LIST OF Under Progress MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Feedback
 
1 BDR171212002AuradInstitutionalEducationTSP ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊರಣಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 79.56 10/09/201779.5667.080.00Existing Buld. Demolish work in progress
2 BDR171213004AuradInstitutionalEducationGeneralಮಣಿಗೆಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 25.00 09/07/201725.0021.387.63Roof level
3 BDR171213005AuradInstitutionalEducationGeneralಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 20.00 10/09/201720.0017.490.00Lintel Level
4 BDR171213006AuradInstitutionalEducationGeneralಡೊಣಗಾಂವ(ಎಮ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 25.00 10/09/201725.0021.717.56Roof Level
5 BDR171213007AuradInstitutionalEducationGeneralಖೆಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 25.00 09/10/201725.0022.9810.22Roof Laid
6 BDR171213008AuradInstitutionalEducationGeneralಹೊಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 30.00 09/10/201730.0026.990.00Under Progress
7 BDR171213009AuradInstitutionalEducationGeneralಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 40.00 11/12/201740.0036.3815.29First Floor Roof level
8 BDR171213010AuradInstitutionalEducationGeneralಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 40.00 09/10/201740.0036.840.00Under progress
9 BDR171213012AuradInstitutionalEducationGeneralಕರಂಜಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 20.00 25/09/201720.0017.6412.28Roof Laid
10 BDR171213013AuradInstitutionalEducationGeneralಕರಂಜಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 20.00 25/09/201720.0017.8712.36Roof Laid
11 BDR171213017AuradInstitutionalHealthGeneralಔರಾದ (ಬಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಶನ್ ಥೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar07/03/2018 10.00 18/06/201810.008.550.00Work Started
12 BDR171221018AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ವಡಗಾಂವದಿಂದ ಮೊನಾಸಂಕರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.20 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 58.00 04/11/201771.9064.2844.69B T completed
13 BDR171221019AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಸಾರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 80.00 04/11/201799.7689.5043.44Gr-III in Progress
14 BDR171221020AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಜಮಗಿ ಗುರುನಾಥ ತಾಂಡಾ ಮೂಲಕ ಕೇಶವ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.80 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 60.29 04/11/201776.4469.210.00GR-II Completed
15 BDR171221021AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಎಕಂಬಾದಿಂದ ಸಂಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.25 04/11/201798.05103.3637.96GSB completed
16 BDR171221022AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಹೆಡಗಾಪೂರ ದಿಂದ ಚಂದರ ಮಹಾರಾಜ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.50 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 100.28 16/11/2017120.40109.350.00GSB Completed
17 BDR171221023AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಹಂದಿಖೆರದಿಂದ ಹಂದಿಖೆರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 56.40 04/11/201771.4464.480.00Gr-II under progress
18 BDR171221024AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೊಮಾತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾಂವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 60.00 04/11/201782.7874.770.00GR-III under progress
19 BDR171222025AuradInfrastructureRoads & BridgesTSP ಕೊರೆಕಲ ದಿಂದ ಔರಾದ(ಬಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 185.63 15/03/2018225.85222.420.00Under Progress
20 BDR171223026AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಠಾಣಾ ಕುಶನೂರದಿಂದ ಸಂಗಮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 ಕೀ.ಮೀ PWD Bidar11/07/2017 400.00 07/03/2018400.00398.980.00sub grade work under progress
21 BDR171223028AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಳಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹುಲಸುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.27 16/11/2017101.0099.5932.49Gr-II in progress
22 BDR171223029AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎಕಂಬಾದಿಂದ ವಜ್ಜರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.00 16/11/2017104.81103.360.00Gr-III Under progress
23 BDR171223030AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಹೊಕರ್ಣ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 123.00 /11/2017148.16136.0261.34Gr-III in progress
24 BDR171223031AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಮಾಲನಗೆರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಸವ ಮಂಟಪ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 40.00 04/11/201740.0034.6317.59Drain work Complete
25 BDR171223032AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೊನ್ನೆಕೆರಿದಿಂದ ಕೊಳ್ಳುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.00 16/11/2017110.37100.210.00Gr-III in Progress
26 BDR171223033AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎಕಂಬಾದಿಂದ ಲಿಂಗಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PWD Bidar11/07/2017 200.00 20/12/2017200.00163.18114.35BM/SDBC completed 350 mtr drain to be done
27 BDR171223034AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಿಡೊದಾ-ಕುಶನೂರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 106.85 16/11/2017111.7699.1649.42Slab Leval
28 BDR171223035AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಕ್ಯಾಳ-ಖತಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಮೆಲೆ ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 78.06 01/02/201878.0667.890.00Under progress work stopped due to flow of water in nala
29 BDR171223040AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಜಿನಾಥ ಟಿಳೆಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 10.00 25/09/201710.008.245.72Nearing Completion
30 BDR171223045AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೆಶ್ವರ ದೆವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀರ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 15.00 25/09/201715.0012.585.88Nearing Completion
31 BDR171223318AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿರಕಿತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY22/09/2017 60.00 07/02/201860.0059.110.00Under progress
32 BDR172211049BhalkiInstitutionalSocialSCP ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನೀಲಯದ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PWD Bidar11/07/2017 163.06 13/12/2017171.00171.0027.311st floor and 2nd floor roof laid plastering work under progress
33 BDR172213052BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 50.00 22/09/201750.0049.490.00lintel level
34 BDR172213053BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಒಂದನೆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಧನೆಕೋಣೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಿಥೀಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೌಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಅವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.0089.3513.65roof to be laid
35 BDR172213054BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 30.00 22/9/201730.0026.0516.72finishing work progress work will be completed by end of sep 18
36 BDR172213055BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 15.00 22/9/201715.0013.230.00lintel level
37 BDR172221057BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ತೇಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೇಗಂಪೂರ ಥಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.9 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 92.00 04/11/2017112.50103.2830.66GSB completed
38 BDR172221060BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಫತ್ತು ಥಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.70 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 30.00 04/11/201734.9132.3022.66Gr-III completed
39 BDR172221061BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಕಳಸದಾಳ ಥಾಂಡಾದಿಂದ ಬೀರಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.20 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 152.80 04/11/2017190.30175.860.00GSB Under Progress
40 BDR172222062BhalkiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಹಲಸಿ(ಎಲ್) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಾಗಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 65.00 04/11/201778.2274.0912.33Gr-III Under Progress
41 BDR172222064BhalkiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಸಿದ್ದಾಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೈಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY11/07/2017 67.30 04/11/201767.3074.9023.27Gr-III in progress
42 BDR172223065BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 29.00 04/11/201733.5633.0013.44Gr-II under progress
43 BDR172223066BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralತುಗಾಂವ(ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಹಕರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (6 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 130.00 04/11/2017163.44159.9346.05Gr-III Under Progress
44 BDR172223067BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರಿಂದ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 89.82 04/11/2017113.00105.470.00Gr-II under progress
45 BDR172223068BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 201.48 13/03/2018239.80228.7653.61Gr-II Under Progress
46 BDR172223069BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 44.69 04/11/201752.0045.460.00GSB under progress
47 BDR172223070BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಧರಿ ಅಗೆತ, ತಡೆಗೊಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 60.70 04/11/201765.5057.450.00CD Work Under Progress
48 BDR172223071BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಸಮದಿಂದ ನಾಗೂರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY11/07/2017 100.00 04/11/2017127.87117.3963.84Gr-III Completed
49 BDR172223072BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಬರದಾಪೂರ, ಚಿಟ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.0096.9432.29out of 4 village work at 3 village completed 1 work drain work to be completed at Halhalli
50 BDR172223073BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವ, ಮೋರಂಬಿ, ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.0092.990.00Drain work under progress
51 BDR172223074BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರನಾಳ, ಜೈನಾಪೂರ, ತರನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಸಂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.0093.280.00Drain work under progress
52 BDR173211225HumnabadInstitutionalEducationSCPCONSTRUCTION OF TWO (2) CLASS ROOMS, GOVERNMENT HIGHERPRIMARY SCHOOL, MEENKERAPRED Bidar10/07/2017 13.00 07/09/201713.0012.360.00Roof Level
53 BDR173211226HumnabadInstitutionalEducationSCPCONSTRUCTION OF TWO (2) CLASS ROOM, GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL (KANNADA), BANHALLIPRED Bidar10/07/2017 13.00 07/09/201713.0011.930.00Roof Level
54 BDR173211240HumnabadInstitutionalSocialSCPCONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI IN - GUDI THANDAPRED Bidar10/07/2017 13.72 07/09/201713.7213.150.00Basement Level
55 BDR173211286HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
56 BDR173211287HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
57 BDR173211288HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
58 BDR173211289HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
59 BDR173211290HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
60 BDR173211291HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
61 BDR173211292HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
62 BDR173211293HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
63 BDR173211294HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
64 BDR173211295HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
65 BDR173212228HumnabadInstitutionalEducationTSPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಜಾಮನಗರ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 15.84 06/03/201815.8414.320.00Basement Level
66 BDR173212242HumnabadInstitutionalSocialTSPCONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI IN - BHADRAPUR VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 13.75 07/09/201713.7513.150.00Basement Level
67 BDR173212246HumnabadInstitutionalSocialTSP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ,(ಪ.ಪಂಗಡ) 1..ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 10ನಂ ರೂ, 1,50,000=00 2.ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 60ನಂ ರೂ. 2400=00 3) ಸ್ಟೀ¯ ತಾಟು 60ನಂ ರೂ. 2400=00 4. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 60ನಂ ರೂ. 1800=00 5. ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 60ನಂ ರೂ. 600=00 6. 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 7. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 8. ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 9. ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್.À 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 10. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 11. ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 12. ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 13. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 14. ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 15. ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 16. ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 08 ಜೋತೆ) ರೂ, 1,50,000=00DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
68 BDR173212247HumnabadInstitutionalHealthTSPಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ-1 PRED Bidar10/07/2017 19.00 07/09/201719.0016.800.00Basement Level
69 BDR173212248HumnabadInstitutionalHealthTSPಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ-1 PRED Bidar10/07/2017 19.00 07/09/201719.0017.638.98Nearing Completion
70 BDR173212296HumnabadInstitutionalSocialTSP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ,(ಪ.ಪಂಗಡ) 1..ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 10ನಂ ರೂ, 1,50,000=00 2.ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 60ನಂ ರೂ. 2400=00 3) ಸ್ಟೀ¯ ತಾಟು 60ನಂ ರೂ. 2400=00 4. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 60ನಂ ರೂ. 1800=00 5. ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 60ನಂ ರೂ. 600=00 6. 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 7. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 8. ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 9. ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್.À 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 10. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 11. ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 12. ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 13. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 14. ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 15. ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 16. ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 08 ಜೋತೆ) ರೂ, 1,50,000=00DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
71 BDR173213229HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕರ) ಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ|| ಹುಮನಾಬಾದ PRED Bidar30/12/2017 7.00 06/03/20187.006.240.00Basement level
72 BDR173213230HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಮಾದರಿ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 14.00 07/09/201714.0013.239.05Roof Level
73 BDR173213231HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 14.00 07/09/201714.0012.930.00Nearing Completed
74 BDR173213232HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 14.00 07/09/201714.0012.939.36Nearing Completion
75 BDR173213233HumnabadInstitutionalEducationGeneral CONSTRUCTION OF TWO (2) CLASS ROOMS, GOVERNMENT MODEL PRIMARY SCHOOL KANNADA, BEMALKHEDAPRED Bidar10/07/2017 14.00 07/09/201714.0013.120.00Basement level
76 BDR173213235HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ , ಘೋಡವಾಡಿ, ಸಂಗಮನಗರ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಸೇಡೋಳ, ಮುಸ್ತಾಪೂರ, ಮುಸ್ತರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.RWS Bidar10/07/2017 12.00  12.000.000.00Work Order Issued
77 BDR173213236HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ , ಕನPಟ್ಟಾ, ಕಲೂರ, ಚಿನಕೇರಾ,ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ವಾಡಿ , ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಕನ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 36.00 09/10/201736.0035.329.16Under Progress
78 BDR173213239HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಸರಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PWD Bidar10/07/2017 98.00 11/01/2018128.50125.850.00roof laid
79 BDR173213243HumnabadInstitutionalSocialGeneral CONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI - BANHALLI VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 13.75 07/09/201713.7512.820.00Basement Level
80 BDR173213245HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಮೇಟ್ರೀಕ ಪೂರ್ವಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಘಾಟಬೋರಾಳ : ಹೆಚುವರಿ ಎರಡು ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar10/07/2017 20.00 07/02/201820.0017.3212.70Roof level
81 BDR173213249HumnabadInstitutionalHealthGeneral ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲುಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಎನ್.ಎಮ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar10/07/2017 28.00 09/10/201728.0025.399.55Roof Laid
82 BDR173213250HumnabadInstitutionalHealthGeneral ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದಾಯ ಆರೊಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಟೆಕ ಪ್ರಸೂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಅಲವಡಿಸುವುದು.PRED Bidar10/07/2017 12.00 09/10/201712.0011.286.72Nearing Completion
83 BDR173213251HumnabadInstitutionalHealthGeneral STAFF NURSE QUARTRES, PRIMARY HEALTH CENTER , CHANGLERA VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 21.09 07/12/201721.0921.092.00ಬೇಸಮೆಂಟ ಮಟ್ಟ
84 BDR173213252HumnabadInstitutionalHealthGeneral MEDICAL OFFICERS QUARTRES, PRIMARY HEALTH CENTER , MANNA-E-KHELI VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 30.00 07/12/201730.0030.002.00ಬೇಸಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
85 BDR173213253HumnabadInstitutionalHealthGeneral ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಘಾಟಬೋರಾಳ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ-1PRED Bidar10/07/2017 19.00 09/10/201719.0016.320.00Roof laid
86 BDR173213255HumnabadInstitutionalOthersGeneral CONSTRUCTION OF NEW VETERINARY DISPENSARY BUILDING AT NIRNA.KRIDL Bidar10/07/2017 30.00 07/12/201730.0030.003.00ಬೇಸಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
87 BDR173213256HumnabadInstitutionalOthersGeneral CONSTRUCTION OF NEW VETERINARY DISPENSARY BUILDING AT BEMALKHEDA.KRIDL Bidar21/09/2017 30.00 07/12/201730.0030.003.00ಬೇಸಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
88 BDR173221264HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. PMGSY10/07/2017 60.00 04/11/201773.6566.770.00GSB In progress
89 BDR173221265HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ ದಿಂದ ಪಟ್ಟವಾದ ಬಾರಡರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 70.00 04/11/201781.3777.410.00Sub Grade Completed
90 BDR173221266HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPIMPROVEMENTS TO ROAD FROM GOVIND THANDA TO MUTHANGI-MADARGI MDR Via GUDI THANDA (2.54 KM)PMGSY10/07/2017 107.52 04/11/2017126.8589.180.00Gr-III in progress
91 BDR173221285HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಒತ್ತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರು ನಿರ್ಮಾಣ.MI05/01/2018 75.00 15/09/201775.0074.7869.27Work under Progress
92 BDR173222267HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪುರ ವಾಡಿ ದಿಂದ ಎಸ.ಎಚ. ವರೆಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 50.00 04/11/201773.8768.750.00Gr-III under progress
93 BDR173222268HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತರಿ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಮುಸ್ತರಿ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 40.42 04/11/201765.4375.700.00Work Under Progress
94 BDR173222269HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಮದಾಪುರ ವಾಡಿಯಿಂದ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 77.60 04/11/201799.2093.150.00GR-III in progress
95 BDR173222270HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPIMPROVEMENTS TO ROAD FROM MEENKERA TO BORAL-BASILAPUR ROADPMGSY10/07/2017 66.74 04/11/201779.2575.700.00GSB Under Progress
96 BDR173223259HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM BASAVA CLINIC TO SAIBANNA HOUSE, NH-9 SUSHEEL SAREES TO SHIVAJI HOUSE, SHIVAJI HOUSE TO SHIROMANI HOUSE, JALEELMIYA HOUSE TO SHABEER HOUSE WARD NO.6, RAJAPPA MADIKERI HOUSE TO KHAISERUDDIN HOUSE, SALAAM PASHA HOUSE TO AZEEM SHOP AT MANNA-E-KHELI VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 55.95 07/12/201755.9555.9550.00ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
97 BDR173223260HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM HANUMAN TEMPLE TO OSMAN KHURESHI HOUSE, GANDHI CHOWK TO ANGANWADI CENTRE, TUKARAM MUSTARI HOUSE TO RAMAIYYA SHASTRI HOUSE, KARBASAYYA PUJARI HOUSE TO MANIKAPPA DARJI HOUSE, ISMAILAPPA HOUSE TO TUKARAM HOUSE AT CHANGLERA VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 35.00 07/02/201835.0030.3813.48Nearing Completion
98 BDR173223261HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM SBH ARCH TO MALLIKARJUN TEMPLE, RASOOL SAB HOUSE TO ASHOKNAGAR WARD NO.17, WADDAR GALLI TC TO AMBEDKAR CIRCLE , GIRLS HIGH SCHOOL TO KHANDAK AREA AT NIRNA VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 40.00 07/12/201740.0040.0020.00Road Completed, Drain Work Under Progress
99 BDR173223262HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM MANOJ NAGAR HOUSE TO LALAMMA AWATGI HOUSE, BABANNA MADARGI HOUSE TO RAZAQ HOUSE, RAZAQ HOUSE TO GURAYYA SWAMY HOUSE, METHODIST CHURCH TO CHANDRAPPA SATOLI HOUSE, METHODIST CHURCH TO SUDHA SHOP, ARJUN KUTTABAD HOUSE TO MARUTI KARAKNALLI HOUSE, MARUTI KARAKNALLI HOUSE TO SHARNAPPA METRI HOUSE AT BEMALKHEDA VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 25.00 07/02/201825.0021.607.52Nearing Completion
100 BDR173223271HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಳಖೇಂಡಿ ದಿಂದ ನೇಳಕೊಡ ತಾಲೂಕ ಬಾರಡರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY10/07/2017 60.00 04/11/201782.7381.5551.11BT Completed
101 BDR173223272HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಳಖೇಂಡಿ ದಿಂದ ರಾಂಪುರÀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY10/07/2017 80.00 04/11/2017114.10112.7271.78BT Completed
102 BDR173223274HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಮತಾಬಾದ ದಿಂದ ತಾಳಮಡಗಿ ವಾಯ್ಯಾ ಕಂದಗೂಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮಿ 1.40 ದಿಂದ 1.82PMGSY10/07/2017 15.22 04/11/201720.5719.640.00Gr-III in progress
103 BDR173223275HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಡನಕೇರಾ ದಿಂದ ನಿಂಬುರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 94.35 04/11/2017132.2594.100.00Gr-II in progress
104 BDR173223277HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿ£ ಸಿತಾಳಗೇರಾ ದಿಂದ ನಿಂಬುರಾ-ತಾಳಮಡಗಿ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY10/07/2017 30.00 04/11/201741.6639.490.00Under progress
105 BDR173223278HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ಹುಮನಾಬಾದ- ಮಾಣಿಕನಗರ ಘೋಡವಾಡಿ) ಯಿಂದ ವರವಟ್ಟಿ, ಹುಣಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. PMGSY10/07/2017 17.92 04/11/201723.6622.3913.30Gr-III completed
106 BDR173223280HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ ದಿಂದ ಸೋನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. PMGSY10/07/2017 60.47 04/11/201789.4285.130.00Gr-III in progress
107 BDR173223282HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralIMPROVEMENTS OF APPROACH ROAD TO CHOWKI THANDA A (.65 Km)PMGSY10/07/2017 18.35 04/11/201725.7524.650.00Gr-III Completed
108 BDR173223283HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralCONSTRUCTION OF APPROACH ROAD TO DURGA DEVI TEMPLE AT DEVGIRI B THANDA PMGSY10/07/2017 40.00 04/11/201745.9343.950.00Gr-III Completed
109 BDR173223284HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralIMPROVEMENTS TO ROAD FROM MEENKERA TO BORAL ROAD PMGSY10/07/2017 85.42 20/12/2017105.32103.200.00work under progress
110 BDR173223286HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣMI01/07/2017 80.00 12/09/201780.0079.6177.82 Work under progress
111 BDR173223319HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿತಾಳಗೇರಾ ದಿಂದ ತಾಳಮಡಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY11/01/2018 40.00 21/06/201840.0038.220.00Gr-III in progress
112 BDR174211077BidarInstitutionalEducationSCP ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದ ಆನಂದ ನಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar11/07/2017 33.59 22/08/201733.5930.9422.13Nearing Completion
113 BDR174211104BidarInstitutionalSocialSCP CONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI - CHINTALGERA -2, CHINTALGERA VILLAGE. PRED Bidar11/07/2017 13.75 14/11/201713.7512.364.48Roof Laid
114 BDR174213078BidarInstitutionalEducationGeneralCONSTRUCTION OF THREE CLASS ROOMS IN GOVERNMENT MEDIUM PRIMARY SCHOOL (Kannada), REKULGI VILLAGE KRIDL Bidar11/07/2017 21.00 07/12/201721.0021.002.00ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
115 BDR174213079BidarInstitutionalEducationGeneralCONSTRUCTION OF TWO CLASS ROOMS IN GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL (Kannada), SIKENPUR VILLAGE PRED Bidar11/07/2017 14.00 22/08/201714.0013.020.00Under Progress
116 BDR174213108BidarInstitutionalOthersGeneralCONSTRUCTION OF NEW VETERINARY BUILDING AT RANJHOLKHENY VILLAGE KRIDL Bidar11/07/2017 30.00 07/12/201730.0030.0012.00Lintel Level
117 BDR174213308BidarInstitutionalEducationGeneralConstruction of 1 additional computer room at govt urdu HRPS naubad PWD Bidar24/10/2017 8.00 30/11/20178.006.330.00roof laid
118 BDR174213309BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar - a)      Dual desk -150 nos DC Bidar24/10/2017 15.00  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
119 BDR174213310BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar b)      Almarah – 10 nos DC Bidar24/10/2017 1.05  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
120 BDR174213311BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar a)       Glass almirahs for library -5 nos DC Bidar24/10/2017 0.68  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
121 BDR174213312BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar b)      Pigeon hole almirahs – 5 nos DC Bidar24/10/2017 0.48  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
122 BDR174213313BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar c)       LCD projector with screen DC Bidar24/10/2017 0.75  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
123 BDR174213314BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar d)      Xerox machine DC Bidar24/10/2017 0.45  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
124 BDR174213315BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar e)       Inverter 5 KVA DC Bidar24/10/2017 1.30  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
125 BDR174213317BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the equipments to govt polytechnic bidar a)       Computer-60 b)      Computer tables-60 c)       Pure sine waves UPS for computer labs d)      Ultra short throw LED/LCD projector -2 e)       Smart class chairs for edusat room -60 f) two-tier cots-25 g) beds-50 DC Bidar24/10/2017 47.93  0.000.000.00Re-Tender called on 24-01-2018 Financial Bid has opened and call for Negotiation awaited for issue Work order
126 BDR174221081BidarInfrastructureRoads & BridgesSCP ಜನವಾಡಾ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ನೇಮತಾಬಾದ, ಬಂಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್‍ಪೇಟ್, ಶ್ರೀಮಂಡಲ್, ವಾಲದೋಡ್ಡಿ, ಸಿಪಳಗೇರಾ, ಮರಖಲ್, ಸಂಗನಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಾಪೂರ, ಯರನಳ್ಳಿ, ಅಲಿಯಂಬರ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ವಿಲಾಸಪೂರ, ಮೀರ್ಜಾಪೂg,À ಮಮದಾಪೂರ, ಚಾಂಬೋಳ, ಸಾಂಗ್ವಿ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Bidar11/07/2017 78.36 22/08/201778.3674.0330.5610 village Roads completed out of 22 villages
127 BDR174221099BidarInfrastructureRoads & BridgesSCP IMPROVEMENTS OF ROAD FROM CHONDI THANDA TO CHOWLI IN BIDAR TALUKA (1.65 Km) PMGSY11/07/2017 76.50 04/11/201789.5883.8235.62Gr-II under progress
128 BDR174222082BidarInfrastructureRoads & BridgesTSP ಜನವಾಡಾ, ಕಪಲಾಪೂರ, ಮಾಳೆಗಾಂವ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರ, ಅಲ್ಲಪೂರ, ಬಸಂತಪೂರ, ಕಂಗಟಿ, ಫತ್ತೇಪೂರ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ರಾಜನಾಳ, ಚಾಂಬೋಳ, ಚಿಮ್ಮಕೋಡ. ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ. ನಂದಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಾಗೂ ನವಲಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Bidar11/07/2017 49.87 22/08/201749.8746.1916.7903 village Roads in progress out of 16 villages
129 BDR174222083BidarInfrastructureRoads & BridgesTSP CONSTRUCTION OF CC DRAIN FROM GOVT URDU SCHOOL TO GOVT HPS KANNADA SCHOOL AT HOKRANA (K) VILLAGE KRIDL Bidar11/07/2017 20.57 07/12/201720.5720.572.00ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
130 BDR174223084BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲಿಯಂಬರವರೆಗೆ 0.00 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಿವಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ), PWD Bidar11/07/2017 100.00 18/12/2017100.0082.6618.55formation work under progress kptcl pole sifting to be done due to which work progress is slow
131 BDR174223101BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralCONSTRUCTION OF APPROACH BT ROAD TO SANGOLGI VILLAGE (1.21 KM) PMGSY11/07/2017 52.00 04/11/201765.6413.820.00GSB in Progress
132 BDR174223102BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralCONSTRUCTION OF APPROACH ROAD TO SRI SIDDHALINGESHWARA TEMPLE AT HONNADI VILLAGE PMGSY11/07/2017 55.00 04/11/201768.9048.600.00GSB in progress
133 BDR174223103BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralIMPROVEMENTS OF ROAD FROM SH-15 TO KAMTHANA MDR Via JAIN TEMPLE PMGSY11/07/2017 50.22 04/11/201763.7260.550.00GSB in progress
134 BDR175211109BasvakalyanInstitutionalEducationSCPConstruction of additional 2 rooms at Govt. Primary School Illal village PRED Bidar11/07/2017 17.25 13/03/201817.2515.100.00Roof level
135 BDR175211110BasvakalyanInstitutionalEducationSCPConstruction of additional 2 rooms at Govt. Primary School Janwada village PRED Bidar11/07/2017 14.37 06/03/201814.3713.620.00First Floor column work in progress
136 BDR175211122BasvakalyanInstitutionalSocialSCPಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೇಟ್ರಿಕ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 02 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಸದ ಕೊಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 02 ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 02 ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 20.00 14/12/201720.0017.498.48Roof Level
137 BDR175211123BasvakalyanInstitutionalSocialSCPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಹುಮನಾಬಾದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೀಶ್ವರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಉಟದ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಪು ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 27.08 09/10/201727.0824.437.45Lintel Level
138 BDR175211124BasvakalyanInstitutionalEducationSCPConstruction of additional Boys College Hostel 2 extra rooms at Betbalkunda village PRED Bidar11/07/2017 18.50 06/03/201818.5017.2713.36Roof level
139 BDR175211302BasvakalyanInstitutionalEducationSCP Construction of 2 additional rooms at govt primary school Batgera village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 14.00 14/12/201714.0012.284.51Lintel Level
140 BDR175211303BasvakalyanInstitutionalEducationSCP Construction of 3 additional rooms at govt primary school Kohinoor village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 20.00 14/12/201720.0015.730.00Basement level
141 BDR175211307BasvakalyanInstitutionalEducationSCP Construction of 4 additional rooms at govt high school Algood village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 26.00 15/02/201826.0023.7318.57Basement Level
142 BDR175212129BasvakalyanInstitutionalSocialTSPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ರಾಜೋಳಾ (ಇ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 11.19 15/02/201811.1910.470.00Nearing Completion
143 BDR175212130BasvakalyanInstitutionalSocialTSPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಧನ್ನುರಾ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 11.19 15/02/201811.1910.160.00Basement Level
144 BDR175212304BasvakalyanInstitutionalEducationTSP Construction of 4 additional rooms and toilets rooms for boys and girls at govt primary school morkhandi PRED Bidar06/10/2017 29.00 14/12/201729.0025.3513.27Roof Level
145 BDR175212305BasvakalyanInstitutionalEducationTSP Construction of 4 additional rooms and toilets rooms for boys and girls at govt primary school ramtirth k villagePRED Bidar06/10/2017 29.00 13/03/201829.0025.3416.63Ground floor completed First Floor in progress
146 BDR175213112BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 21.00 15/02/201821.0018.565.60Lintel Level
147 BDR175213113BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಇಸಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 22.00 15/02/201822.0020.090.00Fotting in Progress
148 BDR175213114BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 4 rooms at Govt. Hrps School Jajanmuglli village PRED Bidar11/07/2017 30.00 09/10/201730.0026.1819.68Roof Laid
149 BDR175213117BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of Govt. High School Building Gadlegaon (B) School at Gadlegaon village PRED Bidar11/07/2017 50.00 31/01/201850.0045.220.00Under Progress
150 BDR175213119BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 3 rooms at Govt. High School Harkud village PRED Bidar11/07/2017 20.00 06/03/201820.0017.745.64Basement Level
151 BDR175213128BasvakalyanInstitutionalSocialGeneralಮೇಟ್ರೀಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಸೂರು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ 06 ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸ್ನಾನ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 25.00 09/10/201725.0021.226.65Roof level
152 BDR175213133BasvakalyanInstitutionalHealthGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ತಡೊಳಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಎನ್.ಎಮ್. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 27.00 10/09/201727.0025.500.00Basement Level
153 BDR175213297BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt primary school Waddarga village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 20.00 14/12/201720.0015.806.35Lintel level
154 BDR175213298BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt primary school Halli village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 18.00 14/12/201718.0015.7011.76Roof Level
155 BDR175213299BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 2 additional rooms at govt primary school Devanal village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 17.25 15/02/201817.2514.680.00Plinth Level
156 BDR175213300BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 2 additional rooms at govt primary school Gadigoundgaon village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 17.25 15/02/201817.2514.680.00Work Started
157 BDR175213301BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt primary school Chitkotta(k) village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 18.00 14/12/201718.0015.530.00Basement Level
158 BDR175213306BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt high school Chandikapur village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 18.00 14/12/201718.0015.197.72Lintel Level
159 BDR175221160BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Main road Vai Sc Galli at Soldabka village 1km PRED Bidar11/07/2017 60.00 26/08/201760.0050.1330.55C.C. Road completed drain in progress
160 BDR175221161BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road & drain from Margemma temple to Public open wewell at Mudbi village PRED Bidar11/07/2017 12.86 26/08/201712.8611.500.00Work Started
161 BDR175221165BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC drain at PKPS Cross Building to Dr. Ambedkar Circle at village Batgera 200 mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.009.860.00Work Started
162 BDR175221168BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Ambedkar Circle to Bus Stand at village Hattarga PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.009.260.00Nearing Completion
163 BDR175221213BasvakalyanInfrastructureWater SupplySCPAugmentation to PWS at Maisalga village in Basavakalyan Tq (SCP)RWS Bidar11/07/2017 40.00 17/08/201740.0039.000.00Work under progress
164 BDR175221215BasvakalyanInfrastructureWater SupplySCPಪಂಡರಗೇರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣRWS Bidar11/07/2017 30.00 17/08/201730.0024.6514.96Work under progress
165 BDR175222182BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Anil Bhogile house to GP Ghotala at village Ghotala 250mtr PRED Bidar11/07/2017 20.00 26/08/201720.0018.758.79CC Road completed drain in progress
166 BDR175222183BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Kanchappa Hadgole house to Sunil Bhogale house cc road at village Ghotala 150 mrt PRED Bidar11/07/2017 18.00 26/08/201718.0016.6910.13C.C. Road completed drain in progress
167 BDR175222187BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಮೆತ್ರೆ ಮನೆ- ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಶಿವರಾಜ ಸೀಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೊಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ, ಡಾಸುಲೇಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜಾ ಖಧೀರಮನೆ, ಸಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಟಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿ ವರೆಗೆ ದಿಪಕ ಪೊಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎನ್ ಎಚ್ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar11/07/2017 52.23 26/08/201752.2346.9238.69CC Road completed Drain in Progress
168 BDR175222216BasvakalyanInfrastructureWater SupplyTSPAugmentation to PWS at Gadlegaon (B) village in Basavakalyan Tq (TSP)RWS Bidar11/07/2017 40.00 04/10/201740.0034.6819.36Work under progress
169 BDR175222217BasvakalyanInfrastructureWater SupplyTSPPipe Water Supply to Ladwanti Wadi village in Basavakalyan Tq (TSP)RWS Bidar11/07/2017 29.91 17/08/201729.9126.6712.56Work under progress
170 BDR175223189BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Gulbarga road to Mudbi college at Mudbi Village PRED Bidar11/07/2017 20.00 26/08/201720.0017.690.00Work Started
171 BDR175223197BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road & Drain two side from State high way to Basaveshwar Circle at village Manthal PRED Bidar11/07/2017 100.00 26/08/2017100.0091.5863.64Under Progress
172 BDR175223200BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Gram Panchyat to Pinjara Galli & Modin Sha vali Darga to circle at village Ladwanti 400 Mtr PRED Bidar11/07/2017 17.00 26/08/201717.0015.7311.34CC Road Completed Drain in progress
173 BDR175223203BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstructionof four lane road with side drain, and center divider and street lighting to Betbalkunda in Village Limit PWD Bidar11/07/2017 100.00 02/01/2018100.0090.120.00widening of road and drain work under progress
174 BDR175223204BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstructionof four lane road with side drain, and center divider and street lighting to Mudbi in Village Limit PWD Bidar11/07/2017 50.00 20/12/201750.0045.030.00formation under progress
175 BDR175223205BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstructionof four lane road with two side drain, and center divider and street lighting at Near Gandhi Circle to Gundoor Cross Vai Vithal Rukmini Temple at Village Manthal PWD Bidar11/07/2017 40.00 20/12/201740.0031.990.00Formation work under progress
176 BDR175223206BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of Road at Autonagar Near Sastapur Masjid Sastapur Bagnlow, Basavakalyan PRED Bidar11/07/2017 100.00 31/01/2018100.0091.730.00GSB in Progress
177 BDR175223208BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of four lane road with side drain, and center divider and street lighting to MS Border hulsoor Mahagaon SH-11 km 7.7 to 9.0 in Village Limit PWD Bidar11/07/2017 150.00 04/11/2017187.00136.590.00work order issued on 31/8/18 formation work progress
178 BDR175223209BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಗರವಾಡಿ ದಿಂದ ಹಣುಮಂತ ವಾಡಿ (ಥಿ) ದಾಸರ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY11/07/2017 80.02 04/11/2017100.0098.030.00Gr-II in progress
179 BDR175223218BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralAugmentation to PWS at Betgera village in Basavakalyan Tq RWS Bidar11/07/2017 40.00 17/08/201740.0036.160.92Work under progress
180 BDR175223219BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralAugmentation to PWS at Ladwanti village in Basavakalyan Tq RWS Bidar11/07/2017 39.71 17/08/201739.7136.120.89Work under progress
181 BDR175223220BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralPiped Water Supply to Halli village in Basavakalyan Tq (Gen)RWS Bidar11/07/2017 40.00 17/08/201740.0038.1614.21Work under progress
182 BDR175223223BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralಸದಲಾಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆRWS Bidar11/07/2017 35.00 17/08/201735.0030.4519.48Work under progress
183 BDR175223224BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralConstruction of Barrage near Mirzapur village in Basvakalyan Taluka Dist. Bidar MI11/07/2017 150.00 12/09/2017150.00147.6765.38Work Under Progress
      TOTAL  8463.90 9227.128458.761884.55