LIST OF Under Progress MICRO WORKS

Taluka

Sub Type

Sub Sector

Category

Agency

Allocation


Sl.NoWorkcodeTalukaSub TypeSub SectorCategoryWork NameAgencyPlan Approval DateAllocationWork Order AmountExpenditureWork Stage
1 BDR171212002AuradInstitutionalEducationTSP ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊರಣಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 79.56 67.080.00Foundation work Under Progress
2 BDR171213004AuradInstitutionalEducationGeneralಮಣಿಗೆಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 25.00 21.387.63Roof level
3 BDR171213005AuradInstitutionalEducationGeneralಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 20.00 17.490.00Roof Level
4 BDR171213006AuradInstitutionalEducationGeneralಡೊಣಗಾಂವ(ಎಮ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 25.00 21.717.56Roof Level
5 BDR171213008AuradInstitutionalEducationGeneralಹೊಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 30.00 26.990.00Lintel Level
6 BDR171213009AuradInstitutionalEducationGeneralಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 40.00 36.3824.96First Floor Flooring work progress
7 BDR171213010AuradInstitutionalEducationGeneralಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 40.00 36.840.00Basement Level
8 BDR171213017AuradInstitutionalHealthGeneralಔರಾದ (ಬಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಶನ್ ಥೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar07/03/2018 10.00 8.550.00Roof level
9 BDR171221020AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಜಮಗಿ ಗುರುನಾಥ ತಾಂಡಾ ಮೂಲಕ ಕೇಶವ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.80 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 60.29 69.2127.02GR-III Under Progress
10 BDR171221021AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಎಕಂಬಾದಿಂದ ಸಂಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.25 103.3637.96Gr-II Under Progress
11 BDR171221022AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಹೆಡಗಾಪೂರ ದಿಂದ ಚಂದರ ಮಹಾರಾಜ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.50 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 100.28 109.350.00Gr-II Under Progress
12 BDR171221023AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಹಂದಿಖೆರದಿಂದ ಹಂದಿಖೆರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 56.40 64.4820.89Gr-III under progress
13 BDR171222025AuradInfrastructureRoads & BridgesTSP ಕೊರೆಕಲ ದಿಂದ ಔರಾದ(ಬಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 185.63 222.420.00Under Progress
14 BDR171223026AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಠಾಣಾ ಕುಶನೂರದಿಂದ ಸಂಗಮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 ಕೀ.ಮೀ PWD Bidar11/07/2017 400.00 398.98202.15 B M completed SDBC to be done
15 BDR171223028AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಳಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹುಲಸುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.27 99.5942.59Gr-III in progress
16 BDR171223032AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೊನ್ನೆಕೆರಿದಿಂದ ಕೊಳ್ಳುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.00 100.2123.70Gr-III in Progress
17 BDR171223034AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಿಡೊದಾ-ಕುಶನೂರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 106.85 99.1649.42Roof Slab Under Progress
18 BDR171223035AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಕ್ಯಾಳ-ಖತಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಮೆಲೆ ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 78.06 67.890.00 foundation work Under progress
19 BDR171223048AuradInfrastructureWater SupplyGeneralಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಐ ಪೈಪಿನಿಂದ ನಿರು ಸರಬರಾಜುRWS Bidar11/07/2017 15.00 0.000.00Under Progress
20 BDR171223318AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿರಕಿತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY22/09/2017 60.00 59.110.00Under progress
21 BDR172211049BhalkiInstitutionalSocialSCP ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನೀಲಯದ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PWD Bidar11/07/2017 163.06 171.0055.481st floor and 2nd floor roof laid plastering work under progress
22 BDR172213052BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 50.00 49.4921.20Roof to be laid
23 BDR172213053BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಒಂದನೆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಧನೆಕೋಣೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಿಥೀಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೌಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಅವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Bidar11/07/2017 100.00 89.3513.65roof to be laid
24 BDR172213055BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 15.00 13.230.00plastering under progress
25 BDR172221061BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಕಳಸದಾಳ ಥಾಂಡಾದಿಂದ ಬೀರಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.20 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 152.80 175.860.00Gr-III Under Progress
26 BDR172222062BhalkiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಹಲಸಿ(ಎಲ್) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಾಗಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 65.00 74.0912.33Gr-III Completed
27 BDR172222064BhalkiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಸಿದ್ದಾಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೈಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY11/07/2017 67.30 74.9028.34Gr-III completed
28 BDR172223065BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 29.00 33.0013.44Gr-III Completed
29 BDR172223067BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರಿಂದ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 89.82 105.4722.43Gr-II under progress
30 BDR172223068BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 201.48 228.7663.35Gr-II Under Progress
31 BDR172223069BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 44.69 45.460.00Gr-II Under Progress
32 BDR172223070BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಧರಿ ಅಗೆತ, ತಡೆಗೊಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 60.70 57.450.00Gr-IIUnder Progress
33 BDR172223073BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವ, ಮೋರಂಬಿ, ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Bidar11/07/2017 100.00 92.990.00out of 5 village work at 4 village completed 1 village i e work at kuntesirsi under progress
34 BDR172223074BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರನಾಳ, ಜೈನಾಪೂರ, ತರನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಸಂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bidar11/07/2017 100.00 93.2850.85c c drain at tarnalli under progress
35 BDR173211225HumnabadInstitutionalEducationSCPCONSTRUCTION OF TWO (2) CLASS ROOMS, GOVERNMENT HIGHERPRIMARY SCHOOL, MEENKERAPRED Bidar10/07/2017 13.00 12.367.94Under Progress
36 BDR173211226HumnabadInstitutionalEducationSCPCONSTRUCTION OF TWO (2) CLASS ROOM, GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL (KANNADA), BANHALLIPRED Bidar10/07/2017 13.00 11.935.34Roof Level
37 BDR173211240HumnabadInstitutionalSocialSCPCONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI IN - GUDI THANDAPRED Bidar10/07/2017 13.72 13.150.00Roof Level
38 BDR173211286HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
39 BDR173211287HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
40 BDR173211288HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
41 BDR173211289HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
42 BDR173211290HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
43 BDR173211291HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
44 BDR173211292HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
45 BDR173211293HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
46 BDR173211294HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
47 BDR173211295HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
48 BDR173212228HumnabadInstitutionalEducationTSPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಜಾಮನಗರ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 15.84 14.323.83Window Ciel Level
49 BDR173212242HumnabadInstitutionalSocialTSPCONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI IN - BHADRAPUR VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 13.75 13.150.00Finishing work Under Progress
50 BDR173212246HumnabadInstitutionalSocialTSP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ,(ಪ.ಪಂಗಡ) 1..ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 10ನಂ ರೂ, 1,50,000=00 2.ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 60ನಂ ರೂ. 2400=00 3) ಸ್ಟೀ¯ ತಾಟು 60ನಂ ರೂ. 2400=00 4. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 60ನಂ ರೂ. 1800=00 5. ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 60ನಂ ರೂ. 600=00 6. 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 7. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 8. ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 9. ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್.À 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 10. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 11. ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 12. ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 13. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 14. ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 15. ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 16. ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 08 ಜೋತೆ) ರೂ, 1,50,000=00DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
51 BDR173212247HumnabadInstitutionalHealthTSPಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ-1 PRED Bidar10/07/2017 19.00 16.800.00Finishing work Under Progress
52 BDR173212296HumnabadInstitutionalSocialTSP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ,(ಪ.ಪಂಗಡ) 1..ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 10ನಂ ರೂ, 1,50,000=00 2.ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 60ನಂ ರೂ. 2400=00 3) ಸ್ಟೀ¯ ತಾಟು 60ನಂ ರೂ. 2400=00 4. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 60ನಂ ರೂ. 1800=00 5. ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 60ನಂ ರೂ. 600=00 6. 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 7. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 8. ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 9. ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್.À 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 10. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 11. ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 12. ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 13. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 14. ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 15. ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 16. ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 08 ಜೋತೆ) ರೂ, 1,50,000=00DC Bidar10/07/2017 9.42 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
53 BDR173213229HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ|| ಹುಮನಾಬಾದ PRED Bidar30/12/2017 7.00 6.240.00Roof Level
54 BDR173213233HumnabadInstitutionalEducationGeneral CONSTRUCTION OF TWO (2) CLASS ROOMS, GOVERNMENT MODEL PRIMARY SCHOOL KANNADA, BEMALKHEDAPRED Bidar10/07/2017 14.00 13.120.00Roof level
55 BDR173213235HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ , ಘೋಡವಾಡಿ, ಸಂಗಮನಗರ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಸೇಡೋಳ, ಮುಸ್ತಾಪೂರ, ಮುಸ್ತರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.RWS Bidar10/07/2017 12.00 0.000.00Work Under Progress
56 BDR173213236HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ , ಕನPಟ್ಟಾ, ಕಲೂರ, ಚಿನಕೇರಾ,ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ವಾಡಿ , ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಕನ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 36.00 35.329.16Under Progress
57 BDR173213239HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಸರಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PWD Bidar10/07/2017 98.00 125.8581.57colouring progress
58 BDR173213243HumnabadInstitutionalSocialGeneral CONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI - BANHALLI VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 13.75 12.820.00Plastering Completed
59 BDR173213249HumnabadInstitutionalHealthGeneral ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲುಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಎನ್.ಎಮ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar10/07/2017 28.00 25.399.55Finishing work under progress
60 BDR173213251HumnabadInstitutionalHealthGeneral STAFF NURSE QUARTRES, PRIMARY HEALTH CENTER , CHANGLERA VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 21.09 21.095.00Basement Completed
61 BDR173213252HumnabadInstitutionalHealthGeneral MEDICAL OFFICERS QUARTRES, PRIMARY HEALTH CENTER , MANNA-E-KHELI VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 30.00 30.0010.00lintel Level
62 BDR173213255HumnabadInstitutionalOthersGeneral CONSTRUCTION OF NEW VETERINARY DISPENSARY BUILDING AT NIRNA.KRIDL Bidar10/07/2017 30.00 30.0010.00Lintel Level
63 BDR173213256HumnabadInstitutionalOthersGeneral CONSTRUCTION OF NEW VETERINARY DISPENSARY BUILDING AT BEMALKHEDA.KRIDL Bidar21/09/2017 30.00 30.0010.00Plinth Beam Work is Under Progress
64 BDR173221264HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. PMGSY10/07/2017 60.00 66.770.00Gr-II In progress
65 BDR173221265HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ ದಿಂದ ಪಟ್ಟವಾದ ಬಾರಡರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 70.00 77.410.00GSB progress
66 BDR173221266HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPIMPROVEMENTS TO ROAD FROM GOVIND THANDA TO MUTHANGI-MADARGI MDR Via GUDI THANDA (2.54 KM)PMGSY10/07/2017 107.52 89.1819.13Gr-III Completed
67 BDR173222267HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪುರ ವಾಡಿ ದಿಂದ ಎಸ.ಎಚ. ವರೆಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 50.00 68.759.92Gr-III under progress
68 BDR173222268HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತರಿ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಮುಸ್ತರಿ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 40.42 75.700.00Gr-III Under Progress
69 BDR173222269HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಮದಾಪುರ ವಾಡಿಯಿಂದ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 77.60 93.1532.11GR-III in progress
70 BDR173222270HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPIMPROVEMENTS TO ROAD FROM MEENKERA TO BORAL-BASILAPUR ROADPMGSY10/07/2017 66.74 75.700.00GSB Under Progress
71 BDR173223259HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM BASAVA CLINIC TO SAIBANNA HOUSE, NH-9 SUSHEEL SAREES TO SHIVAJI HOUSE, SHIVAJI HOUSE TO SHIROMANI HOUSE, JALEELMIYA HOUSE TO SHABEER HOUSE WARD NO.6, RAJAPPA MADIKERI HOUSE TO KHAISERUDDIN HOUSE, SALAAM PASHA HOUSE TO AZEEM SHOP AT MANNA-E-KHELI VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 55.95 55.9550.00ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
72 BDR173223261HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM SBH ARCH TO MALLIKARJUN TEMPLE, RASOOL SAB HOUSE TO ASHOKNAGAR WARD NO.17, WADDAR GALLI TC TO AMBEDKAR CIRCLE , GIRLS HIGH SCHOOL TO KHANDAK AREA AT NIRNA VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 40.00 40.0020.00Road Completed, Drain Work Under Progress
73 BDR173223273HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಳಕೇರಾ ದಿಂದ ಗಡವಂತಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. PMGSY11/01/2018 155.00 152.760.00Sub-Grade & Box culvert in Progress
74 BDR173223275HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಡನಕೇರಾ ದಿಂದ ನಿಂಬುರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 94.35 94.1013.91Gr-III in progress
75 BDR173223280HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ ದಿಂದ ಸೋನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. PMGSY10/07/2017 60.47 85.1312.59Gr-III completed
76 BDR173223284HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralIMPROVEMENTS TO ROAD FROM MEENKERA TO BORAL ROAD PMGSY10/07/2017 85.42 103.200.00work under progress
77 BDR173223319HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿತಾಳಗೇರಾ ದಿಂದ ತಾಳಮಡಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY11/01/2018 40.00 38.220.00Gr-III Completed
78 BDR174212106BidarInstitutionalSocialTSP ಬೀದರ ನಗರದ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕಿರಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.PRED Bidar07/03/2018 10.69 9.160.00Work Started
79 BDR174213078BidarInstitutionalEducationGeneralCONSTRUCTION OF THREE CLASS ROOMS IN GOVERNMENT MEDIUM PRIMARY SCHOOL (Kannada), REKULGI VILLAGE KRIDL Bidar11/07/2017 21.00 21.002.00ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80 BDR174213079BidarInstitutionalEducationGeneralCONSTRUCTION OF TWO CLASS ROOMS IN GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL (Kannada), SIKENPUR VILLAGE PRED Bidar11/07/2017 14.00 13.020.00Under Progress
81 BDR174213108BidarInstitutionalOthersGeneralCONSTRUCTION OF NEW VETERINARY BUILDING AT RANJHOLKHENY VILLAGE KRIDL Bidar11/07/2017 30.00 30.0025.00Roof Completed
82 BDR174213309BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar - a)      Dual desk -150 nos DC Bidar24/10/2017 15.00 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
83 BDR174213310BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar b)      Almarah – 10 nos DC Bidar24/10/2017 1.05 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
84 BDR174213311BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar a)       Glass almirahs for library -5 nos DC Bidar24/10/2017 0.68 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
85 BDR174213312BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar b)      Pigeon hole almirahs – 5 nos DC Bidar24/10/2017 0.48 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
86 BDR174213313BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar c)       LCD projector with screen DC Bidar24/10/2017 0.75 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
87 BDR174213314BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar d)      Xerox machine DC Bidar24/10/2017 0.45 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
88 BDR174213315BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar e)       Inverter 5 KVA DC Bidar24/10/2017 1.30 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
89 BDR174213317BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the equipments to govt polytechnic bidar a)       Computer-60 b)      Computer tables-60 c)       Pure sine waves UPS for computer labs d)      Ultra short throw LED/LCD projector -2 e)       Smart class chairs for edusat room -60 f) two-tier cots-25 g) beds-50 DC Bidar24/10/2017 47.93 0.000.00Tender process completed, work order issued, suppliers supplying goods awaiting for stock entry and complience.
90 BDR174221099BidarInfrastructureRoads & BridgesSCP IMPROVEMENTS OF ROAD FROM CHONDI THANDA TO CHOWLI IN BIDAR TALUKA (1.65 Km) PMGSY11/07/2017 76.50 83.8235.62Gr-II under progress
91 BDR174222083BidarInfrastructureRoads & BridgesTSP CONSTRUCTION OF CC DRAIN FROM GOVT URDU SCHOOL TO GOVT HPS KANNADA SCHOOL AT HOKRANA (K) VILLAGE KRIDL Bidar11/07/2017 20.57 20.572.00ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
92 BDR174223084BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲಿಯಂಬರವರೆಗೆ 0.00 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಿವಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ), PWD Bidar11/07/2017 100.00 82.6618.55formation work under progress kptcl pole sifting to be done due to which work progress is slow
93 BDR174223101BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralCONSTRUCTION OF APPROACH BT ROAD TO SANGOLGI VILLAGE (1.21 KM) PMGSY11/07/2017 52.00 63.1624.30Gr-II in Progress
94 BDR174223102BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralCONSTRUCTION OF APPROACH ROAD TO SRI SIDDHALINGESHWARA TEMPLE AT HONNADI VILLAGE PMGSY11/07/2017 55.00 48.6022.34Gr-II in progress
95 BDR174223103BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralIMPROVEMENTS OF ROAD FROM SH-15 TO KAMTHANA MDR Via JAIN TEMPLE PMGSY11/07/2017 50.22 60.5518.91Gr-II in progress
96 BDR175211110BasvakalyanInstitutionalEducationSCPConstruction of additional 2 rooms at Govt. Primary School Janwada village PRED Bidar11/07/2017 14.37 13.626.80Plastering work Under Progress
97 BDR175211123BasvakalyanInstitutionalSocialSCPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಹುಮನಾಬಾದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೀಶ್ವರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಉಟದ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಪು ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 27.08 24.4315.45Nearing Completion
98 BDR175211302BasvakalyanInstitutionalEducationSCP Construction of 2 additional rooms at govt primary school Batgera village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 14.00 12.284.51Finishing work under progress
99 BDR175211303BasvakalyanInstitutionalEducationSCP Construction of 3 additional rooms at govt primary school Kohinoor village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 20.00 15.730.00Roof Level
100 BDR175212125BasvakalyanInstitutionalSocialTSPಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar07/03/2018 41.97 0.000.00Work Started
101 BDR175212130BasvakalyanInstitutionalSocialTSPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಧನ್ನುರಾ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 11.19 10.160.00Roof Level
102 BDR175212305BasvakalyanInstitutionalEducationTSP Construction of 4 additional rooms and toilets rooms for boys and girls at govt primary school ramtirth k villagePRED Bidar06/10/2017 29.00 25.3416.63Ground floor completed First Floor Nearing Completion
103 BDR175213112BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 21.00 18.565.60Nearing Completion
104 BDR175213113BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಇಸಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 22.00 20.090.00Roof Laid
105 BDR175213115BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 4 rooms High school at Bhosga village Bhosga PRED Bidar11/07/2017 30.00 26.000.00Work Started
106 BDR175213116BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 2 rooms HRPS School at Algood villagePRED Bidar07/03/2018 15.00 13.030.00Work Started
107 BDR175213117BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of Govt. High School Building Gadlegaon (B) School at Gadlegaon village PRED Bidar11/07/2017 50.00 45.220.00Basement Level
108 BDR175213118BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 3 rooms at Govt. MPS School Ujlamb village PRED Bidar11/07/2017 20.00 18.840.00Work Started
109 BDR175213133BasvakalyanInstitutionalHealthGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ತಡೊಳಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಎನ್.ಎಮ್. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 27.00 25.500.00Roof Level
110 BDR175213297BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt primary school Waddarga village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 20.00 15.806.35Finishing work Under Progress
111 BDR175213300BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 2 additional rooms at govt primary school Gadigoundgaon village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 17.25 14.680.00Lintel Level
112 BDR175213301BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt primary school Chitkotta(k) village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 18.00 15.530.00Lintel Level
113 BDR175221160BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Main road Vai Sc Galli at Soldabka village 1km PRED Bidar11/07/2017 60.00 50.1330.55C.C. Road completed drain in progress
114 BDR175221165BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC drain at PKPS Cross Building to Dr. Ambedkar Circle at village Batgera 200 mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.865.49Nearing Completion
115 BDR175221171BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆ, ಅಮೃತ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆ, ರಾಮಣ್ಣಾ ಹೊಟೇಲ್, ಸಂಬ್ಬವ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಥೊಡ ಮನೆ, ದಸರಥ ಮುಲ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕ ಚಂದನ ಮನೆ, ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar11/07/2017 23.00 19.1211.00CC Road completed, Drain work Under progress
116 BDR175221213BasvakalyanInfrastructureWater SupplySCPAugmentation to PWS at Maisalga village in Basavakalyan Tq (SCP)RWS Bidar11/07/2017 40.00 39.000.00Work under progress
117 BDR175221215BasvakalyanInfrastructureWater SupplySCPಪಂಡರಗೇರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣRWS Bidar11/07/2017 30.00 24.6514.96Work under progress
118 BDR175222187BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಮೆತ್ರೆ ಮನೆ- ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಶಿವರಾಜ ಸೀಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೊಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ, ಡಾಸುಲೇಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜಾ ಖಧೀರಮನೆ, ಸಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಟಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿ ವರೆಗೆ ದಿಪಕ ಪೊಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎನ್ ಎಚ್ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar11/07/2017 52.23 46.9238.69CC Road completed Drain in Progress
119 BDR175222216BasvakalyanInfrastructureWater SupplyTSPAugmentation to PWS at Gadlegaon (B) village in Basavakalyan Tq (TSP)RWS Bidar11/07/2017 40.00 34.6819.36Work under progress
120 BDR175223197BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road & Drain two side from State high way to Basaveshwar Circle at village Manthal PRED Bidar11/07/2017 100.00 91.5873.26Nearing Completion
121 BDR175223200BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Gram Panchyat to Pinjara Galli & Modin Sha vali Darga to circle at village Ladwanti 400 Mtr PRED Bidar11/07/2017 17.00 15.7311.34CC Road Completed Drain in progress
122 BDR175223203BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstructionof four lane road with side drain, and center divider and street lighting to Betbalkunda in Village Limit PWD Bidar11/07/2017 100.00 90.120.00 drain completed WMM work under progress
123 BDR175223205BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstructionof four lane road with two side drain, and center divider and street lighting at Near Gandhi Circle to Gundoor Cross Vai Vithal Rukmini Temple at Village Manthal PWD Bidar11/07/2017 40.00 31.990.00Formation work under progress
124 BDR175223209BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಗರವಾಡಿ ದಿಂದ ಹಣುಮಂತ ವಾಡಿ (ಥಿ) ದಾಸರ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY11/07/2017 80.02 98.030.00Gr-III in progress
125 BDR175223218BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralAugmentation to PWS at Betgera village in Basavakalyan Tq RWS Bidar11/07/2017 40.00 36.1610.16Work under progress
126 BDR175223219BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralAugmentation to PWS at Ladwanti village in Basavakalyan Tq RWS Bidar11/07/2017 39.71 36.1227.83Work under progress
127 BDR175223220BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralPiped Water Supply to Halli village in Basavakalyan Tq (Gen)RWS Bidar11/07/2017 40.00 38.1631.56Work under progress
128 BDR175223222BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆRWS Bidar11/07/2017 35.86 1.790.89Work under Progress
129 BDR175223223BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralಸದಲಾಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆRWS Bidar11/07/2017 35.00 30.4519.48Work under progress
130 BDR175223224BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralConstruction of Barrage near Mirzapur village in Basvakalyan Taluka Dist. Bidar MI11/07/2017 150.00 147.6765.38Work Under Progress
      TOTAL  6164.406051.581599.01