LIST OF Completed MICRO WORKS

Taluka

Sub Type

Sub Sector

Category

Agency

Allocation


Sl.NoWorkcodeTalukaSub TypeSub SectorCategoryWork NameAgencyPlan Approval DateAllocationWork Order AmountExpenditureWork Stage
1 KLB171213002AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಬಟಗೇರಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 7.074.85 Physically completed
2 KLB171221027AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೇರಕ್ಕಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Kalaburagi20/07/2017 30.00 25.810.00 Physically completed
3 KLB171223014AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗುಲಬರ್ಗಾ ಹೂಸೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 3 ಕಿ.ಮೀ.PMGSY06/12/2017 132.76 158.1355.78BT COMPLETED
4 KLB171223017AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಲಪೂರ ಘತ್ತರಗಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೊಂದುಸಾಬಾ ದರ್ಗಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 1.80 ಕಿ.ಮೀ.PMGSY06/12/2017 79.65 95.2535.13 COMPLETED
5 KLB171223030AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 40.00 32.7332.02Physically completed
6 KLB171223031AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಣಮಗೇರಾ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿ.ಸಿ.ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.628.61Physically completed
7 KLB171223032AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಉಡಚಣ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಕಿಂದ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.628.55 Completed.
8 KLB171223033AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಉಡಚಣ ಹಟ್ಟಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.459.31 Completed.
9 KLB171223034AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರೇವೂರ ಗ್ರಾಮದ ದಗರ್ಾ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 6.314.90 Completed
10 KLB171223035AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಿಲವಾಡ (ಕೆ) ಯಿಂದ ಮಶ್ಜಿದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 7.565.28Physically completed
11 KLB171223036AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಿಲವಾಡ (ಕೆ) ಅಗಸಿಯಿಂದ ಹಿರೋಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 7.865.43Physically completed
12 KLB171223037AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಿಕ್ಕಸಂಗಾ (ಬಿ) ಹಳಿ ಊರಿನಿಂದ ಸಂಗಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 1 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.25PRED Kalaburagi20/07/2017 60.00 57.5028.67Phy Completed
13 KLB171223038AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಡ್ಡಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 3 ಕಿ.ಮೀ.PRED Kalaburagi20/07/2017 90.00 80.9655.25Phy Completed
14 KLB171223039AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಇಂಗಳಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 60.00 58.8729.63Physically completed
15 KLB171223040AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಉಡಚಣ ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯಾಳ ಪುನರ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 2 ಕಿ.ಮೀ.PRED Kalaburagi20/07/2017 60.00 52.2549.41Physically completed
16 KLB171223041AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಳ್ಳಗಿ (ಬಿ) ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಊರಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 30.00 27.6523.85 Completed.
17 KLB171223042AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರದ ಸುಭಾಷ ಭಟ್ಟ ಮನೆಯಿಂದ ಮಶ್ಜಿದ್ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 500 ಮೀ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 18.0317.91Physically Completed. Final bill received on 21.07.18
18 KLB171223043AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಬಾದಿಪೀರ ದರ್ಗಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 30.00 26.7526.74Completed.
19 KLB172211084AlandInstitutionalSocialSCPಮಾಡಿಯಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.760.00Phy Completed
20 KLB172211088AlandInstitutionalSocialSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.7013.67Phy Completed
21 KLB172211094AlandInstitutionalSocialSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇನ್ವೆಟರ್, ಕಾಟ್ ಬೆಡ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.PRED Kalaburagi22/01/2018 10.00 10.000.00Phy Completed
22 KLB172211095AlandInstitutionalSocialSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇನ್ವೆಟರ್, ಕಾಟ್ ಬೆಡ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.PRED Kalaburagi22/01/2018 10.00 10.000.00Phy Completed
23 KLB172213051AlandInstitutionalEducationGeneralಆಲೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 12.8912.40 completed
24 KLB172213053AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸನಗುಂದಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.4013.39Physically completed
25 KLB172213056AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಗತ್ಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುPRED Kalaburagi22/01/2018 10.00 9.730.00Phy Completed
26 KLB172213057AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PRED Kalaburagi20/07/2017 3.00 2.982.38Physically completed
27 KLB172213058AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PRED Kalaburagi20/07/2017 2.70 2.642.11Physically completed
28 KLB172213060AlandInstitutionalEducationGeneralಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.943.81Physically completed
29 KLB172213061AlandInstitutionalEducationGeneralಗೋಳಾ (ಬಿ) ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.531.76Physically completed
30 KLB172213063AlandInstitutionalEducationGeneralಕೊರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.770.00Phy Completed
31 KLB172213064AlandInstitutionalEducationGeneralಹಿತ್ತಲಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.611.61Physically completed
32 KLB172213065AlandInstitutionalEducationGeneralಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.942.36Physically completed
33 KLB172213066AlandInstitutionalEducationGeneralತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.750.00Phy Completed
34 KLB172213067AlandInstitutionalEducationGeneralಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.890.00Phy Completed
35 KLB172213068AlandInstitutionalEducationGeneralಸೂಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.630.00Physically completed
36 KLB172213069AlandInstitutionalEducationGeneralಜಿಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.920.00Completed
37 KLB172213070AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.752.06Physically completed
38 KLB172213071AlandInstitutionalEducationGeneralಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.841.04Physically completed
39 KLB172213072AlandInstitutionalEducationGeneralಕಿಣಿಸುಲ್ತಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.880.00Phy Completed
40 KLB172213075AlandInstitutionalEducationGeneralಮಟಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.830.00Physically completed
41 KLB172213076AlandInstitutionalEducationGeneralಬಸವನ ಸಂಗೋಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.943.81Physically completed
42 KLB172213077AlandInstitutionalEducationGeneralಹಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.940.00Physically completed
43 KLB172213078AlandInstitutionalEducationGeneralಕೊಡಲ ಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.571.68Completed
44 KLB172213079AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 5.00 4.954.00Physically completed
45 KLB172213080AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.686.67 Physically completed
46 KLB172213090AlandInstitutionalSocialGeneralಚಿಂಚೋಳಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.418.96Physically completed
47 KLB172213091AlandInstitutionalSocialGeneralಚಿಂಚೋಳಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.467.94Physically completed
48 KLB172213093AlandInstitutionalSocialGeneralತಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.178.43Physically completed
49 KLB172213096AlandInstitutionalHealthGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುPRED Kalaburagi22/01/2018 10.00 10.000.00Phy Completed
50 KLB172213939AlandInstitutionalEducationGeneralಚಿತಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi07/11/2017 21.00 20.2714.84Phy Completed
51 KLB172213989AlandInstitutionalEducationGeneralಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.PWD Kalaburagi22/01/2018 10.00 9.417.45Physically completed.
52 KLB172221099AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಒಡ್ಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 19.0311.38Physically completed
53 KLB172221100AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಡ್ಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.860.00 Physically completed
54 KLB172221101AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಟಕಿ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ (ಹೊಸ ಮಾರ್ಘ) ಸೇವಾಲಾಲ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಿಶನ ಜಾದವ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲಗುಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 19.48 16.540.00Physically completed
55 KLB172221102AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೋತನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.270.00 Physically completed
56 KLB172221103AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.479.46Physically Completed. Final bill received
57 KLB172221106AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಡಗಾ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕಂಡಳ್ಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುರಡಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಡೋಹರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.469.29Physically completed
58 KLB172221108AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ರಾವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿದ್ರಾಮ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.600.00Phy Completed
59 KLB172221109AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಚೋಕ್ಲು ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಮದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನು ರಾಠೋಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.830.00Physically completed
60 KLB172221110AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಳನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.879.56Physically Completed. Final bill received
61 KLB172221113AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 19.6819.63Physically completed
62 KLB172221114AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ - ಬೋಧನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಶಪ್ಪನ ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 25.00 21.8013.75Phy Completed
63 KLB172221115AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕುಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.457.87Physically completed
64 KLB172221116AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹೊಡೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬರಾಯ ಸಲಗರ ಹಾಗೂ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ರಾಮನ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.629.61 completed
65 KLB172221117AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹೊಸ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.865.01Completed
66 KLB172221118AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದಿಂದ ತುಕರಾಮ ಎಡಿಗೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.097.27Physically completed
67 KLB172221119AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ದಗರ್ಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಣ್ಣಾ ಖೇರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.639.55Completed.
68 KLB172221120AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಕುರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.829.77 Completed.
69 KLB172221121AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಡೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭಾವಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.188.95Physically completed
70 KLB172221122AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾದಾನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.587.66Physically completed
71 KLB172221125AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ ದಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.860.00Phy Comopleted
72 KLB172221126AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಖೇಮಲಿಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಸೀತಾರಾಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.887.90 Physically completed
73 KLB172221127AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟ ಜೇವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಚಳಕೆರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಗಸಾರಿ ನಿಲಕೆರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.879.83 Completed.
74 KLB172221128AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಲಕಂಠ ಬಬಲಾದಕರ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.279.17Physically Completed. Final bill received
75 KLB172221129AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.169.12 completed
76 KLB172221131AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ(ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.089.07 completed
77 KLB172221132AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಗಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.619.31Physically completed
78 KLB172221133AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.689.62 completed
79 KLB172221134AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಾ ಗಿರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ -3 ಕೇಂದ್ರದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಜಂಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂಭವಿ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 18.1918.01Physically completed
80 KLB172221135AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಜಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭಜಂಗ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಿಂಗೆ ಹಾಗೂ ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಸುತಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶಾ ಮೇಲಿನ ಕೇರಿ ಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.459.28 Completed.
81 KLB172221136AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದುಮುಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.817.51Physically Completed.
82 KLB172221139AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ(ಕೆ) ತಾಂಡದ ಶಂಕರ ಗೋಪು ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮೋತಿರಾಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.830.00Physically completed
83 KLB172221140AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಬಸವರಾಜ ಸಮಗಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಕ್ಯಾತನ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.589.57Physically Completed. Final bill received
84 KLB172221141AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.519.47Physically completed
85 KLB172221142AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.199.09 Completed.
86 KLB172221143AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.449.41 Completed.
87 KLB172221145AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.669.40 Completed.
88 KLB172221205AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ವರೆಗೆ 2 ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.827.85Physically completed
89 KLB172221214AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತೆರದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿRWS20/07/2017 30.00 29.7020.60Phy. Completed
90 KLB172222151AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಬೇಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಗುಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 18.700.00Completed
91 KLB172223152AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಗರ್ಾವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 25.00 24.6916.59Physically completed
92 KLB172223153AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾಡ್ಯಾಳ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾಯಪ್ಪಾ ನಾಶಿ ಹೋಟೆಲವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 30.00 27.6014.07Physically completed
93 KLB172223154AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಝಳಕಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ನೀಲಕಂಠ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 25.00 22.5421.34Physically Completed. Final bill received
94 KLB172223156AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮೋಘಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 18.7113.09 Physically completed
95 KLB172223157AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಟಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಗರ್ಾದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 19.1717.66 completed
96 KLB172223158AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಎಚ್.-10 ರಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 19.060.00Completed
97 KLB172223159AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ವ್ಹಾಯ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 18.800.00Physically completed
98 KLB172223162AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕದಿಂದ ದೇಶಮುಖ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 14.9610.47 Physically completed
99 KLB172223163AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದಿಂದ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.945.46Physically completed
100 KLB172223164AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ವ್ಹಾಯ್ಯಾ ಹಣಮಂತ ಬೆಳಾಂ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.677.41Physically completed
101 KLB172223165AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಧರ್ಮವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಬೂಬ ಸಾಬ ಗೋಳಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.288.73 completed
102 KLB172223166AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಕ್ಕರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕದಿಂದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 15.72 14.6313.77Physically Completed. Final bill received
103 KLB172223167AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಿಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದು ಯಾದವಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಬಾಗಿಲವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.679.14Physically compled
104 KLB172223169AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಗರ್ಾಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಜಕಾಪೂರೆ ಮನೆಗಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ.PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.388.20 Physically compled
105 KLB172223175AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ವರ್ಟ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಚೌಕದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿPRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 18.4613.78Physically completed
106 KLB172223177AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲೇಂಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.868.52Physically completed
107 KLB172223178AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಭಂಕೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ವಗ್ಗೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 2 ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 17.5117.12Phy Completed
108 KLB172223179AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಡಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಧನ್ನೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.819.79Physically completed
109 KLB172223181AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಕಣ್ಣ ಹುಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡಿಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.587.66Physically Completed.
110 KLB172223182AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಲ್ಕಣ್ಣ ಜಮಾದರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.587.66 Physically Completed.
111 KLB172223183AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.879.81Physically Completed. Final bill received on 30.05.18
112 KLB172223184AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈನು ನಾಗೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಬಡೂರು ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಧಣ್ಣೂರು ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.895.22Physically completed
113 KLB172223186AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಏರಿಯಾದ ಪೂಜಾರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.828.18Physically Completed
114 KLB172223187AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನ್ನ ಪಟೇಲ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇರಿಭಾವ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಮುಕರಂಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮಾದೇವಿ ಏಳುರೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಭಾಷ್ ದಿಂಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗೋಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.255.12Physically Completed
115 KLB172223188AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗೈಯ್ಯನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಬಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕರಾಮ ಎಡಗಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.029.01Physically Completed. Final bill received
116 KLB172223189AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಳನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಠದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.1313.02Physically completed
117 KLB172223191AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.269.25Physically completed
118 KLB172223192AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneral ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಮುಕರಂಬೆ ಮನೆಯಿಂದ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.399.31Physically Completed. Final bill received
119 KLB172223193AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತರಾಯ ಪೋಲೀಸ್ ಬಿರಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಕಣಮುಸ್ಸ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.798.54 completed
120 KLB172223195AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಾಲಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಫತ್ರು ಸಾಬ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಂದ ದಂಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಖತಗೋಳ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.687.73Physically completed
121 KLB172223196AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ದಗರ್ಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಊರ ಭಾವಿ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.289.18Physically Completed. Final bill received
122 KLB172223197AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಧನ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲಗುಂದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹರಸೂರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕುಪೇಂದ್ರ ವಾರದ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.398.35 completed
123 KLB172223199AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖಸಗಿ ಬಾರ್ಡರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY23/12/2017 114.50 113.0163.15BT COMPLETED
124 KLB172223200AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಂದಗೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಡಿಗ್ಗಿ ಬಾರ್ಡರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY23/12/2017 73.70 72.6149.10BT COMPLETED
125 KLB172223201AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ಎ.ವ್ಹಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಸಲಗರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY20/07/2017 15.00 14.4325.50WORK completed
126 KLB172223204AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY23/12/2017 18.05 17.6610.79CC COMPLETED
127 KLB173211959ChincholiInstitutionalSocialSCP ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಕಿ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಸ್ ಸೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi23/12/2017 3.00 2.650.00Phy Completed
128 KLB173211963ChincholiInstitutionalSocialSCP ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಡಪಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ಸೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi23/12/2017 3.00 2.790.00Phy Completed
129 KLB173221227ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY05/12/2017 50.00 49.2538.30B.T Completed
130 KLB173221241ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಯಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 0.007.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
131 KLB173221242ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPನಿಡಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 16.30 16.3016.30Completed.
132 KLB173221244ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಬಂಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.007.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
133 KLB173221246ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 15.00 15.0015.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
134 KLB173221247ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೆರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 15.00 15.0015.00Completed.
135 KLB173221248ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೊರಡಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.0010.00Completed.
136 KLB173221249ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕರ್ಚಖೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.0010.00Completed.
137 KLB173221250ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಛತ್ರಸಾಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
138 KLB173221253ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.0010.00Completed.
139 KLB173221254ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಪರದಾರಮೊತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
140 KLB173221255ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
141 KLB173221256ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಹಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
142 KLB173221257ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPವೆಂಕಟಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
143 KLB173221260ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸಲಣಿ ತಾಂಡದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 35.00 29.8128.58Completed
144 KLB173221261ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಠಾಣ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.5713.14Completed
145 KLB173221263ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖುನ್ನಿ ತಾಂಡದ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 25.00 22.1117.69Completed
146 KLB173222264ChincholiInfrastructureRoads & BridgesTSPಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 222/01/2018 21.05 21.0521.05ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
147 KLB173223231ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲವರ್ಷ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY05/12/2017 137.62 165.00129.51BT COMPLETED
148 KLB173223234ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY05/12/2017 80.00 75.8367.56Physically completed.
149 KLB173223235ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚಾವರಂ ದಿಂದ ಬೊಪಾವರಂ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರಹದ್ದವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY05/12/2017 73.95 79.4566.88BT COMPLETED
150 KLB173223236ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ದಿಂದ ತುಮಕುಂಟಾ ವರೆಗೆ ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY05/12/2017 43.10 40.9540.95BT Completed
151 KLB173223237ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ-ಚಿಮ್ಮನಚೊಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ2.4, ಕಿ.ಮೀ 2.81, ಕಿ.ಮೀ 5.40 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 6.20ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY05/12/2017 20.00 19.2619.10Work completed.
152 KLB173223265ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
153 KLB173223266ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಡಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 15.00 15.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
154 KLB173223268ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಪೆಂಚಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 20.00 20.0019.80ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
155 KLB173223271ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂತಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 10.00 10.006.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
156 KLB173223272ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 15.00 15.0014.85ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
157 KLB173223273ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 15.00 15.0015.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
158 KLB173223274ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೆರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 15.00 15.0014.85ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
159 KLB173223276ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 15.00 15.0015.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
160 KLB173223277ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರ್ಚಖೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 219/08/2017 15.00 15.0015.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
161 KLB173223282ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 15.00 15.0015.00ಮುರುಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
162 KLB173223283ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಪರದಾರ ಮೊತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 15.00 15.0015.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
163 KLB173223284ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL 201/09/2017 10.00 10.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
164 KLB173223286ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗದಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 18.9014.59Phy Completed
165 KLB173223287ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚಾವರಂ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.609.56Completed
166 KLB173223288ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಾಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.047.23Completed
167 KLB173223289ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೊಗದಂಪೂರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.094.60Phy Completed
168 KLB173223290ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವರಾಂಪೂರ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.128.97Completed
169 KLB173223291ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.708.45Completed
170 KLB173223292ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 12.00 11.0810.24Completed
171 KLB173223293ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.646.43Phy Completed
172 KLB173223294ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.058.31Completed
173 KLB173223295ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ರೊಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 12.00 11.060.00Phy Completed
174 KLB173223296ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಮಲಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.668.52Completed
175 KLB173223298ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 12.5312.26Completed
176 KLB173223299ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 40.00 38.640.00Phy Completed
177 KLB173223300ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 14.3110.18Phy Completed
178 KLB173223301ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಗಲ್ಮಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.0813.08Phy Completed
179 KLB173223302ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.336.31Phy completed
180 KLB173223303ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚಾವರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.708.39Completed
181 KLB173223304ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾಯಿದ್ಲಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.838.81Completed
182 KLB173223305ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ತೆಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.466.91Phy Completed
183 KLB173223306ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 12.00 10.5310.51Completed
184 KLB173223307ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಕಾರಮೊತಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.748.71Completed
185 KLB173223308ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.70 9.920.00Completed
186 KLB173223309ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.848.80Completed
187 KLB173223310ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.008.99Completed
188 KLB173223311ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.868.55Completed
189 KLB173223313ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.669.21Completed
190 KLB173223314ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಯ್ಯಾಂರ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.539.50Completed
191 KLB173223315ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.479.37completed
192 KLB173223316ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 14.8614.60Completed
193 KLB173223317ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 12.00 11.705.32Phy Completed
194 KLB173223318ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.878.33Phy Completed
195 KLB173223319ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.879.67Phy Completed
196 KLB173223320ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.638.63Completed
197 KLB173223321ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.270.00Completed
198 KLB173223322ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಟಿಕೊಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.808.78Completed
199 KLB173223323ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.118.95Completed
200 KLB173223324ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖುದವಂದಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.359.12Completed
201 KLB173223325ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾದ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.546.90Phy Completed
202 KLB173223326ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಾಯಿದ್ಲಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.918.71Completed
203 KLB173223327ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.696.35Completed
204 KLB173223328ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.357.22Phy Completed
205 KLB173223329ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.209.14Completed
206 KLB173223330ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.889.85Completed
207 KLB173223331ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಚೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.394.07Phy Completed
208 KLB173223332ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.888.27Phy Completed
209 KLB173223334ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ್ಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.578.35Completed
210 KLB173223335ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 19.7819.61Completed
211 KLB173223336ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸಗೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.469.29Completed
212 KLB173223337ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.648.63Completed
213 KLB173223338ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಘಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.410.00Phy Completed
214 KLB173223339ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಸ್ತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.359.20Completed
215 KLB173223340ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಲಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 18.339.39Phy Completed
216 KLB173223341ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.689.68Completed
217 KLB173223342ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.8213.56Completed
218 KLB173223343ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.527.92Phy Completed
219 KLB173223344ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಕೆಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.759.65Completed
220 KLB173223345ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೊಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.539.42Completed
221 KLB173223346ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುವಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.607.68Phy Completed
222 KLB174211348ChittapurInstitutionalEducationSCPಇಂದನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆರೋಗ್ಯ)PWD Sedam20/07/2017 33.00 29.3316.30Work Completed.
223 KLB174211369ChittapurInstitutionalEducationSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.31 ರ ಮಡ್ಡಿ ನಂ-2 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.PRED Kalaburagi22/01/2018 5.00 4.650.00Phy Completed
224 KLB174212365ChittapurInstitutionalEducationTSPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.PRED Kalaburagi22/01/2018 3.24 2.820.00Phy Completed
225 KLB174212366ChittapurInstitutionalEducationTSPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯುಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆPRED Kalaburagi22/01/2018 2.32 1.790.00Completed
226 KLB1742131021ChittapurInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಟೆಂಗಳಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕು, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗಳನ್ನೋಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿPWD Sedam27/02/2018 20.66 20.4520.14Work Completed.
227 KLB174213351ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.439.42Completed
228 KLB174213352ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್) ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.098.46Phy Completed
229 KLB174213353ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PRED Kalaburagi20/07/2017 2.00 1.791.78Completed
230 KLB174213354ChittapurInstitutionalEducationGeneralಆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 14.4413.98Completed
231 KLB174213359ChittapurInstitutionalEducationGeneralಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆರೋಗ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 14.0513.41Completed
232 KLB174213371ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.19 ರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Sedam20/07/2017 14.00 13.3013.29Work Completed
233 KLB174213374ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ (ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ) ಅಗತ್ಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.PRED Kalaburagi22/01/2018 5.00 4.660.00Phy Completed
234 KLB174213375ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 100 ಡೇಕ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.PRED Kalaburagi22/01/2018 1.54 1.410.00Phy Completed
235 KLB174221377ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.5 ಕಿ,ಮೀ)PWD Sedam20/07/2017 44.00 37.2137.07work completed
236 KLB174221378ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಟವಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಣಕಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ್ಹಾಯ ಕಿಂಡಿತಾಂಡ)PWD Sedam20/07/2017 93.65 71.2668.67Work Completed
237 KLB174221383ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.330.00Phy Completed
238 KLB174221385ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕವಲಗಿ ಮರೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.869.71Completed
239 KLB174221386ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.899.79Completed
240 KLB174221387ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನತೆಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.649.57Completed
241 KLB174221388ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.988.74Completed
242 KLB174221389ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮರಾಯ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶೇಖಪ್ಪಾ ಹಡಪಾದ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶರಣಪ್ಪಾ ಚೌಕಾಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೇವಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) 220 ಮೀಟರ್PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.827.03Phy Completed
243 KLB174221390ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಶರಣಪ್ಪಾ ಚಾಕಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ತೆಳಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) 295 ಮೀಟರ್PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.556.33Phy Completed
244 KLB174221391ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸನ್ನತಿ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ರಾಠೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150 ಮೀಟರ್) ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.370.00Phy Completed
245 KLB174221393ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (175 ಮೀಟರ್) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 7.777.67Completed
246 KLB174221394ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸೂಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ದಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಕಿ.ಮೀ) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PWD Sedam20/07/2017 40.00 35.7935.66Work Completed
247 KLB174221396ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಜೀವನಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಬೂಬ ಸೂಬಾನಿ ದಗರ್ಾದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ರಮಾದೇವಿ ದೊಡ್ಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (200 ಮೀಟ್ರ್) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.757.83Completed
248 KLB174221397ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಜೀವನಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಕುಮಾರ ದೊಡ್ಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ, ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಎದುರುಗಡೆ ಮತ್ತು ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (180 ಮೀಟರ್) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.840.00Phy Completed
249 KLB174221398ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸಾವತಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಕಜಪ್ಪಾ ಮುಚ್ಚಖೇಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಕೀಮಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (280 ಮೀಟರ್) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 14.0714.02Completed
250 KLB174221399ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸಾವತಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಮೃತರಾವ ಮಾಸ್ಟರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಮಣ್ಣಾ ಒಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (280 ಮೀಟರ್) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 14.5014.50Completed
251 KLB174221400ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಇಂದನಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (135 ಮೀಟರ) ಹಾಗೂ ಬಿಲಗುಂದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗಮ್ಮ ಮಾನಕರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (350 ಮೀಟರ್) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 17.00 15.5712.21Phy Completed
252 KLB174221401ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಅಶೋಕ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಣ್ಣೂರ (ಕೆ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (230 ಮೀಟರ್) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.048.51Completed
253 KLB174221402ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಅಶೋಕ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಜನ ಓಣಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಮತ್ತು ಹದನೂರರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (153 ಮೀಟರ್) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.50 10.2010.19Completed
254 KLB174221406ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕಾಟಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಂತ ಹರಕಂಚಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಕೊಡ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ಕಲನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಾಬಣ್ಣಾ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ಮರೆಪ್ಪಾ ಬಸಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಗಟಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ಭೋವಿ ಮಮನೆಯವರೆಗೆ (ವಾಯ ಸುಭಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ), ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾ ದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (705.00*4.00) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PWD Sedam20/07/2017 70.00 68.9368.87Work Completed
255 KLB174221407ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮಗಾರ ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.72 9.579.20Completed
256 KLB174221409ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪಾ ಕಮಲಾಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಿರೇಶ ನಾಗಣ್ಣಾ ಮಾಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) 180 ಮೀಟರ್PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.509.23Completed
257 KLB174221410ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮುತ್ತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕದಿಂದ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (260 ಮೀಟರ್) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.988.68Completed
258 KLB174221411ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPತೊಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯ ಸಿ.ಡಿ ದಿಂದ ಬಾಬಾ ಪಟೆಲ್ ಮಹೇಬೂಬ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (480 ಮೀಟರ್) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 16.00 14.930.00Phy Completed
259 KLB174221412ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಹಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (300 ಮೀಟರ್)PRED Kalaburagi20/07/2017 25.00 24.5410.81Phy Completed
260 KLB174221413ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಬೆಣ್ಣೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಕಾಂತ ಬೆಣ್ನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.158.13Completed
261 KLB174221414ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಭವನ ದಿಂದ ಈರಮ್ಮಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (4000 ಮೀಟರ್)PRED Kalaburagi20/07/2017 18.74 17.8213.35Phy Completed
262 KLB174221415ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ನಿಜಾಮ ಬಜಾರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.730.00Phy Completed
263 KLB174221499ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.12 ರ ಅರ್ಜುನ ರಾಠೊಡ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ರಾಠೊಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 10.00 9.709.63Completed
264 KLB174221500ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.11 ರ ರೈಲೈ ಟ್ರಾಕ್ ದಿಂದ ಪಿಂಟರ್ ಶರಣು ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 10.00 9.709.63Completed
265 KLB174221501ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.25 ರ ಆಜಾದ್ ಚೌಕ ದಿಂದ ದತ್ತಾತ್ರಯ ಮಂದಿರ (ಭಾಗವಾನ್ ಗಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 10.00 9.710.00work physically completed 3rd party report a waited
266 KLB174221998ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಬಾದ ನಗರದ ಮರಗೋಳ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi30/12/2017 10.00 8.758.54Phy Completed
267 KLB174222416ChittapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) PRED Kalaburagi20/07/2017 26.38 24.5411.08Phy Completed
268 KLB174222502ChittapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನರಗದ ವಾರ್ಡ ನಂ.19 ರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸುಬೇದರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 7.56 7.326.84Completed
269 KLB1742231000ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi30/12/2017 20.00 19.7919.40Completed
270 KLB174223380ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುತ್ತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (300 ಮೀಟರ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PMGSY06/12/2017 13.00 11.9411.50COMPLETED
271 KLB174223382ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 1 ಕಿ.ಮೀPMGSY06/12/2017 48.42 60.9929.27 completed
272 KLB174223417ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 12.00 11.8211.68Completed
273 KLB174223418ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೈನತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಬುಲ್ ಕೋರ್ಬ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಬಣಗಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.899.82Completed
274 KLB174223419ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಠದ ಭಾವಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 14.8314.56Completed
275 KLB174223420ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.557.44Completed
276 KLB174223421ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೊನಸಳ್ಳಿ(ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.689.62Completed
277 KLB174223422ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಅಗಸಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 19.7819.24Completed
278 KLB174223423ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮತೀರ್ಥ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈಶಣಾ ಇಟಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಣ್ಣಾ ನರಗೋಳಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಸ್ ಬಡಾವಣೆ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) 220 ಮೀಟರ್PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.976.08Phy Completed
279 KLB174223424ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾರಡಗಿ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಭೀಮ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (175 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 12.00 10.7010.67Completed
280 KLB174223425ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾರಡಗಿ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಚಣ್ಣಾ ಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚನ್ನರೆಡ್ಡಿ ಕಾಕಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (165 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.839.82Completed
281 KLB174223426ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾರಡಗಿ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಗೌಡ ಹಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಣಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಗೌಡ ಹಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.930.00Phy Completed
282 KLB174223427ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಲಿಂಗೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.131.70Phy completed
283 KLB174223429ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯವರೆಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.049.02Completed
284 KLB174223430ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣಾ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.109.07Completed
285 KLB174223432ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (375 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PWD Sedam20/07/2017 30.00 25.5625.55Work Completed
286 KLB174223434ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (165.00 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 18.00 16.570.00Phy Completed
287 KLB174223435ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೊಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಪಾಳಾ ಬೋರವೆಲ್ ದಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವೀರಣ್ಣಾಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ಬಾಬುರಾವ ಸಂಗೋಳಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಸ್ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (268 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.237.47Phy Completed
288 KLB174223438ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವನಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಶ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಾ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಗಂಗಾಧರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಸಿರಗಾಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಮರಗುತ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಉಸ್ಮಾನಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಗುಮ್ಮಿವರೆಗೆ, ನಾಗಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಖೇಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (200 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.797.82Completed
289 KLB174223439ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವನಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ರುಮ್ಮನಗುಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಾಮರಾವ ಹೊಸ್ಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಗುಮ್ಮಿವರೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಮಾದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪೀರಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ರಠಕಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪೀರಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾವತಖೇಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (200 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.845.37Phy Completd
290 KLB174223440ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವನಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಚೇಂಗಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಜರ್ುನಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನಾಗಪ್ಪಾ ಸೀತನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಮಾದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನೀರಿನ ಗುಮ್ಮಿಯಿಂದ ಸಹದೇವ ಜಮಾದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಚರಂಡಿ), ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ದೊಡ್ಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (235 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 12.00 11.609.28Completed
291 KLB174223443ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಾವತಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶಖರ ದೊಡ್ಮನಿ ಪ್ಲಾಟ ದಿಂದ ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಗಣಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (220 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 12.00 11.6311.58Completed
292 KLB174223444ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಶೋಕ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಥಂಡಪ್ಪಾ ದುಮ್ಮನಸೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌಸ ಮಿಯಾ ಲಾಲ್ಕೋಟ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (165 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.706.86Phy Completed
293 KLB174223445ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಶೋಕ ನಗರದ ಮಶಾಕ ಪಟೇಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.055.25Phy Completed
294 KLB174223446ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಶೋಕ ನಗರದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ಬೆನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ನಬಿ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶಾ ಬೆನೂರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ನಾಗೂರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಖಾಜಾಮಿಯಾ ನಾಗೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (160 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.057.24Phy Completed
295 KLB174223447ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (123 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 7.775.67Phy Completed
296 KLB174223448ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಾಸಕನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.50 7.717.33Completed
297 KLB174223449ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾಕ್ರು ಫಾರಕು ಹೊಲದಿಂದ ಗೋರೆ ಕಟ್ಟೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 6.585.17Phy Completed
298 KLB174223450ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಕಣಸೂರ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದಗರ್ಾದಿಂದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (195 ಮೀಟರ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 12.1111.97Phy Completed
299 KLB174223451ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದು ಹಿಬ್ಬಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi22/11/2017 10.00 9.169.15Completed
300 KLB174223452ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೆಣ್ಣೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಲಕಣರ್ೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಚಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಿವರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದಯಾವಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಣವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ (1375*3.00) (ಸಾಮಾನ್ಯ) PWD Sedam20/07/2017 50.00 46.9146.91Work Completed
301 KLB174223453ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಲಿಂ ಶೇಠ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೂರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ಶೇಖಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ, ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಅಗಸಿ ವರೆಗೆ, ರಾಘವೆಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಲೇಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಕರಬಸಪ್ಪಾ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ಖಲೀಲಮಿಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಬೂಬ ಗೈಬೂಬಶಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಪೋಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (ಗೌಡರ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ), ದಾದೆ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಇಕ್ಬಾಲ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಉಸ್ಮಾನ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ಶಿವರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ, ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮಾರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಂಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಸ್ಗರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಮಾಕಾಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಯುಸೂಫ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ಈರಣ್ಣಾ ಗೋಪಾಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, (ಗ್ರಾಮದ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (786.00*3.75) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PWD Sedam20/07/2017 40.00 36.6936.69Work Completed
302 KLB174223454ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾಟಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶರಣಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ದಸ್ತಗೀರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮು ಭೋವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪೇಠಶಿರೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ, ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥನದಿಂದ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಭೋವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಜು ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ಕೊಡ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ ಯಾಗಾಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೌಲಾಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪರಶುರಾಮ ಉಪ್ಪಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶ ಹರಕಂಚಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ಭೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಗಿಣಾ ಚೌಕ ವರೆಗೆ, ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (758.00*4.00) ಸಾಮಾನ್ಯ)PWD Sedam20/07/2017 50.00 49.4449.23Work Completed
303 KLB174223455ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿನಾಥ ಕಲಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ಸಾದು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಮತಿರ್ಥ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಒಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಸ್ ಬಡಾವಣೆ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) 220 ಮೀಟರ್PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.855.91Phy Completed
304 KLB174223456ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೊಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಾಬಾ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ (ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ) ದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (380 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.9210.22Completed
305 KLB174223457ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಯ ಹೊಟೇಲ್ ದಿಂದ ಅಗಸಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (225 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.0112.56Completed
306 KLB174223458ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಇಂಗಳಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.608.53Completed
307 KLB174223459ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಜೋದ್ದಿನ ಮಂಗಲಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ ಕಾಳಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಠುಕಾಂತ ಬಂಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 12.00 7.067.00Completed
308 KLB174223461ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ದಗರ್ಾದಿಂದ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೋಬಾಳ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.829.79Phy Completed
309 KLB174223462ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.849.78Completed
310 KLB174223463ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.837.91Phy Completd
311 KLB174223464ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.009.00Phy Completed
312 KLB174223465ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.957.16Completed
313 KLB174223466ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಗೇರಾ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.128.81Completed
314 KLB174223468ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.2813.28Completed
315 KLB174223469ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟುರ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.808.04Completed
316 KLB174223470ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡದೂರ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.804.99Phy Completed
317 KLB174223471ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಗ ಕೆ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.207.93Completed
318 KLB174223472ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.028.90Completed
319 KLB174223473ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗಳಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.708.46Completed
320 KLB174223474ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ಗಡ್ಡಿಪಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (370 ಮೀಟರ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.758.91Completed
321 KLB174223475ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಐರಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸುಭಾಷಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೊಡ್ಡ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (80.00 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ), ಆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಯ್ಯ ಕಲಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಿರಡ್ಡಿ ಸಾಹು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (45.00 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಮತ್ತು ಆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕರದಾಳ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (150.00 ಮಿಟರ್), PRED Kalaburagi20/07/2017 13.25 12.6910.15Completed
322 KLB174223476ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಟೆಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 260 ಮೀಟರ್PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 14.2412.07Phy Completed
323 KLB174223477ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಂತರಾಯ ಪೋಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಯಿಂದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ವಾಲಿಕರ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 184 ಮೀಟರ್PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.459.00Completed
324 KLB174223479ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೊಟ್ಟರಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೊರಗಿನ ಮನೆವರೆಗೆ, ನಾಗಣ್ಣಾ ಕೆಸರಟಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಿಪ್ಪಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಸಚಿತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣಾ ಹೊರಗಿನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಸ್ ಬಡಾವಣೆ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) 220 ಮೀಟರ್PRED Kalaburagi20/07/2017 13.00 10.716.19Phy Completed
325 KLB174223485ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುತ್ತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಜಿರಕಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ತಳವಾರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (150 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.869.38Phy COmpleted
326 KLB174223486ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುತ್ತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಖದ್ದರಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾಯ ಭಂಕೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (150 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 17.00 15.7815.44Completed
327 KLB174223487ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರೆಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸ್ಜೀದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (300 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 18.3417.96Completed
328 KLB174223488ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಇಂದನಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (220 ಮೀಟರ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.545.36Phy Completed
329 KLB174223489ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಾಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಪ್ಪ ಯಳವೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 220 ಮೀಟರ್PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.165.03Phy Completed
330 KLB174223490ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸರದಾರ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಹೊಸಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋಲೆವಾಡ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) (200 ಮೀಟರ್)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.809.08Completed
331 KLB174223491ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮುತ್ತಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) (200 ಮೀಟರ್) PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 7.556.87Completed
332 KLB174223492ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಂಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮ ಲೊಡ್ಡಾ ಹೋಟೆಲ ದಿಂದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) (430 ಮೀಟರ್)PWD Sedam20/07/2017 28.00 24.0116.41Work Completed
333 KLB174223493ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಂಚೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಣಮಂತ ಒಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಒಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) 250 ಮೀಟರ್PRED Kalaburagi20/07/2017 15.63 15.057.63Completed
334 KLB174223494ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸೂಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೀರಣಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಭೀಮಾರೆಡ್ಡಿ ಕುರಾಳ್ಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (250 ಮೀಟರ್)PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.740.00Phy Completed
335 KLB174223495ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (100 ಮೀಟರ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.838.75Completed
336 KLB174223496ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (200 ಮೀಟರ್)PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 13.8113.31Completed
337 KLB174223497ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (200 ಮೀಟರ್) PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 14.556.15Completed
338 KLB174223498ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 9.619.04Completed
339 KLB174223503ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.19 ರ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಭವನದಿಂದ ದತ್ತು ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 10.40 10.099.56Completed
340 KLB174223505ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 15 ರ ಸೈಯ್ಯದ್ ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಫಿ ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಭರಂಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 10.00 9.700.00work Physically completed 3rd party report a waited
341 KLB174223506ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 11 ರ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಜಿಪೀರ್ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 10.00 9.688.39Work Physically Completed 3rd Party Report a waited
342 KLB174223507ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 8 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಬರಸ್ತಾನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 10.00 9.708.88Completed
343 KLB174223508ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಂಡಾದ ಅರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ರಮಣದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC04/07/2018 20.00 19.3917.44Completed
344 KLB174223509ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 19, 20 ರ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ ರಹೀಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇರ್ ಅಲಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 10.00 9.709.24Completed
345 KLB174223510ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 16 ರ ಮಹ್ಮದಿ ಚೌಕ್ ದಿಂದ ಮಸೀದ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಬೇರ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 10.00 9.709.70Completed
346 KLB174223512ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.DUDC14/08/2017 10.00 9.710.00Work Physically completed 3rd party report a waited
347 KLB174223515ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.16 ರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಲಾಟೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ( ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ , ಗುಮ್ಮಿ ಆಳವಡಿಸುವುದು).DUDC14/08/2017 3.00 2.972.97Completed
348 KLB174223516ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.20 ರ ರಾಜಕಪೂರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ( ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಗುಮ್ಮಿ ಆಳವಡಿಸುವುದು).DUDC14/08/2017 3.00 2.970.00Completed
349 KLB174223517ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.16 ರ ಬಾಬು ರಾವ್ ಪೋಲೀಸ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು( ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಗುಮ್ಮಿ ಆಳವಡಿಸುವುದು).DUDC14/08/2017 3.00 2.970.00Completed
350 KLB174223518ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರ ಕೋಬಾಳ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.DUDC14/08/2017 2.00 1.970.00Completed
351 KLB174223519ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 15 ರ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಕಛೆರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.DUDC14/08/2017 2.00 1.970.00Completed
352 KLB174223520ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 24 ರ ಭಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.DUDC14/08/2017 2.00 1.971.96Completed
353 KLB174223521ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 22 ರ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.DUDC14/08/2017 2.00 1.970.00Completed
354 KLB174223522ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಚೌದ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.DUDC14/08/2017 2.00 1.970.00Completed
355 KLB174223523ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ 2 ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು 2 ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.DUDC14/08/2017 4.00 3.933.93Completed
356 KLB174223524ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.DUDC14/08/2017 2.00 1.970.00Completed
357 KLB174223525ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 25 ಬಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.DUDC14/08/2017 2.00 1.970.00Completed
358 KLB174223526ChittapurInfrastructureOthersGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 15 ರಲ್ಲಿನ ನೆಹರೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದುDUDC14/08/2017 5.00 4.930.00Work Physically Completed 3rd Party Report a waited
359 KLB174223999ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಬಾದ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕದಿಂದ ಎಮ್.ಸಿ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಅನೇಶೇಷನ್ ಗುಡಿ ಹಳ್ಳ ಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi30/12/2017 10.00 8.750.00Completed
360 KLB175211652JewargiInstitutionalEducationSCPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುತ್ತಕೋಡ್ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 5.985.98Completed
361 KLB175211653JewargiInstitutionalEducationSCPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಡಗೇರ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.005.90Completed
362 KLB175211654JewargiInstitutionalEducationSCPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂಗರಗಾ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.663.11Phy Completed
363 KLB175211655JewargiInstitutionalEducationSCPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುಂಬಡ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.536.32Completed
364 KLB175211656JewargiInstitutionalEducationSCPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಾಳವಾರ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.152.19Phy Completed
365 KLB175211663JewargiInstitutionalEducationSCPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರವಾಳ ತಾಂಡ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.446.32Completed
366 KLB175211664JewargiInstitutionalEducationSCPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರವಾಳ ಇಂದ್ರನಗರ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.426.35Completed
367 KLB175211665JewargiInstitutionalEducationSCPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಂದೇವಾಲ ತಾಂಡ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 5.983.84Phy Completed
368 KLB175211711JewargiInstitutionalSocialSCPಹಂಗರಗಾ (ಕೆ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 12.350.00Phy Completed
369 KLB175211712JewargiInstitutionalSocialSCPಮುತ್ತಕೋಡ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.796.41Phy Completed
370 KLB175213669JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂದನೂರ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 12.6712.43Completed
371 KLB175213670JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಬಾಳ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.426.16Completed
372 KLB175213672JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರ್ಕರೆಹಳ್ಳಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 5.995.98Completed
373 KLB175213673JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.086.06Completed
374 KLB175213674JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಮಖಂಡಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.262.59Completed
375 KLB175213676JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಖಾದ್ಯಪೂರ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.644.69Completed
376 KLB175213679JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಾಣಶಿವಣಗಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.8113.80Completed
377 KLB175213680JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಯೂರ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 12.717.27Phy Completed
378 KLB175213682JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬದನಿಹಾಳ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.534.17Phy Completed
379 KLB175213684JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನೇದಲಗಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.216.15Completed
380 KLB175213685JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರವಾಳ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.566.53Completed
381 KLB175213686JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.743.17Phy Completed
382 KLB175213687JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮದರಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.153.18Completed
383 KLB175213688JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿರಾಳ ಹಿಸ್ಸಾ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.463.08Phy Completed
384 KLB175213690JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆ.ಡಿ.ಎನ್. ಅರಳಗುಂಡಗಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.896.26Phy Completed
385 KLB175213691JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂರಗಾನೂರ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 12.279.81Phy Completed
386 KLB175213692JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಣಸಿರಸಗಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.533.32Phy Completed
387 KLB175213695JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಣ್ಣೂರ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.766.73Completed
388 KLB175213696JewargiInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೂರ (ಕೆ) 3 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 21.00 19.3210.70Completed
389 KLB175213700JewargiInstitutionalEducationGeneralಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಡ್ರಾಮಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.2113.04Completed
390 KLB175213702JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 4.00 3.583.57Completed
391 KLB175213703JewargiInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PWD Kalaburagi20/07/2017 7.00 6.566.52Completed
392 KLB175213706JewargiInstitutionalEducationGeneralಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 04 ಬೋಧನಾ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಟೀನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Kalaburagi20/07/2017 32.00 28.9025.51Physically completed.
393 KLB175213720JewargiInstitutionalSocialGeneralಕೋಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 14.00 13.685.62Phy Completed
394 KLB175221730JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಗೋಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಕೋಳಕೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಿಗೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆPMGSY11/12/2017 15.00 13.839.61COMPLETED
395 KLB175221749JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಬಿಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಾಮೀನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅರೂಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಬಸಪ್ಪ ಉಕ್ಕಿನಹಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೀರಪ್ಪ ಮನೆಯರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 7.425.93Completed
396 KLB175221750JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗವ್ವ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.298.25Completed
397 KLB175221751JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಯಡ್ರಾಮಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ನೇಪ್ಪ ಮಾದರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ರಾಜು ಬಿರಾದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋರವೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಲಾಲಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 25.00 20.2120.21Completed
398 KLB175221752JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಗಂವ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಂತಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಸನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಸನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಡಗಿ ರಸ್ತೆ (ಡ್ರೈನ್)PRED Kalaburagi20/07/2017 25.00 24.8017.17Phy Completed
399 KLB175221754JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕಾಸರಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನಾಡಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನದಿಂದ ವಾಯ್ ಶಾಲೆ ತಾಂಡ(2) ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 11.7911.55Completed
400 KLB175221755JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ವಾಯ್ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 16.9816.37Completed
401 KLB175221756JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಸುಂಬಡ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 16.1415.95Phy Completed
402 KLB1752231018JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೆರೆಗೆ. 2) ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೆರೆಗೆ. 3) ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ. 4) ಭೀಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ. 5) ಭೀಮಣ್ಣ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೆರೆಗೆ. 6) ಯಮನಪ್ಪ ಯರಗೋಳ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ. 7) ನಾಗಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ ಭೀಮಣ್ಣ ಕಲಬುರಗಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi20/01/2018 15.00 12.4812.48Completed
403 KLB175223734JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಸ್ತಾರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಗಿ 4 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/12/2017 264.24 279.18162.61BT COMPLETED.
404 KLB175223735JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗೋಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/12/2017 7.42 10.080.00COMPLETED
405 KLB175223736JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಣಮಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Kalaburagi11/12/2017 60.00 45.630.00Work Completed
406 KLB175223737JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Kalaburagi16/10/2017 40.00 33.8932.56Work completed.
407 KLB175223740JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿರಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Kalaburagi16/10/2017 60.00 46.9129.32Work completed final bill awaited.
408 KLB175223747JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಲಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಂಜಣಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 3 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/12/2017 200.41 215.0591.08BT COMPLETED
409 KLB175223757JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲಿಸ್ ಗೌಡರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 16.7416.39COMPLETED
410 KLB175223759JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ್ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಂದಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 7.677.43Completed
411 KLB175223760JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಜೆಟ್ಟಿಲಿಂಗರಾಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆPRED Kalaburagi20/07/2017 50.00 41.7034.98Completed
412 KLB175223764JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಯಿಕೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 11.999.59Completed
413 KLB175223765JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುತ್ತಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಊರ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಕನಕದಾಸ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi25/09/2017 20.00 14.838.73Phy Completed
414 KLB175223766JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾಸರಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಖಾದರ್ಬಾಷ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಖಾದರ್ಬಾಷ್ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 15.6310.91Completed
415 KLB175223768JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಕೂಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೂಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬಸವಂತಪ್ಪ ಭೀಮರಾಯ ಅಂಕಲಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ದೇಸಣಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಮನಪ್ಪ ಹೊಸಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ.PRED Kalaburagi20/07/2017 15.00 11.5411.40Completed
416 KLB175223769JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಲಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ತೀರ್ಥ ಹೆರೂರು ಮನೆಯಿಚಿದ ಮುದಕಪ್ಪ ಜಲಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 14.5511.64Phy Completed
417 KLB175223770JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಿಲ್ಲಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೀರೊಡೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗುರಶಾಂತ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುತ್ಯ ಆಶ್ರಮವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 30.00 27.3426.74Completed
418 KLB175223771JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಯೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕುಮಸಿ ಮನೆ ವಾಯಾ ಅಮೋಘಿ ಹುಲ್ಲೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 16.9513.56Phy Completed
419 KLB175223772JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಅದಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಲಕಣರ್ಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡಂಬಳ ಕಂಟು ಮನೆಯಿಂದ ವಿರಕ್ತ ಮಠದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED Kalaburagi20/07/2017 44.05 41.6641.56Completed
420 KLB175223773JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ (ಮೈಲಾರಿಲಿಂಣ್) ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ 4 ಲೇನ್ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ(1.2 ಕೀಮೀ)PRED Kalaburagi20/07/2017 50.00 47.1646.85Completed
421 KLB175223774JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ (ಮೈಲಾರಿಲಿಂಣ್) ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 10.00 8.156.22Completed
422 KLB175223775JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ (ಮೈಲಾರಿಲಿಂಣ್) ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ವೈವಸ್ಥೆ.PRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 18.870.00Phy Completed
423 KLB175223776JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೇಲೂರು ಗ್ಫ್ರಮದ ಇಟಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚೌಡಿಯಿಂದ ಗುಡೂರ ಚ್ಯಾಪ ಧರೆಪ್ಪ ಹೊಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi20/07/2017 20.00 15.3313.50Completed
424 KLB176213930SedamInstitutionalEducationGeneralಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಾಗಡ್ಡಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 24 ಡ್ಯೂವೇಲ್ ಡೇಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದುPRED Kalaburagi22/01/2018 1.44 1.080.80Completed
425 KLB176213931SedamInstitutionalEducationGeneralಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಕಾಲ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂವೇಲ್ ಡೇಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದುPRED Kalaburagi22/01/2018 1.80 1.341.00Completed
426 KLB176213932SedamInstitutionalEducationGeneralಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದುಗನೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂವೇಲ್ ಡೇಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದುPRED Kalaburagi22/01/2018 3.00 2.241.68Completed
427 KLB176213933SedamInstitutionalEducationGeneralಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲಕುಂದಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂವೇಲ್ ಡೇಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದುPRED Kalaburagi22/01/2018 2.10 1.571.17Completed
428 KLB176213934SedamInstitutionalEducationGeneralಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂವೇಲ್ ಡೇಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದುPRED Kalaburagi22/01/2018 3.00 2.241.68Completed
429 KLB176213935SedamInstitutionalEducationGeneralಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂವೇಲ್ ಡೇಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದುPRED Kalaburagi22/01/2018 1.80 1.341.00Completed
430 KLB176213936SedamInstitutionalEducationGeneralಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂವೇಲ್ ಡೇಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದುPRED Kalaburagi22/01/2018 3.00 2.241.68Completed
431 KLB176213937SedamInstitutionalEducationGeneralಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊತಕಪಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂವೇಲ್ ಡೇಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದುPRED Kalaburagi22/01/2018 3.00 2.241.68Completed