LIST OF Not Started MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 BDR171211001AuradInstitutionalEducationSCP ಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಸವರ್ ನಂ. 183ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPWD Bidar11/07/2017 230.70 13/03/2018230.700.000.00Estimate submitted for technical sanctionNot Started5/3/2018 9:39:53 AM
2 BDR171212002AuradInstitutionalEducationTSP ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊರಣಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 79.56 10/09/201779.560.000.00Technical Bid submitted to S.E. Not Started5/21/2018 11:08:19 AM
3 BDR171213003AuradInstitutionalEducationGeneralಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಥೀಲ ಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಿ ಬಸವವನಗಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 265.60 06/03/2018265.600.000.00ADM accorded. Estimate submitted to C.E. for technical sanction. Not Started5/30/2018 10:00:06 AM
4 BDR171213011AuradInstitutionalEducationGeneralಗಂಗನಬೀಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 30.00 24/08/201730.0027.500.00Work Order Issued Not Started5/4/2018 1:05:08 PM
5 BDR171213014AuradInstitutionalEducationGeneralಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ ಕಾಲೆಜಿನಲ್ಲಿ 25 ಕಂಪುಟರ, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗು 1 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ ಸರಬರಾಜುDC Bidar11/07/2017 15.00  0.000.000.00Tender called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND559 Under EvalutationNot Started1/22/2018 9:09:01 PM
6 BDR171213017AuradInstitutionalHealthGeneralಔರಾದ (ಬಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಶನ್ ಥೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar07/03/2018 10.00  0.000.000.00Estimate submitted to C.E.O. for ADM. Not Started5/30/2018 10:01:04 AM
7 BDR171223026AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಠಾಣಾ ಕುಶನೂರದಿಂದ ಸಂಗಮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 ಕೀ.ಮೀ PWD Bidar11/07/2017 400.00 07/03/2018400.000.000.00technical bid submitted for approvalNot Started5/3/2018 9:40:31 AM
8 BDR171223027AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಾಧಾದಿಂದ ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 100.00 04/11/2017120.26114.340.00work not startedNot Started6/7/2018 7:09:34 PM
9 BDR171223048AuradInfrastructureWater SupplyGeneralಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಐ ಪೈಪಿನಿಂದ ನಿರು ಸರಬರಾಜುRWS Bidar11/07/2017 15.00 14/11/201715.000.000.00Tender under progressNot Started3/15/2018 4:16:37 PM
10 BDR171223318AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿರಕಿತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY22/09/2017 60.00 07/02/201860.000.000.00Technical Bid Under EvalationNot Started6/7/2018 7:14:07 PM
11 BDR172223069BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 44.69 04/11/201752.000.000.00work order to be issuedNot Started5/29/2018 1:59:40 PM
12 BDR172223070BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಧರಿ ಅಗೆತ, ತಡೆಗೊಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 60.70 04/11/201765.500.000.00work order to be issuedNot Started5/29/2018 1:58:09 PM
13 BDR172223073BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವ, ಮೋರಂಬಿ, ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.000.000.00Financial bid submittedNot Started5/28/2018 9:14:59 AM
14 BDR172223074BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರನಾಳ, ಜೈನಾಪೂರ, ತರನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಸಂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.000.000.00Financial bid submittedNot Started5/28/2018 9:15:47 AM
15 BDR173211226HumnabadInstitutionalEducationSCPCONSTRUCTION OF TWO (2) CLASS ROOM, GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL (KANNADA), BANHALLIPRED Bidar10/07/2017 13.00 07/09/201713.0011.930.00Work Order IssuedNot Started5/4/2018 1:08:30 PM
16 BDR173211227HumnabadInstitutionalEducationSCPಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಸ್ತಾಪೂರ (ಬಡವಾಣೆ) ನೀರು ಸರಬರಾಜು.PRED Bidar30/12/2017 3.06 06/03/20183.060.000.00L.O.A. Issued Not Started5/4/2018 1:08:44 PM
17 BDR173211240HumnabadInstitutionalSocialSCPCONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI IN - GUDI THANDAPRED Bidar10/07/2017 13.72 07/09/201713.7213.150.00Work Order IssuedNot Started5/29/2018 10:04:27 AM
18 BDR173211286HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:15:59 PM
19 BDR173211287HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:16:57 PM
20 BDR173211288HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:17:53 PM
21 BDR173211289HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:18:41 PM
22 BDR173211290HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018.Not Started1/24/2018 4:19:55 PM
23 BDR173211291HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:20:19 PM
24 BDR173211292HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:20:45 PM
25 BDR173211293HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:21:20 PM
26 BDR173211294HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:21:48 PM
27 BDR173211295HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:22:28 PM
28 BDR173212242HumnabadInstitutionalSocialTSPCONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI IN - BHADRAPUR VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 13.75 07/09/201713.7513.150.00Work Order Issued Not Started5/29/2018 10:03:20 AM
29 BDR173212246HumnabadInstitutionalSocialTSP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ,(ಪ.ಪಂಗಡ) 1..ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 10ನಂ ರೂ, 1,50,000=00 2.ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 60ನಂ ರೂ. 2400=00 3) ಸ್ಟೀ¯ ತಾಟು 60ನಂ ರೂ. 2400=00 4. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 60ನಂ ರೂ. 1800=00 5. ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 60ನಂ ರೂ. 600=00 6. 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 7. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 8. ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 9. ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್.À 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 10. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 11. ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 12. ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 13. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 14. ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 15. ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 16. ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 08 ಜೋತೆ) ರೂ, 1,50,000=00DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:22:57 PM
30 BDR173212296HumnabadInstitutionalSocialTSP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ,(ಪ.ಪಂಗಡ) 1..ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 10ನಂ ರೂ, 1,50,000=00 2.ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 60ನಂ ರೂ. 2400=00 3) ಸ್ಟೀ¯ ತಾಟು 60ನಂ ರೂ. 2400=00 4. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 60ನಂ ರೂ. 1800=00 5. ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 60ನಂ ರೂ. 600=00 6. 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 7. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 8. ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 9. ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್.À 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 10. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 11. ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 12. ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 13. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 14. ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 15. ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 16. ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 08 ಜೋತೆ) ರೂ, 1,50,000=00DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:23:31 PM
31 BDR173213229HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ|| ಹುಮನಾಬಾದ PRED Bidar30/12/2017 7.00 06/03/20187.006.240.00Work Order IssuedNot Started5/30/2018 12:59:02 PM
32 BDR173213235HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ , ಘೋಡವಾಡಿ, ಸಂಗಮನಗರ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಸೇಡೋಳ, ಮುಸ್ತಾಪೂರ, ಮುಸ್ತರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.RWS Bidar10/07/2017 12.00  12.000.000.00Tender under progressNot Started3/15/2018 4:18:50 PM
33 BDR173213243HumnabadInstitutionalSocialGeneral CONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI - BANHALLI VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 13.75 07/09/201713.7512.820.00Order Work issuedNot Started5/29/2018 10:03:45 AM
34 BDR173221285HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಒತ್ತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರು ನಿರ್ಮಾಣ.MI05/01/2018 75.00 15/09/201775.000.000.00Tender under evaluationNot Started3/9/2018 6:16:22 PM
35 BDR173222268HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತರಿ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಮುಸ್ತರಿ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 40.42 04/11/201765.430.000.00Financial Bid Submitted For ApprovalNot Started4/6/2018 10:44:35 AM
36 BDR173222270HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPIMPROVEMENTS TO ROAD FROM MEENKERA TO BORAL-BASILAPUR ROADPMGSY10/07/2017 66.74 04/11/201779.250.000.00Financial Bid Submitted For ApprovalNot Started4/6/2018 10:45:17 AM
37 BDR173223273HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಳಕೇರಾ ದಿಂದ ಗಡವಂತಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. PMGSY11/01/2018 155.00 19/03/2018155.000.000.00Tender to be CalledNot Started4/5/2018 4:29:25 PM
38 BDR173223275HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಡನಕೇರಾ ದಿಂದ ನಿಂಬುರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 94.35 04/11/2017132.250.000.00Work Order to be IssuedNot Started4/5/2018 4:31:51 PM
39 BDR173223276HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದನಾಳ ದಿಂದ ಮುಸ್ತಾರಿ ಕ್ರಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮಿ 0.00 ದಿಂದ 2.20)PMGSY10/07/2017 75.00 04/11/201786.370.000.00Under Technical Bid EvalationNot Started4/5/2018 4:33:55 PM
40 BDR173223277HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿ£ ಸಿತಾಳಗೇರಾ ದಿಂದ ನಿಂಬುರಾ-ತಾಳಮಡಗಿ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY10/07/2017 30.00 04/11/201741.660.000.00Work Order to be IssuedNot Started4/5/2018 4:34:53 PM
41 BDR173223280HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ ದಿಂದ ಸೋನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. PMGSY10/07/2017 60.47 04/11/201789.420.000.00work order to be issuedNot Started5/29/2018 2:13:04 PM
42 BDR173223281HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮಸಸೂರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕನಗರ ಕನಕಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.20)PMGSY10/07/2017 53.33 04/11/201767.210.000.00Technical Bid Under EvalvationNot Started4/5/2018 4:11:02 PM
43 BDR173223284HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralIMPROVEMENTS TO ROAD FROM MEENKERA TO BORAL ROAD PMGSY10/07/2017 85.42 20/12/2017105.320.000.00work order to be issuedNot Started5/29/2018 2:17:28 PM
44 BDR173223286HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣMI01/07/2017 80.00 12/09/201780.000.000.00Tender under evaluationNot Started3/9/2018 6:16:48 PM
45 BDR173223319HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿತಾಳಗೇರಾ ದಿಂದ ತಾಳಮಡಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY11/01/2018 40.00  0.000.000.00Work Order to be IssuedNot Started5/18/2018 11:43:02 AM
46 BDR174212105BidarInstitutionalSocialTSP CONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWAD-KHASEMPUR ( C ) -2, KHASEMPUR (C)VILLAGE. PRED Bidar11/07/2017 13.10 14/11/201713.1012.010.00Work Order Issued Not Started5/4/2018 1:13:53 PM
47 BDR174212106BidarInstitutionalSocialTSP ಬೀದರ ನಗರದ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕಿರಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.PRED Bidar07/03/2018 10.69  0.000.000.00Estimate submitted for ADM to CEO & for Technical Sanction to SE.Not Started6/11/2018 11:57:49 AM
48 BDR174213309BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar - a)      Dual desk -150 nos DC Bidar24/10/2017 15.00  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:23:53 PM
49 BDR174213310BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar b)      Almarah – 10 nos DC Bidar24/10/2017 1.05  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018.Not Started1/24/2018 4:24:21 PM
50 BDR174213311BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar a)       Glass almirahs for library -5 nos DC Bidar24/10/2017 0.68  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:24:49 PM
51 BDR174213312BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar b)      Pigeon hole almirahs – 5 nos DC Bidar24/10/2017 0.48  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:25:18 PM
52 BDR174213313BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar c)       LCD projector with screen DC Bidar24/10/2017 0.75  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:25:47 PM
53 BDR174213314BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar d)      Xerox machine DC Bidar24/10/2017 0.45  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:26:20 PM
54 BDR174213315BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar e)       Inverter 5 KVA DC Bidar24/10/2017 1.30  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018. Not Started1/24/2018 4:26:47 PM
55 BDR174213317BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the equipments to govt polytechnic bidar a)       Computer-60 b)      Computer tables-60 c)       Pure sine waves UPS for computer labs d)      Ultra short throw LED/LCD projector -2 e)       Smart class chairs for edusat room -60 f) two-tier cots-25 g) beds-50 DC Bidar24/10/2017 47.93  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018.Not Started1/24/2018 4:27:09 PM
56 BDR174223094BidarSelect Roads & BridgesGeneralಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 8 ರಿಂದ ಪೇಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗೇಟ್ ವಾಯಾ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಸೌವ್ದಿ ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2/82 ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2-ಎ2 ನಲ್ಲಿ ಆನಂದನಗರ ನೌಬಾದ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಚೇಲಿಂಣ್‍ಲಿಂಕ್ ಮೇಷ್ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2/82 2 ಪ್ಲಾಟ್‍ನಂಬರ 11 ರಿಂದ ಸಿ.ಎ. ಸೈಟ್‍ವರೆಗೆ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈಮಾಸ್, ಸ್ಕ್ರೀಟ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. CMC11/07/2017 20.00 11/10/201720.000.000.00 Not Started6/25/2018 5:55:21 PM
57 BDR174223096BidarSelect Roads & BridgesGeneralವಿದ್ಯಾನಗರ (ವಾರ್ಡ ನಂ.22) ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹನುಮಾನ ಗದ ದಿಂದ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮೈಲೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ ದಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಬುರಾವ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರೇಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಭಾಲ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ಮಠನಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ್ ಗೀರಣಿ, ಬಸಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಟೈಲರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಿಶ್ವನ್ನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಗಾದಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಿದಪ್ಪಾ ನಾಗೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗುನವಂತ ಮನೆಯಿವರೆಗೆ, ಸಂಜು ಸಿದಪ್ಪ ಪಟ್ನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಧನರಾಜ ಕಡ್ಯಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಜೋಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪವಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಮೈಲೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡಯಿಂದ ಶಾಹೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ. CMC11/07/2017 20.00 11/10/201720.000.000.00 Not Started6/25/2018 5:57:16 PM
58 BDR174223097BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಿವನಗರ (ನಾರ್ಥ)ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಶಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಮನೆವರೆಗೆ. CMC11/07/2017 6.51 11/10/20176.516.510.00 Not Started6/25/2018 5:53:52 PM
59 BDR175211110BasvakalyanInstitutionalEducationSCPConstruction of additional 2 rooms at Govt. Primary School Janwada village PRED Bidar11/07/2017 14.37 06/03/201814.3713.620.00Work Order IssuedNot Started5/19/2018 11:51:43 AM
60 BDR175212125BasvakalyanInstitutionalSocialTSPಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar07/03/2018 41.97  0.000.000.00Estimate awaited from AEENot Started3/16/2018 3:07:53 PM
61 BDR175213115BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 4 rooms High school at Bhosga village Bhosga PRED Bidar11/07/2017 30.00 10/09/201730.000.000.00Estimate submitted for technical sanction to S.E.Not Started5/31/2018 12:51:06 PM
62 BDR175213116BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 2 rooms HRPS School at Algood villagePRED Bidar07/03/2018 15.00  0.000.000.00Estimate submitted to C.E.O. for ADMNot Started5/23/2018 1:09:39 PM
63 BDR175213117BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of Govt. High School Building Gadlegaon (B) School at Gadlegaon village PRED Bidar11/07/2017 50.00 31/01/201850.0045.220.00Work Order IssuedNot Started5/25/2018 10:55:47 AM
64 BDR175213118BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 3 rooms at Govt. MPS School Ujlamb village PRED Bidar11/07/2017 20.00 10/09/201720.000.000.00Estimate awaited from AEENot Started5/30/2018 10:02:22 AM
65 BDR175213119BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 3 rooms at Govt. High School Harkud village PRED Bidar11/07/2017 20.00 06/03/201820.0017.740.00Work Order IssuedNot Started6/18/2018 12:50:42 PM
66 BDR175213120BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 3 rooms at Govt. High School Hulsoor village PRED Bidar11/07/2017 20.00  0.000.000.00Estimate awaited from AEENot Started4/9/2018 11:34:15 AM
67 BDR175213300BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 2 additional rooms at govt primary school Gadigoundgaon village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 17.25 15/02/201817.250.000.00L.o.A. Issued Not Started5/5/2018 11:06:15 AM
68 BDR175213301BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt primary school Chitkotta(k) village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 18.00 14/12/201718.0015.530.00Work Order IssuedNot Started5/19/2018 10:07:41 AM
69 BDR175221161BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road & drain from Margemma temple to Public open wewell at Mudbi village PRED Bidar11/07/2017 12.86 26/08/201712.8611.500.00Work Order issuedNot Started5/4/2018 1:16:53 PM
70 BDR175223188BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road & Side Drain from ODP road (Kahanapur) to Upto College Boundry at Basavakalyan PRED Bidar11/07/2017 40.00 06/03/201840.0035.060.00Work Order Issued Not Started6/20/2018 11:14:58 AM
71 BDR175223189BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Gulbarga road to Mudbi college at Mudbi Village PRED Bidar11/07/2017 20.00 26/08/201720.0017.690.00Work Order IssuedNot Started5/5/2018 11:07:41 AM
72 BDR175223203BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstructionof four lane road with side drain, and center divider and street lighting to Betbalkunda in Village Limit PWD Bidar11/07/2017 100.00 02/01/2018100.000.000.00technical bid submitted for approvalNot Started5/3/2018 9:38:05 AM
73 BDR175223206BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of Road at Autonagar Near Sastapur Masjid Sastapur Bagnlow, Basavakalyan PRED Bidar11/07/2017 100.00 31/01/2018100.0091.730.00Work Order IssuedNot Started5/19/2018 11:50:49 AM
74 BDR175223208BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of four lane road with side drain, and center divider and street lighting to MS Border hulsoor Mahagaon SH-11 km 7.7 to 9.0 in Village Limit PWD Bidar11/07/2017 150.00 04/11/2017187.000.000.00technical bid submitted for approvalNot Started5/3/2018 9:37:07 AM
75 BDR175223209BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಗರವಾಡಿ ದಿಂದ ಹಣುಮಂತ ವಾಡಿ (ಥಿ) ದಾಸರ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY11/07/2017 80.02 04/11/2017100.000.000.00work order to be issuedNot Started6/8/2018 12:08:45 PM
76 BDR175223222BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆRWS Bidar11/07/2017 35.86 17/08/201735.861.790.89Letter of Acceptance GivenNot Started4/25/2018 10:24:12 AM
77 BDR175223224BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralConstruction of Barrage near Mirzapur village in Basvakalyan Taluka Dist. Bidar MI11/07/2017 150.00 12/09/2017150.000.000.00tender under evaluationNot Started3/9/2018 6:17:12 PM
       TOTAL 3629.57 3546.76467.530.89