LIST OF Completed MICRO WORKS

Taluka

Sub Type

Sub Sector

Category

Agency

Allocation


Sl.NoWorkcodeTalukaSub TypeSub SectorCategoryWork NameAgencyPlan Approval DateAllocationWork Order AmountExpenditureWork Stage
1 BDR171213007AuradInstitutionalEducationGeneralಖೆಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 25.00 22.9816.84Physically Completed
2 BDR171213012AuradInstitutionalEducationGeneralಕರಂಜಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 20.00 17.6412.28Physically Completed
3 BDR171213013AuradInstitutionalEducationGeneralಕರಂಜಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 20.00 17.8712.36Physically Completed
4 BDR171213014AuradInstitutionalEducationGeneralಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ ಕಾಲೆಜಿನಲ್ಲಿ 25 ಕಂಪುಟರ, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗು 1 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ ಸರಬರಾಜುDC Bidar11/07/2017 15.00 14.1310.60Completed
5 BDR171213015AuradInstitutionalHealthGeneralಔರಾದ, ಕಮಾಲನಗರ, ಹಾಗೂ ಸಂತಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ಖರಿದಿCEO11/07/2017 30.00 29.2729.27Ambulance Received and Alotted to consured Hospitals
6 BDR171213016AuradInstitutionalHealthGeneralಕಮಾಲನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೊಗ್ಯ ಕೆಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರೆ ಪ್ಲಾಂಟ ನಿರ್ಮಾಣCEO11/07/2017 25.00 5.834.36x-ray plant installed physically completed
7 BDR171221018AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ವಡಗಾಂವದಿಂದ ಮೊನಾಸಂಕರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.20 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 58.00 64.2844.69physically completed
8 BDR171221019AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಸಾರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 80.00 89.5069.21physically completed
9 BDR171223029AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎಕಂಬಾದಿಂದ ವಜ್ಜರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.00 103.360.00Physically Completed
10 BDR171223030AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಹೊಕರ್ಣ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 123.00 136.0273.79Physically Completed
11 BDR171223031AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಮಾಲನಗೆರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಸವ ಮಂಟಪ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 40.00 34.6317.59Physically Completed
12 BDR171223033AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎಕಂಬಾದಿಂದ ಲಿಂಗಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PWD Bidar11/07/2017 200.00 163.18114.35completed
13 BDR171223036AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 25.00 20.1520.14Completed
14 BDR171223037AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೊರಣಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ವೃತದಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 40.00 38.3838.38Completed
15 BDR171223038AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಜಿನಾಥ ಧೋಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೆವ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 15.00 12.4612.33Completed
16 BDR171223039AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 15.00 13.057.58Physically Completed
17 BDR171223040AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಜಿನಾಥ ಟಿಳೆಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.245.72Physically Completed
18 BDR171223041AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂತಪೂರಿನ ಸಂತಪೂರ-ಸಂಗಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಲಮ್ಮಾ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .PRED Bidar11/07/2017 15.00 13.4713.33Completed
19 BDR171223042AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ತಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 15.00 12.637.24Physically Completed
20 BDR171223044AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಂಡುರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.203.88Physically completed
21 BDR171223045AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೆಶ್ವರ ದೆವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀರ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 15.00 12.585.88Physically Completed
22 BDR171223046AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 10.63 8.908.89Completed
23 BDR171223047AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸಿ. ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 30.00 28.8426.14work completed
24 BDR172212050BhalkiInstitutionalEducationTSP ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮೆಳಕುಂದಾ, ಮೇಹಕರ್ ಹಾಗೂ ಮಳಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Bidar11/07/2017 35.00 30.4424.99completed
25 BDR172213051BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPWD Bidar11/07/2017 40.00 34.3233.81Completed
26 BDR172213054BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 30.00 26.0516.72 completed
27 BDR172213056BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ (ಎಲ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 30.00 24.8815.16 completed
28 BDR172221057BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ತೇಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೇಗಂಪೂರ ಥಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.9 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 92.00 103.2830.66physically completed
29 BDR172221058BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.20 ಕಿ.ಮಿ)PMGSY11/07/2017 65.87 73.8948.56physically completed
30 BDR172221059BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಉಳಿದ ಭಾಗ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 2.50ರವರೆಗೆ) PMGSY11/07/2017 30.00 27.6327.39completed
31 BDR172221060BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಫತ್ತು ಥಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.70 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 30.00 32.3022.66Physically completed
32 BDR172222063BhalkiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಕೋಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 22.74 22.8422.75 completed
33 BDR172223066BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralತುಗಾಂವ(ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಹಕರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (6 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 130.00 159.9346.05Physically completed
34 BDR172223071BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಸಮದಿಂದ ನಾಗೂರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY11/07/2017 100.00 117.3963.84Physically Completed
35 BDR172223072BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಬರದಾಪೂರ, ಚಿಟ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bidar11/07/2017 100.00 96.9476.26 completed
36 BDR172223075BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖುದಾವಂದಪೂರ, ಹಲಬರ್ಗ, ಕೋರೂರ, ಗುಂಜರಾ ಮತ್ತು ಬೋಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bidar11/07/2017 100.00 95.9768.87completed
37 BDR173211227HumnabadInstitutionalEducationSCPಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಸ್ತಾಪೂರ (ಬಡವಾಣೆ) ನೀರು ಸರಬರಾಜು.PRED Bidar30/12/2017 3.06 2.702.69Completed
38 BDR173212234HumnabadInstitutionalEducationTSPPROVIDING COMPUTERS TO GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL KANNADA AT KARAKNALLI VILLAGECEO10/07/2017 2.18 2.091.54Computers Received and Alotted to consured
39 BDR173212248HumnabadInstitutionalHealthTSPಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ-1 PRED Bidar10/07/2017 19.00 17.638.98Physically Completed
40 BDR173213230HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಮಾದರಿ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 14.00 13.239.05Physically Completed
41 BDR173213231HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 14.00 12.939.05Physically Completed
42 BDR173213232HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 14.00 12.939.36Physically Completed
43 BDR173213237HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 10.00 8.838.81Completed
44 BDR173213238HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಪ.ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಗೆ ಎರಡು ಕೊಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜುPWD Bidar10/07/2017 28.57 25.7920.94completed
45 BDR173213245HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಮೇಟ್ರೀಕ ಪೂರ್ವಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಘಾಟಬೋರಾಳ : ಹೆಚುವರಿ ಎರಡು ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar10/07/2017 20.00 17.3212.70Physically Completed
46 BDR173213250HumnabadInstitutionalHealthGeneral ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದಾಯ ಆರೊಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಟೆಕ ಪ್ರಸೂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಅಲವಡಿಸುವುದು.PRED Bidar10/07/2017 12.00 11.286.72Physically Completed
47 BDR173213253HumnabadInstitutionalHealthGeneral ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಘಾಟಬೋರಾಳ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ-1PRED Bidar10/07/2017 19.00 16.320.00Physically Completed
48 BDR173221263HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಮಿಂಚನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY10/07/2017 21.93 20.0620.05work completed
49 BDR173221285HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಒತ್ತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರು ನಿರ್ಮಾಣ.MI05/01/2018 75.00 74.7874.64Work Completed
50 BDR173223257HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 20.00 17.7717.76Completed
51 BDR173223258HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral ಕೊಡಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ದಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 30.00 26.8520.88Physically completed
52 BDR173223260HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM HANUMAN TEMPLE TO OSMAN KHURESHI HOUSE, GANDHI CHOWK TO ANGANWADI CENTRE, TUKARAM MUSTARI HOUSE TO RAMAIYYA SHASTRI HOUSE, KARBASAYYA PUJARI HOUSE TO MANIKAPPA DARJI HOUSE, ISMAILAPPA HOUSE TO TUKARAM HOUSE AT CHANGLERA VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 35.00 30.3829.24Physically Completed
53 BDR173223262HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM MANOJ NAGAR HOUSE TO LALAMMA AWATGI HOUSE, BABANNA MADARGI HOUSE TO RAZAQ HOUSE, RAZAQ HOUSE TO GURAYYA SWAMY HOUSE, METHODIST CHURCH TO CHANDRAPPA SATOLI HOUSE, METHODIST CHURCH TO SUDHA SHOP, ARJUN KUTTABAD HOUSE TO MARUTI KARAKNALLI HOUSE, MARUTI KARAKNALLI HOUSE TO SHARNAPPA METRI HOUSE AT BEMALKHEDA VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 25.00 21.607.52Physically Completed
54 BDR173223271HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಳಖೇಂಡಿ ದಿಂದ ನೇಳಕೊಡ ತಾಲೂಕ ಬಾರಡರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY10/07/2017 60.00 81.5551.11physically completed
55 BDR173223272HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಳಖೇಂಡಿ ದಿಂದ ರಾಂಪುರÀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY10/07/2017 80.00 112.7271.78physically completed
56 BDR173223274HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಮತಾಬಾದ ದಿಂದ ತಾಳಮಡಗಿ ವಾಯ್ಯಾ ಕಂದಗೂಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮಿ 1.40 ದಿಂದ 1.82PMGSY10/07/2017 15.22 19.648.76Physically completed
57 BDR173223277HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿ£ ಸಿತಾಳಗೇರಾ ದಿಂದ ನಿಂಬುರಾ-ತಾಳಮಡಗಿ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY10/07/2017 30.00 39.4919.80Physically Completed
58 BDR173223278HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ಹುಮನಾಬಾದ- ಮಾಣಿಕನಗರ ಘೋಡವಾಡಿ) ಯಿಂದ ವರವಟ್ಟಿ, ಹುಣಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. PMGSY10/07/2017 17.92 22.3913.30physically completed
59 BDR173223279HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಣಸನಾಳ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY10/07/2017 26.77 35.4724.74physically completed
60 BDR173223282HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralIMPROVEMENTS OF APPROACH ROAD TO CHOWKI THANDA A (.65 Km)PMGSY10/07/2017 18.35 24.657.74physically completed
61 BDR173223283HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralCONSTRUCTION OF APPROACH ROAD TO DURGA DEVI TEMPLE AT DEVGIRI B THANDA PMGSY10/07/2017 40.00 43.9524.53physically completed
62 BDR173223286HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣMI01/07/2017 80.00 79.6179.09 Work Completed
63 BDR174211077BidarInstitutionalEducationSCP ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದ ಆನಂದ ನಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar11/07/2017 33.59 30.9422.13Physically Completed
64 BDR174211104BidarInstitutionalSocialSCP CONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI - CHINTALGERA -2, CHINTALGERA VILLAGE. PRED Bidar11/07/2017 13.75 12.364.48Physically Completed
65 BDR174213080BidarInstitutionalEducationGeneralPROVIDING DESKS, BENCHES & TABLE TO GOVERNMENT HIGH SCHOOL KANNADA KAPALAPUR VILLAGE CEO11/07/2017 2.38 2.351.75 DESKS, BENCHES & TABLE Supplied Received consered aloted
66 BDR174213308BidarInstitutionalEducationGeneralConstruction of 1 additional computer room at govt urdu HRPS naubad PWD Bidar24/10/2017 8.00 6.333.63completed
67 BDR174213316BidarInstitutionalEducationGeneralconstruction of two toilet rooms for boys and girls in governement ITI college bidar PWD Bidar24/10/2017 13.50 9.907.90completed
68 BDR174221081BidarInfrastructureRoads & BridgesSCP ಜನವಾಡಾ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ನೇಮತಾಬಾದ, ಬಂಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್‍ಪೇಟ್, ಶ್ರೀಮಂಡಲ್, ವಾಲದೋಡ್ಡಿ, ಸಿಪಳಗೇರಾ, ಮರಖಲ್, ಸಂಗನಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಾಪೂರ, ಯರನಳ್ಳಿ, ಅಲಿಯಂಬರ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ವಿಲಾಸಪೂರ, ಮೀರ್ಜಾಪೂg,À ಮಮದಾಪೂರ, ಚಾಂಬೋಳ, ಸಾಂಗ್ವಿ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Bidar11/07/2017 78.36 74.0369.39Physically Completed
69 BDR174222082BidarInfrastructureRoads & BridgesTSP ಜನವಾಡಾ, ಕಪಲಾಪೂರ, ಮಾಳೆಗಾಂವ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರ, ಅಲ್ಲಪೂರ, ಬಸಂತಪೂರ, ಕಂಗಟಿ, ಫತ್ತೇಪೂರ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ರಾಜನಾಳ, ಚಾಂಬೋಳ, ಚಿಮ್ಮಕೋಡ. ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ. ನಂದಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಾಗೂ ನವಲಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Bidar11/07/2017 49.87 46.1939.71Physically Completed
70 BDR174222100BidarInfrastructureRoads & BridgesTSP LAYING OF BT FROM OLD SATOLI VILLAGE TO NEW SATOLI VILLAGE PMGSY11/07/2017 9.17 13.828.61work completed
71 BDR174223086BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneral"ಬಂಪಳ್ಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಯಾದುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸಜೀದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು." PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.768.76Completed
72 BDR174223087BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯರನಳ್ಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಾಯಾ ಮಸಜೀದ, ಭಗವಂತ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದÀ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ವರೆಗೆ. PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.458.67Completed
73 BDR174223088BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜನಾಳ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಖಂಡರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸ್ಜೀದ ವರೆಗೆ, ಶಿವಾಜಿ ರಾವ ಡವಾರಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ತಾನಾಜಿ ಡಾವರಗಾಂವ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚಿದಂಬಾರ ಬಿರಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಂಬಾದಾಸ ಕಡಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ. PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.728.19Physically completed
74 BDR174223091BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಲ್ಮಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ನಿರಂಜನಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ. PRED Bidar11/07/2017 10.00 7.846.70Physically completed
75 BDR174223092BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಖಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ವೆಂಕಟರಾವ ಸುಲ್ತಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.558.55Completed
76 BDR174223093BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಮೀಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿ.ಟಿ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಇಡುಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡ ಪಂಪಯನ್ನು ಶಮಶ್ಯಾನ್ ಗೇಟ್‍ನಲ್ಲಿ, ಜಾಫ್‍ರ ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀನಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‍ವರೆಗೆ, ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಜಾಮ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ. PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.828.82Completed
77 BDR174223094BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 8 ರಿಂದ ಪೇಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗೇಟ್ ವಾಯಾ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಸೌವ್ದಿ ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2/82 ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2-ಎ2 ನಲ್ಲಿ ಆನಂದನಗರ ನೌಬಾದ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಚೇಲಿಂಣ್‍ಲಿಂಕ್ ಮೇಷ್ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2/82 2 ಪ್ಲಾಟ್‍ನಂಬರ 11 ರಿಂದ ಸಿ.ಎ. ಸೈಟ್‍ವರೆಗೆ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈಮಾಸ್, ಸ್ಕ್ರೀಟ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. CMC11/07/2017 20.00 17.5811.00Completed
78 BDR174223095BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralನ್ಯೂವ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾಲಾಜಿ ಅಡ್ವಕೇಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಧುಪತಮಹಗಾಂವ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ. CMC11/07/2017 20.00 20.0017.15Work Completed
79 BDR174223096BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಿದ್ಯಾನಗರ (ವಾರ್ಡ ನಂ.22) ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹನುಮಾನ ಗದ ದಿಂದ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮೈಲೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ ದಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಬುರಾವ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರೇಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಭಾಲ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ಮಠನಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ್ ಗೀರಣಿ, ಬಸಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಟೈಲರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಿಶ್ವನ್ನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಗಾದಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಿದಪ್ಪಾ ನಾಗೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗುನವಂತ ಮನೆಯಿವರೆಗೆ, ಸಂಜು ಸಿದಪ್ಪ ಪಟ್ನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಧನರಾಜ ಕಡ್ಯಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಜೋಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪವಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಮೈಲೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡಯಿಂದ ಶಾಹೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ. CMC11/07/2017 20.00 20.000.00Work Completed bill submitted
80 BDR174223097BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಿವನಗರ (ನಾರ್ಥ)ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಶಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಮನೆವರೆಗೆ. CMC11/07/2017 6.51 6.510.00Work completed bill submitted
81 BDR174223098BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralನೌಬಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ (ಪ್ರತಾಪನಗರ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು CMC11/07/2017 10.00 9.359.32Work COmpleted
82 BDR175211109BasvakalyanInstitutionalEducationSCPConstruction of additional 2 rooms at Govt. Primary School Illal village PRED Bidar11/07/2017 17.25 15.100.00Physically Completed
83 BDR175211122BasvakalyanInstitutionalSocialSCPಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೇಟ್ರಿಕ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 02 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಸದ ಕೊಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 02 ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 02 ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 20.00 17.498.48Physically Completed
84 BDR175211124BasvakalyanInstitutionalEducationSCPConstruction of additional Boys College Hostel 2 extra rooms at Betbalkunda village PRED Bidar11/07/2017 18.50 17.2717.26Physically Completed
85 BDR175211307BasvakalyanInstitutionalEducationSCP Construction of 4 additional rooms at govt high school Algood village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 26.00 23.7318.57Physically Completed
86 BDR175212129BasvakalyanInstitutionalSocialTSPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ರಾಜೋಳಾ (ಇ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 11.19 10.4710.47Physically Completed
87 BDR175212304BasvakalyanInstitutionalEducationTSP Construction of 4 additional rooms and toilets rooms for boys and girls at govt primary school morkhandi PRED Bidar06/10/2017 29.00 25.3513.27Physically Completed
88 BDR175213111BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಎರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ ಶಾಲೆ ಹೆಚುವರಿ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 7.00 6.236.22Completed
89 BDR175213114BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 4 rooms at Govt. Hrps School Jajanmuglli village PRED Bidar11/07/2017 30.00 26.1826.17Physically Completed
90 BDR175213119BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 3 rooms at Govt. High School Harkud village PRED Bidar11/07/2017 20.00 17.7411.71Physically Completed
91 BDR175213128BasvakalyanInstitutionalSocialGeneralಮೇಟ್ರೀಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಸೂರು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ 06 ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸ್ನಾನ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 25.00 21.226.65Physically Completed
92 BDR175213132BasvakalyanInstitutionalHealthGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 19.00 17.0717.00Physically Completed
93 BDR175213135BasvakalyanInstitutionalHealthGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ರಾಜಿಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಡೆಂಟಲ ಚೇರ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಕ್ಷಕಿರಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO11/07/2017 3.94 3.852.88 In-stalled Physically completed
94 BDR175213298BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt primary school Halli village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 18.00 15.7015.49Physically Completed
95 BDR175213299BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 2 additional rooms at govt primary school Devanal village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 17.25 14.680.00Physically Completed
96 BDR175213306BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt high school Chandikapur village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 18.00 15.1911.83Physically Completed
97 BDR175221157BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Kohinroo road to Walmiki Temple CC road & drain at Bhosga Village 200 mtrs PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.478.46Completed
98 BDR175221158BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Manik Kotwale house to Manik Gambire house at village Ghotal 100 mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.958.75Physically completed
99 BDR175221159BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Digamber Sonkamble house to Bhim Gaikwad at village Ghotal 200mtr PRED Bidar11/07/2017 15.00 13.1112.95Physically completed
100 BDR175221161BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road & drain from Margemma temple to Public open wewell at Mudbi village PRED Bidar11/07/2017 12.86 11.500.00Physically Completed
101 BDR175221162BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road & drain from Margemma temple to Sarswathi Narsappa house 300 mtr at Mudbi Wadi PRED Bidar11/07/2017 15.00 13.1511.25Completed
102 BDR175221163BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road & drain from Hanman Dawale house to Hanuman Temple at village Kitta PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.576.41Physically completed
103 BDR175221164BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Main road to Budhvihar at village Gutti 500 Mtr PRED Bidar11/07/2017 15.00 14.1814.11Completed
104 BDR175221166BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road Nagappa Navale house to Annappa Kumbare house at village Gilki PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.189.18Completed
105 BDR175221167BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road Arjun Megappa sherikar house to Basaveshwar Circle at village Chichkotta PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.019.00Completed
106 BDR175221168BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Ambedkar Circle to Bus Stand at village Hattarga PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.260.00Physically Completed
107 BDR175221169BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Ashok Shinde house to Digamber Gaikwad house at village Khandal PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.868.68Completed
108 BDR175221170BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road SC Colony to Sharnamma Dabi, Vithal Kattimani at Village Janwada PRED Bidar11/07/2017 10.00 93.049.30Completed
109 BDR175221207BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) PMGSY11/07/2017 17.76 19.3615.15physically completed
110 BDR175221214BasvakalyanInfrastructureWater SupplySCPAugmentation to PWS ಅಂತರ ಭಾರತೀಯ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಉಪಯೋಜನೆ)RWS Bidar11/07/2017 40.00 33.0030.75Completed
111 BDR175222172BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Ramchandra house to Shivappa chandrasha house at Village Kalkhora PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.199.12Completed
112 BDR175222173BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Kabeer Gundappa Biradar house to Srimanth Biradar house at village Kalkhora 400mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.219.19Completed
113 BDR175222174BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Srimanth Biradar house to Rajappa Batgire house at village Kalkhora PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.648.38Completed
114 BDR175222175BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Shankar Biradar house to Batgire pandu house at village Kalkhora PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.908.86Completed
115 BDR175222176BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Gopvind gadlegaon house to Dasharath Ramchandra wadi at village Kalkhora PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.908.86Completed
116 BDR175222177BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Srimanth house to Laximan Suryvanshi house vai Bhimrao nagade house at Village Ghotal PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.798.78Physically completed
117 BDR175222178BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Pralad Hadule house to Eknath Patil house at Village Bedarwadi 500mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.588.57Completed
118 BDR175222179BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Madhukar Gaikwad house to Madhav maisale house at village Mannali 200Mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.078.47Completed
119 BDR175222180BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road at Hanuman Mandir ground 100 Mtr at village Fhuldarwadi PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.798.79Completed
120 BDR175222181BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Bomgondeshwar Circle to Basaveshwar Temple at Togluru village PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.648.51Ccompleted
121 BDR175222182BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Anil Bhogile house to GP Ghotala at village Ghotala 250mtr PRED Bidar11/07/2017 20.00 18.758.79Physically Completed
122 BDR175222183BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Kanchappa Hadgole house to Sunil Bhogale house cc road at village Ghotala 150 mrt PRED Bidar11/07/2017 18.00 16.6910.13Physically Completed
123 BDR175222184BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Yallamma Temple to Main road Hotels at Mudbi village 500mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.126.60Physically Completed
124 BDR175222185BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Shivaji Shesharao Kankore house to Vishwanath Maruti Palampalle house, Anand Palampalle house to 200 mtr, Hanuman Mandir near Ground CC road 100 Mtrs at Village Kongewadi PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.869.86Completed
125 BDR175222186BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Basamma Jamadar house to Siddamma Jamadar house at village Janwada PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.508.50Completed
126 BDR175222217BasvakalyanInfrastructureWater SupplyTSPPipe Water Supply to Ladwanti Wadi village in Basavakalyan Tq (TSP)RWS Bidar11/07/2017 29.91 26.6712.56Physically Completed
127 BDR175223189BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Gulbarga road to Mudbi college at Mudbi Village PRED Bidar11/07/2017 20.00 17.6914.49Physically Completed
128 BDR175223190BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Ekloor to Parameshwar Temple at village Ekloor PRED Bidar11/07/2017 40.00 35.4626.47Physically Completed
129 BDR175223191BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Jadhav House to Balaji housein Sita colony 500mtrs & Providing CC road from Sita Colony cross main road to Baburao Shashette house at Sita colony total PRED Bidar11/07/2017 15.00 13.1613.11Completed
130 BDR175223192BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding of RCC drain & CC road from Shashetty house to Revansiddeshwar house in Shita Colony PRED Bidar11/07/2017 15.00 13.8413.84Completed
131 BDR175223193BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road & Drain at Patil Hospital to Hanuman temple at Shivaji nagar ward No. 19 PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.808.62Completed
132 BDR175223194BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road & Drain at Avinash Sutrave hosue to Bhimashankar Sanure houst at ward No. 24 300 Mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.788.69Completed
133 BDR175223195BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Eo Hiremath Colony Basavaraj rola house to Kasturbai Munnali house at ward No. 18 300 mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.498.44Completed
134 BDR175223196BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Subhash Patil house to Balaji Surveyor house at Hiremath Colony ward No. 18 PRED Bidar11/07/2017 10.00 8.858.71Completed
135 BDR175223198BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road & Drain at Basaveshwar Chowk to Kuppanna Bhimsha house at Gundoor Village & CC road from Kuppanna Bhimsha house to Hanuman Tempel at village Gundoor village PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.308.96Completed
136 BDR175223199BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProvoding CC road from Harkud Main road to Samudaya bhavan at village Harkud PRED Bidar11/07/2017 10.00 9.069.50Completed
137 BDR175223201BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Maruti Jamadar house to Swami house at village Atlapur & Kammanna house to Hanuman temple at Atlapur PRED Bidar11/07/2017 15.00 13.0512.96Completed
138 BDR175223204BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstructionof four lane road with side drain, and center divider and street lighting to Mudbi in Village Limit PWD Bidar11/07/2017 50.00 45.0312.44completed
139 BDR175223206BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of Road at Autonagar Near Sastapur Masjid Sastapur Bagnlow, Basavakalyan PRED Bidar11/07/2017 100.00 91.7373.38Physically Completed
140 BDR175223210BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳಾ ದಿಂದ ಕೌಡ್ಯಳ ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.10ದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 30.00 26.0822.92Physically completed
141 BDR175223211BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳಾ ದಿಂದ ರಾಜೀಶ್ವರ ಮುಡಬಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ್ತೆ (ಕಿ.ಮಿ 0.10 ದಿಂದ 3.25)PMGSY11/07/2017 29.87 36.6718.16physically completed
142 BDR175223212BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction CD work at Atlapur village Near Mahadev Mandir PMGSY11/07/2017 10.00 8.708.67 Completed
143 BDR175223221BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralProviding Pure Drinking water RO plants at Govt. ITI College Basavakalyan RWS Bidar11/07/2017 10.00 8.817.09Completed
      TOTAL  3866.903883.622588.52