LIST OF Not Started MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Feedback
 
1 KLB171221003AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮದರಾ (ಬಿ) ತಾಂಡಾದಿಂದ ವಡ್ಡಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 4.83 ಕಿ.ಮೀ.PMGSY06/12/2017 254.68  306.300.000.00TECHNICAL EVALUATION
2 KLB171221005AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesSCPಇಂಗಳಗಿ(ಬಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಿಂದ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಹರಿಜನವಾಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (0.000 ರಿಂದ 4.200 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) PMGSY06/12/2017 236.37 13/03/2018280.100.000.00TECHNICAL EVALUATION
3 KLB171223010AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಣಮಗೇರಾ ದಿಂದ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 0.0 ದಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀ.PMGSY06/07/2017 249.18 13/03/2018295.000.000.00II CALL Tender called,TECHNICAL EVALUATION U/P
4 KLB172211978AlandInstitutionalWomen & ChildSCP ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಳನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi23/12/2017 14.00 10/08/201813.900.000.00Tender Callad Last date 10.10.2018
5 KLB172211983AlandInstitutionalEducationSCP ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi23/12/2017 14.00 10/08/201814.000.000.00 Tender Callad Last date 10.10.2018
6 KLB172211985AlandInstitutionalEducationSCP ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಹೈಮಾಸ ದ್ವೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.PRED Kalaburagi23/12/2017 20.00 10/08/201819.800.000.00 Tender Callad Last date 10.10.2018
7 KLB172211986AlandInstitutionalEducationSCP ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi23/12/2017 7.08 10/08/20187.020.000.00LOA Given on 06.10.2018
8 KLB172211987AlandInstitutionalEducationSCP ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾಸ ದ್ವೀಪ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi23/12/2017 25.00 10/08/201824.000.000.00EST Sub to S E Office for T S
9 KLB172211988AlandInstitutionalEducationSCP ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ದರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.PRED Kalaburagi23/12/2017 5.00 21/06/20185.000.000.00 LOA Given on 06.10.2018
10 KLB172212979AlandInstitutionalWomen & ChildTSP ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi23/12/2017 14.21 10/08/201814.100.000.00Tender Callad Last date 10.10.2018
11 KLB172221130AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ರಾವ್ ಮಾನ್ಪಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಟ್ಟೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 25/09/201710.009.920.00Change of work proposed by MLA
12 KLB172221137AlandInfrastructureRoads & BridgesSCP ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi31/01/2018 10.00 10/08/20189.870.000.00LOA Given 06.10.2018
13 KLB172221146AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಬಿಜಲಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಣಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00  0.000.000.00 Estimate Submited to CEO ZP KLB For ADM
14 KLB172221147AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಎಲೆನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00  0.000.000.00Estimate Submitted to STA PDA Eng College Klb As on 17.07.2018
15 KLB172221148AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 25.00 23/02/201825.000.000.00Change of work proposed by MLA
16 KLB172222149AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಸಂಗೋಳಿಗಿ (ಜಿ) ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 9.96  0.000.003.95Change of work proposed by MLA
17 KLB172222150AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಝಳಕಿ (ಬಿ) ಪಾದರ್ಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 4.98  0.000.000.00Change of work proposed by MLA
18 KLB172223171AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಂಬಾರ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Kalaburagi20/02/2018 90.00 11/07/201890.000.000.00LOA issued on 07.09.2018
19 KLB172223172AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾದನ ಹಿಪ್ಪಗರ್ಾ ಮಾಣಿಕರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ-ಮೀಲ್ ನಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕ್ರಾಸ್ದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮಗಾರಿ.PWD Kalaburagi20/02/2018 72.00 11/07/201872.000.000.00LOA issued on 07.09.2018
20 KLB172223173AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ಸರಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಟಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 191.00  0.000.000.00Estimate Submitted to STA PDA Eng College Klb As on 17.07.2018
21 KLB172223174AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಟಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಜಲಿ ಗುಂಡ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 82.00  0.000.000.00Estimate Submitted to STA PDA Eng College Klb As on 17.07.2018
22 KLB172223176AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralದರ್ಮವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿಂಬಗರ್ಾ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿPRED Kalaburagi20/07/2017 140.87  0.000.000.00 Estimate Submitted to STA PDA Eng College Klb As on 17.07.2018
23 KLB1732111056ChincholiInstitutionalEducationSCP ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಪ್ಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 6.50 12/07/20186.400.000.00LOA Issued to Contractor on 28.09.2018
24 KLB1732111057ChincholiInstitutionalEducationSCP ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಸ್ತಪೂರ ತಾಂಡದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 6.50 13/08/20186.500.000.00LOA Issued to Contractor on 04.10.2018
25 KLB1732111066ChincholiInstitutionalWomen & ChildSCP ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಪೂರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 14.00 13/08/201814.000.000.00LOA Issued on 20.10.2018
26 KLB173211960ChincholiInstitutionalSocialSCP ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿತಾಂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi23/12/2017 3.00 12/07/20182.930.000.00LOA Issued to Contractor on 05.09.2018
27 KLB173211961ChincholiInstitutionalSocialSCP ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜವ್ಹಾರನಗರ ತಾಂಡದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ಸೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi23/12/2017 3.00 12/07/20182.930.000.00LOA Issued to Contractor on 04.10.2018
28 KLB1732131020ChincholiInstitutionalEducationGeneralರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi31/01/2018 15.00 12/07/201814.600.000.00LOA Issued to Contractor on 04.10.2018
29 KLB1732131046ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಂದಾಪೂರ 8 ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 64.00 10/09/201860.200.000.00Est ADM Approved & Est Awaited From AEE Through E-Portal
30 KLB1732131048ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 24.00 13/08/201822.500.000.00Est Forwarded to AEE for Existing BuildingDismentling Report Required
31 KLB1732131051ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 4 ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 32.00 16/07/201831.700.000.00Estimate Awaited from AEE Through E-Portal
32 KLB1732131052ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಸ್ತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಉರ್ದು.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 8.50 13/08/20188.500.000.00LOA Issued to Contractor on 28.09.2018
33 KLB1732131061ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ-3 ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 6.50 12/07/20186.400.000.00LOA Issued to Contractor on 05.09.2018
34 KLB1732131063ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಿಯಾಣ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 6.50 12/07/20186.400.000.00LOA Issued to Contractor on 28.09.2018
35 KLB1732131067ChincholiInstitutionalWomen & ChildGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 14.00 13/08/201814.000.000.00ESt Submitted to Technical Sanction
36 KLB173213969ChincholiInstitutionalSocialGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟಕಲ್ ಬಸ್ ಸೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi23/12/2017 3.00 12/07/20182.930.000.00LOA Issued to Contractor on 28.09.2018
37 KLB173223233ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ-ಬೀದರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐನೊಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY05/12/2017 40.00 05/12/201740.0038.280.00Change of work.
38 KLB1742111026ChittapurInstitutionalEducationSCP ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi07/03/2018 16.00 13/08/201816.000.000.00LOA Issued on 20.10.2018
39 KLB1742111027ChittapurInstitutionalEducationSCP ದಿಗ್ಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi07/03/2018 32.00 10/10/201831.450.000.00Est Forwarded to AEE For indent Creation
40 KLB1742111030ChittapurInstitutionalEducationSCP ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi07/03/2018 16.00 13/08/201815.800.000.00LOA Issued on 20.10.2018
41 KLB174211991ChittapurInstitutionalEducationSCP ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಬಾದ ನಗರ ವಾರ್ಡ ನಂ. 19 ಹರಳಯ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿನ (ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ) ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.KRIDL 124/07/2018 2.02  0.000.000.00 
42 KLB174211993ChittapurInstitutionalOthersSCP ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರೂರ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸ್ ಸೆಲ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi30/12/2017 3.00 13/08/20182.750.000.00LOA Issued to Contractor on 04.10.2018
43 KLB1742121031ChittapurInstitutionalEducationTSP ಮೋಗಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi07/03/2018 11.00 13/08/201810.700.000.00LOA Issued on 20.10.2018
44 KLB1742131032ChittapurInstitutionalEducationGeneralಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi07/03/2018 32.00 10/10/201832.000.000.00Est Forwarded to AEE For indent Creation
45 KLB1742131034ChittapurInstitutionalEducationGeneralಮಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi07/03/2018 16.00  0.000.000.00Drop Proposal Submitted to ZP on 11.09.2018.
46 KLB1742131036ChittapurInstitutionalEducationGeneralಹೊನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi07/03/2018 16.00 13/08/201815.800.000.00Est Awated From AEE Through E-Portal
47 KLB1742131037ChittapurInstitutionalEducationGeneralಕೊಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi07/03/2018 16.00 13/08/201815.800.000.00LOA Issued on 20.10.2018
48 KLB1742131038ChittapurInstitutionalEducationGeneralರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi07/03/2018 16.00 13/08/201815.800.000.00LOA Issued on 20.10.2018
49 KLB174213355ChittapurInstitutionalEducationGeneralಅಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00  0.000.000.00Est Forwarded to AEE for rectification Of Observation (Electrical Items)
50 KLB174213994ChittapurInstitutionalOthersGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸ್ ಸೇಲ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi30/12/2017 3.00 13/08/20182.750.000.00LOA Issued to Contractor on 04.10.2018
51 KLB174213995ChittapurInstitutionalOthersGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡದೂರ ಬಸ್ ಸೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi30/12/2017 3.00 10/09/20182.940.000.00Tender Called on 12.10.2018 Last Date is 22.10.2018
52 KLB1742231001ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಶಹಬಾದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 4 ಬಾಬಾಸ ಅಲೀ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.KRIDL 124/07/2018 2.10  0.000.000.00 
53 KLB1742231002ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಬಾದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 14 ಅನ್ವರ ಪಾಶಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.KRIDL 124/07/2018 2.10  0.000.000.00 
54 KLB174223504ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 22 ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿಯಿಂದ ತಟ್ಟಿ ಹೋಟಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC04/07/2018 10.00 27/08/201810.000.000.00Under Tender Process
55 KLB175212668JewargiInstitutionalEducationTSPಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ 01 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 8.40 03/10/20188.270.000.00Tender Called on 12.10.2018 Last bid Receipt Date on 22.10.2018
56 KLB175213705JewargiInstitutionalEducationGeneralಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 21.00 04/12/201821.000.000.00Est Forwarded to AEE for Rectification Of Observation
57 KLB1752211008JewargiInstitutionalSocialSCP ಗುಡೂರು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi22/01/2018 3.00 13/08/20182.910.000.00LOA Issued to Contractor on 04.10.2018
58 KLB175221777JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್.ಎನ್. ಗ್ರಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/12/2017 40.00  0.000.000.00ESTIMATE Submitted to STA for technical scrutiny.
59 KLB175221778JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಯಡ್ರಾಮಿ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/12/2017 150.00  0.000.000.00ESTIMATE Submitted to STA for technical scrutiny.
60 KLB175222733JewargiInfrastructureRoads & BridgesTSPಕೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾಲಗಡ್ಲಾ 0.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣPWD Kalaburagi16/10/2017 22.94  0.000.000.00Work does not fall under TSP Category. Report awaited from Social Welfare dept. for confirmation of TSP area. Report awaited from Social Welfare Dept.
61 KLB1752231016JewargiInstitutionalSocialGeneralಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ಕೆಲ್ಲೂರ ಕ್ರಾಸ್PRED Kalaburagi22/01/2018 3.00 13/08/20182.910.000.00LOA Issued to Contractor on 04.10.2018
62 KLB175223747JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಲಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಂಜಣಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 3 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/12/2017 200.41 13/03/2018238.40215.050.00GSB COMPLETED
63 KLB175223767JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೋಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಕಣರ್ಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ ಚಾಂದಕೋಟಿ ಅವಳಿಗಿ ಓಣಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಹೂಗಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ ತಳವಾರ ಓಣಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13/08/201815.000.000.00LOA Issued on 20.10.2018
64 KLB176213952SedamInstitutionalSocialGeneralಕೋಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi11/12/2017 25.00  0.000.000.00Est Submitted to ADM on 28.09.2018
65 KLB176213953SedamInstitutionalSocialGeneralಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi11/12/2017 25.00  0.000.000.00Site Not Available (Proposed for Drop)
66 KLB176213954SedamInstitutionalSocialGeneralಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi11/12/2017 15.00  0.000.000.00Est Submitted to ADM on 28.09.2018
67 KLB176213955SedamInstitutionalSocialGeneralಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹಬಾಳ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi11/12/2017 15.00  0.000.000.00Est Submitted to ADM on 28.09.2018
68 KLB176221532SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 25.00 16/12/201725.0025.003.00ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
69 KLB176221555SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಂದಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 10.00 16/12/201710.0010.002.00ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
70 KLB176221559SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 10.00 15/11/201710.0010.002.00ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
71 KLB176222571SedamInfrastructureRoads & BridgesTSPಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 18.25 16/12/201718.2518.250.15ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
72 KLB176223575SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಇಮಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 10.00 16/12/201710.0010.000.50ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
73 KLB176223579SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralದುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 15.00 15/11/201715.0015.000.10ಸ್ಥಳಿಯರ ತಕರಾರು
74 KLB176223582SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 25.00 15/11/201725.0025.005.00ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
75 KLB176223585SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಳಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 8.45 06/01/20188.378.371.00ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
76 KLB176223586SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಇಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 25.00 15/11/201725.0025.002.00ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
77 KLB176223589SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 15.00 16/12/201715.0015.000.10ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
78 KLB176223604SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 15.00 15/11/201715.0015.000.10ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
79 KLB176223606SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 10.00 15/11/201710.0010.000.20ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
80 KLB176223607SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 220/07/2017 35.00 15/11/201735.000.000.15ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
81 KLB176223612SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮದನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 30.00 15/11/201730.0030.000.50ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
82 KLB176223619SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜೀವ್ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 10.00 06/01/20189.919.910.00ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
83 KLB176223639SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಖಂಡೇರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 15.00 15/11/201715.0015.000.20ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
84 KLB176223650SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 25.00 16/12/201725.0025.0012.00ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
85 KLB177211819KalaburagiInstitutionalSocialSCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಗ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 12/07/201813.708.030.00Tender Called on 04.10.2018 Last Bid Receipt date 16.10.2018
86 KLB177213784KalaburagiInstitutionalEducationGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.PRED Kalaburagi22/01/2018 4.34 13/08/20184.340.000.00LOA issued on 14.09.2018
87 KLB177213807KalaburagiInstitutionalEducationGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು (ಫ್ಯಾನ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ) PRED Kalaburagi22/01/2018 6.00 27/06/20186.000.000.00LOA Issued on 12.10.2018
88 KLB177221862KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesSCPವಾರ್ಡ ನಂ: 30 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರ್ಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKMC Kalaburagi15/11/2017 10.00 21/02/201810.000.000.00Tender recalled on 02.08.2018 as L1 bid is rejected.
89 KLB1772231003KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ: 55 ರ ವರದಾ ನಗರದ ಸೋಮನಾಥ ವಲದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಖಜೂರಿ ಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವರದಾನಗರ ಡಾಮಿನೆಂಟ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KMC Kalaburagi08/01/2018 25.00  0.000.000.00Tender called on 09.08.2018
90 KLB1772231039KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಫರಹತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi19/03/2018 50.00  0.000.000.00Est Awaited From AEE
91 KLB177223869KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿಯ ಫೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ದಿಲ್ಲಿವಾಲಾ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ದಿಂದ ನಮೋಶಿ ಮನೆ, ನಮೋಶಿ ಗಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KMC Kalaburagi13/08/2018 15.00 23/08/20180.000.000.00Tender to be called.
92 KLB177223905KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.17 ರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಿಯಿಂದ ವಾಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಂದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡವರೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣKMC Kalaburagi15/11/2017 10.00  0.000.000.00Pending due to caste certificate verification.
      TOTAL  2947.84 2221.93537.8132.95