LIST OF Completed MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 KLB161211002AfzalpurInstitutionalBCMSCPಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 2 ಟೈರ್ ಕಾಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. 1. ಗೊಬ್ಬೂರ 2. ನೀಲೂರ 3. ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ 4. ಹಸರಗುಂಡಗಿ 5. ಕರರ್ಜಗಿ 6. ಉಡಚಾಣ 7. ಹೊಸೂರ.HKRDB14/07/2016 18.05 14/07/201618.0518.0513.54 Completed11/2/2017 12:35:47 PM
2 KLB161211003AfzalpurInstitutionalEducationSCPಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.HKRDB14/07/2016 8.03 14/07/20168.038.036.02 Completed11/2/2017 12:44:29 PM
3 KLB161212006AfzalpurInstitutionalEducationTSPಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪೀಟೊಪಕರಣಗಳು ಪೂರೈಸುವುದು HKRDB14/07/2016 7.45 14/07/20167.457.455.59 Completed11/2/2017 12:46:20 PM
4 KLB161213007AfzalpurInstitutionalWomen & ChildGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟಾಕಳಿ ಹೋಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL 214/07/2016 13.75 31/08/201613.7513.7510.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed6/20/2018 10:35:34 AM
5 KLB161213008AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕೀಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi14/07/2016 10.00 16/12/201610.008.062.58Phy CompletedCompleted5/28/2018 11:28:33 AM
6 KLB161213009AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಟೇಷನ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕೀಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi14/07/2016 10.00 16/12/201610.008.148.14Phy Completed Completed5/26/2018 1:01:03 PM
7 KLB161213010AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕೀಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi14/07/2016 10.00 16/12/201610.008.406.50Phy Completed Completed6/18/2018 11:15:27 AM
8 KLB161213012AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL 214/07/2016 22.50 31/08/201622.5022.5022.28ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:35:14 PM
9 KLB161213015AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟಾಕಳಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ 1 ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL 214/07/2016 45.50 31/08/201645.500.0045.50Completed.Completed12/6/2017 3:27:07 PM
10 KLB161213016AfzalpurInstitutionalBCMGeneralಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ ಮುಖಾಂತರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದು.RWS14/07/2016 10.00 16/09/201610.009.559.55completedCompleted3/16/2018 11:32:44 AM
11 KLB161213018AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಆಟೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. (1) ಭೈರಾಮಡಗಿ (2) ಬಂದರವಾಡಾ (3) ಅಫಜಲಪೂರ ಮತ್ತು (4) ಆನೂರHKRDB14/07/2016 14.38 14/07/201614.3814.3810.79 Completed11/22/2017 4:32:19 PM
12 KLB161221024AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesSCPಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 20.00 31/08/201620.0020.007.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed6/20/2018 10:35:08 AM
13 KLB161222026AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesTSPಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ (ಬೇಡರ) ಒಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL 214/07/2016 25.15 31/08/201625.150.0025.15ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:31:06 PM
14 KLB161223027AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 80.00 31/08/201680.0080.0079.20ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:29:49 PM
15 KLB161223028AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 20.00 31/08/201620.0020.0020.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Completed6/19/2018 6:24:49 PM
16 KLB161223029AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೇರ್ವಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 20.00 31/08/201620.000.0020.00Completed. Completed10/21/2017 5:32:42 PM
17 KLB161223030AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಷಗಿರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 30.00 31/08/201630.000.0030.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/21/2017 5:32:57 PM
18 KLB161223031AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 10.00 31/08/201610.0010.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:31:37 PM
19 KLB161223034AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 40.00 31/08/201640.000.0040.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:34:08 PM
20 KLB161223036AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:34:43 PM
21 KLB161223039AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳೂರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:35:38 PM
22 KLB161223040AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 50.00 31/08/201650.0050.0050.00ಪರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/29/2017 4:33:15 PM
23 KLB161223041AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 25.00 31/08/201625.0025.0024.75ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:16:48 PM
24 KLB161223042AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿ.ಎಚ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ.KRIDL 214/07/2016 30.00 31/08/201630.0030.0030.00CompletedCompleted10/27/2017 4:04:26 PM
25 KLB161223043AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:37:10 PM
26 KLB161223045AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರರ್ಜಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳುಂಡಗಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY14/07/2016 35.00 26/09/201635.0033.4726.821.15Km BT COMPLETED,Completed12/29/2017 5:06:40 PM
27 KLB161223046AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರಕನಳ್ಳಿ- ಗೂಳನೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೇರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ (ಚಿಕ್ಕ ಸೇತುವೆ) ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi14/07/2016 10.35 24/09/201610.358.908.88Completed Completed5/22/2018 11:12:00 AM
28 KLB161223047AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳೂರ್ಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi14/07/2016 10.00 2/1/201710.008.067.19Completed Completed5/22/2018 11:11:28 AM
29 KLB161223050AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 27/01/201615.0015.0015.00completed And Handed Over to GPCompleted10/23/2017 6:06:47 PM
30 KLB161223051AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 27/01/201615.0015.0015.00completed and Handed Over to GPCompleted10/23/2017 6:07:57 PM
31 KLB161223052AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 10.00 27/01/201610.0010.0010.00completedCompleted10/23/2017 6:09:46 PM
32 KLB161223053AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಷಗಿರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 27/01/201715.0015.0015.00Completed Handed Over to GPCompleted10/23/2017 6:11:01 PM
33 KLB161223054AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 10.00 10/11/201610.0010.0010.00Final Bill SDubmiottedCompleted11/20/2017 10:32:05 AM
34 KLB161223055AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 10/11/201615.0015.0015.00completed in all respect Handed Over to GPCompleted10/11/2017 9:17:30 PM
35 KLB161223056AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಮತ್ತು ಉಡಚಣಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 20/01/201715.0015.0015.00Completed Handed Over to GPCompleted11/17/2017 1:03:37 PM
36 KLB161223057AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 16/03/201715.0015.0015.00completedCompleted10/23/2017 5:57:22 PM
37 KLB161223058AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 10.00  10.0010.0010.00Completed Handed Over to GP Bill SubmittedCompleted10/11/2017 9:08:21 PM
38 KLB161223059AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 20/02/201715.0015.0015.00Physically completed hAnded Over to GPCompleted10/23/2017 6:03:34 PM
39 KLB161223060AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00  15.0015.0015.00work completed handed over to GP Completed10/11/2017 9:12:11 PM
40 KLB161223061AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00  15.0015.0015.00Completed Handed Over to GP Completed10/11/2017 9:18:09 PM
41 KLB162211062AlandInstitutionalHealthSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆRWS18/07/2016 5.00 24/11/20165.004.953.28 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ Completed5/19/2018 12:33:05 PM
42 KLB162211063AlandInstitutionalHealthSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. [TWIN-2BHK, Including Electrification, water supply and sanitation] KRIDL 218/07/2016 20.00 27/08/201620.0020.0019.80ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:22:19 PM
43 KLB162211064AlandInstitutionalHealthSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ. [3BHK, Including Electrification, water supply and sanitation] KRIDL 218/07/2016 18.00 27/08/201618.0018.0017.82ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:23:14 PM
44 KLB162211066AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದುಮುಡು ತಾಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL 218/07/2016 13.00 27/08/201613.0013.0012.87ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:26:28 PM
45 KLB162211067AlandInstitutionalSWSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.07ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ Completed2/21/2018 3:39:26 PM
46 KLB162211068AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.63ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ Completed2/21/2018 3:41:15 PM
47 KLB162211069AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು. RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.70ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted2/24/2018 9:46:54 AM
48 KLB162211070AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.97ಮುಗಿದಿದೆ Completed3/16/2018 11:33:30 AM
49 KLB162211071AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಮೊರಾಜರ್ಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 10.00 24/11/201610.009.906.13completedCompleted4/13/2018 1:16:16 PM
50 KLB162211072AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.65ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ Completed2/21/2018 3:41:54 PM
51 KLB162211073AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.HKRDB18/07/2016 5.30 27/08/20165.305.303.98 Completed11/2/2017 12:54:46 PM
52 KLB162211074AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಸರಕಾರಿ ಪದವೀ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.HKRDB18/07/2016 6.04 27/08/20166.046.044.53 Completed11/2/2017 12:57:04 PM
53 KLB162212076AlandInstitutionalWomen & ChildTSPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕುಟಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL 218/07/2016 13.75 27/08/201613.7513.7513.61ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:28:10 PM
54 KLB162213078AlandInstitutionalHealthGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. [3BHK, Including Electrification, water supply and sanitation] KRIDL 218/07/2016 18.00 27/08/201618.0018.0018.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/5/2018 4:09:38 PM
55 KLB162213079AlandInstitutionalHealthGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಡಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಸಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 24.63 27/08/201624.6324.6324.38ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:15:36 PM
56 KLB162213080AlandInstitutionalHealthGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.. RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.37ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted5/19/2018 12:39:01 PM
57 KLB162213081AlandInstitutionalWomen & ChildGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. .[Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL 218/07/2016 13.75 27/08/201613.750.0013.75ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed11/18/2017 12:37:36 PM
58 KLB162213083AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.92ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed2/8/2018 11:07:48 AM
59 KLB162213084AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಡಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.93CompletedCompleted2/8/2018 11:08:15 AM
60 KLB162213085AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.51ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed4/13/2018 1:20:15 PM
61 KLB162213087AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಗತ್ಯ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದುHKRDB18/07/2016 4.51 18/07/20164.514.513.38IND No:204,205 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Completed11/2/2017 1:13:41 PM
62 KLB162213705AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB18/07/2016 1.82 18/07/20161.821.821.37 Completed11/16/2017 3:40:19 PM
63 KLB162221089AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಸರಸಂಬಾ ದಲಿತ ಓಣಿಯಿಂದ ಸೋಲ್ಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.PMGSY18/07/2016 83.98 26/09/201683.9883.0381.541.77Km BT completedCompleted5/25/2018 10:22:09 AM
64 KLB162221090AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಮದಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್. 32 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.PMGSY18/07/2016 45.00 26/09/201645.0044.5044.50COMPLETEDCompleted10/23/2017 6:57:17 PM
65 KLB162221091AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪಚಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಭಾವಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY18/07/2016 10.00 27/09/201610.009.889.84Completed.Completed5/29/2018 6:02:10 PM
66 KLB162221092AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPನರೋಣ- ಗುಂಜಬಬಲಾದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PMGSY18/07/2016 60.00 26/09/201660.0049.9942.701.00KM BT completed. Completed2/21/2018 1:48:32 PM
67 KLB162221093AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi18/07/2016 10.00 12/08/201610.009.268.70Completed Completed5/22/2018 11:13:07 AM
68 KLB162221094AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಡಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮುದ್ದಡಗಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi18/07/2016 79.00 18/7/201679.0078.1948.62Phy Completed Final Bill AwaittedCompleted5/28/2018 11:29:29 AM
69 KLB162221095AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಲಗುಂದಿ ದಿಂದ ದೇಗಾಂವ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi18/07/2016 40.00 18/7/201640.0032.2832.13Completed on 06.02.2018 Completed5/22/2018 11:14:04 AM
70 KLB162221096AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/29/2017 4:36:35 PM
71 KLB162221097AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:42:25 PM
72 KLB162221098AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರುಡಿ ಚಂದ್ರಶಾ ಧನ್ನೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಾರಾಯ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.0010.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed4/4/2018 12:31:25 PM
73 KLB162221099AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟಜೇರ್ವಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/26/2017 10:56:40 AM
74 KLB162221100AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ(ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:43:36 PM
75 KLB162221101AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed.Completed12/6/2017 3:36:57 PM
76 KLB162221102AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜೈಭೀಮ ಮನೆಯಿಂದ ದಿಂದ ಬರಡೆಪ್ಪ ಭರಣಿ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed1/30/2018 4:11:41 PM
77 KLB162221103AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಮನವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/5/2018 4:11:03 PM
78 KLB162221104AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಬಾಬುರಾವ್ ಕೊಳ್ಳೂರೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:45:08 PM
79 KLB162221105AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದುಮುಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಗುಡಿ ಯಿಂದ ಪಾಂಡು ಚವ್ಹಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed. Completed10/21/2017 5:45:33 PM
80 KLB162221106AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed.Completed6/12/2018 7:20:05 PM
81 KLB162221107AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ಗ್ಫ್ರಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.93 27/08/201610.930.0010.93ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:46:13 PM
82 KLB162221108AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಲಗುಂದಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 3 ಗುಮ್ಮಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.950.00ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:57:16 PM
83 KLB162221109AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.23ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted2/21/2018 3:43:22 PM
84 KLB162221111AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.92 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed4/13/2018 1:17:32 PM
85 KLB162221112AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.68ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed2/21/2018 3:40:42 PM
86 KLB162221115AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.85ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed4/13/2018 1:18:33 PM
87 KLB162221116AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS18/07/2016 5.00 24/11/20165.004.953.41ಮುಗಿದಿದೆ Completed3/16/2018 11:35:13 AM
88 KLB162221117AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಧನಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. RWS18/07/2016 5.00 24/11/20165.004.954.19ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed4/13/2018 1:19:04 PM
89 KLB162221118AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡ ಮುಗಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS18/07/2016 5.00 24/11/20165.004.954.43ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed4/13/2018 1:19:41 PM
90 KLB162222120AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಆಳಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕವಸರ ನಾಯಕ ಪಾರ್ದಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Kalaburagi18/07/2016 10.32 21/10/201610.329.349.26Completed Completed11/16/2017 11:12:46 AM
91 KLB162222121AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL 218/07/2016 10.96 27/08/201610.960.0010.96Completed Completed10/27/2017 4:11:32 PM
92 KLB162222122AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:46:56 PM
93 KLB162222123AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed Completed10/21/2017 5:47:16 PM
94 KLB162223127AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮಾಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಠದಿಂದ ಭೂಸನೂರ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಮಾ೵ಣPWD Kalaburagi18/07/2016 45.00 25.02.201745.0039.6927.02Work completed Completed4/13/2018 12:00:36 PM
95 KLB162223128AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲನಿಂದ ಜಮಾದಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿPWD Kalaburagi18/07/2016 16.88 07-01.201716.8815.3015.21CompletedCompleted2/1/2018 3:52:01 PM
96 KLB162223129AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಿಕ್ಕಿನ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಡೀಲ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾಣಿಕರಾವ್ ಗಡೇದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Kalaburagi18/07/2016 10.00 17/07/201610.009.178.70COMPLETED Completed5/22/2018 11:13:38 AM
97 KLB162223130AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಲಿಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed. Completed10/21/2017 5:47:35 PM
98 KLB162223131AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಿಅಂಬಲಗಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:47:55 PM
99 KLB162223132AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಜ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಮಂಗೊಂಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:48:13 PM
100 KLB162223133AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed.Completed10/27/2017 4:11:08 PM
101 KLB162223134AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ ಜೇರ್ವಗಿ ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪ ಮಾಲೀ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted1/30/2018 4:13:19 PM
102 KLB162223136AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಡಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣ ಗೋಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed Completed10/21/2017 5:49:51 PM
103 KLB162223137AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವಳಗಾ(ಬಿ) ಬಸವರಾಜ ಗುಂಡೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುದ್ದಡಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/26/2017 10:58:05 AM
104 KLB162223138AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೂರಣ್ಣ ಬಸುಗೊಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:50:44 PM
105 KLB162223139AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೇಂಗಟಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಗೌಂಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.0010.009.90ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ.Completed3/15/2018 6:20:02 PM
106 KLB162223141AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ ಬೀರ ದೇವರು ಗುಡಿಯಿಂದ ಜಾನಿ ಮನೆ ಯಿಂದ ರಮೇಶ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/26/2017 10:59:36 AM
107 KLB162223142AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಾಲಯದಿಂ ಹನೀಫ್ ಮೂಲಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:52:02 PM
108 KLB162223144AlandInfrastructureWater SupplyGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಮುಖ್ಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರವರೆಗೆ ಪೈಪಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.951.77ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted5/28/2018 6:52:00 PM
109 KLB163211147ChincholiInstitutionalWomen & ChildSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL 218/07/2016 13.75 31/08/201613.7513.7513.61ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:10:52 PM
110 KLB163211154ChincholiInstitutionalWomen & ChildSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಶಿರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL 218/07/2016 13.75 31/08/201613.7513.7513.75ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed6/12/2018 6:41:30 PM
111 KLB163211156ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲಗಂಗಿ ತಾಂಡ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 2.00 24/11/20162.001.981.97ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:04:54 PM
112 KLB163211158ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಿಕ್ಕುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 2.00 24/11/20162.001.981.98ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted3/16/2018 12:12:15 PM
113 KLB163211160ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗ್ಲಿಪಿರ ತಾಂಡದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 2.00 24/11/20162.001.981.80ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted3/16/2018 12:12:51 PM
114 KLB163211161ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗ್ಲಿಪೀರ ತಾಂಡ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision] PRED Kalaburagi18/07/2016 5.00 24/09/20165.004.954.03Phy completed Completed5/28/2018 11:31:57 AM
115 KLB163211162ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಾಪೂರ ತಾಂಡದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ[Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision] PRED Kalaburagi18/07/2016 5.00 24/09/20165.004.954.40Phy completed Completed1/18/2018 10:22:53 AM
116 KLB163211163ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವನಗುಡಿ (ಕೊಕುನಾಯಕ) ತಾಂಡಾದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision] PRED Kalaburagi18/07/2016 5.00 04/08/20165.004.954.88Phy CompletedCompleted5/30/2018 1:03:13 PM
117 KLB163211673ChincholiInstitutionalEducationSCPಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision) KRIDL 230/08/2016 29.59 1529.5929.5929.59ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed4/12/2018 1:49:09 PM
118 KLB163211699ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಗರ ಪೆದ್ದಾ ತಾಂಡದ ಸ.ಕಿ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುRWS  2.75 02/01/20172.752.722.48ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed2/21/2018 3:45:23 PM
119 KLB163211703ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ ಸರಬರಾಜುHKRDB15/07/2016 1.63 15/07/20161.631.631.22 Completed11/16/2017 3:42:06 PM
120 KLB163212164ChincholiInstitutionalSWTSPಸುಲೆಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಪ.ಪಂದ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಒದಗಿಸುವುದು.HKRDB18/07/2016 0.31 18/07/20160.310.310.23IND No:219 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Completed11/2/2017 1:37:05 PM
121 KLB163212165ChincholiInstitutionalEducationTSPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತವಾರಂ, ಯಂಪಳ್ಳಿ, ಬೋನಸಪೂರ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯುಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB18/07/2016 2.45 18/07/20162.452.451.84 Completed11/2/2017 1:22:39 PM
122 KLB163212166ChincholiInstitutionalEducationTSPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂತಾವರಂ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision] PRED Kalaburagi18/07/2016 5.00 24/09/20165.004.954.38Phy Completed Completed1/18/2018 10:25:38 AM
123 KLB163212167ChincholiInstitutionalEducationTSPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊನಸಪೂರ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision] PRED Kalaburagi18/07/2016 5.00 24/09/20165.004.962.36Phy Completed Completed5/26/2018 1:03:02 PM
124 KLB163213169ChincholiInstitutionalHealthGeneralಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಗುಂದಾ, ರುದನೂರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.HKRDB18/07/2016 7.47 18/07/20167.477.475.60IND No:206 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Completed11/2/2017 1:34:25 PM
125 KLB163213174ChincholiInstitutionalWomen & ChildGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ-2 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL 218/07/2016 13.75 31/08/201613.7513.7513.60ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed5/18/2018 1:37:24 PM
126 KLB163213175ChincholiInstitutionalWomen & ChildGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ-2 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL 218/07/2016 13.75 31/08/201613.7513.7513.75ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed1/30/2018 4:01:01 PM
127 KLB163213177ChincholiInstitutionalWomen & ChildGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ-3 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL 218/07/2016 13.75 31/08/201613.7513.7513.61ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:09:11 PM
128 KLB163213178ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 2.00 24/11/20162.001.981.67ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted3/16/2018 12:13:18 PM
129 KLB163213179ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 2.00 27/12/20162.001.981.98ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:10:43 PM
130 KLB163213180ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಪಳ್ಳಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 4.00 27/12/20164.003.963.29ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed2/8/2018 11:07:26 AM
131 KLB163213181ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಂದಾಪೂರ (120), ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಚಿಂಚೋಳಿ (75) ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಂಗೂನಾಯಕ ತಾಂಡ (10), ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಚಿಂಚೋಳಿ (40), ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಚಿಂಚೋಳಿ (10), ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಚಂದಾಪೂರ (10), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚಂದಾಪೂರ ಬಾಲಕ (200), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಬಾಲಕಿ) (100), ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಚಂದಾಪೂರ (60), ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಂದಾಪೂರ (200), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಶಾದಿಪೂರ (25), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ನಾವದಗಿ (35), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚಿಮ್ಮನಚೊಡ (25), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಸಾಲೇಬೀರನಳ್ಳಿ (35) ಒಟ್ಟು (945) ಡ್ಯುಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB18/07/2016 29.57 18/07/201629.5729.5722.18 Completed11/2/2017 1:27:14 PM
132 KLB163213183ChincholiInstitutionalEducationGeneralProviding watersuply Scheme and water filter, R.O.Plant to Kasturiba Vasati School in Ratkal Village in Chincholi TalukKRIDL 218/07/2016 5.00 31/08/20165.000.005.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted11/18/2017 12:47:10 PM
133 KLB163213187ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಹಳ್ಳಿ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 218/07/2016 13.00 31/08/201613.000.0013.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:59:10 PM
134 KLB163213188ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಟಕಲ್ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಟಕಲ್ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 218/07/2016 13.00 31/08/201613.0013.0013.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/27/2017 11:03:52 AM
135 KLB163213189ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕರಂಬಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಕರಂಬಾ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision] KRIDL 218/07/2016 13.00 31/08/201613.000.0013.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed11/18/2017 12:57:17 PM
136 KLB163213191ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 218/07/2016 13.00 31/08/201613.0013.0012.87ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:06:33 PM
137 KLB163213192ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಿಮ್ಮಾಯಿದ್ಲಾಯಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 218/07/2016 7.00 31/08/20167.007.007.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed6/12/2018 6:38:18 PM
138 KLB163213193ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದಸ್ತಾಪೂರ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 218/07/2016 7.00 31/08/20167.000.007.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed6/12/2018 6:39:05 PM
139 KLB163213194ChincholiInstitutionalEducationGeneralProviding Compound wall and Gate to Kasruriba Vasatio School in Ratkal for Education InstituationKRIDL 218/07/2016 30.00 31/08/201630.000.0030.00CompletedCompleted10/21/2017 6:01:25 PM
140 KLB163213195ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಸ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision] PRED Kalaburagi18/07/2016 5.00 24/09/20165.004.944.65CompletedCompleted2/20/2018 1:28:18 PM
141 KLB163213685ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision) KRIDL 203-9-2016 26.00 26/09/201626.0026.0026.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/27/2017 11:06:07 AM
142 KLB163213689ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಐ.ಪಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ,ಸೋಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ,ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಿಕೊಳ ತಾಂಡದ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB15/07/2016 2.72 15/07/20162.722.722.04 Completed11/16/2017 3:44:22 PM
143 KLB163213690ChincholiInstitutionalSWGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ 50,ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-5,ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹಿಟರ್-1 ,ಇನವರ್ಟರ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳುHKRDB15/07/2016 5.37 15/07/20165.375.374.03 Completed11/16/2017 3:47:15 PM
144 KLB163221197ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಶೀರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 20.00 02/11/201620.000.0020.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/19/2018 4:04:29 PM
145 KLB163221198ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಭಕ್ತಂಪಳ್ಳೊ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 02.11.20160.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:04:06 PM
146 KLB163221199ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಫರದರ ಮೋತ್ಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 02/11/201610.000.0010.00Completed Completed2/19/2018 4:05:32 PM
147 KLB163221200ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಇರಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 02/11/201610.0010.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed5/5/2018 12:41:57 PM
148 KLB163221201ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೋಂಡಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 9.05 02/11/20169.059.058.95ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:02:19 PM
149 KLB163221204ChincholiSelect Roads & BridgesSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೊಡ-ಐನಾಪೂರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವನಗುಡಿ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi18/07/2016 95.00 04/08/201695.0085.8341.75Phy Comlpeted B T to be Done Completed6/23/2018 12:42:12 PM
150 KLB163221205ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಂಧ್ರ ಸರಹದ್ದಿನಿಂದ ಸಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ. 0.510 ದಿಂದ 1.350 ಕಿ.ಮೀ)PRED Kalaburagi18/07/2016 20.00 12/08/201620.0018.9514.04Phy Completed Completed5/22/2018 10:48:06 AM
151 KLB163221206ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವುನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಸರಹದ್ದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi18/07/2016 70.00 04/08/201670.0062.6062.40Completed Completed5/25/2018 10:34:49 AM
152 KLB163221207ChincholiInfrastructureWater SupplySCPProviding watersuply Scheme to Kusrampalli Tanda in Chincholi TalukRWS18/07/2016 12.00 28/08/201612.0011.8810.25 completedCompleted3/16/2018 12:07:46 PM
153 KLB163221209ChincholiInfrastructureWater SupplySCPConstruction of OHT At Pochavaram Village in Chincholi TalukRWS18/07/2016 15.00 22/08/201615.0014.8510.93ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ Completed5/19/2018 12:32:05 PM
154 KLB163221212ChincholiInfrastructureWater SupplySCPConstruction of OHT And Pipeline in Shevunayak Tanda Shadipur GP in Chincholi TalukRWS18/07/2016 17.14 22/08/201617.1416.9616.63ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ Completed3/16/2018 11:42:31 AM
155 KLB163221213ChincholiInfrastructureWater SupplySCPProviding watersuply Scheme to Kalabhavi tanda in Chincholi TqRWS18/07/2016 20.00 22/08/201620.0019.8018.93ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted3/16/2018 11:43:07 AM
156 KLB163221674ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಜಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅನಂತಮ್ಮಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಬಂಗಾರಮ್ಮಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಕಾಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಗಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ)KRIDL 230/08/2016 20.00 02/11/201620.0020.0020.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/19/2018 3:56:57 PM
157 KLB163221675ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಪೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ತಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮನಿಶಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಂತಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಭೀಮಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ)KRIDL 230/08/2016 10.00 02/11/201610.000.0010.00Completed.Completed2/19/2018 3:57:39 PM
158 KLB163221676ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಭೂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಶಂಕಪ್ಪಾ ದೊಟ್ಟಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ)KRIDL 230/08/2016 10.00 02/11/201610.0010.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Completed2/24/2018 11:59:25 AM
159 KLB163221677ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಂತಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಸಿ ವರೆಗೆ)KRIDL 230/08/2016 10.00 02.11.201610.000.0010.00COMPLETEDCompleted10/21/2017 6:07:11 PM
160 KLB163221678ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಹೊಡೆ ಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 230/08/2016 10.00 02/11/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/19/2018 4:02:16 PM
161 KLB163221679ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಗಡಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 230/08/2016 10.00 02/11/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/19/2018 4:02:40 PM
162 KLB163222216ChincholiInfrastructureRoads & BridgesTSPಕುಪನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 14.54 02/11/201614.5414.5414.54Completed. Completed2/19/2018 4:03:17 PM
163 KLB163222217ChincholiInfrastructureRoads & BridgesTSPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಚಾವರಂ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡೂರು ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಪಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.50PRED Kalaburagi18/07/2016 43.62 04/08/201643.6240.3632.87Phy Completed.Completed6/18/2018 11:15:07 AM
164 KLB163223218ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೆರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 45.00 11/02/201645.0045.0045.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed3/16/2018 5:37:36 PM
165 KLB163223219ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 50.00 27/02/201650.0050.0050.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/23/2018 3:52:16 PM
166 KLB163223220ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 11.54 27/12/201611.5411.5411.54ಮುಗಿದಿದೆ.Completed2/23/2018 3:53:27 PM
167 KLB163223221ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬುರಗಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 208/10/2016 40.00 16/12/201740.0040.0039.60ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 12:03:32 PM
168 KLB163223223ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 20.00 02/11/201620.0020.0020.00CompletedCompleted2/19/2018 4:04:05 PM
169 KLB163223224ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಪೋತಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 15.00 02/11/201615.0015.0014.85ಸಿಸಿ & ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.Completed3/13/2018 12:39:28 PM
170 KLB163223225ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂತಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 02/11/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/19/2018 4:03:40 PM
171 KLB163223226ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕರಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕದಿಂದ ಕಂಬಾರ ಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 18.00 31/08/201618.000.0018.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:10:45 PM
172 KLB163223227ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಮಾ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ ದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇದ್ಗಾ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 19.00 31/08/201619.0019.0019.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/27/2017 11:07:56 AM
173 KLB163223228ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಾಲ್ ಕಮೀಟಿ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಸಾಮೊದ್ದಿನ ದರ್ಗಾವೆರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/27/2017 11:08:50 AM
174 KLB163223229ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಪಳ್ಳಿ ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ್ ದಿಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:11:41 PM
175 KLB163223230ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಾಯಿದ್ಲಾಯಿ ಆನಂದ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ರಾಜಪ್ಪ ಇಟಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ದಾಸರ ಬೊರವೆಲ್ ಸುಲೆಮಾನ ಸಾಹೇಬ ದಗಾ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed5/29/2018 5:42:12 PM
176 KLB163223231ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಹಿದ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಿಯಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಾಂದಸಾಹೇಬ ಕಟ್ಟೆ-ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಾಗೂ ಖಾಜಪ್ಪಾ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಸೇನ್ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:12:18 PM
177 KLB163223232ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಸೈಯದ್ ಸಲಿಮೊದ್ದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಮಾದರ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 19.00 31/08/201619.000.0019.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/21/2017 6:12:40 PM
178 KLB163223233ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕದಿಂದ ಚಿನ್ನಪಟೇಲ್ ಮನೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00Completed Completed10/27/2017 4:27:50 PM
179 KLB163223234ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಪಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.0010.0010.00Completed.Completed5/29/2018 5:39:39 PM
180 KLB163223235ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ಗುರುಪಾದ ಹೊಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಜಮಾದರ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಯ ಫತ್ತೆಪೂರ ದಿಂದ ಬಜಾರ ಕಟ್ಟೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed3/15/2018 6:15:41 PM
181 KLB163223236ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗಾ ಖೆಳಗಿ ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸ್ತಾನ ಪಟೇಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಟೆಂಪಲ್ ದಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಜಮಾದರ ಮನೆ ಮತ್ತು ತೆಲಗೂರ ಮನೆಯಿಂದ ರಿಯಾಜ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 18.00 31/08/201618.000.0018.00ಮುಗಿದಿದೆ. Completed10/21/2017 6:13:52 PM
182 KLB163223237ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಗಟಾ ಸೊಮೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯರನಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಯರನಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಮಾನೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ / ಶಂಕರ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ದರ್ಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆ, ಜಾನಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಯಿಂದ ಇಶಾಕ ಮುಲ್ಲಾ ಹೌಸ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Completed3/15/2018 6:14:07 PM
183 KLB163223238ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡಿಯಿಂದ-ಮಠದವರೆಗೆ, ಈರಣ್ಣಾ ಬಾವಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/21/2017 6:14:30 PM
184 KLB163223239ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದನಮಂಡಿ ಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:14:46 PM
185 KLB163223240ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಯ್ಯಾಂರ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೂಯ್ಯಾಂರ ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:15:08 PM
186 KLB163223241ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೊರೆ, ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡುಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed1/30/2018 1:07:42 PM
187 KLB163223242ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವದಗಿ ಹೊಸ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಸೂರುವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಹಾಗೂ ಮೌಲಾನಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಲರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/27/2017 11:11:25 AM
188 KLB163223243ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪೂರ ಬೆಂಕೆಪಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜದಿಂದ ಭೀಮರಾವ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಸಲಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಜಪ್ಪಾ ಚೌಡಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed4/12/2018 1:45:13 PM
189 KLB163223244ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೆಬಿರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ-ಬಸ್ಸಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.0010.0010.00ಚರಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.Completed2/24/2018 11:53:12 AM
190 KLB163223245ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಚೇರಾ ಮಷಾಕ್ ಪಟೇಲ್ ಹೌಸ್ ದಿಂದ ತಾಹೆರ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಮೀದ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅನವರ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅನವರ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಹೂಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗುರಪ್ಪ ಇಂಬುಷೆಟ್ಟಿ-ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಲಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ, ಸುರಬಾವಿ-ಅನವಾರ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಭೀಮರಾವ ಸೇರಿ-ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್-ಶಾಲೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 22.00 31/08/201622.0022.0022.00Completed.Completed5/29/2018 5:39:57 PM
191 KLB163223247ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ್ಸಳ್ಳಿ ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Completed11/18/2017 1:07:27 PM
192 KLB163223248ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಗಲ್ಮಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.009.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed3/15/2018 6:08:38 PM
193 KLB163223249ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೆಂಪಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಬಂಡಿಗೆಪ್ಪಾ ಹುಗ್ಗೆಳ್ಳಿ-ಬಾಜಾರ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಮನೆ, ಮಹೇಶ ಬೆಮಣಿ-ಚಂದ್ರಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಮಣ್ಣ ಚೆನ್ನರಾಶಿ-ನಾಗದೇವತೆ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:19:02 PM
194 KLB163223250ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಟಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿರಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಣದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Sedam18/07/2016 70.00 18/08/201670.0060.4659.98ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted5/4/2018 2:54:13 PM
195 KLB163223251ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೊಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Sedam18/07/2016 100.00 04/08/2016100.0091.5891.58ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆCompleted5/4/2018 2:54:48 PM
196 KLB163223252ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವರಾಮಪೂರ-ಶಹಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊಗದಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Sedam18/07/2016 35.00 29/08/201635.0032.1025.19work completed. final bill yet to sub division Completed5/4/2018 2:55:55 PM
197 KLB163223253ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಿವರಾಮಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವ್ಹಾಯ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Sedam18/07/2016 120.00 25/08/2016119.81106.5485.09work completed, final bill yet to submit from sub divisionCompleted5/4/2018 2:57:46 PM
198 KLB163223254ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Sedam18/07/2016 100.00 04/08/2016100.0089.4486.11work completedCompleted5/4/2018 2:58:41 PM
199 KLB163223255ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ-ಸುಲೇಪೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Sedam18/07/2016 100.00 04/08/2016100.0089.8289.82Work CompletedCompleted5/28/2018 12:34:51 PM
200 KLB163223256ChincholiInfrastructureWater SupplyGeneralProviding watersuply Scheme to Kunchavaram Village in Chincholi TalukRWS18/07/2016 34.00 23/08/201634.0033.6631.20ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted2/24/2018 9:54:02 AM
201 KLB163223259ChincholiInfrastructureWater SupplyGeneralProviding Distribution Pipeline at Venkatapur Village In Chincholi TalukRWS18/07/2016 10.00 23/08/201610.009.908.28 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed3/16/2018 12:09:06 PM
202 KLB163223700ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜು ತುಂಟೆಮೆಟ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯವರೆಗೆ ಡ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಅಗಸರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಬಾಬು ಒಳಕಿಂಡಿ ಮನೆಯರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 2  10.00 27/12/201610.0010.0010.00CompletedCompleted2/23/2018 4:20:02 PM
203 KLB163223701ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 2  15.00 27/12/201615.0015.0015.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 11:50:50 AM
204 KLB164211260ChittapurInstitutionalWomen & ChildSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 13 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವದು.RWS15/07/2016 2.00 23/12/20162.001.981.77ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed2/21/2018 3:20:10 PM
205 KLB164211261ChittapurInstitutionalWomen & ChildSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 3 ಹಳೆಶಾಬಾದನಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವದು.RWS15/07/2016 2.00 23/12/20162.001.981.81completedCompleted3/16/2018 12:15:59 PM
206 KLB164211264ChittapurInstitutionalEducationSCPಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 115/07/2016 26.00 08/09/201626.000.0026.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.Completed2/9/2018 4:19:22 PM
207 KLB164211265ChittapurInstitutionalEducationSCPಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 115/07/2016 39.00 08/09/201639.000.0039.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 12:57:04 PM
208 KLB164211266ChittapurInstitutionalEducationSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗಳಿ ತಾಂಡಾ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 215/07/2016 13.00 27/12/201613.0013.0013.00Completed.Completed3/16/2018 5:38:37 PM
209 KLB164211269ChittapurInstitutionalEducationSCPಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 1.99 15/07/20161.991.991.49 Completed11/2/2017 3:54:38 PM
210 KLB164211270ChittapurInstitutionalEducationSCPಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜುHKRDB15/07/2016 2.99 15/07/20162.992.992.24 Completed11/2/2017 3:58:01 PM
211 KLB164211691ChittapurInstitutionalEducationSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಟೆಂಗಳಿ ತಾಂಡ ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ,ದೇವಿಕಲ್ ತಾಂಡ,ಕೊಡದೂರ ತಾಂಡ,ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ತಾಂಡ,ಸುಗೂರ ಕೆ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB03-9-2016 3.27 03-9-20163.273.272.45 Completed11/2/2017 4:02:40 PM
212 KLB164211714ChittapurInstitutionalEducationSCP ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು (ಡೆಸ್ಕ್) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB05/10/2016 2.63 05/10/20162.632.631.97 Completed11/2/2017 4:05:32 PM
213 KLB164211718ChittapurInstitutionalSWSCP ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪೀರಪ್ಪಾ ಗೋಣಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 5.00 30/1/20175.004.954.94Completed Completed1/18/2018 11:46:53 AM
214 KLB164211721ChittapurInstitutionalSWSCP ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರವಾಡಿ ಹಣಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 10.00 30/1/201710.009.895.40Phy Completed Completed5/22/2018 10:50:59 AM
215 KLB164211722ChittapurInstitutionalSWSCP ಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 5.00 30/1/20175.004.994.99COMPLETED Completed1/18/2018 10:50:41 AM
216 KLB164211741ChittapurInstitutionalSWSCP ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 5.00 06/07/20175.004.964.94Completed Completed1/18/2018 12:00:30 PM
217 KLB164212275ChittapurInstitutionalEducationTSPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕHKRDB15/07/2016 0.65 15/07/20160.650.650.65 Completed3/24/2018 3:41:40 PM
218 KLB164213280ChittapurInstitutionalEducationGeneralಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 115/07/2016 26.00 27/09/201626.000.0026.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:01:21 PM
219 KLB164213281ChittapurInstitutionalEducationGeneralಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 115/07/2016 39.00 27/09/201639.000.0039.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:02:24 PM
220 KLB164213282ChittapurInstitutionalEducationGeneralಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL 115/07/2016 5.00 27/09/20165.000.005.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:03:19 PM
221 KLB164213283ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:43:44 PM
222 KLB164213285ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 215/07/2016 19.50 27/12/201619.5019.5019.50ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed3/16/2018 5:39:24 PM
223 KLB164213286ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 215/07/2016 19.50 27/12/201619.5019.5019.50ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed3/16/2018 5:39:59 PM
224 KLB164213289ChittapurInstitutionalEducationGeneralಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 5.00 08/09/20165.000.005.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted2/9/2018 4:28:29 PM
225 KLB164213290ChittapurInstitutionalEducationGeneralಹೊನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]PRED Kalaburagi15/07/2016 19.50 31/12/201619.5018.3117.84Phy Completed Completed3/17/2018 2:00:38 PM
226 KLB164213291ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರಾಮ ಮೊಹಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವದು. [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]PRED Kalaburagi15/07/2016 6.00 31/12/20166.005.723.17PHY COMPLETED Completed5/22/2018 10:51:40 AM
227 KLB164213292ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವದು. [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]PRED Kalaburagi15/07/2016 6.00 31/12/20166.005.723.17PHY COMPLETED Completed5/22/2018 10:52:25 AM
228 KLB164213295ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಶಾಲೆ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಬೋರವೇಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುRWS15/07/2016 5.00 01/12/20165.004.950.52ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted3/17/2018 12:07:04 PM
229 KLB164213298ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಸೀಬರ ಕಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವದುRWS15/07/2016 2.00 25/10/20162.001.981.62phy completedCompleted3/16/2018 12:16:24 PM
230 KLB164213301ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತಿರಂದಾಜ್ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ) ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವದುRWS15/07/2016 2.00 25/10/20162.001.981.79 completedCompleted3/16/2018 12:18:23 PM
231 KLB164213302ChittapurInstitutionalEducationGeneralಕುಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 3.37 15/07/20163.373.372.53 Completed11/2/2017 4:34:51 PM
232 KLB164213303ChittapurInstitutionalEducationGeneralಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 2.11 15/07/20162.112.111.58 Completed11/2/2017 4:42:34 PM
233 KLB164213304ChittapurInstitutionalEducationGeneralಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 2.11 15/07/20162.112.111.58 Completed11/2/2017 4:39:02 PM
234 KLB164213305ChittapurInstitutionalEducationGeneralದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 3.73 15/07/20163.733.732.80 Completed11/2/2017 4:43:51 PM
235 KLB164213306ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರಾಮ ಮೊಹಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಚಿ, ಮತ್ತು ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 2.37 15/07/20162.372.371.78 Completed11/2/2017 4:45:27 PM
236 KLB164213307ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 2.37 15/07/20162.372.371.78 Completed11/2/2017 4:53:40 PM
237 KLB164213308ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗುರ ಕೆ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಗಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಡೊಣ್ಣುರ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯುಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB15/07/2016 0.35 15/07/20160.350.350.26 Completed11/2/2017 4:55:09 PM
238 KLB164213692ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚೋಳೀ ಎಚ್.ಕಂದಗೊಳ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಳೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಡೆಸ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB18/07/2016 2.63 18/07/20162.632.631.97 Completed11/16/2017 3:57:59 PM
239 KLB164213713ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು (ಡೆಸ್ಕ್) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB05/10/2016 2.63 05/10/20162.632.631.97 Completed11/2/2017 5:02:40 PM
240 KLB164213724ChittapurInstitutionalSWGeneralತುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 6.00 28/6/20176.005.625.60Completed Completed5/23/2018 10:44:24 AM
241 KLB164213729ChittapurInstitutionalSWGeneralಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ PRED Kalaburagi27/10/2016 10.00 23/1/201710.008.421.82Phy Completed Completed5/22/2018 10:49:38 AM
242 KLB164213731ChittapurInstitutionalSWGeneralಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾವೂರ ಹಣಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 10.00 30/01/201710.009.895.43Phy CompletedCompleted5/22/2018 10:50:16 AM
243 KLB164213736ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 1  7.50 27/09/20167.500.007.50ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted3/16/2018 11:25:28 AM
244 KLB164213738ChittapurInstitutionalSWGeneralಕೊಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 5.00 21/07/165.004.964.25Completed Completed3/16/2018 12:05:51 PM
245 KLB164213739ChittapurInstitutionalSWGeneralಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 10.00 23/1/201710.008.013.45Phy Completed Completed5/26/2018 12:58:30 PM
246 KLB164221309ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಭಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ತೊಕಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾ)PRED Kalaburagi15/07/2016 14.00 08/09/201614.0013.8413.58COMPLETED Completed5/22/2018 11:18:42 AM
247 KLB164221310ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಭಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಸಾಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾ)PRED Kalaburagi15/07/2016 12.00 08/09/201612.0011.836.19Phy Completed Completed5/25/2018 10:51:50 AM
248 KLB164221311ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಮಾಶಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಾದಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಏರಿಯಾ)PRED Kalaburagi15/07/2016 11.00 08/09/201611.009.989.96Completed Completed5/25/2018 11:17:44 AM
249 KLB164221312ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮರೆಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.009.877.81Phy CompletedCompleted5/22/2018 10:53:28 AM
250 KLB164221313ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಪ್ಪಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಮದಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.009.879.42Completed Completed5/22/2018 11:31:08 AM
251 KLB164221314ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ ಬೀ ಹೋಟೆಲ ದಿಂದ ಬಸಣ್ಣಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರೆಗೆ ಲೈಯಿಂಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.008.628.62CompletedCompleted5/22/2018 11:19:11 AM
252 KLB164221315ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 26/10/201615.0013.5813.40CompletedCompleted5/22/2018 11:23:10 AM
253 KLB164221316ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಭಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊನ್ನನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಾ ಹೊನ್ನನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಾಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ದಂಡೋತಿ ಮನೆ) (ಎಸ್.ಸಿ.ಏರಿಯಾ) ಮತ್ತು ಭಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಗದ್ದಿಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜ ಕಿರಣಾ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಾಯ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಕಡಬೂರ ಅನದ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೂಲಿಮನಿ ಮನೆ) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.009.157.13Phy Completed Completed5/25/2018 10:53:40 AM
254 KLB164221317ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈರಪ್ಪಾ ಮಶಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬಣ್ಣಾ ದೇವರಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.588.25COMPLETED Completed5/25/2018 11:17:00 AM
255 KLB164221318ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.009.769.76Completed Completed5/22/2018 11:24:13 AM
256 KLB164221320ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.838.44Completede Completed5/22/2018 11:24:44 AM
257 KLB164221321ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶರಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಜಬ್ಬರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶರಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಗಸಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.829.69Completed Completed5/22/2018 11:25:18 AM
258 KLB164221322ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ದಿಂದ ಹರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ದಿಂದ ಸೈಬಣ್ಣಾ ಹಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.008.878.62Completed Completed5/25/2018 11:19:13 AM
259 KLB164221323ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಂಪೌಂಡ ವಾಲ ದಿಂದ ಮೌನಪ್ಪಾ ಗಂಭೀರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೌನಪ್ಪಾ ಗಂಭೀರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಣ್ಣೂರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.73 08/09/201610.739.849.70Completed Completed5/22/2018 11:33:29 AM
260 KLB164221324ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಓಂಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.358.33Completed Completed5/25/2018 11:44:46 AM
261 KLB164221325ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಅಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈರಪ್ಪಾ ಲದ್ದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬವ್ವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈರಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 27/12/201610.009.927.89Completed Completed5/22/2018 11:25:48 AM
262 KLB164221326ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೊಲ್ಲೂರ ಚೌಕಂಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಲಚ್ಚು ರಾಠೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.008.888.00CompletedCompleted5/22/2018 10:54:12 AM
263 KLB164221327ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ಮಾಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (ಚರಂಡಿ ಉದ್ದ 550 ಮೀ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 160 ಮೀ)PRED Kalaburagi15/07/2016 30.00 08/09/201630.0027.6926.07Completed Completed5/22/2018 11:33:59 AM
264 KLB164221328ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಣಮಂತ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಆಯಿ ಗುಡಿ ಮತ್ತು ಮಾದೇವ ಮೇಲಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (ಚರಂಡಿ ಉದ್ದ-700 ಮೀ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ = 305 ಮೀ)PRED Kalaburagi15/07/2016 30.00 26/10/201630.0027.7327.45Completed Completed5/22/2018 11:34:31 AM
265 KLB164221329ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಾಡಬೂಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮುಗೋಪಾಲ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ನಸಿಂಗ್ ಪವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಮುಲು ರಾಠೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (ಚರಂಡಿ ಉದ್ದ-370 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ-370 ಮೀ)PRED Kalaburagi15/07/2016 20.00 26/10/201620.0017.4617.36Completede Completed5/22/2018 11:35:10 AM
266 KLB164221330ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಲಘಾಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಚವ್ಹಾಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (ಚರಂಡಿ ಉದ್ದ-350 ಮೀ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ-300 ಮೀ)PRED Kalaburagi15/07/2016 20.00 26/10/201620.0018.7918.67Completed Completed5/22/2018 11:35:35 AM
267 KLB164221331ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಠೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 04/11/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted3/16/2018 11:26:24 AM
268 KLB164221332ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ರಾವಜಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 04/11/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:44:27 PM
269 KLB164221333ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶಿವಶರಣ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 04/11/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:45:14 PM
270 KLB164221334ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕುಲಕುಂಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201710.000.0010.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted2/9/2018 5:18:43 PM
271 KLB164221335ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 11 ಪೇಂಡರ್ ಶರಣು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮಂದಿರ (ವಡ್ಡರ ಸುಭಾಷ್ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:05:47 PM
272 KLB164221336ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 4 ರಲ್ಲಿ ಸೀಬರ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:20:10 AM
273 KLB164221337ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 7 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಶಪ್ಪ ನಗರದಿಂದ ಬಸು ಮಾಸ್ತಾರ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:20:50 AM
274 KLB164221338ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 13 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಗೌಡ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ರವಿದಾಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:21:14 AM
275 KLB164221339ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೂರ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂದೇಗೆಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 215/07/2016 19.69 27/12/201619.6919.6919.49ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Completed3/16/2018 5:40:54 PM
276 KLB164221341ChittapurInfrastructureSanitationSCPಕೊಲ್ಲೂರ ಚೌಕಂಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 28/6/201710.009.863.23Phy Completed Completed5/26/2018 1:03:43 PM
277 KLB164221343ChittapurInfrastructureSanitationSCPಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ 1 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 5.00 30/01/175.004.964.95CompletedCompleted5/3/2018 11:45:52 AM
278 KLB164221344ChittapurInfrastructureSanitationSCPಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 5.00 26/10/20165.004.954.95Completed Completed1/18/2018 11:58:07 AM
279 KLB164221345ChittapurInfrastructureSanitationSCPಮಾಡಬೂಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 1 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 5.00 26/10/20165.004.954.95Completed Completed1/18/2018 11:58:27 AM
280 KLB164221347ChittapurInfrastructureWater SupplySCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ನಿಜಾಮ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುRWS15/07/2016 5.00 01/12/20165.004.953.99ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ Completed5/19/2018 12:35:55 PM
281 KLB164221348ChittapurInfrastructureWater SupplySCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 8 ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದುRWS15/07/2016 5.30 27/12/20165.305.244.46completedCompleted2/24/2018 9:58:22 AM
282 KLB164221716ChittapurInstitutionalSWSCP ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 127/10/2016 5.67 08/11/20175.670.005.67ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:46:00 PM
283 KLB164221717ChittapurInstitutionalSWSCP ತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 5.50 28/6/20175.505.185.16CompletedCompleted5/23/2018 10:39:39 AM
284 KLB164222351ChittapurInfrastructureWater SupplyTSPಸುಗೂರ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 08/09/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:46:52 PM
285 KLB164222352ChittapurInfrastructureWater SupplyTSPಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 5.00 27/09/20165.000.005.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:47:48 PM
286 KLB164222353ChittapurInfrastructureWater SupplyTSPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದುRWS15/07/2016 5.22 02/01/20175.225.164.90ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ (Final Bill submitted)Completed5/19/2018 1:51:02 PM
287 KLB164223355ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಂಡಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡಾ ದಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.573.19phy completed Completed5/25/2018 10:55:20 AM
288 KLB164223356ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಾತನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಬಸಪ್ಪಾ ಅವಂಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 21/07/201610.009.880.00PHY COMPLETED Completed5/22/2018 10:55:26 AM
289 KLB164223357ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 08/09/201615.0014.8014.51CompletedCompleted5/22/2018 11:26:21 AM
290 KLB164223358ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 11.50 30/07/201611.509.468.94CompletedCompleted5/22/2018 11:26:57 AM
291 KLB164223359ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಭೀರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.50 30/07/201615.5013.3013.28CompletedCompleted5/22/2018 11:27:28 AM
292 KLB164223360ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬು ಮೀಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾದಿ ಬಸವಣ್ಣಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 18.00 30/07/201618.0017.1817.18Comleted Completed5/26/2018 10:40:48 AM
293 KLB164223361ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಾದಿಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸ್ಮಾಣ ಭೂಮಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 11.00 30/07/201611.009.609.60completedCompleted5/26/2018 10:45:12 AM
294 KLB164223362ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾ ದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 08/09/201615.0014.7213.65CompletedCompleted5/22/2018 11:27:56 AM
295 KLB164223363ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುದಾ ವರೆಗೆ ಲೈಯಿಂಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 08/09/201615.0014.659.83Phy Completed Completed5/22/2018 10:57:03 AM
296 KLB164223365ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬೀರಣ್ಣಾ ಹೊರಗಿನಮನಿ ದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಗಿನಮನಿ ಮತ್ತು ಬಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಛತ್ರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 30/07/201615.0013.4913.37COMPLETED Completed5/25/2018 11:20:21 AM
297 KLB164223366ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಂಕರಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಖತಲ ಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.008.738.71COMPLETED Completed5/22/2018 11:28:23 AM
298 KLB164223367ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮತ್ತಿಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರೋಡ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.329.27Completed Completed5/26/2018 10:47:37 AM
299 KLB164223368ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೊನಸನಹಳ್ಳಿ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಈರಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಂದಸಾಬ ಪಠಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣ ಮತ್ತು ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬ್ಬಾಸಲಿ ಪಠಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣPRED Kalaburagi09/01/2016 10.00 03/04/201710.009.129.06Work Completed Completed5/22/2018 11:37:26 AM
300 KLB164223370ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲ್ಲೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಗರ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.009.175.31Phy Completed Completed5/22/2018 10:57:39 AM
301 KLB164223371ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಸಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಲೈಯಿಂಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 14.00 08/09/201614.0012.6612.02COMPLETED Completed5/22/2018 11:28:59 AM
302 KLB164223372ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಲೈಯಿಂಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.858.51COMPLETED Completed5/25/2018 11:21:43 AM
303 KLB164223373ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೆಶ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರಗಪ್ಪಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.008.588.51CompletedCompleted5/22/2018 11:29:53 AM
304 KLB164223374ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ದಿಂದ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಪಾಣೆದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಾಯ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಕುಂಬಾರ ಮನೆ) (ಸಾಮಾನ್ಯ ಏರಿಯಾ) ಮತ್ತು ಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಾಯ ಮಲ್ಲೆಶಪ್ಪಾ ಸಾಹು ಮನೆ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 11.00 08/09/201611.009.996.51Phy CompletedCompleted5/25/2018 10:58:35 AM
305 KLB164223375ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಬೂಬ ಮುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಜ್ಜಿದ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿ ದಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಲೈಯಿಂಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.858.85COMPLETED Completed5/25/2018 11:23:51 AM
306 KLB164223376ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜುಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.749.71Completed Completed5/22/2018 11:30:34 AM
307 KLB164223377ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಲಗ (ಎನ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಹಾಗೂ ಮಗ (ಎನ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಅಲಿಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 18.00 30/07/201618.0015.550.00Phy CompletedCompleted5/22/2018 10:58:18 AM
308 KLB164223378ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಕಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮನೆಯ (ಹೊಸ) ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಯಾದಗೀರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.628.62Completed Completed5/25/2018 11:27:26 AM
309 KLB164223379ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸದಿ ಭಾವಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸದಿ ಭಾವಿ ದಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.318.25COMPLETED Completed5/25/2018 11:27:49 AM
310 KLB164223380ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮೋಗಲಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ ವರೆಗೆ ರೀಕಾರ್ಪೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 125.72 20/12/2016108.20106.8968.68COMPLETED Completed6/7/2018 3:54:15 PM
311 KLB164223381ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರ ದಿಂದ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 31/12/1615.0014.7414.27Completed Completed5/22/2018 11:32:51 AM
312 KLB164223384ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಲಗ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸುಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಲಗ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಣಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) (ಮುಂದುವರಿದ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.897.29Phy CompletedCompleted5/25/2018 11:04:34 AM
313 KLB164223385ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಶಾಹ ಪಟೇಲ ಕುನ್ನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಊಹೇದಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.49 27/09/201610.490.0010.49ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted2/9/2018 4:23:08 PM
314 KLB164223386ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ರುಕ್ಮೋದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಣಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted1/10/2018 11:08:54 AM
315 KLB164223387ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಯ ಹುಡೇದ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂದಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 15.00 27/09/201615.000.0015.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:09:11 AM
316 KLB164223388ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಾ ಮಪ್ಪಾ ಧರ್ಮಾಪೂರು ದುಕಾನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:09:00 PM
317 KLB164223389ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗುರುನಾಥ ಸುತ್ತಾರು ಮನೆಯಿಂದ ತುಪ್ಪದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:09:41 PM
318 KLB164223390ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರುತೂರು ಶಪಿ ಮನೆಯಿಂದ ದಸ್ತಗಿರಿ ತೇಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted12/16/2017 3:38:14 PM
319 KLB164223391ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ವಿಠಲ ಉಪ್ಪಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ ಕಲಬುರಗಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:10:50 AM
320 KLB164223392ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ವುಜು ಉಪ್ಪಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂಗಣ್ಣಾ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:10:13 PM
321 KLB164223393ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋನಸಳ್ಳಿ ಬಿರಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ ಚೆನ್ನಾಕಾರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಟಿಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಟಿಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:11:40 AM
322 KLB164223394ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋನಸಳ್ಳಿ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿರಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:12:06 AM
323 KLB164223395ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋನಸಳ್ಳಿ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾರ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:12:28 AM
324 KLB164223396ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗುನೂರು ದರ್ಗಾ ದಿಂದ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted12/16/2017 3:39:26 PM
325 KLB164223397ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 16 ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:14:59 AM
326 KLB164223399ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಮಿಲಿಂದ ಚೌಕ್ (ಸೋಲಾಪೂರು ಹೋಟೇಲ್) ಭಾರತ ಚೌಕ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 15.00 27/09/201615.000.0015.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:11:40 PM
327 KLB164223400ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 15 ಹುಲಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಸ್ಲೀಮಾ ಜಾಮಸಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:15:21 AM
328 KLB164223401ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ನಿಚ್ಚ ಮೊಹಲ್ಲಾ ದಿಂದ ದರ್ಗಾ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.009.90CompletedCompleted2/9/2018 4:26:49 PM
329 KLB164223402ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ-ರಾಜಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂಧ ಭರತನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 215/07/2016 15.00 27/12/201615.0015.0015.00Completed Completed3/16/2018 5:41:36 PM
330 KLB164223403ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ, ಕ್ಯಾನಲ್-ನಿಲಕಂಟ ವಾಲಿಕರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೀ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂದ ಕಬರಿಸ್ತಾನದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 215/07/2016 10.00 27/09/201710.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed2/24/2018 11:44:13 AM
331 KLB164223404ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾದಿಂದ ಕಾಳಗಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ವೆಟರನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಶರಣಯ್ಯ ಪುಡಕಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಿರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್KRIDL 215/07/2016 10.00 27/09/20160.000.009.90CompletedCompleted10/21/2017 6:37:32 PM
332 KLB164223405ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡಗುಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಜಂಬಗಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಿರ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಅಡಗೊಣ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ತೆಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 215/07/2016 10.00 27/09/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed3/16/2018 6:19:00 PM
333 KLB164223406ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಸರಗಾರ ಮನೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 215/07/2016 10.00 27/09/20160.000.0010.00Completed. Completed3/16/2018 6:19:45 PM
334 KLB164223407ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ-2 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕರಿಮೊನೊರ ಮನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ-2, ಸೈದಪ್ಪ ದಿಗ್ಗಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ವಾಲಿಕಾರ, ಜಗಪ್ಪಾ ಮುಕರಂಬಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಗುಂಡಪ್ಪಾ ವಾಲಿಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ, ಬಬಲು ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮನೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ದಿಂದ ಹಿರಿಮಠ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣKRIDL 215/07/2016 12.89 27/09/201612.8912.8912.89ಮುಗಿದಿದೆ.Completed3/16/2018 6:20:58 PM
335 KLB164223408ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಠದ ಭಾವಿಯಿಂದ ಅದಗಿವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)KRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:48:31 PM
336 KLB164223410ChittapurInfrastructureSanitationGeneralನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ಡ ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.009.884.08Phy Completed Completed5/22/2018 11:00:17 AM
337 KLB164223411ChittapurInfrastructureSanitationGeneralನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ಡ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.009.883.26Phy CompletedCompleted5/22/2018 11:00:56 AM
338 KLB164223413ChittapurInfrastructureSanitationGeneralಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 5.00 08/09/20165.004.984.92Completed Completed1/18/2018 11:45:43 AM
339 KLB164223414ChittapurInfrastructureSanitationGeneralಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 5.00 04/11/20165.000.005.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted5/28/2018 1:49:31 PM
340 KLB164223415ChittapurInfrastructureSanitationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯKRIDL 215/07/2016 10.00 27/09/201610.0010.0010.00Completed.Completed3/16/2018 6:21:22 PM
341 KLB164223416ChittapurInfrastructureSanitationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯKRIDL 215/07/2016 10.00 27/09/201610.0010.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed3/16/2018 6:22:14 PM
342 KLB164223418ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೂವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 215/07/2016 10.00 27/09/201610.0010.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed2/23/2018 3:56:24 PM
343 KLB164223420ChittapurInfrastructureSanitationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 25 ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುKUWSDB15/07/2016 5.00 19/11/20165.004.504.00Completed Completed5/28/2018 12:35:02 PM
344 KLB164223697ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 2  10.00 27/09/201610.0010.0010.00Completed. Completed6/4/2018 11:35:39 AM
345 KLB164223698ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರೂರ ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಎಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 2  15.00 27/09/201615.0015.0015.00Completed.Completed2/23/2018 3:55:05 PM
346 KLB165211430JewargiInstitutionalEducationSCPಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲೂರು 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision) KRIDL 1  13.00 02/11/201613.000.004.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted3/16/2018 11:33:04 AM
347 KLB165213438JewargiInstitutionalLibraryTSPಆಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB16-08-2016 3.45 16-08-20163.453.452.59 Completed11/2/2017 5:39:31 PM
348 KLB165213464JewargiInstitutionalEducationGeneralವಸ್ತಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision) KRIDL 1  7.00 02/11/20167.000.007.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted3/16/2018 11:31:31 AM
349 KLB165213473JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಜವಳಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi16/08/2016 120.00 06/01/2017118.61112.2641.44Work Phy Completed on 25.05.2018 Bill AwaitedCompleted5/26/2018 12:57:22 PM
350 KLB165213475JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೇವಾಲಾಲ್ ಚೌಕದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ,ಗುರುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಲಸಿಂಗಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಳು ಮನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16/08/2016 30.00 16.12.201630.0025.0625.05Work completed final bill paid.Completed11/16/2017 12:07:31 PM
351 KLB165221478JewargiInfrastructureWater SupplySCP ಬುಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ (ತೆರೆದ ಬಾವಿ, ರೈಜಿಂಗ್ ಮೇನ್, ವಿತರಣಾ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ)RWS26/11/2016 30.00 05/01/201730.0029.7022.24ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted4/13/2018 1:30:36 PM
352 KLB165221479JewargiInfrastructureWater SupplySCPಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ RWS26/11/2016 22.56 27/12/201622.5622.3317.60ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Completed4/13/2018 1:31:28 PM
353 KLB165221481JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಾರಾಯಣಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋಗನ್ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi16/08/2016 40.00 17/03/201740.0039.5138.10COmpleted Completed5/26/2018 10:58:55 AM
354 KLB165222482JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸೈದಾಪೂರ ಹೊಸ ಊರಿಂದ ಹಳೆಯ ಊರ ವರೆಗೆ 2.0 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi16/08/2016 80.00 17/03/201780.0064.010.00Phy Completed 61.00 Lakhs Bill Submitted on 13.06.2018Completed6/18/2018 11:14:36 AM
355 KLB165223483JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ 3. ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi16/08/2016 120.00 06/01/2017100.5883.7582.79CompletedCompleted5/26/2018 10:59:56 AM
356 KLB165223485JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎನ್.ಎಚ್. 218 ದಿಂದ ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (0 ರಿಂದ 0.5)PMGSY16-08-2016 50.00 22/11/201650.0046.2635.23Completed Completed10/23/2017 6:38:24 PM
357 KLB165223488JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾಸರಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೀಮಪ್ಪ ಆಯಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮೆಹಬೂಬ ಪಟೇಲ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ, ಈರಪ್ಪ ಕೊಡಚಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಪಟೇಲ ಹಚ್ಚಡ ಮನೆವರೆಗೆ,ಶಾಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ದೊರೆವರೆಗೆ ಮೌಲಾ ಪಟೇಲ್ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 15.00 08/10/201615.0010.849.55Completed Completed2/1/2018 3:52:46 PM
358 KLB165223489JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸೌಲಾಳ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ರೇವೂನೂರ ವರೆಗೆ 2.00 ಕ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Kalaburagi16/08/2016 80.00 28/09/201680.0066.9466.93Completed Completed2/1/2018 3:48:30 PM
359 KLB165223490JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಗ್ರಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ರೆಹಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ್ ಫೀರೋಜ್ಬಾದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಬಾಸುಮಿಯಾ ಜಮಾದಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾನಿಮಿಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ,ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಜಮಾದಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚುನ್ನುಮಿಯಾ ಜಮಾದಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16/08/2016 10.00 08/10/201610.007.777.76Completed Completed2/4/2018 12:24:12 PM
360 KLB165223491JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಯಡ್ರಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಯಡ್ರಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆPWD Kalaburagi16-08-2016 15.00 08/10/201615.0012.4012.39Completed Completed2/1/2018 3:42:40 PM
361 KLB165223492JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಂದ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲವ್ವ ಗೌಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಕರಗಾರ PWD Kalaburagi16/08/2016 15.00 08/10/201615.0011.5511.54Completed Completed11/16/2017 12:42:14 PM
362 KLB165223493JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಯೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಮೋಘಿ ಹುಲ್ಲೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಶಿವಪ್ಪ ಕುಮಸಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ,ಧನಗರ್ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಭೂತಾಳಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಶಂಕರ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಸಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಎಸ್.ಬಿ ಗಗುಡಿಯಿಂದ ಧನಗರ್ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ,ಗುರುರಾಜ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡುಯವರೆಗೆ,ಧನಗರ್ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 15.00 08/10/201615.0012.3912.38Physically Completed. Completed2/1/2018 3:46:04 PM
363 KLB165223494JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಂಚಿನಾಳ ಎಸ್.ಎನ್ ಗ್ರಾಮ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟೇಯಿಂದ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಫಕೀರಪ್ಪ ಮೆನಯವರೆಗೆ,ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್ ವರೆಗೆ,ಈರಪ್ಪ ನಾವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶರಣು ಮುತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆPWD Kalaburagi16/08/2016 15.00 08/10/201615.0012.4012.33Physically Completed Completed2/1/2018 3:47:41 PM
364 KLB165223495JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬದನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.908.09Physically Completed. Completed2/1/2018 3:48:08 PM
365 KLB165223496JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುಂಬಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಈರಣ್ಣ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಜೆಬಿಸಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ,ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ,ಚಿದಾನಂದ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.108.09Physically completed Completed2/1/2018 3:45:36 PM
366 KLB165223497JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೋರಟಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಜಗಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ಬಸವರಾಜ ಮದರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಮಸೀದಿಯ ವರೆಗೆ,ಈರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವನಕಟ್ಟೆ ಗುಡಿಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 20.00 21/10/201620.0016.6616.59Completed final bill paidCompleted12/27/2017 12:55:02 PM
367 KLB165223498JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಂದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಶಾಂತಬಾಯಿ ನಾಯಿಕೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ,ಕಂಠಿಸಿದ್ದ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಸಿದ್ದ ಮನೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.428.25Physically Completed Completed2/1/2018 3:49:30 PM
368 KLB165223499JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಣೇಶ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಸಾಹಿ ಚಿನ್ನಗುಡು ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.394.00Work completed. Completed12/27/2017 12:55:56 PM
369 KLB165223500JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅವರಾದ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಜಟ್ಟೇದಾರ್ ಗುಡಿಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಸಾಮಬಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಪಡದಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಈರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವರಾದ್ಯ ದೊಡ್ಡಮನೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.009.384.00Completed Completed12/27/2017 12:56:18 PM
370 KLB165223501JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೋಣಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಚಿದಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದುದ್ದೇ ಗುಡಿ (ವಯಾ) ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಹಲಕೆಣ್ಣ ನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಸಿದ್ದರಾಮ ಚಾಂದ್ ಕೌವಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಅಡವಿರಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 21/10/201610.008.108.08Completed Completed2/1/2018 3:45:11 PM
371 KLB165223502JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೂಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರ್ಸತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ,ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.398.38Completed Completed12/27/2017 12:59:33 PM
372 KLB165223503JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭೋಸಗಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಯಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಬಾರಗಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ ಪಟೇಲ ಮನೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.007.907.84Completed Completed2/1/2018 3:51:26 PM
373 KLB165223506JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುತ್ತಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶಾ ಹಾಲಘಡ್ಲ ಮನೆಯರೆಗೆ,ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಾಹು ಮನೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ,ಚಂದ್ರಶಾ ಹಾಲಘಡ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಕನಕದಾಸ ಕಟ್ಟೇಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.358.28Work completed. Completed2/1/2018 3:46:58 PM
374 KLB165223507JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೌಂಡಿ ಬೋರವೆಲ್ ನಿಂದ ಬೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಲವಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಕರೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ,ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜೆಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.348.16Work completed. Completed2/1/2018 3:46:29 PM
375 KLB165223508JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಮೋನೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16/08/2016 10.00 08/10/201610.008.098.08Work completed. Completed2/1/2018 3:44:47 PM
376 KLB166211581SedamInstitutionalEducationSCPಕುಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 212/07/2016 13.00 02/09/201613.0013.0013.00Completed.Completed12/29/2017 11:33:00 AM
377 KLB166211582SedamInstitutionalEducationSCPಸಟಪಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 212/07/2016 7.00 02/09/20167.000.007.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed11/3/2017 3:55:05 PM
378 KLB166211588SedamInstitutionalEducationSCPಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ-3 ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 212/07/2016 13.00 02/09/201613.0013.0013.00CompletedCompleted3/13/2018 12:41:10 PM
379 KLB166213597SedamInstitutionalHealthGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇಡಂ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಯಡಗಾ, ಕೋಡ್ಲಾ, ಕೋಲಕುಂದಾ, ಮದನಾ, ಕೆ.ಆರ್.ಪಲ್ಲಿ, ಇಟಕಲ್, ಕುರಕುಂಟಾ, ಕಾನಾಗಡ್ಡಾ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ ಮತ್ತು ಮಳಖೇಡ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು (ಇಕ್ಯೂಪಮೆಂಟ್ಸ) ಒದಗಿಸುವುದು.HKRDB12/07/2016 62.25 12/07/201662.2562.2546.69IND No:206 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Completed11/2/2017 6:12:20 PM
380 KLB166213601SedamInstitutionalEducationGeneralಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಳಖೆಡಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.HKRDB12/07/2016 25.83 12/07/201625.8325.8319.37 Completed11/2/2017 6:09:30 PM
381 KLB166213602SedamInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಡ್ಲಾಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 212/07/2016 6.00 02/09/20166.006.006.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/29/2017 11:34:49 AM
382 KLB166213694SedamInstitutionalEducationGeneralGirls and Boys Toilet rooms,Lab, equipments for Govt.P U college Sedam .(Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision) KRIDL 2  20.00 15.03.201720.0020.0018.00Completed. Completed6/19/2018 6:23:15 PM
383 KLB166213695SedamInstitutionalEducationGeneralBuilding Construction of Govt. PU college malkhed .(Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision) KRIDL 2  50.00 034.0034.0034.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed12/29/2017 11:08:23 AM
384 KLB166221605SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPImprovement and widening of approach Road to edaganappa tanda (KM 0.00 to 0.550)PWD Sedam12/07/2016 21.50 04/08/201621.5018.4418.16 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted5/4/2018 2:42:27 PM
385 KLB166221606SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPImprovement of road from Mudhol to Gaddamini TandaPWD Sedam12/07/2016 93.70 03/09/201693.7076.2175.66ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆCompleted5/4/2018 2:43:12 PM
386 KLB166221607SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPImprovement of road from Mudhol-Yanagundi Road to Kadlapur road from (km 0.00 to 0.60)PWD Sedam12/07/2016 26.68 03/09/201626.6824.5823.32ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.Completed5/4/2018 2:44:24 PM
387 KLB166221608SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPImprovement of road from Kolkunda to Kolkunda dodda Tanada ( Km 2.20 to 3.50)PWD Sedam12/07/2016 35.25 03/09/201635.2531.6131.18ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.Completed5/4/2018 2:45:43 PM
388 KLB166221609SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPImprovement of road from Shekalaspalli to Alipur Tanda [Km 0.00 to 3.00] ( including CD works)PWD Sedam12/07/2016 105.00 13/10/2016105.0079.2066.40Work completed awaiting Final Bill Completed5/26/2018 10:41:43 AM
389 KLB166223613SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಕಂಬಾ ದಿಂದ ಸಿಂದ್ದನ ಮಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇಡಂ-ಯಾದಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi12/07/2016 14.00 27/11/201614.0012.3812.37Completed on 06.02.2018 Completed5/22/2018 11:39:34 AM
390 KLB166223614SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement of Road towards Kurubar Kutba from Gurmitkal Motakpalli Main Road at Shaklaspalli VillagePRED Kalaburagi12/07/2016 10.00 27/11/201610.008.538.42Completed Completed5/22/2018 11:40:35 AM
391 KLB166223615SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಧ್ವಾರಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ವೀರಾ ರೇಡ್ಡಿ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ ಒಳಗೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi12/07/2016 12.00 27/11/201612.0011.8511.84Completed Completed5/22/2018 11:40:07 AM
392 KLB166223616SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾನಕಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೇನ ರೋಡ ದಿಂದ ಹುಲಗುಂಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi12/07/2016 12.00 27/11/201712.0010.427.23Phy Completed Completed5/22/2018 11:03:11 AM
393 KLB166223617SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾನಗುಂದಿ ಯಿಂದ ಚಂಡ್ರೀಕಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಡಿ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi12/07/2016 7.00 27/11/20167.006.545.97Completed Completed5/22/2018 11:41:43 AM
394 KLB166223618SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement of road Yallamma gate Telkur Village [Km 0.00 to 1.7]PWD Sedam12/07/2016 111.79 04/08/2016111.62101.65101.65ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆCompleted5/4/2018 2:49:39 PM
395 KLB166223619SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement of approach road from High school in Hosalli Village [Km 0.00 to 0.035]PWD Sedam12/07/2016