LIST OF Completed MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Feedback
 
1 RCH131213012DevdurgInstitutionalBCMGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಿ-ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಪೀಠೋಪಕರಣ) DC Raichur10/10/2014 14.50 31/03/201514.5014.5014.50Completed
2 RCH131213013DevdurgInstitutionalBCMGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಪೀಠೋಪಕರಣ) DC Raichur10/10/2014 14.50 31/03/201514.4114.4114.41Completed
3 RCH131213014DevdurgInstitutionalBCMGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪೋಸ್ಟ್-ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಪೀಠೋಪಕರಣ) DC Raichur10/10/2014 13.75 31/03/201513.7513.7513.66Completed
4 RCH131213045DevdurgInstitutionalHealthGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 2 ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.KRIDL Raichur10/10/2014 30.00 23/12/201430.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ
5 RCH131213046DevdurgInstitutionalHealthGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 2 ನರ್ಸಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur10/10/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
6 RCH131213047DevdurgInstitutionalHealthGeneralದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯ 1 ಡಿ-ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur10/10/2014 5.00 23/12/20145.005.005.00ಮುಗಿದಿದೆ
7 RCH131213048DevdurgInstitutionalHealthGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ. KRIDL Raichur10/10/2014 40.28 04/01/201640.2840.2840.28ಮುಗಿದಿದೆ.
8 RCH131223050DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾವದಿಂದ ಬುದ್ದಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ (10 ಕಿ.ಮೀ/4.50 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur10/10/2014 459.00 09/09/2015433.88433.88433.88ಮುಗಿದಿದೆ.
9 RCH131223051DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವದುರ್ಗ-ಸಿರವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾನಸಗಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (2.5 ಕಿ.ಮೀ /0.87 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur10/10/2014 100.87 05/03/201596.3696.3696.36ಮುಗಿದಿದೆ.
10 RCH131223052DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅರಕೇರಾ ಗಲಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ. ಗಣೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್ (2.00 ಕಿ.ಮಿ / 1.21 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur28/06/2014 59.97 22/04/201659.9759.9759.97ಮುಗಿದಿದೆ.
11 RCH131223053DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೈವಿಕ ಕಲ್ಮಶ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆKRIDL Raichur10/10/2014 20.00 23/12/201420.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
12 RCH131223054DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಅರಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೈವಿಕ ಕಲ್ಮಶ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ. KRIDL Raichur10/10/2014 20.00 23/12/201420.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
13 RCH131223055DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೈವಿಕ ಕಲ್ಮಶ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆKRIDL Raichur10/10/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
14 RCH131223056DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಗೊಬ್ಬೂರ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೈವಿಕ ಕಲ್ಮಶ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ.KRIDL Raichur10/10/2014 20.00 23/12/201420.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ.
15 RCH132223083RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Kamalpur to Udamgal cross roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
16 RCH132223084RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Tarukundona to Alkur roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
17 RCH132223085RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Heggasanahalli to Nagalapur roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
18 RCH132223086RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Bevinbenchi to Jegarkal vio Devamma temple roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
19 RCH132223087RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Meerapur to Appraoch road (Raichur Shaktinagar)KRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
20 RCH132223088RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Mamadidoddi to D Rampur roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
21 RCH132223089RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Wadlur to Hanumandoddi roadKRIDL Raichur20/10/2015 13.82 02/02/201513.8213.8213.82ಮುಗಿದಿದೆ
22 RCH132223090RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Palavaldoddi to Approch roadKRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
23 RCH132223091RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to road from PG Centre to Manjara road . KRIDL Raichur20/10/2015 10.00 02/02/201510.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
24 RCH132223092RaichurInfrastructureWater SupplyGeneralಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ KRIDL Raichur20/10/2015 4.70 02/02/20154.704.704.70ಮುಗಿದಿದೆ.
25 RCH132223102RaichurInfrastructureSanitationGeneralConstruction Community Toilets at UpralPRED Raichur20/10/2014 1.65 23/12/20141.651.651.60ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26 RCH132223103RaichurInfrastructureSanitationGeneralConstruction Community Toilets at NelhalPRED Raichur20/10/2014 1.65 23/12/20141.651.651.61 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27 RCH133213031ManviInstitutionalSWGeneralಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಮನಕೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ DC Raichur20/10/2014 10.00 31/03/201510.0010.009.93Completed
28 RCH133213032ManviInstitutionalSWGeneralಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21Completed
29 RCH133213033ManviInstitutionalSWGeneralಕವಿತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21Completed
30 RCH133213034ManviInstitutionalSWGeneralಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21Completed
31 RCH133213035ManviInstitutionalSWGeneralಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21Completed
32 RCH133213036ManviInstitutionalSWGeneralಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 7.50 31/03/20157.507.507.45Completed
33 RCH133213039ManviInstitutionalSWGeneralಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 10.00 31/03/201510.0010.009.93Completed
34 RCH133213040ManviInstitutionalSWGeneralಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಿ-ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ. (ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur20/10/2014 2.86 31/03/20152.862.862.83Completed
35 RCH133213067ManviInstitutionalHealth Generalಪಾಮನಕಲ್ಲೂರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯKRIDL Raichur20/10/2014 22.00 23/12/201422.0022.0022.00ಮುಗಿದಿದೆ.
36 RCH133213068ManviInstitutionalHealth Generalಕವಿತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಭೀವೃದ್ದಿ. (ವಿದ್ಯುತ್ತಿಕರಣ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು)KRIDL Raichur20/10/2014 15.00 14/11/201415.0015.0015.00ಮುಗಿದಿದೆ
37 RCH133213069ManviInstitutionalSWGeneralಸಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur20/10/2014 6.05 05/03/20156.056.056.05ಮುಗಿದಿದೆ
38 RCH133223070ManviInfrastructureSanitationGeneralಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯದ್ದಲ್ ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.KRIDL Raichur20/10/2014 7.13 23/12/20147.137.137.13ಮುಗಿದಿದೆ
39 RCH133223071ManviInfrastructureSanitationGeneralಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ. KRIDL Raichur20/10/2014 7.13 23/12/20147.137.137.13ಮುಗಿದಿದೆ.
40 RCH133223072ManviInfrastructureWater SupplyGeneralಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದು.KRIDL Raichur20/10/2014 8.06 23/12/20148.068.068.06ಮುಗಿದಿದೆ
41 RCH133223073ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಲಾಪುರದಿಂದ ತುಗ್ಗಲದಿನ್ನಿ ವಯಾ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿKRIDL Raichur23/12/2014 50.00 23/12/201450.0050.0050.00ಮುಗಿದಿದೆ
42 RCH133223074ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00-2.00KRIDL Raichur23/12/2014 20.00 23/12/201420.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ
43 RCH133223075ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀನೂರು ಕ್ಯಾಂಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00-2.00KRIDL Raichur23/12/2014 23.30 23/12/201423.2323.2323.23ಮುಗಿದಿದೆ
44 RCH133223076ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralನೀರಮಾನವಿ -ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ) ಕಿ.ಮಿ 0.00-1.00KRIDL Raichur23/12/2014 20.00 05/03/201520.0020.0020.00ಮುಗಿದಿದೆ
45 RCH133223077ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಾಗಲವಾಡದಿಂದ ಶಿವನಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮಿ0.00-3.00KRIDL Raichur23/12/2014 30.00 23/12/201430.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ
46 RCH133223078ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00-3.00KRIDL Raichur23/12/2014 30.00 23/12/201430.0030.0030.00ಮುಗಿದಿದೆ
47 RCH133223079ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಂಬಲದಿನ್ನಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ ಕ್ಯಾಂಪ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00-2.50KRIDL Raichur23/12/2014 25.00 23/12/201425.0025.0025.00ಮುಗಿದಿದೆ
48 RCH133223080ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Harannalli to Harannalli camp (Upto Ramalingeshwar Temple)KRIDL Raichur23/12/2014 8.51 23/12/20148.518.518.51ಮುಗಿದಿದೆ
49 RCH133223081ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Bylamarched to Bettadur TandaKRIDL Raichur23/12/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
50 RCH133223082ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Sunkeshwar to Murrampur TandaKRIDL Raichur23/12/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ
51 RCH134213001LingsugurInstitutionalHealthGeneralಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ Cashutech03/09/2014 35.00 14/11/201435.0035.0034.65ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52 RCH134213002LingsugurInstitutionalHealthGeneralಈಚನಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ Cashutech03/09/2014 30.00 14/11/201430.0030.0029.70ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53 RCH134213003LingsugurInstitutionalHealthGeneralರೋಡಲಬಂಡಾ(ಯು.ಕೆ.ಪಿ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ Cashutech03/09/2014 22.00 14/11/201422.0022.0021.78ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54 RCH134213019LingsugurInstitutionalSWGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 7.50 31/03/20157.507.507.45Completed
55 RCH134213020LingsugurInstitutionalSWGeneralಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 7.00 31/03/20157.007.006.95Completed
56 RCH134213021LingsugurInstitutionalSWGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 7.50 31/03/20157.507.507.45Completed
57 RCH134213022LingsugurInstitutionalSWGeneralಮುದಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 10.00 31/03/201510.0010.009.93Completed
58 RCH134213024LingsugurInstitutionalSWGeneralಮಾವಿನಬಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21Completed
59 RCH134213025LingsugurInstitutionalSWGeneralಆನೆಹೊಸೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21Completed
60 RCH134213026LingsugurInstitutionalSWGeneralಯಲಗಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 6.25 31/03/20156.256.256.21Completed
61 RCH134213027LingsugurInstitutionalSWGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿಯ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ (ಟ್ಯೂ ಟೈಯರ ಕಾಟ್, ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ) DC Raichur10/10/2014 5.75 31/03/20155.755.755.71Completed
62 RCH134223004LingsugurInfrastructureSanitationGeneralಪೈದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣCashutech03/09/2014 12.91 14/11/201412.9112.9112.78ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
63 RCH134223005LingsugurInfrastructureSanitationGeneralರೋಡಲಬಂಡಾ(ತ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣCashutech03/09/2014 12.91 14/11/201412.9112.9112.78ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
64 RCH134223060LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಬೀದರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಣ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ KRIDL Raichur10/10/2014 75.00 23/12/201475.0075.0075.00ಮುಗಿದಿದೆ.
65 RCH134223061LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಮದಿಹಾಳ ದಿಂದ ಯರವಿಹಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಣ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣKRIDL Raichur10/10/2014 30.50 23/12/201430.5030.5030.50ಮುಗಿದಿದೆ.
66 RCH134223062LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸ್ಕಿ ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆದಕಿನಾಳ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur10/10/2014 60.00 23/12/201460.0060.0060.00ಮುಗಿದಿದೆ
67 RCH134223063LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಾಳ ದಿಂದ ಹಡಗಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿKRIDL Raichur10/10/2014 33.50 23/12/201433.5033.5033.50ಮುಗಿದಿದೆ
68 RCH134223064LingsugurInfrastructureWater SupplyGeneralಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಳವಡಿಸಲು KRIDL Raichur10/10/2014 7.79 23/12/20147.797.797.79ಮುಗಿದಿದೆ.
69 RCH135213093SindhnoorInstitutionalHealth Generalಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳಗಾನೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯKRIDL Raichur20/10/2014 25.73 14/11/201425.7325.7325.73ಮುಗಿದಿದೆ.
70 RCH135213094SindhnoorInstitutionalSWGeneralಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ 2 ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur20/10/2014 7.50 23/12/20147.507.507.50ಮುಗಿದಿದೆ.
71 RCH135213095SindhnoorInstitutionalBCMGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಾಮಠದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur20/10/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
72 RCH135213096SindhnoorInstitutionalBCMGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜವಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur20/10/2014 10.00 23/12/201410.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.
73 RCH135213097SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ ದಿಂದ ಬಾಳೆಗಿಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ದಿಂದ 3.6 ಕಿ.ಮೀ ರವೆಗೆKRIDL Raichur20/10/2014 95.04 23/12/201495.0495.0495.04ಮುಗಿದಿದೆ.
74 RCH135213098SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಜಳ್ಳಿ ದಿಂದ ತಿಡಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿKRIDL Raichur20/10/2014 52.04 14/11/201452.0452.0452.04ಮುಗಿದಿದೆ.
75 RCH135223099SindhnoorInfrastructureWater SupplyGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಮಲೂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು KRIDL Raichur20/10/2014 5.00 14/11/20145.005.005.00ಮುಗಿದಿದೆ
76 RCH135223100SindhnoorInfrastructureWater SupplyGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಾಪುರ ಹಳೆ ಬೋರ್ ವೆಲ್ನಿಂದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು KRIDL Raichur20/10/2014 4.00 14/11/20144.004.004.00ಮುಗಿದಿದೆ
77 RCH135223101SindhnoorInfrastructureWater SupplyGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿತರಣಾ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆKRIDL Raichur20/10/2014 4.00 14/11/20144.004.004.00ಮುಗಿದಿದೆ
      TOTAL  1856.65 1826.861826.861824.79