 RCH141223074DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(0.05 ಕಿ,ಮೀ)KRIDL Raichur07/10/2015 16.00 19/11/201516.0016.0016.00ಮುಗಿದಿದೆ.
25 RCH141223075DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭೂಮನಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (0.05 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur07/10/2015 16.00 19/11/201516.0016.0016.00ಮುಗಿದಿದೆ.
26 RCH141223076DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಮದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯರಮಸಾಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2.50 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur07/10/2015 80.00 19/11/201580.0080.0080.00ಮುಗಿದಿದೆ.
27 RCH141223077DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರಡಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅಡ್ಡ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur07/10/2015 30.00 19/11/201530.0030.0029.70completed
28 RCH142213121RaichurInstitutionalHealthGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಾಯಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದುKRIDL Raichur06/06/2015 10.00 06/06/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
29 RCH142223123RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಕ್ಲಾಸಪುರದಿಂದ ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (0.00 ರಿಂದ 10.24 ಕಿ.ಮೀ.)KRIDL Raichur31/12/2014 92.66 10/06/201592.6692.6692.66ಮುಗಿದಿದೆ
30 RCH142223124RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 20.00 10/06/201520.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
31 RCH142223126RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮನ್ಸಾಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur03/11/2016 15.00 04/11/201615.0015.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ.
32 RCH142223130RaichurInfrastructureWater SupplyGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜುKRIDL Raichur25/01/2015 10.00 10/06/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
33 RCH142223131RaichurInfrastructureWater SupplyGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.23 ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜುKRIDL Raichur25/01/2015 5.00 10/06/20155.005.005.00ಮುಗಿದಿದೆ.
34 RCH142223132RaichurInfrastructureWater SupplyGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.07 ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿKRIDL Raichur25/01/2015 6.90 10/06/20156.906.906.90ಮುಗಿದಿದೆ.
35 RCH142223142RaichurInfrastructureSanitationGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ತಾಯಿನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 6.00 10/06/20156.006.006.44ಮುಗಿದಿದೆ.
36 RCH143213092ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Raichur20/04/2015 6.50 09/06/20166.506.506.44Completed & Handed Over
37 RCH143213095ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Raichur20/04/2015 6.50 09/06/20166.506.506.44Completed & Handed Over
38 RCH143213100ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಂದಿನಿ ಗ್ರ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Raichur25/04/2015 6.50 09/06/20166.506.506.44Completed & Handed Over
39 RCH143213221ManviInstitutionalHealthGeneralಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.PRED Raichur31/12/2014 5.00 19/05/20155.004.244.24Completed
40 RCH143213222ManviInstitutionalWomen & ChildGeneralಹುಣಿಚಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 13.15 10/10/201513.1512.2211.72Completed
41 RCH143213225ManviInstitutionalWomen & ChildGeneralತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 13.15 20/02/201513.1511.9611.94Completed
42 RCH143213226ManviInstitutionalWomen & ChildGeneralಚಿಕಲ್ ಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 13.15 20/02/201513.1511.9711.97Completed
43 RCH143213227ManviInstitutionalSWGeneralಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur22/12/2014 116.65 01/08/2016101.8887.5371.74Physically completed
44 RCH143213228ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur31/12/2014 6.50 20/02/20156.506.406.29Physically completed
45 RCH143213229ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur31/12/2014 6.50 20/02/20156.506.406.28Physically completed
46 RCH143213230ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮೀನಗಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur31/12/2014 6.50 20/02/20156.506.406.08Physically completed
47 RCH143213231ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur31/12/2014 6.50 20/02/20156.506.296.17Completed
48 RCH143213232ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur31/12/2014 6.50 20/02/20156.506.306.18Completed
49 RCH143223102ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಸ್ಕಿ ಕವಿತಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಗೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 1.40 ವರೆಗೆ.KRIDL Raichur24/05/2015 30.00 20/06/201530.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
50 RCH143223103ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಲಾಪುರದಿಂದ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ.KRIDL Raichur25/04/2015 117.00 07/01/2016115.80115.8090.00ಮುಗಿದಿದೆ.
51 RCH143223105ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗೋರಕಲ್ಲದಿಂದ ಕುರ್ಡಿಯವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur31/12/2014 25.00 10/06/201525.0025.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ
52 RCH143223108ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಾ.ಹೆ. 20 ರಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಾ.ಹೆ. 23 ರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur30/01/2015 130.00 30/08/2016130.00110.02105.55Work completed
53 RCH143223110ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗೋರ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur25/01/2015 10.00 10/06/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
54 RCH143223111ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿಯಿಂದ ತುಗಲದಿನ್ನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 125.20 07/01/2016123.96123.9699.17ಮುಗಿದಿದೆ
55 RCH143223113ManviInfrastructureSanitationGeneralಸುಂಕೇಶ್ವರ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur31/12/2014 6.50 10/06/20156.506.506.50ಮುಗಿದಿದೆ.
56 RCH143223116ManviInfrastructureSanitationGeneralಗೋರಕಲ್ಲ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL Raichur31/12/2014 6.00 10/06/20156.006.006.00ಮುಗಿದಿದೆ.
57 RCH143223119ManviInfrastructureSanitationGeneralಉಮಳಿಪನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 5.00 10/06/20155.005.005.00ಮುಗಿದಿದೆ.
58 RCH143223233ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಐ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 208.20 25/10/2016191.77169.02163.60Physically completed
59 RCH143223236ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿರವಾರ್ ದಿಂದ ಮರಾಟ್ ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ಹುಣಚೆಡ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur04/02/2014 100.00 23/09/2015100.0087.7061.46Completed
60 RCH143223237ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಪೋತ್ನಾಳ ಚರ್ಚ ಮುಂದಿನಿಂದ ಜೀನೂರ್ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur04/02/2014 20.00 23/09/201520.0016.8716.60Completed
61 RCH144213078LingsugurInstitutionalHealthGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur20/04/2015 25.00 01/08/201525.0025.0025.00Completed
62 RCH144213079LingsugurInstitutionalHealthGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur20/04/2015 18.00 01/08/201518.0018.0018.00ಮುಗಿದಿದೆ
63 RCH144213176LingsugurInstitutionalHealthGeneralನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur30/08/2016 54.00 30/08/201654.0047.4844.67compelted
64 RCH144213180LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 14.74 23/09/201514.7413.2413.24 completed
65 RCH144213181LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಮಾವಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 7.00 19/05/20157.006.976.92Completed
66 RCH144213182LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಖೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 7.00 19/05/20157.006.974.86Completed
67 RCH144213183LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 7.00 19/05/20157.006.266.24Completed
68 RCH144213184LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralನಿಲೋಗಲ್ ಕ್ರಾಸುದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 7.00 23/01/20167.006.593.50completed
69 RCH144213185LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralರೋಡಲಬಂಡ (ತಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 7.00 23/01/20167.006.593.50Physically completed
70 RCH144213186LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಚಿಕ್ಉಪ್ಪೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 5.00 19/05/20155.004.994.02Completed
71 RCH144213187LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಕನ್ಸಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 7.00 19/05/20155.006.796.73Completed
72 RCH144213188LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralನೀರಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 7.00 19/05/20157.006.595.28Completed
73 RCH144213189LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಹಲ್ಕಾವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 7.06 19/05/20157.066.976.89Completed
74 RCH144213190LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಲ್ಲಾ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur31/12/2014 5.00 21/02/20155.005.004.77Completed
75 RCH144213191LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಫೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur31/12/2014 7.00 21/02/20157.006.655.60Completed
76 RCH144213192LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur31/12/2014 7.00 21/02/20157.007.003.50Completed
77 RCH144213193LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur31/12/2014 7.00 21/02/20157.006.636.53Physically completed
78 RCH144213194LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur31/12/2014 7.00 21/02/20157.006.755.60Completed
79 RCH144213195LingsugurInstitutionalSWGeneralಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ ನಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತಿ ಪರೆ)PRED Raichur31/12/2014 46.23 23/01/201646.2342.4042.22Work completed
80 RCH144223080LingsugurInstitutionalSWGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur20/04/2015 12.00 01/08/201512.0012.0012.00ಮುಗಿದಿದೆ.
81 RCH144223082LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಟ್ಟೂರದಿಂದ ಗುಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ).KRIDL Raichur20/04/2015 30.00 01/08/201530.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
82 RCH144223083LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಂತರಗಂಗಿದಿಂದ ನಾಗರಬೆಂಚಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ).KRIDL Raichur20/04/2015 40.00 20/06/201540.0040.0040.00ಮುಗಿದಿದೆ
83 RCH144223084LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೂವಿನಬಾವಿದಿಂದ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವಾಯ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur20/04/2015 80.00 07/05/201680.0074.2968.04Physically completed
84 RCH144223085LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 500 ಮೀ.KRIDL Raichur20/04/2015 100.00 01/08/2015100.00100.00100.00ಮುಗಿದಿದೆ
85 RCH144223086LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಸ್ಕಿಯಿಂದ ಪರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.KRIDL Raichur20/04/2015 30.00 20/06/201530.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
86 RCH144223087LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎಸ್.ಹಚ್. 19 ರಿಂದ ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ. KRIDL Raichur20/04/2015 30.00 20/06/201530.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
87 RCH144223088LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬುದ್ದಿನ್ನಿದಿಂದ ಸಾನ್ಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. PRED Raichur20/04/2015 55.67 20/06/201555.6753.0052.88 completed
88 RCH144223089LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಸ್ಕಿಯಿಂದ ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ. KRIDL Raichur20/04/2015 25.00 20/06/201525.0025.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ.
89 RCH144223090LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುದ್ಬಾಳ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. KRIDL Raichur20/04/2015 45.00 20/06/201545.0045.0045.00ಮುಗಿದಿದೆ.
90 RCH144223091LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾರಲದಿನ್ನಿ ಮೂಡಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ. KRIDL Raichur20/04/2015 35.00 20/06/201535.0035.0035.00ಮುಗಿದಿದೆ.
91 RCH144223198LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.7 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 45.00 23/09/201545.0039.9615.04Physically completed
92 RCH144223199LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಬಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (ವಾಯ ವಿಸಿಬಿ ಕಾಲೇಜ್) ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.PRED Raichur30/08/2016 25.00 05/05/201425.0023.7823.77ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
93 RCH144223200LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಎ.ಪಿ.ಪಿ. ಮನೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಲಯದವರೆಗೆ ವಾಯ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.PRED Raichur31/12/2014 10.00 19/05/201510.0010.479.99Completed
94 RCH144223203LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಐದಭಾವಿ-ರಾಮಲೂಟಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur30/08/2016 15.00 19/11/201515.0014.8714.80Work completed
95 RCH144223206LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ರನಾಳದಿಂದ ಮಾವಿನ ಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 15.00 19/05/201515.0013.1912.59Work completed
96 RCH144223207LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಂಪುರದಿಂದ ಭೂಪುರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 20.00 19/05/201520.0014.3013.62ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
97 RCH144223208LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೆಂಡೊಣದಿಂದ ಹನುಮಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur30/08/2016 10.00 23/09/201510.006.636.63Completed
98 RCH144223210LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಲ್ಕಾವಟಗಿದಿಂದ ಪಲಗಲದಿನ್ನಿವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.PRED Raichur31/12/2014 20.00 19/05/201520.0018.0814.29Completed
99 RCH144223212LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೊಂಡಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 13.04 19/05/201513.0411.929.53ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
100 RCH144223214LingsugurInfrastructureIrrigationGeneralಯರಗುಂಟಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PRED Raichur31/12/2014 20.00 23/09/201520.0014.7914.78Completed
101 RCH144223217LingsugurInfrastructureIrrigationGeneralಉಮಳೀಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PRED Raichur31/12/2014 25.00 23/09/201525.0024.0624.02ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
102 RCH144223220LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralಹಾಲಬಾವಿ ತಾಂಡ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 5.00 19/05/20155.004.983.35Completed
103 RCH144223242LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralದಮತಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS31/12/2014 5.00 11/02/20165.004.934.92Completed
104 RCH144223243LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralಹಂದಿಬಗ್ಪಡಿ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS31/12/2014 5.00 11/02/20165.004.934.92Completed
105 RCH144223244LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralಆರ್ಯರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS31/12/2014 5.00 11/02/20165.004.934.14Completed
106 RCH144223245LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralಪೂಜಾರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS31/12/2014 5.00 11/02/20165.004.904.89Completed
107 RCH144223246LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralಬಸವನಬಗಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS31/12/2014 5.00 11/02/20165.004.923.78Final Stage Third Party report to be Received.
108 RCH144223247LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralಪೈದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಯನಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS31/12/2014 4.00 11/02/20164.003.940.00Completed, But Bill not submitted even after issuing notices to Sub Div
109 RCH144223248LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralಬಂಡೇರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS31/12/2014 4.00 11/02/20164.003.913.90completed
110 RCH144223249LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralಕಮರೇರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.RWS31/12/2014 5.00 11/02/20165.004.903.50Completed, Final Bill to be Submit
111 RCH144223250LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯುಕೆಪಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊರೆಬಾಳ ತಾಂಡಾ- ಗೊರೆಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣPRED Raichur25/01/2015 34.00 31/08/201634.0030.7630.75Work completed
112 RCH145213007SindhnoorInstitutionalWomen & ChildGeneralಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ನಾಲಾಗಳ ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂತಾದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅರಣ್ಯಕರಣ ಮತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಫಾಲ್ಫಿಂಗರ್ ಮಷಿನ್ ಖರೀದಿಸುವುದು. CMC Sindhanur05/12/2015 54.83 24/06/201554.8353.9953.99Completed
113 RCH145213148SindhnoorInstitutionalSWGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.Cashutech20/04/2015 10.63 27/05/201610.6310.639.07ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
114 RCH145213150SindhnoorInstitutionalWomen & ChildGeneralಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರತ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುCashutech20/04/2015 14.00 27/05/201614.0014.009.57ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
115 RCH145213152SindhnoorInstitutionalWomen & ChildGeneralಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗದ್ರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುKRIDL Raichur20/04/2015 14.00 01/08/201514.0014.0014.00ಮುಗಿದಿದೆ
116 RCH145213153SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುCashutech20/04/2015 6.50 27/05/20166.506.504.36ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
117 RCH145213154SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೀನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.Cashutech20/04/2015 6.50 27/05/20166.506.505.19ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
118 RCH145213155SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುCashutech20/04/2015 6.50 27/05/20166.506.505.68ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
119 RCH145213238SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur05/12/2014 7.00 02/02/20157.006.856.22completed
120 RCH145213239SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (1) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur05/12/2014 7.00 20/02/20157.006.545.60Physically completed
121 RCH145213240SindhnoorInstitutionalSWGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur05/12/2014 7.00 20/02/20157.007.005.38Physically completed
122 RCH145223001SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 14 ರಲ್ಲಿ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯಿಂದ ಶೇಂಗಾ ರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಸಿದಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ಕರಡಿ ಮನೆ ರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ, ಶಂಕರಪ್ಪ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ, ಮಹ್ಮದೀಯ ಮಸೀದಿ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ (40ನೇ ಕಾಲೂವೆ) ಅನ್ವರ್ ಹಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶರೀಫ್ ಮೆಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶ್ಪಕ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Cashutech02/12/2014 30.00 26/02/201530.0030.0029.70ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
123 RCH145223002SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 14 ರಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಮನೆ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ, ಅಜೀಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ತಾತನ ಮನೆಯಿಂದ ಟೇಲರ್ ರಾಜಾಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Cashutech02/12/2014 40.50 26/02/201540.5040.5040.10ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
124 RCH145223003SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 15 ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೂಬ್ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಮಕಬುಲ್ಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಾಯಲ್ ಶೇಡ್ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಿವಬಸನಗೌಡ ಪ್ಲಾಟದಿಂದ ಬಾಲು ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಲಿ ಟೇಲರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಯಮನೂರಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪವಾಡೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ 67 ರಿಂದ ರಹೀಮ್ಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸುದನರಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಈ ರಾಘಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಾಯಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಸಿರಿವಾರ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ, ಕಾನಿಹಾಳ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಇಮಾಂಬಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಎ.ಪಿ.ಪಿ. ವಕೀಲರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನುಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Cashutech02/12/2014 38.57 26/02/201538.5738.5738.18ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
125 RCH145223004SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ಸಹನಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸಂಕೇತ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ವರೆಗೆ, ಸಂಕೇತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡಿಂದ ಅಡಿವೆಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚರ್ಚದಿಂದ ಶರತ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಾರ್ ಅರ್ಪಾಟಮೆಂಟವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Cashutech02/12/2014 30.00 26/02/201530.0030.0029.70ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
126 RCH145223005SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಸಹನಾ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೂದೆಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಉಮಾಶಂಕರ ಬದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಶೇಠ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಆದಪ್ಪ ಮೈಲಾರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆರ್.ಎಂ. ರವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಬಸನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Cashutech02/12/2014 38.90 26/02/201538.9038.9038.51ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
127 RCH145223006SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಮಲ್ಲಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಕಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನಜ್ಜು (ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ) ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಾಯಚೂರು ಗಂಗಾವತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಜಿನ್ನು ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಶೋಕ ಜಿನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಶರಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ವರೆಗೆ, ಕಳಕಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಟೀಚರ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಂಕಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಪ್ತಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಖಲೀಲ್ ವಕೀಲರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಾಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ವಕೀಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿCashutech02/12/2014 27.20 26/02/201527.2027.2026.93ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
128 RCH145223156SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 11 ರಲ್ಲಿ ಜಗಜೀವನ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಸೀದಿ ಮುಂದುಗಡೆಯ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ, ಜಿಲಾನಿಸಾಭ ವಕೀಲರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈದ್ಗಾ ಮುಖಾಂತರ ಶಬ್ಬರಿ ಕಾರ್ಪಂಟರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮುಖ್ಯ ನಾಲಾದಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ದಾವಲಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದಾವಲಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ (ಗೋವಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ) ಬಪ್ಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 28.00 20/02/201528.0028.0028.00ಮುಗಿದಿದೆ.
129 RCH145223157SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 12 ರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೀರಸಾಭ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಂಸಾಬ ಗಿರಣಿಯ ವರೆಗೆ, ಹಟ್ಟಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾದರಪಾಷಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಾಮೀದ ಮನೆಯಿಂದ ರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಆಲಂಬಾಷಾ ಚಿಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 33.08 26/03/201533.0833.0833.08ಮುಗಿದಿದೆ.
130 RCH145223158SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 12 ರಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚರಂಡಿಯ ವರೆಗೆ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 22.40 20/02/201522.4022.4022.40ಮುಗಿದಿದೆ.
131 RCH145223159SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 12 ರಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ (ಚೋಟಮಿಯಾ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ), ಜಂಗ್ಲಿಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರೂಟ್ ಮುನ್ನಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಪ್ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಸೇತುವಿಯಿಂದ ಕರಿಂಸಾಭ ಗಿರಣಿಯ ವರೆಗೆ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 26.89 20/02/201526.8926.8926.89ಮುಗಿದಿದೆ.
132 RCH145223160SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ 40ನೇ ವಿತರಣಾ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ, ಉಪ್ಪಾರ ವೆಂಕೋಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮದೇವರದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶರಣೇಗೌಡ ವಿರುಪಪೂರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 49.74 20/02/201549.7449.7449.74ಮುಗಿದಿದೆ.
133 RCH145223161SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಗಿಣಿವಾರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮನೆಯ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಹರ್ಷ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಪುಲ್ ಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಬಸವ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ವರೆಗೆ, ತಿಮ್ಮಣ ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವನಗೌಡ ಗೋರೆಬಾಳ ಇವರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೂದಿಹಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಡಗೌಡ ಅಪರ್ಾಟಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 47.90 20/02/201547.9047.9047.90ಮುಗಿದಿದೆ.
134 RCH145223162SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ|| ಖಾಜಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಂಕರಗೌಡ ಪ್ಲಾನಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಕಮ್ಮತಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ವರೆಗೆ, ಶರಣೇಗೌಡ ಚಿಂತಾಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮಾನ್ವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ರೇಕಾ ಚರ್ಚ ವರೆಗೆ, ಬ್ರೇಕಾ ಚರ್ಚದಿಂದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಭಟ್ಟ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಗೌಡ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಜಂಬಲದ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜೇನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಕುಂದಿ ವೆಂಕನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 48.95 20/02/201548.9548.9548.95ಮುಗಿದಿದೆ.
135 RCH145223163SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ದಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟ್ರೈಡರ್ಸ್ ವರೆಗೆ, ಶಂಕರಗೌಡ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಫರಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾನಿಹಾಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಬಂಕ ವರೆಗೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಮರೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 30.00 20/02/201530.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
136 RCH145223164SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಚೌದರಿ ಇವರ ಹಳೇ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋರೆಬಾಳ ಶಿವನಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತಾವರಗೇರಾ ಪಂಪನಗೌಡ ಇವರ ಪ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ವರೆಗೆ, ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಮಾಂತೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ, 40ನೇ ವಿತರಣಾ ಕಾಲೂವೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಜ್ನಾನ ಅಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 48.69 20/02/201548.6948.6948.69ಮುಗಿದಿದೆ.
137 RCH145223165SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ, ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಾಸಿಂ ವಲಿ ಮೇಸ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಮೇಸ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಂಕಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಲಿ ಮನೆಯಿಂದ 4ನೇ ವಿತರಣಾ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 48.36 20/02/201548.3648.3648.36ಮುಗಿದಿದೆ.
138 RCH145223166SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅರಳಳ್ಳಿದಿಂದ ವೀರಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.KRIDL Raichur02/12/2014 135.00 09/01/2016133.92133.90133.90ಮುಗಿದಿದೆ.
139 RCH145223167SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಉಮಲೂಟಿದಿಂದ ಬುಕನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ವರೆಗೆKRIDL Raichur20/04/2015 53.10 02/06/201553.1053.1053.10ಮುಗಿದಿದೆ
140 RCH145223170SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಗಂಗನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಫರ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಿಣಿಯ ವರೆಗೆ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮದೀನಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ, ಟೈಯರ್ ಕಂಪನಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಿಜಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ, ಎಸ್.ದಾನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಚಾಂದದ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಈನಾಡು ಶಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರೂಟ್ ರಾಜಾಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಾಲಗುಂದಾ ಸಭಾ ಮನೆಯಿಂದ ದಿಲ್ವಾರಖಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಗ್ಗದ ಕಾಳಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರೇಶ ಪಂಚರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಮನಪ್ಪ ಸರ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 30.00 20/02/201530.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ
141 RCH145223172SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 23 ರಲ್ಲಿ ರೇಣುಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಿಂದ ಶೌಚಾಲಯದ ವೆರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಪೋಲಿಸ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್.ಜಿ.ಎಂ ಶಾಲೆಯವೆರೆಗೆ ಮುಕ್ತುಂಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೆಶ ಗೆಜ್ಜಗಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಶಿವನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ವಿರುಪನಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯಯಲದಿಂದ ಬಾಬುಸಾಬ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL Raichur25/01/2015 25.00 26/03/201525.0025.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ
142 RCH145223173SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 23 ರಲಿಸುಕಾಲಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ರಾಜಾ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL Raichur25/01/2015 19.00 20/02/201519.0019.0019.00ಮುಗಿದಿದೆ.
143 RCH145223250SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 23 ರಲ್ಲಿ ಸಾವಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಜಾದವ ಮನೆಯಿಂದ ಬದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಶಂಕರಗೌಡ ಸೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ಯಿಂದ ನರೇಶ ವಕೀಲರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರೋಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದವಲಪ್ಪ ಮೇಸ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸುಕಾಲಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯಶ್ರೀ ಮನೆಯವರೆಗ KRIDL Raichur25/01/2015 30.00 20/02/201530.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ.
      TOTAL  5102.98 5055.634801.324612.85