LIST OF Completed MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 RCH131213012DevdurgInstitutionalBCMGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಿ-ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಪೀಠೋಪಕರಣ) DC Raichur10/10/2014 14.50 31/03/201514.5014.5014.50CompletedCompleted6/7/2018 1:37:35 PM
2 RCH131213013DevdurgInstitutionalBCMGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಪೀಠೋಪಕರಣ) DC Raichur10/10/2014 14.50 31/03/201514.4114.4114.41CompletedCompleted12/13/2017 5:28:17 PM
3 RCH131213014DevdurgInstitutionalBCMGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪೋಸ್ಟ್-ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಪೀಠೋಪಕರಣ) DC Raichur10/10/2014 13.75 31/03/201513.7513.7513.66CompletedCompleted12/13/2017 5:28:25 PM
4 RCH131213045DevdurgInstitutionalHealthGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 2 ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.KRIDL Raichur10/10/2014 30.00 23/12/201430.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted1/9/2018 3:57:14 PM
5 RCH131213046DevdurgInstitutionalHealthGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 2 ನರ್ಸಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur10/10/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted1/9/2018 4:00:51 PM
6 RCH131213047DevdurgInstitutionalHealthGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯ 1 ಡಿ-ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur10/10/2014 5.00 23/12/20145.005.005.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 1:48:30 PM
7 RCH131213048DevdurgInstitutionalHealthGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ. KRIDL Raichur10/10/2014 40.28 04/01/201640.2840.2840.28ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 1:49:46 PM
8 RCH131223050DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾವದಿಂದ ಬುದ್ದಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ (10 ಕಿ.ಮೀ/4.50 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur10/10/2014 459.00 09/09/2015433.88433.88433.88ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 1:51:28 PM
9 RCH131223051DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವದುರ್ಗ-ಸಿರವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾನಸಗಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (2.5 ಕಿ.ಮೀ /0.87 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur10/10/2014 100.87 05/03/201596.3696.3696.36ಮುಗಿದಿದೆ.Completed11/30/2017 1:41:04 PM
10 RCH131223052DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅರಕೇರಾ ಗಲಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ. ಗಣೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್ (2.00 ಕಿ.ಮಿ / 1.21 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur28/06/2014 59.97 22/04/201659.9759.9759.97ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:10:44 PM
11 RCH131223053DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೈವಿಕ ಕಲ್ಮಶ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆKRIDL Raichur10/10/2014 20.00 23/12/201420.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:11:34 PM
12 RCH131223054DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಅರಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೈವಿಕ ಕಲ್ಮಶ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ. KRIDL Raichur10/10/2014 20.00 23/12/201420.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:12:13 PM
13 RCH131223055DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೈವಿಕ ಕಲ್ಮಶ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆKRIDL Raichur10/10/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:12:54 PM
14 RCH131223056DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಗೊಬ್ಬೂರ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೈವಿಕ ಕಲ್ಮಶ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ.KRIDL Raichur10/10/2014 20.00 23/12/201420.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:13:36 PM
15 RCH132223083RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Kamalpur to Udamgal cross roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:14:23 PM
16 RCH132223084RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Tarukundona to Alkur roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:14:57 PM
17 RCH132223085RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Heggasanahalli to Nagalapur roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:15:38 PM
18 RCH132223086RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Bevinbenchi to Jegarkal vio Devamma temple roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:16:11 PM
19 RCH132223087RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Meerapur to Appraoch road (Raichur Shaktinagar)KRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:16:34 PM
20 RCH132223088RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Mamadidoddi to D Rampur roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:17:01 PM
21 RCH132223089RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Wadlur to Hanumandoddi roadKRIDL Raichur20/10/2015 13.82 02/02/201513.8213.8213.82ಮುಗಿದಿದೆCompleted1/9/2018 5:07:52 PM
22 RCH132223090RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Palavaldoddi to Approch roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:17:51 PM
23 RCH132223091RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to road from PG Centre to Manjara road . KRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:18:13 PM
24 RCH132223092RaichurInfrastructureWater SupplyGeneralಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ KRIDL Raichur20/10/2015 4.70 02/02/20154.704.704.70ಮುಗಿದಿದೆ.Completed1/9/2018 5:08:11 PM
25 RCH132223102RaichurInfrastructureSanitationGeneralConstruction Community Toilets at UpralPRED Raichur20/10/2014 1.65 23/12/20141.651.651.60ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/19/2018 6:25:41 PM
26 RCH132223103RaichurInfrastructureSanitationGeneralConstruction Community Toilets at NelhalPRED Raichur20/10/2014 1.65 23/12/20141.651.651.61 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/19/2018 6:26:06 PM
27 RCH133213031ManviInstitutionalSWGeneralಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಮನಕೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ DC Raichur20/10/2014 10.00 31/03/201510.0010.009.93CompletedCompleted12/13/2017 5:28:44 PM
28 RCH133213032ManviInstitutionalSWGeneralಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21CompletedCompleted12/13/2017 5:29:01 PM
29 RCH133213033ManviInstitutionalSWGeneralಕವಿತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21CompletedCompleted12/13/2017 5:29:19 PM
30 RCH133213034ManviInstitutionalSWGeneralಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21CompletedCompleted12/13/2017 5:29:35 PM
31 RCH133213035ManviInstitutionalSWGeneralಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21CompletedCompleted12/13/2017 5:29:49 PM
32 RCH133213036ManviInstitutionalSWGeneralಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 7.50 31/03/20157.507.507.45CompletedCompleted12/13/2017 5:30:04 PM
33 RCH133213039ManviInstitutionalSWGeneralಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 10.00 31/03/201510.0010.009.93CompletedCompleted12/13/2017 5:30:16 PM
34 RCH133213040ManviInstitutionalSWGeneralಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಿ-ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 2.86 31/03/20152.862.862.83CompletedCompleted12/13/2017 5:30:25 PM
35 RCH133213067ManviInstitutionalHealth Generalಪಾಮನಕಲ್ಲೂರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯKRIDL Raichur20/10/2014 22.00 23/12/201422.0022.0022.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:21:14 PM
36 RCH133213068ManviInstitutionalHealth Generalಕವಿತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಭೀವೃದ್ದಿ. (ವಿದ್ಯುತ್ತಿಕರಣ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು)KRIDL Raichur20/10/2014 15.00 14/11/201415.0015.0015.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:22:06 PM
37 RCH133213069ManviInstitutionalSWGeneralಸಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur20/10/2014 6.05 05/03/20156.056.056.05ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:23:23 PM
38 RCH133223070ManviInfrastructureSanitationGeneralಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯದ್ದಲ್ ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.KRIDL Raichur20/10/2014 7.13 23/12/20147.137.137.13ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:24:29 PM
39 RCH133223071ManviInfrastructureSanitationGeneralಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ. KRIDL Raichur20/10/2014 7.13 23/12/20147.137.137.13ಮುಗಿದಿದೆ.Completed1/9/2018 5:08:54 PM
40 RCH133223072ManviInfrastructureWater SupplyGeneralಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದು.KRIDL Raichur20/10/2014 8.06 23/12/20148.068.068.06ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:25:38 PM
41 RCH133223073ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಲಾಪುರದಿಂದ ತುಗ್ಗಲದಿನ್ನಿ ವಯಾ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿKRIDL Raichur23/12/2014 50.00 23/12/201450.0050.0050.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/13/2017 5:01:33 PM
42 RCH133223074ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00-2.00KRIDL Raichur23/12/2014 20.00 23/12/201420.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:29:30 PM
43 RCH133223075ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀನೂರು ಕ್ಯಾಂಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00-2.00KRIDL Raichur23/12/2014 23.30 23/12/201423.2323.2323.23ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:29:56 PM
44 RCH133223076ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralನೀರಮಾನವಿ -ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ) ಕಿ.ಮಿ 0.00-1.00KRIDL Raichur23/12/2014 20.00 05/03/201520.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:30:37 PM
45 RCH133223077ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಾಗಲವಾಡದಿಂದ ಶಿವನಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮಿ0.00-3.00KRIDL Raichur23/12/2014 30.00 23/12/201430.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:31:11 PM
46 RCH133223078ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00-3.00KRIDL Raichur23/12/2014 30.00 23/12/201430.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:31:58 PM
47 RCH133223079ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಂಬಲದಿನ್ನಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ ಕ್ಯಾಂಪ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00-2.50KRIDL Raichur23/12/2014 25.00 23/12/201425.0025.0025.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:32:25 PM
48 RCH133223080ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Harannalli to Harannalli camp (Upto Ramalingeshwar Temple)KRIDL Raichur23/12/2014 8.51 23/12/20148.518.518.51ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:33:13 PM
49 RCH133223081ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Bylamarched to Bettadur TandaKRIDL Raichur23/12/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:33:47 PM
50 RCH133223082ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Sunkeshwar to Murrampur TandaKRIDL Raichur23/12/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:34:17 PM
51 RCH134213001LingsugurInstitutionalHealthGeneralಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ Cashutech03/09/2014 35.00 14/11/201435.0035.0034.65ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed5/17/2018 5:36:24 PM
52 RCH134213002LingsugurInstitutionalHealthGeneralಈಚನಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ Cashutech03/09/2014 30.00 14/11/201430.0030.0029.70ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed5/17/2018 5:36:40 PM
53 RCH134213003LingsugurInstitutionalHealthGeneralರೋಡಲಬಂಡಾ(ಯು.ಕೆ.ಪಿ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ Cashutech03/09/2014 22.00 14/11/201422.0022.0021.78ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed5/17/2018 5:36:57 PM
54 RCH134213019LingsugurInstitutionalSWGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 7.50 31/03/20157.507.507.45CompletedCompleted12/13/2017 5:30:36 PM
55 RCH134213020LingsugurInstitutionalSWGeneralಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 7.00 31/03/20157.007.006.95CompletedCompleted12/13/2017 5:30:44 PM
56 RCH134213021LingsugurInstitutionalSWGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 7.50 31/03/20157.507.507.45CompletedCompleted12/13/2017 5:30:54 PM
57 RCH134213022LingsugurInstitutionalSWGeneralಮುದಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 10.00 31/03/201510.0010.009.93CompletedCompleted12/13/2017 5:31:02 PM
58 RCH134213024LingsugurInstitutionalSWGeneralಮಾವಿನಬಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21CompletedCompleted12/13/2017 5:31:11 PM
59 RCH134213025LingsugurInstitutionalSWGeneralಆನೆಹೊಸೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21CompletedCompleted12/13/2017 5:31:20 PM
60 RCH134213026LingsugurInstitutionalSWGeneralಯಲಗಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21CompletedCompleted12/13/2017 5:31:29 PM
61 RCH134213027LingsugurInstitutionalSWGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿಯ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 5.75 31/03/20155.755.755.71CompletedCompleted12/13/2017 5:32:00 PM
62 RCH134223004LingsugurInfrastructureSanitationGeneralಪೈದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣCashutech03/09/2014 12.91 14/11/201412.9112.9112.78ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed5/17/2018 5:35:42 PM
63 RCH134223005LingsugurInfrastructureSanitationGeneralರೋಡಲಬಂಡಾ(ತ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣCashutech03/09/2014 12.91 14/11/201412.9112.9112.78ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed5/17/2018 5:36:03 PM
64 RCH134223060LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಬೀದರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಣ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ KRIDL Raichur10/10/2014 75.00 23/12/201475.0075.0075.00ಮುಗಿದಿದೆ. Completed12/24/2017 5:35:00 PM
65 RCH134223061LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಮದಿಹಾಳ ದಿಂದ ಯರವಿಹಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಣ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣKRIDL Raichur10/10/2014 30.50 23/12/201430.5030.5030.50ಮುಗಿದಿದೆ.Completed1/9/2018 5:09:16 PM
66 RCH134223062LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸ್ಕಿ ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆದಕಿನಾಳ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur10/10/2014 60.00 23/12/201460.0060.0060.00ಮುಗಿದಿದೆ Completed12/24/2017 5:37:21 PM
67 RCH134223063LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಾಳ ದಿಂದ ಹಡಗಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿKRIDL Raichur10/10/2014 33.50 23/12/201433.5033.5033.50ಮುಗಿದಿದೆ Completed10/28/2017 2:25:43 PM
68 RCH134223064LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಳವಡಿಸಲು KRIDL Raichur10/10/2014 7.79 23/12/20147.797.797.79ಮುಗಿದಿದೆ. Completed12/24/2017 5:38:31 PM
69 RCH135213093SindhnoorInstitutionalHealth Generalಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳಗಾನೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯKRIDL Raichur20/10/2014 25.73 14/11/201425.7325.7325.73ಮುಗಿದಿದೆ. Completed12/24/2017 5:39:12 PM
70 RCH135213094SindhnoorInstitutionalSWGeneralಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ 2 ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur20/10/2014 7.50 23/12/20147.507.507.50ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:40:05 PM
71 RCH135213095SindhnoorInstitutionalBCMGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಾಮಠದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur20/10/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:40:45 PM
72 RCH135213096SindhnoorInstitutionalBCMGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜವಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur20/10/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:41:13 PM
73 RCH135213097SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ ದಿಂದ ಬಾಳೆಗಿಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ದಿಂದ 3.6 ಕಿ.ಮೀ ರವೆಗೆKRIDL Raichur20/10/2014 95.04 23/12/201495.0495.0495.04ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:41:48 PM
74 RCH135213098SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಜಳ್ಳಿ ದಿಂದ ತಿಡಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿKRIDL Raichur20/10/2014 52.04 14/11/201452.0452.0452.04ಮುಗಿದಿದೆ.Completed12/24/2017 5:42:41 PM
75 RCH135223099SindhnoorInfrastructureWater SupplyGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಮಲೂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು KRIDL Raichur20/10/2014 5.00 14/11/20145.005.005.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:45:17 PM
76 RCH135223100SindhnoorInfrastructureWater SupplyGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಾಪುರ ಹಳೆ ಬೋರ್ ವೆಲ್ನಿಂದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು KRIDL Raichur20/10/2014 4.00 14/11/20144.004.004.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:45:58 PM
77 RCH135223101SindhnoorInfrastructureWater SupplyGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿತರಣಾ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆKRIDL Raichur20/10/2014 4.00 14/11/20144.004.004.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted12/24/2017 5:46:36 PM
       TOTAL 1856.65 1826.861826.861824.79