LIST OF Completed MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 KPL141213128KushtagiInstitutionalHealthGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಲಸಿಕಾ ಕೊಠಿಡಿ/ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ/ಅಪೌಷ್ಠಿಕ ನಿವಾರಣಾ ಕೊಠಿಡಿ ಹಾಗೂ 10 ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2014 114.00 22/03/201794.720.0086.50ಮುಕ್ತಾಯCompleted6/21/2018 11:16:40 AM
2 KPL141213131KushtagiInstitutionalHealthGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 3 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆNK Koppal27/11/2014 45.00 25/04/201545.0045.0040.50ಮುಕ್ತಾಯCompleted12/20/2017 5:14:22 PM
3 KPL141213132KushtagiInstitutionalHealthGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 3ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆNK Koppal27/11/2014 45.00 25/04/201545.0045.0040.50ಮುಕ್ತಾಯCompleted12/20/2017 5:15:06 PM
4 KPL141213133KushtagiInstitutionalHealthGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ2 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆNK Koppal27/11/2014 30.00 25/04/201530.0030.0025.50ಮುಕ್ತಾಯCompleted12/20/2017 5:16:34 PM
5 KPL141213134KushtagiSelect HealthGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ದೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ2 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆNK Koppal27/11/2014 29.42 25/04/201529.4229.4229.13ಮುಕ್ತಾಯ.Completed6/23/2018 12:47:32 PM
6 KPL141213135KushtagiInstitutionalHealthGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 3 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆNK Koppal27/11/2014 45.00 25/04/201545.0045.0044.55ಮುಕ್ತಾಯ.Completed6/23/2018 12:51:59 PM
7 KPL141213136KushtagiSelect HealthGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 2 ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆNK Koppal27/11/2014 30.00 25/04/201530.0030.0029.70ಮುಕ್ತಾಯ.Completed6/23/2018 12:53:29 PM
8 KPL141213137KushtagiSelect Women & ChildGeneralಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2014 13.00 04/03/201513.0013.0012.77ಮುಕ್ತಾಯ.Completed6/23/2018 12:32:39 PM
9 KPL141213138KushtagiSelect Women & ChildGeneralಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2014 13.00 04/03/201513.0013.0012.87ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/23/2018 12:37:25 PM
10 KPL141213139KushtagiSelect Women & ChildGeneralಹಿರೆತೆಮ್ಮಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪುನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2014 13.00 04/03/201513.0013.0012.78ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:44:33 PM
11 KPL141213140KushtagiSelect Women & ChildGeneralನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2014 13.00 04/03/201513.0013.0012.87ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/23/2018 12:44:56 PM
12 KPL141213142KushtagiSelect Women & ChildGeneralಟೆಂಗಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2014 13.00 04/03/201513.0013.0012.36ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/23/2018 12:45:31 PM
13 KPL141213143KushtagiSelect Women & ChildGeneralಕೆ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2014 13.00 04/03/201513.0013.0012.87ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:45:54 PM
14 KPL141213214KushtagiSelect EducationGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರಡಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರ ಖರೀದಿಗಾಗಿNK Koppal27/11/2014 30.36 22/07/201530.3630.3612.46ಮುಕ್ತಾಯ.Completed6/23/2018 12:46:32 PM
15 KPL141213240KushtagiInstitutionalSWGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಶೇಷಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಾಗ್ರಾಮದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ PRED Koppal17/02/2016 9.00 24/04/20159.007.067.05ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. Completed9/8/2017 5:31:51 PM
16 KPL141213241KushtagiInstitutionalEducationGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿPRED Koppal17/02/2016 30.00 17/02/201530.0025.5312.52ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. Completed9/8/2017 5:32:16 PM
17 KPL141223146KushtagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಯಾದಿಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 49.6ಗ್ರಾಮದ 50.30ವರೆಗೆ (ಕುಷ್ಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 120.00 06/01/2017118.53118.53117.22ಮುಕ್ತಾಯ. Completed6/21/2018 1:49:21 PM
18 KPL141223147KushtagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ ನಂ:1 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ,ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಳಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2015 30.00 04/03/201530.0030.0029.68ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:50:12 PM
19 KPL141223148KushtagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ ನಂ:4 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ,ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2015 30.00 04/03/201530.0030.0029.52ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 2:01:51 PM
20 KPL141223149KushtagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ ನಂ:7 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ,ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಳಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2015 30.00 04/03/201530.0030.0029.46ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/22/2018 1:54:54 PM
21 KPL141223150KushtagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ(ಎಸ್.ಎನ್.ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವರೆಗೆ)ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2015 30.64 04/03/201530.6430.6426.75ಮುಕ್ತಾಯ.Completed6/22/2018 1:56:27 PM
22 KPL141223151KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಷ್ಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹನಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 21.0ಗ್ರಾಮದ 22.02 ಕಿ.ಮೀNK Koppal27/11/2015 100.00 04/03/201599.9899.9899.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 11:57:50 AM
23 KPL141223152KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಷ್ಟಗಿ -ಯು.ಕುರನಾಳಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆರಿಸುವುದು ಕಿ.ಮೀ 0.0ಗ್ರಾಮದ 4.00 ಕಿ.ಮೀNK Koppal27/11/2015 100.00 24/04/201599.9899.9869.56ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ.Completed6/23/2018 12:27:28 PM
24 KPL141223153KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಷ್ಟಗಿ - ವಣಗೇರಿಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆರಿಸುವುದು ಕಿ.ಮೀ 0.0ಗ್ರಾಮದ 4.00 ಕಿ.ಮೀNK Koppal27/11/2015 100.00 24/04/201599.9899.9898.98ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Completed6/23/2018 12:28:06 PM
25 KPL141223154KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದಕೊರಡಕೇರಾ- ತಳವಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ0.0ಗ್ರಾಮದ 4.00 ಕಿ.ಮೀNK Koppal27/11/2015 110.00 12/06/201598.5698.5698.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:01:56 PM
26 KPL141223155KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ -ಬಳೂಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 0.0ಗ್ರಾಮದ 2.00 ಕಿ.ಮೀNK Koppal27/11/2015 50.00 04/03/201550.0050.0049.47ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:03:08 PM
27 KPL141223156KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಚನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗೂರ ಗಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal09/02/2015 50.00 24/04/201550.0050.0048.86ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:03:38 PM
28 KPL141223157KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಲಗೇರಾ -ಇಲಕಲ್ಲ (ತಾಲೂಕಿಗ್ರಾಮದ್ದಿನ ವರೆಗೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಕಿ.ಮೀ 0.0 ಗ್ರಾಮದ 2.00 ಕಿ.ಮೀNK Koppal27/11/2015 50.00 04/03/201550.0050.0049.42ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:05:59 PM
29 KPL141223158KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಗ್ರಾಮದಾರರ ಕಾರ್ಯಲಯದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal05/12/2014 100.00 24/04/2015100.00100.0099.00ಮುಕ್ತಾಯ.Completed6/23/2018 12:06:52 PM
30 KPL141223159KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29 ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗನಾಳ ಪುರದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal05/12/2014 100.00 24/04/2015100.00100.0098.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:07:22 PM
31 KPL141223160KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29 ಗ್ರಾಮದ ಕಿಡದೂರ, ಅಮರಾಪುರ, ಕಳಮಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal05/12/2014 100.00 24/04/2015100.00100.0098.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:07:51 PM
32 KPL141223161KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಗ್ರಾಮ ದೋಟಿಹಾಳ-ಹನುಮಸಾಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಗ್ರಾಮದ ಮೆಣಸಗೇರಾ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal05/12/2014 67.30 24/04/201567.3067.3066.63ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:08:34 PM
33 KPL141223162KushtagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟೆಂಗುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal05/12/2014 70.00 22/07/201570.0070.0056.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ. Completed9/11/2017 5:37:34 PM
34 KPL141223163KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal05/12/2014 100.00 24/04/2015100.00100.0098.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:09:24 PM
35 KPL141223164KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಮಗೇರಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal05/12/2014 40.37 24/04/201540.3840.3839.96ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:10:16 PM
36 KPL141223165KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಬುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಬೆನಕನಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal05/12/2014 100.00 24/04/2015100.00100.0098.96ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Completed6/23/2018 12:10:58 PM
37 KPL141223166KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಚಳಗೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal05/12/2014 100.00 22/07/2015100.00100.0098.98ಮುಕ್ತಾಯCompleted6/23/2018 12:32:02 PM
38 KPL141223167KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಾದಿಂದ ತಳುವಗೇರಾ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal05/12/2014 100.00 24/04/2015100.00100.0098.99ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:11:42 PM
39 KPL141223168KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಾದಿಂದ ಜುಂಜಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal05/12/2014 100.00 24/04/2015100.00100.0062.38ಮುಕ್ತಾಯ.Completed6/23/2018 12:12:15 PM
40 KPL141223169KushtagiSelect Roads & BridgesGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರಡಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದುNK Koppal27/11/2015 20.26 24/04/201520.2620.2620.06ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:12:54 PM
41 KPL141223170KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಾದ 1) ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೋನಿ 2) ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 3)ಪುರಸಭೆ 4) ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಿಮಹಲ ಹತ್ತಿರ 6) ತಹಶೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 7)ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ 8) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.NK Koppal27/11/2015 104.00 04/03/2015104.00104.0033.186 ಮುಗಿದಿದೆ & 2 ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:13:24 PM
42 KPL141223171KushtagiInfrastructureWater SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 7.00 05.08.20164.004.003.93ಮುಕ್ತಾಯCompleted1/23/2018 4:02:26 PM
43 KPL141223172KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 6.00 04/03/20156.006.005.37ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:14:02 PM
44 KPL141223173KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 6.00 24/04/20156.006.005.15ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/23/2018 12:14:35 PM
45 KPL141223174KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಿಗುಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 6.00 04/03/20156.006.005.26ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:15:19 PM
46 KPL141223175KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇನಂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 6.00 24/04/20156.006.005.42ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/23/2018 12:20:37 PM
47 KPL141223176KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 6.00 04/03/20156.006.005.51ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/23/2018 12:21:10 PM
48 KPL141223177KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 6.00 24/04/20156.006.005.42ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:21:35 PM
49 KPL141223178KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 6.00 24/04/20156.006.005.46ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:22:08 PM
50 KPL141223179KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರಡಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 6.00 04/03/20156.006.005.48ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:22:40 PM
51 KPL141223180KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು NK Koppal27/11/2015 6.00 03/06/20156.006.005.47ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/23/2018 12:23:07 PM
52 KPL141223181KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 6.00 04/03/20156.006.005.42ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/23/2018 12:23:45 PM
53 KPL141223182KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 6.00 04/03/20156.006.005.33ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:24:57 PM
54 KPL141223183KushtagiInfrastructureSanitationGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal27/11/2015 28.00 24/04/201528.0028.0022.00ಮುಕ್ತಾಯCompleted9/11/2017 5:39:27 PM
55 KPL141223184KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಜಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ. ಪಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 13.00 24/04/201513.0013.005.46ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:25:28 PM
56 KPL141223185KushtagiSelect Water SupplyGeneralಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುNK Koppal27/11/2015 13.00 24/04/201513.0013.005.53ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:26:05 PM
57 KPL142213028YalburgaInstitutionalEducationGeneralಯಲಬುರ್ಗಾ,ಕುಕನೂರು,ಮಂಗಳೂರು,ತಳಕಲ್,ಮುಧೋಳ, ಯಡ್ಡೋಣಿಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಉಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal29/12/2014 10.00 27/03/201510.009.959.72ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 12:02:59 PM
58 KPL142213029YalburgaInstitutionalEducationGeneralಬಾಲಕೀಯರ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಡೆಸ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆDC Koppal29/12/2014 1.00 27/03/20151.001.061.06ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 12:04:46 PM
59 KPL142213030YalburgaInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಡೆಸ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆDC Koppal29/12/2014 1.00 27/03/20151.001.000.94ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 12:05:43 PM
60 KPL142213031YalburgaInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ತಳಕಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆDC Koppal29/12/2014 1.00 27/03/20151.001.000.94ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed8/18/2017 12:06:48 PM
61 KPL142213032YalburgaInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಡೆಸ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆDC Koppal29/12/2014 1.00 27/03/20151.001.000.94ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed8/18/2017 12:07:40 PM
62 KPL142213033YalburgaInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಬೇವುರ ಡೆಸ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆDC Koppal29/12/2014 1.00 27/03/20151.001.061.06ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed8/18/2017 12:08:20 PM
63 KPL142213034YalburgaInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ ಡೆಸ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆDC Koppal29/12/2014 1.00 27/03/20151.001.000.94ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed8/18/2017 12:09:08 PM
64 KPL142213035YalburgaInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಹಿರೇಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಡೆಸ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆDC Koppal29/12/2014 1.00 27/03/20151.001.000.94ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed8/18/2017 12:09:50 PM
65 KPL142213036YalburgaInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಾಣದಾಳ ಡೆಸ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆDC Koppal29/12/2014 1.00 27/03/20151.001.000.94ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed8/18/2017 12:10:45 PM
66 KPL142213037YalburgaInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತಾಳಕೇರಿ ಡೆಸ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆDC Koppal29/12/2014 1.00 27/03/20151.001.000.94ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 12:11:34 PM
67 KPL142213038YalburgaInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿನ್ನಾಳ ಡೆಸ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆDC Koppal29/12/2014 1.00 27/03/20151.001.000.94ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 12:12:18 PM
68 KPL142213040YalburgaInstitutionalEducationGeneralತಳಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗೆ ಉಪಕರಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒದಗಿಸುವುದು.DC Koppal14/01/2015 3.00 24/04/20153.002.982.86ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 12:25:22 PM
69 KPL142213046YalburgaInstitutionalHealthGeneral)ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ 1) ಸಿ.ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಷಿನ್ (01) 2) ಸಿ. ಅರ್ಮ ಮಷಿನ್ (01) 3) ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಮಷಿನ್ (01) 4) ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮಷಿನ್ (01) 5) ಇ.ಸಿ.ಜಿ. ಮಷಿನ್ (02) 6) ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮಷಿನ್ (01) 7) ಕಾಟ್ (ಮಂಚ) (70) 8) ಕ್ವಾಯಿರ್ ಬೆಡ್ (70) 9) ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಲಾಕರ್ (70) 10) ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋಟರ್್) (01) 11) ಸೆಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಷಿನ್ (01) 12) ಕಾಡರ್ಿಯಕ್ ಮಾನಿಟರ್ (01) 2)ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಗ್ರಾಮದ್ರ ಕುಕನೂರು 1) ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಮಷಿನ್ (01) 2) ಇ.ಸಿ.ಜಿ. ಮಷಿನ್ (01) 3) ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮಷಿನ್ (01) 4) ಸೆಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಷಿನ್ (01) 3) ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಗ್ರಾಮದ್ರ ಮಂಗಳೂರು 1) ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಮಷಿನ್ (01) 2) ಇ.ಸಿ.ಜಿ. ಮಷಿನ್ (01) 3) ಸೆಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಷಿನ್ (01) 4) ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋಟರ್್) (01) 4) ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 1) ಬೇಬಿ ರೆಡಿಯಂಟ್ ವಾರ್ಮರ್ (04) 2) ಇ.ಸಿ.ಜಿ. ಮಷಿನ್ (02) 3) ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸನ್ ಟ್ರೇಟರ್ (17) 4) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಕ್ಷನ್ ಅಪರೇಟಸ್ (12) 5) ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ (6) DC Koppal31/10/2015 648.96 27/03/20150.00342.20332.02ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed10/10/2017 10:40:58 AM
70 KPL142213186YalburgaInstitutionalHealthGeneralಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಣ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal31/10/2015 70.00 24/04/201570.0070.0069.29ಮುಕ್ತಾಯ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed1/23/2018 4:43:18 PM
71 KPL142213187YalburgaInstitutionalEducationGeneralಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal29/12/2014 24.00 24/04/201524.0024.0023.75ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed1/23/2018 4:44:01 PM
72 KPL142213188YalburgaInstitutionalEducationGeneralಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಘ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal29/12/2014 24.00 24/04/201524.0024.0023.51ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed1/23/2018 4:44:59 PM
73 KPL142213189YalburgaInstitutionalEducationGeneralಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯ ಘ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal29/12/2014 24.00 24/04/201524.0024.0023.75ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed1/23/2018 4:45:48 PM
74 KPL142213190YalburgaInstitutionalEducationGeneralಭಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 5 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal29/12/2014 30.00 24/04/201530.0030.0029.66ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed1/23/2018 4:47:07 PM
75 KPL142213191YalburgaInstitutionalEducationGeneralಕುದರಿಮೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal29/12/2014 18.00 24/04/201518.0018.0017.80ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed1/23/2018 4:48:06 PM
76 KPL142213192YalburgaInstitutionalEducationGeneralರಾಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal29/12/2014 12.00 24/04/201512.0012.0011.87ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed1/23/2018 4:49:05 PM
77 KPL142223193YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralConstruction of CC road at BANDIHALNK Koppal29/10/2015 60.00 04/03/201560.0060.0059.08ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:54:27 PM
78 KPL142223194YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralConstruction of CC road at TondihalNK Koppal29/10/2015 50.40 04/03/201550.4050.4049.75ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ Completed6/23/2018 12:54:55 PM
79 KPL142223195YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralConstruction of CC road at MandalgeriNK Koppal29/10/2015 88.00 04/03/201588.0088.0086.01ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:55:26 PM
80 KPL142223196YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralConstruction of CC road at BhtappanhalliNK Koppal29/10/2015 81.20 04/03/201581.2081.2080.21ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:55:54 PM
81 KPL142223197YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralConstruction of CC road at AdoorNK Koppal29/10/2015 76.80 04/03/201576.8076.8075.97ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:56:22 PM
82 KPL142223198YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralConstruction of CC road at RajoorNK Koppal29/10/2015 72.00 04/03/201572.0072.0071.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:57:00 PM
83 KPL142223199YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralConstruction of CC road at Sanganal NK Koppal29/10/2015 80.80 04/03/201580.8080.8079.98ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/23/2018 12:57:28 PM
84 KPL142223200YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralConstruction of CC road at Talakalla NK Koppal30/06/2015 67.00 04/03/201567.0067.0049.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/23/2018 12:57:58 PM
85 KPL142223201YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralContruction of CC Road at HosurNK Koppal12/12/2014 50.00 04/03/201550.0050.0049.49ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:58:27 PM
86 KPL142223202YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralContruction of CC Road at YadiyapurNK Koppal12/12/2014 50.00 04/03/201550.0050.0049.50ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:59:16 PM
87 KPL142223203YalburgaSelect Roads & BridgesGeneralContruction of CC Road at HirebidanalNK Koppal12/12/2014 40.00 04/03/201540.0040.0039.40ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/23/2018 12:59:40 PM
88 KPL142223204YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralContruction of CC Road at ChikkabidanalNK Koppal12/12/2014 50.00 04/03/201550.0050.0049.46ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed1/23/2018 4:30:20 PM
89 KPL142223205YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralContruction of CC Road at MataladinniNK Koppal12/12/2014 55.00 04/03/201555.0055.0054.05ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed1/23/2018 4:31:37 PM
90 KPL142223206YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralContruction of CC Road at HirevaddarakalNK Koppal12/12/2014 50.00 04/03/201550.0050.0048.83ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed1/23/2018 4:32:40 PM
91 KPL142223207YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralContruction of CC Road at BudakuntiNK Koppal12/12/2014 50.00 04/03/201550.0050.0049.44ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed1/23/2018 4:33:43 PM
92 KPL142223208YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralContruction of CC Road at LakamapurNK Koppal12/12/2014 50.00 04/03/201550.0050.0046.34ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed1/27/2018 11:51:02 AM
93 KPL142223209YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralContruction of CC Road at BenakalNK Koppal12/12/2014 55.00 04/03/201555.0055.0054.44ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed1/23/2018 4:34:53 PM
94 KPL142223210YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralContruction of CC Road at Chikenakoppa 2nd stageNK Koppal12/12/2014 50.00 04/03/201550.0050.0049.28ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed1/23/2018 4:36:08 PM
95 KPL142223211YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralContruction of CC Road at Malekoppa 2nd stageNK Koppal12/12/2014 28.44 04/03/201528.4428.4422.75ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed1/27/2018 11:52:20 AM
96 KPL142223212YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralContruction of CC Road at BudagumpaNK Koppal12/12/2014 50.00 04/03/201550.0050.0049.43ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed1/23/2018 4:37:14 PM
97 KPL142223213YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC Road at BudaguntiNK Koppal30/06/2015 14.60 04/03/201514.6014.6013.40ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed1/27/2018 1:19:15 PM
98 KPL142223254YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at Ningapur PWD Koppal09/10/2014 106.40 12/11/2014106.40115.48108.00work is completed.Final bil paidCompleted5/10/2018 11:09:34 AM
99 KPL142223255YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at MalekoppaPWD Koppal09/10/2014 61.20 17/11/201461.2060.9561.00work is completed. Final bill paidCompleted5/10/2018 11:12:01 AM
100 KPL142223256YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at TalabalPWD Koppal09/10/2014 40.80 17/11/201440.8044.3941.00work is completed. Final bill paidCompleted5/10/2018 11:14:56 AM
101 KPL142223257YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at KomalapurPWD Koppal09/10/2014 61.20 17/11/201461.2066.5961.20work is completed.Final bill paidCompleted5/10/2018 11:16:48 AM
102 KPL142223258YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at ChittapurPWD Koppal09/10/2014 61.20 17/11/201461.2066.5962.00work is completed.Final bill paidCompleted5/10/2018 11:18:00 AM
103 KPL142223259YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at NittaliPWD Koppal09/10/2014 60.80 17/11/201460.8066.1662.40work is completed. Final bill paidCompleted5/10/2018 11:18:43 AM
104 KPL142223260YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at BalutagiPWD Koppal09/10/2014 199.00 12/11/2014199.00200.00200.00work is completed.Final bill paidCompleted5/10/2018 11:20:08 AM
105 KPL142223261YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at KatralPWD Koppal09/10/2014 60.40 17/11/201460.4060.0860.00work is completed.Final bill paidCompleted5/10/2018 11:21:11 AM
106 KPL142223262YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at SirgumpiPWD Koppal09/10/2014 44.00 17/11/201444.0046.7446.74work is completed. Final bill paid.Completed5/10/2018 11:24:09 AM
107 KPL142223263YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at MannapurPWD Koppal09/10/2014 68.80 17/11/201468.8044.3969.00work is completed. Final bill paidCompleted5/10/2018 11:22:53 AM
108 KPL142223264YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at ChikkenkoppaPWD Koppal09/10/2014 37.60 17/11/201437.6035.2137.00work is completed. Final bill paidCompleted5/10/2018 11:23:41 AM
109 KPL142223265YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at SompuraPWD Koppal09/10/2014 61.60 17/11/201461.6061.3960.00work is completed.Final bill paidCompleted5/10/2018 11:24:53 AM
110 KPL142223266YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at YerechanchinalPWD Koppal09/10/2014 138.00 17/11/2014138.00144.72138.00work is completed.Final bill paidCompleted5/10/2018 11:25:40 AM
111 KPL142223267YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road at BinnalPWD Koppal09/10/2014 92.40 17/11/201492.4094.9986.08work is completed.Final bill paidCompleted5/10/2018 11:26:39 AM
112 KPL142223268YalburgaInfrastructureRoads & BridgesGeneralContruction of CC Road at KudagantiPWD Koppal09/10/2014 54.30 17/11/201454.3054.2056.00work is completed. Final bill paidCompleted5/10/2018 11:27:32 AM
113 KPL143213001GangavatiInstitutionalBCMGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಮಗಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ (ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ,ಕಾಟ್,ಬಗ್ರಾಮದಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.)DC Koppal05/12/2014 3.12 27/03/20153.123.123.12ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:01:44 PM
114 KPL143213002GangavatiInstitutionalBCMGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಗ್ರಾಮದು(ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ,ಕಾಟ್,ಬಗ್ರಾಮದಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.)DC Koppal05/12/2014 3.12 27/03/20153.123.123.12ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed9/13/2017 4:02:03 PM
115 KPL143213003GangavatiInstitutionalBCMGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಗ್ರಾಮದು (ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ,ಕಾಟ್,ಬಗ್ರಾಮದಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.)DC Koppal05/12/2014 3.13 27/03/20153.133.133.13ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:02:18 PM
116 KPL143213004GangavatiInstitutionalMINGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಗ್ರಾಮದು (ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ,ಕಾಟ್,ಬಗ್ರಾಮದಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.)DC Koppal05/12/2014 3.13 27/03/20153.133.133.13ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:02:33 PM
117 KPL143213005GangavatiInstitutionalSWGeneralಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಡ,ಕಾಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೀತರ ಪೀಠೋಪಕರಣ DC Koppal22/01/2015 2.50 27/03/20152.502.462.46ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed9/13/2017 4:02:46 PM
118 KPL143213006GangavatiInstitutionalSWGeneralಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಡ,ಕಾಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೀತರ ಪೀಠೋಪಕರಣ DC Koppal22/01/2015 2.50 27/03/20152.502.462.46ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:03:00 PM
119 KPL143213007GangavatiInstitutionalBCMGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಸಿ.ಎಮ್. ಮೇಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿ, ರೆಫೆರೆನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್ , ಲಾಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಲಾಂಗ್ ಬೆಂಚ್, ಗಣಕಯಂತ್ರ, ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕುರ್ಚಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. DC Koppal22/01/2015 3.19 27/03/20153.193.193.19ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed9/13/2017 4:03:12 PM
120 KPL143213008GangavatiInstitutionalBCMGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದುಳಿದ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಲೈಬ್ರೇರಿ, ಟ್ರಂಕ್, ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 1.50 27/03/20151.501.501.50ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed9/13/2017 4:03:30 PM
121 KPL143213009GangavatiInstitutionalBCMGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಲೈಬ್ರೇರಿ, ಟ್ರಂಕ್, ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 1.50 27/03/20151.501.501.50ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:03:45 PM
122 KPL143213010GangavatiInstitutionalBCMGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿ ಹೈದರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಲೈಬ್ರೇರಿ, ಟ್ರಂಕ್, ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 1.50 27/03/20151.501.501.50ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:03:56 PM
123 KPL143213011GangavatiInstitutionalBCMGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಗ್ರಾಮದುಳಿದ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಲೈಬ್ರೇರಿ, ಟ್ರಂಕ್, ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 1.65 27/03/20151.651.651.65ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:04:09 PM
124 KPL143213012GangavatiInstitutionalSWGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಲೈಬ್ರೇರಿ, ಟ್ರಂಕ್, ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 1.50 27/03/20151.501.501.50ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:04:24 PM
125 KPL143213013GangavatiInstitutionalSWGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಲೈಬ್ರೇರಿ, ಟ್ರಂಕ್, ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 1.65 27/03/20151.651.651.65ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:04:38 PM
126 KPL143213014GangavatiInstitutionalSWGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಲೈಬ್ರೇರಿ, ಟ್ರಂಕ್, ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 1.50 27/03/20151.501.501.50ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:04:53 PM
127 KPL143213015GangavatiInstitutionalSWGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಲೈಬ್ರೇರಿ, ಟ್ರಂಕ್, ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 1.50 27/03/20151.501.501.50ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed9/13/2017 4:05:09 PM
128 KPL143213022GangavatiInstitutionalEducationGeneralಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು.DC Koppal22/01/2015 4.00 27/03/20154.003.993.75ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed8/18/2017 12:12:53 PM
129 KPL143213039GangavatiInstitutionalEducationGeneralಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು.DC Koppal28/01/2015 3.50 24/04/20153.503.493.35ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 12:23:24 PM
130 KPL143213041GangavatiInstitutionalHealthGeneralಯರಡೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 9 ಬೆಡಗಳ ವಿತರಣೆDC Koppal05/12/2014 0.63 27/03/20150.630.190.14ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ:20.03.2017 ರಂದು 3ನೇ ತಂಡದವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 3ನೇ ತಂದಡವರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.Completed8/18/2017 5:21:47 PM
131 KPL143213042GangavatiInstitutionalHealthGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲವರ್ ಕಾಟ್-6,ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾಲಿ-6, ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್-6, ಲೇಬರ್ ಕಾಟ್(ಸ್ಟೀಲ್)-1, ಇನ್ಸಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾಲಿ-1, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪರೇ ಟರ್-1, ಸ್ಟಾಂಡ್ ಬಿ.ಪಿ ಆಪರೇಟರ-1, ಓ.ಟಿ.ಟೇಬಲ್-1, ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್(3)-1, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್-1, ಬೇಬಿ ವಾರ್ಮರ್-1 DC Koppal05/12/2014 5.00 24/04/20155.003.483.03ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ:20.03.2017 ರಂದು 3ನೇ ತಂಡದವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 3ನೇ ತಂದಡವರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.Completed8/18/2017 5:21:14 PM
132 KPL143213043GangavatiInstitutionalHealthGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆಪ್ಲವರ್ ಕಾಟ್-6,ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾಲಿ-6, ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್-6, ಲೇಬರ್ ಕಾಟ್(ಸ್ಟೀಲ್)-1, ಇನ್ಸಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾಲಿ-1, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪರೇ ಟರ್-1, ಸ್ಟಾಂಡ್ ಬಿ.ಪಿ ಆಪರೇಟರ-1, ಓ.ಟಿ.ಟೇಬಲ್-1, ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್(3)-1, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್-1, ಬೇಬಿ ವಾರ್ಮರ್-1 DC Koppal05/12/2014 5.00 24/04/20152.053.483.03ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ:20.03.2017 ರಂದು 3ನೇ ತಂಡದವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 3ನೇ ತಂದಡವರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.Completed8/18/2017 5:22:16 PM
133 KPL143213050GangavatiInstitutionalWomen & ChildGeneralಹೀರೆಡಂಕನಕಲ್ಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal05/12/2014 13.15 25/04/201513.1513.1510.52ಮುಕ್ತಾಯCompleted1/20/2018 11:31:48 AM
134 KPL143213215GangavatiInstitutionalWomen & ChildGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.001.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted9/8/2017 5:33:14 PM
135 KPL143213216GangavatiInstitutionalWomen & ChildGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 4ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:33:38 PM
136 KPL143213217GangavatiInstitutionalWomen & ChildGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Completed9/8/2017 5:34:10 PM
137 KPL143213218GangavatiInstitutionalWomen & ChildGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:34:29 PM
138 KPL143213219GangavatiInstitutionalWomen & ChildGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:35:12 PM
139 KPL143213220GangavatiInstitutionalWomen & ChildGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:37:30 PM
140 KPL143213221GangavatiInstitutionalWomen & ChildGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:38:03 PM
141 KPL143223051GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಈಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal05/12/2014 14.00 25/04/201510.0010.009.89ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:27:18 PM
142 KPL143223052GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಉದ್ದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal26/12/2014 13.41 25/04/201510.0010.009.89ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:26:57 PM
143 KPL143223053GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಾಪುರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal26/12/2014 15.00 25/04/201512.0012.0011.88ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 11:59:35 AM
144 KPL143223054GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralರವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಲ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal26/12/2014 10.41 25/04/201510.4110.4110.30ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:26:30 PM
145 KPL143223055GangavatiInfrastructureWater SupplyGeneralಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್.ಓ.ಫಿಲ್ಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುNK Koppal05/12/2014 6.70 25/04/20156.706.706.63ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆCompleted6/21/2018 12:26:05 PM
146 KPL143223242GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಆನೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಪಂಪಾವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ದ್ಯಾವಮ್ಮದೇವಸ್ತಾನದಿಂದ ಡಾಲ್ಪಿನ್ ಕ್ಲಬ್ನ ವಿರುಪಾಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣPWD Koppal23/12/2014 40.00 24/04/201540.0033.4533.45work is completed. Final bill paidCompleted5/8/2018 10:22:31 AM
147 KPL143223243GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಆನೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ-ಲಲಿತಾ ರಾಣಿ ಶ್ರೀರಂಗದೇವರಾಯಲು ಮನೆಯ ಮುಂಖಾತರ ಗಣೇಶ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣPWD Koppal23/12/2014 10.00 24/04/201510.007.867.86work is completed. Final bill paidCompleted5/8/2018 10:23:41 AM
148 KPL143223244GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ -ಓ.ಎಸ್.ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗಣೇಶ ಸರ್ಕಲ್ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣPWD Koppal23/12/2014 12.10 24/04/201512.1011.0911.09work is completed. Final bill paid Completed5/8/2018 10:25:19 AM
149 KPL143223245GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಗರದ ಆನೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿರುಪಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಲೀತರಾಣಿ ರಾಯಲು ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣPWD Koppal10/03/2015 18.00 25/04/201518.0017.9917.99work is completed. Final bill paidCompleted5/8/2018 10:26:11 AM
150 KPL143223246GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಂಪ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತಗ್ರಾಮದ ಆಯೋಧ್ಯ ಢಣಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 3ಕೀ.ಮಿPWD Koppal25/05/2015 75.00 22/07/201575.0062.4062.40work is completed. Final bill paidCompleted5/8/2018 10:27:19 AM
151 KPL144213016KoppalInstitutionalBCMGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು DC Koppal15/12/2014 4.60 27/03/20154.604.604.60ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:06:25 PM
152 KPL144213017KoppalInstitutionalBCMGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಗುಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುDC Koppal15/12/2014 4.63 27/03/20154.634.634.63ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:06:39 PM
153 KPL144213018KoppalInstitutionalBCMGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಕಮುಖಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುDC Koppal15/12/2014 4.61 27/03/20154.614.614.61ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed9/13/2017 4:06:55 PM
154 KPL144213019KoppalInstitutionalBCMGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಗ್ರಾಮದ ವರ್ಗಗ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುDC Koppal15/12/2014 4.63 27/03/20154.634.634.63ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed9/13/2017 4:07:11 PM
155 KPL144213023KoppalInstitutionalEducationGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಕಲ್ಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 5.00 27/03/20155.004.994.69ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.) Completed8/18/2017 12:13:50 PM
156 KPL144213024KoppalInstitutionalEducationGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 4.45 27/03/20154.454.424.16ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 12:14:32 PM
157 KPL144213025KoppalInstitutionalEducationGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 4.45 27/03/20154.454.424.16ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 12:15:05 PM
158 KPL144213026KoppalInstitutionalEducationGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲಗ್ರಾಮದನಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 5.00 27/03/20155.004.994.69ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 12:16:13 PM
159 KPL144213027KoppalInstitutionalEducationGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುDC Koppal22/01/2015 5.00 27/03/20155.004.424.69ಪೂರ್ಣ (ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬಾರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.)Completed8/18/2017 11:59:38 AM
160 KPL144213044KoppalInstitutionalHealthGeneralಹುಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. ಬೈನಾಕುಲರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್-1, ಸೆಲ್ ಕೌಂಟರ್-1, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೇಬಲ್-2, ಲೇಬರ್ ಟೇಬಲ್-2, ಪೂಟ್ ಸಕ್ಷನ್ ಅಪಾರೆಟಸ್-1, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಶೀನ್-1, ವಾರ್ಮರ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾಲಿ-1, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಆನ್ ಟ್ರಾಲಿ-2, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸೆಮಿ ಫೋಲರ್ ಬೆಡ್-8, ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್ಟ್ರಾಜಿಕಲ್ಲಿ -3, ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಓ.ಟಿ. ಟೇಬಲ್ ಎಸ್ಎಸ್.-1, ಫ್ಯೂಮಿಗೇಟರ್ ಮಶೀನ್ 5 ಲೀಟರ್-1, ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್-1, ಸ್ಟೇರಿಲೇಜರ್ ಎಸ್ ಎಸ್-3, ಕೆಲ್ಲಿಪ್ಯಾಡ್-3 , DC Koppal28/01/2015 6.00 24/04/20156.006.335.01ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ:20.03.2017 ರಂದು 3ನೇ ತಂಡದವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 3ನೇ ತಂದಡವರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.Completed8/18/2017 5:22:58 PM
161 KPL144213045KoppalInstitutionalHealthGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಗ್ರಾಮದು. ಫ್ಲವರ್ ಕಾಟ್-6, ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾಲಿ-6, ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ -6, ಲೇಬರ್ ಕಾಟ್(ಸ್ಟೀಲ್)-1,ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾಲಿ -1,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪರೇ ಟರ್-1,.ಸ್ಟಾಂಡ್ ಬಿ.ಪಿ. ಆಪರೇಟರ್ 1, ಓ.ಟಿ.ಲ್ಯಾಂಪ್ -1, ಓ.ಟಿ.ಟೇಬಲ್ -1, ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ (3)-1, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ -1,ಬೇಬಿ ವಾರ್ಮರ್-1, 1. ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 2.ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 3.ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಕಲ್ಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 4.ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ DC Koppal26/11/2014 20.00 24/04/201520.0013.9312.11ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ:20.03.2017 ರಂದು 3ನೇ ತಂಡದವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 3ನೇ ತಂದಡವರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.Completed8/18/2017 5:23:42 PM
162 KPL144213056KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಮೈನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.95 04/03/201513.9513.9513.81ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:05:19 PM
163 KPL144213057KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಹಿಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.95 04/03/201513.9513.9513.80ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 1:06:01 PM
164 KPL144213058KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಹಟ್ಟಿ (ಅಳವಂಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.95 04/03/201513.9513.9513.15ಮುಕ್ತಾಯ.Completed12/18/2017 3:54:58 PM
165 KPL144213059KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕಾಟ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.95 04/03/201513.9513.9513.22ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. 03/03/2016Completed6/21/2018 1:06:42 PM
166 KPL144213060KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಹೊಸಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 13.95 24/04/201513.9513.9513.81ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:07:16 PM
167 KPL144213061KoppalInstitutionalLibraryGeneralಹಿಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 14.00 04/03/201514.0014.0013.85ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 1:08:06 PM
168 KPL144213062KoppalInstitutionalLibraryGeneralಗಿಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 14.00 24/04/201514.0014.0013.86ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:09:44 PM
169 KPL144213063KoppalInstitutionalLibraryGeneralಹುಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 14.00 24/04/201514.0014.0013.25ಮುಕ್ತಾಯ.Completed12/18/2017 3:56:45 PM
170 KPL144213064KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹ್ಯಾಟಿ ಮುಂಡರಗಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 1:11:41 PM
171 KPL144213065KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಂಡಿಹರ್ಲಾಪುರ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 12.00 04/03/201512.0012.0011.88ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 1:12:44 PM
172 KPL144213066KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಗಿಣಗೇರಾ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 1:13:52 PM
173 KPL144213067KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ ಶಹಾಪುರ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:14:55 PM
174 KPL144213068KoppalInstitutionalEducationGeneralಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುನಿರಾಬಾದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:16:08 PM
175 KPL144213069KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊಸಲಿಂಗಾಪುರ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:16:47 PM
176 KPL144213070KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕವಲೂರು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.93ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 03/05/2016Completed6/21/2018 1:18:03 PM
177 KPL144213071KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ, ಶಾಲೆ ಭೈರಾಪುರ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.93ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 13/03/2016Completed6/21/2018 1:19:24 PM
178 KPL144213072KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಿಲೋಗಿಪುರ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 10/03/2016Completed6/21/2018 1:20:28 PM
179 KPL144213073KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಟಗೇರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 13/03/2016Completed6/21/2018 1:21:17 PM
180 KPL144213074KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೈದರನಗರ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 21/02/2016Completed6/21/2018 1:22:02 PM
181 KPL144213075KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:22:55 PM
182 KPL144213076KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:26:38 PM
183 KPL144213077KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೇಳೂರು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.94ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 14/03/2016Completed6/21/2018 1:27:13 PM
184 KPL144213078KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಾತರಕಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.93ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 20/03/2016Completed6/21/2018 1:27:56 PM
185 KPL144213079KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ,ಗ್ರಾಮದಿಡ್ಡಿಕೇರಾ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 12.00 04/03/201512.0012.0011.55ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 12/06/2016Completed6/21/2018 1:28:38 PM
186 KPL144213080KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ ಶಿರಸಪ್ಪಯ್ಯನಮಠ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 12.00 04/03/201512.0012.0011.87ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 07/06/2016Completed6/21/2018 1:29:31 PM
187 KPL144213081KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ ಗಾಂಧೀನಗರ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 6.00 04/03/20156.006.005.80ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 11/07/2016Completed6/21/2018 1:31:43 PM
188 KPL144213082KoppalInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನವಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 12.00 04/03/201512.0012.0011.87ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:32:15 PM
189 KPL144213083KoppalInstitutionalEducationGeneralಮೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal22/01/2015 13.00 24/04/201513.0013.0012.87ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 18/03/2016Completed6/21/2018 1:32:46 PM
190 KPL144213084KoppalInstitutionalEducationGeneralಕವಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal22/01/2015 6.50 24/04/20156.506.506.43ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 15/03/2016Completed6/21/2018 1:33:14 PM
191 KPL144213085KoppalInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal22/01/2015 6.50 24/04/20156.506.506.43ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:34:24 PM
192 KPL144213086KoppalInstitutionalEducationGeneralಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal22/01/2015 6.50 24/04/20156.506.506.43ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 09/03/2016Completed6/21/2018 1:34:55 PM
193 KPL144213087KoppalInstitutionalEducationGeneralಅಗಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal22/01/2015 6.50 24/04/20156.506.506.43ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 1:35:25 PM
194 KPL144213088KoppalInstitutionalEducationGeneralಮಾದಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal22/01/2015 6.50 24/04/20156.506.506.39ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:35:53 PM
195 KPL144213089KoppalInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸರಹಳ್ಳಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal22/01/2015 6.50 24/04/20156.506.506.43ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 1:41:54 PM
196 KPL144213090KoppalInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಟ್ನಾಳ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal22/01/2015 6.50 24/04/20156.506.506.43ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:42:37 PM
197 KPL144213091KoppalInstitutionalEducationGeneralಮೈನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal22/01/2015 6.50 24/04/20156.506.506.43ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/21/2018 1:43:17 PM
198 KPL144213092KoppalInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುನಿರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal22/01/2015 6.50 24/04/20156.506.506.43ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:44:00 PM
199 KPL144213093KoppalInstitutionalEducationGeneralಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ತರಗತಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal22/01/2015 11.82 24/04/201511.8211.8211.69ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 1:44:36 PM
200 KPL144213222KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:39:09 PM
201 KPL144213223KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡಶಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:39:42 PM
202 KPL144213224KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಕುಮುಟ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted9/8/2017 5:40:09 PM
203 KPL144213225KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:41:02 PM
204 KPL144213226KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಕಲ್ಗಡ ಗ್ರಾಮದ 1,2 ನೇ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:42:45 PM
205 KPL144213227KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಂಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:45:35 PM
206 KPL144213228KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:46:09 PM
207 KPL144213229KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:48:24 PM
208 KPL144213230KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:48:54 PM
209 KPL144213231KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಕಮುಖಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:51:20 PM
210 KPL144213232KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:52:10 PM
211 KPL144213233KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:52:33 PM
212 KPL144213234KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಸಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:53:06 PM
213 KPL144213235KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಶಿನಕೇರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:53:33 PM
214 KPL144213236KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಸೋಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:54:12 PM
215 KPL144213237KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:55:06 PM
216 KPL144213238KoppalInstitutionalWomen & ChildGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED Koppal05/12/2014 1.00 24/04/20151.001.000.99ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:55:49 PM
217 KPL144223021KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಕೊಪ್ಪಗ್ರಾಮದ ಬಿಟಿ ಪಾಟೀಲಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚೋಪ್ರಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.CMC Koppal28/01/2015 5.00 24/04/20155.004.554.50ಪೂರ್ಣ (ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)Completed8/18/2017 7:37:43 PM
218 KPL144223094KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಿಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal15/12/2014 30.00 04/03/201530.0030.0029.70ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 12:25:19 PM
219 KPL144223095KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal15/12/2014 40.00 24/04/201540.0040.0039.59ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/21/2018 12:24:51 PM
220 KPL144223096KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುನಿರಾಬಾದ ಡ್ಯಾಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal15/12/2014 30.00 04/03/201530.0030.0028.13ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 12:24:21 PM
221 KPL144223097KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal15/12/2014 30.00 04/03/201530.0030.0029.70ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 12:23:56 PM
222 KPL144223098KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕವಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal15/12/2014 30.00 04/03/201530.0030.0029.70ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:23:23 PM
223 KPL144223099KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಿರೇಸಿಂಧೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal15/12/2014 30.00 04/03/201530.0030.0029.70ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 12:23:00 PM
224 KPL144223100KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal15/12/2014 17.57 04/03/201517.5717.5717.39ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 12:22:36 PM
225 KPL144223101KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ NK Koppal15/12/2014 13.00 04/03/201513.0013.0012.86ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 12:22:07 PM
226 KPL144223102KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಘುನಾಥನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿರಡ್ಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 10.00 04/03/201510.0010.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:21:13 PM
227 KPL144223103KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಗಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 10.00 04/03/201510.0010.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. Completed6/21/2018 12:28:29 PM
228 KPL144223104KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕ ಹೈದರನಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಅಡವಿ ಹನುಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ತಾನ ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 10.00 04/03/201510.0010.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/21/2018 12:30:43 PM
229 KPL144223105KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಿಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 30.00 22/07/201530.0030.0029.69ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:30:18 PM
230 KPL144223106KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಸಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 10.00 24/04/201510.0010.009.89ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:31:21 PM
231 KPL144223107KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಳೇಗೊಂಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 17.00 24/04/201517.0017.0016.83ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:31:58 PM
232 KPL144223109KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 15.00 24/04/201515.0015.0014.84ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:34:29 PM
233 KPL144223110KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯತ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 15.00 24/04/201515.0015.0014.46ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 20/07/2016.Completed6/21/2018 12:36:19 PM
234 KPL144223111KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralನೆಲೋಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 15.00 24/04/201515.0015.0014.85ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:37:00 PM
235 KPL144223112KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಗಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 10.00 24/04/201510.0010.009.85ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:43:48 PM
236 KPL144223113KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralದದೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 10.00 24/04/201510.0010.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:44:36 PM
237 KPL144223114KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊರತಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣNK Koppal15/12/2014 15.02 24/04/201515.0215.0214.84ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:45:17 PM
238 KPL144223115KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಹಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್. ಓ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.00 04/03/201513.0013.005.82ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:46:10 PM
239 KPL144223116KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಕಂಪಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್. ಓ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.00 04/03/201513.0013.005.83ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:46:50 PM
240 KPL144223117KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್. ಓ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.00 04/03/201513.0013.005.82ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:47:39 PM
241 KPL144223118KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಬೋಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್. ಓ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.00 04/03/201513.0013.005.82ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:48:21 PM
242 KPL144223119KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಗಟ್ಟಿರಡ್ಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್. ಓ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.00 04/03/201513.0013.005.82ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:49:19 PM
243 KPL144223120KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಹನುಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್. ಓ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.00 04/03/201513.0013.005.82ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:50:16 PM
244 KPL144223121KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಮೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್. ಓ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.00 04/03/201513.0013.005.82ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/21/2018 12:51:02 PM
245 KPL144223123KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್. ಓ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.00 04/03/201513.0013.005.78ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ .Completed6/21/2018 12:51:46 PM
246 KPL144223124KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಹಿಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್. ಓ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 13.00 04/03/201513.0013.0012.87ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:57:25 PM
247 KPL144223125KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್.ಓ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುNK Koppal15/12/2014 9.00 04/03/20159.009.008.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:58:20 PM
248 KPL144223126KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್.ಓ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುNK Koppal15/12/2014 9.00 04/03/20159.009.008.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.Completed6/21/2018 12:58:55 PM
249 KPL144223127KoppalInfrastructureWater SupplyGeneralಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 31, 26, 12 ಹಾಗೂ 13 ಒಟ್ಟು 4 ವಾರ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್. ಓ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.NK Koppal15/12/2014 52.00 04/03/201552.0052.0022.4526,12,13 ವಾರ್ಡ ಪೂರ್ಣ & 31 ವಾರ್ಡ ಪೂರ್ಣCompleted6/21/2018 1:00:00 PM
250 KPL144223239KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಲವರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಮೆಟಲಿಂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಯಾ ಹೊಸೂರು ಆಂಗ್ರಾಮದೇವಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗ.PRED Koppal28/01/2015 10.00 24/04/201510.006.086.08ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed9/8/2017 5:29:25 PM
251 KPL144223247KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Koppal23/12/2014 20.00 24/04/201520.0014.7814.78work is completed. Final bill paidCompleted5/4/2018 10:21:15 AM
252 KPL144223248KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Koppal23/12/2014 10.00 24/04/201510.007.317.30work is completed. Final bill paidCompleted5/4/2018 10:22:02 AM
253 KPL144223249KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಸೊಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Koppal23/12/2014 15.00 24/04/201515.0010.6710.67work is completed. Final bill paidCompleted5/4/2018 10:22:31 AM
254 KPL144223250KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Koppal23/12/2014 15.00 24/04/201515.0010.8810.88work is completed. Final bill paidCompleted5/4/2018 10:24:17 AM
255 KPL144223251KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಗುಂಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Koppal23/12/2014 17.55 24/04/201517.5513.0213.02work is completed. Final bill paidCompleted5/4/2018 10:24:38 AM
256 KPL144223252KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ತಾವರಗೆರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಗ್ರಾಮದೇವಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಷಿಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಗ್ರಾಮದ ಈಶಗ್ರಾಮದೇವಗ್ರಾಮದ ವಾಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರುತೇಗ್ರಾಮದೇವಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಛಿಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ PWD Koppal10/03/2015 15.00 24/04/201515.0011.4411.44work is completed. Final bill paidCompleted5/4/2018 10:25:09 AM
257 KPL144223253KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣPWD Koppal10/03/2015 27.17 24/04/201527.1722.4222.42work is completed. Final bill paidCompleted5/4/2018 10:25:39 AM
       TOTAL 7119.89 6422.336614.726278.62