LIST OF Under Progress MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 BDR161211006AuradInstitutionalWomen & ChildSCPಘಮಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, {Baby toilet,compound wall,bore well ,electrification,syntex over head tank,water pipeline to kitchen room,and fan and light plug points.}PRED Bidar15/07/2016 13.75 21/09/201613.7513.726.43Finishing work is in progressUnder Progress4/25/2018 10:47:26 AM
2 BDR161211007AuradInstitutionalWomen & ChildSCPರಾಮಸಿಂಗನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ {Baby toilet,compound wall,bore well ,electrification,syntex over head tank,water pipeline to kitchen room,and fan and light plug points.}PRED Bidar15/07/2016 13.75 28/11/201613.7513.005.91Roof laid, further work is in progressUnder Progress4/25/2018 10:47:10 AM
3 BDR161213219AuradInstitutionalSWGeneralಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision) PWD Bidar15/07/2016 57.81 10/01/201757.8153.0814.40roof levelUnder Progress5/28/2018 10:18:06 AM
4 BDR161221021AuradInfrastructureRoads & BridgesSCPಬೋಂತಿಯಿಂದ ವಜ್ಜರ ವಾಯಾಥಾವ್ರಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY15/07/2016 80.00 21/09/201680.0089.4040.74Physically CompletedUnder Progress6/7/2018 6:35:38 PM
5 BDR161221221AuradInfrastructureWater SupplySCPAugmentation of PWS at Balat (B)RWS Bidar28/09/2016 18.83 02/01/201718.8317.510.00Under ProgressUnder Progress11/7/2017 5:29:28 PM
6 BDR161223031AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರಂಜಿ (ಬ) ದಿಂದ ದೇಗಲವಾಡಿ ಆಂದ್ರ ಗಡಿ ವಾಯಾ ಕರಂಜಿ(ಕೆ)ಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2.00 ಕಿ.ಮೀ)PMGSY15/07/2016 80.00 21/09/201680.0072.4726.10Gr-III in ProgressUnder Progress6/7/2018 6:36:13 PM
7 BDR161223032AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೆಲ್ದಾಲದಿಂದ ಗುಡಪಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2 km)PMGSY15/07/2016 80.00 21/09/201680.0072.3431.48BT completedUnder Progress6/7/2018 6:36:41 PM
8 BDR161223033AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಿರಗಾ (ಕೆ) ದಿಂದ ಜಿರಗಾ (ಬಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY15/07/2016 66.11 21/09/201666.1159.7724.65GR-III Under Progress.Under Progress6/7/2018 6:37:35 PM
9 BDR161223034AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಧರಿಹನುಮಾನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY15/07/2016 80.00 21/09/201680.0072.3417.72GR-III Under ProgressUnder Progress6/7/2018 6:38:06 PM
10 BDR161223225AuradInfrastructureWater SupplyGeneralAugmentation of PWS at JonnikeriRWS Bidar28/09/2016 20.00 02/01/201720.0017.064.20Under ProgressUnder Progress2/15/2018 2:34:07 PM
11 BDR161223227AuradInfrastructureWater SupplyGeneralಹೊಕ್ರಾಣಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಳವಡಿಸುವುದುRWS Bidar28/09/2016 20.00 02.01.201720.0018.970.00ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.Under Progress6/2/2018 12:26:54 PM
12 BDR161223228AuradInfrastructureIrrigationGeneralಕೊಳ್ಳುರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣMI29/12/2016 100.00 27/12/2016100.0087.300.00Rescinding proposal submitted Under Progress3/9/2018 6:14:16 PM
13 BDR162211097BhalkiInstitutionalSWSCPಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [including electrification,water supply and sanitation] (ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ)PWD Bidar15/07/2016 178.33 01/12/2016178.33177.9947.29roof levelUnder Progress5/28/2018 10:11:04 AM
14 BDR162213102BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. {Including electrification,fan and light.and plug provision}PWD Bidar15/07/2016 100.89 27/10/2016100.8999.6227.34Roof LevelUnder Progress6/2/2018 11:50:06 AM
15 BDR162223112BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಪನಾ, ಹುಣಜಿ (ಕೆ), ಜ್ಯಾಂತಿ, ಹಲಬರ್ಗಾ, ನಾವದಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Bidar30/03/2016 200.00 26/04/2017200.00197.9396.09work nearing completionUnder Progress5/28/2018 11:25:38 AM
16 BDR163211144HumnabadInstitutionalEducationSCPConstruction of Three(3) class room ,Govt Higher Primary School (Kannada) in Mangalgi [Including electrification fans, light and plug provisions]KRIDL Bidar15/07/2016 19.50 06/12/201619.5019.5012.00Super Structure Up to Lintel Level & Centering Fabrication work under progress Under Progress4/7/2018 5:12:34 PM
17 BDR163211145HumnabadInstitutionalSWSCP Construction of One(1) class room ,Govt Higher Primary School (Kannada) Boral [Including electrification fans, light and plug provisions]KRIDL Bidar15-7-2016 7.00 06/12/20167.007.004.00Lintel Level Under Progress5/29/2018 1:34:42 PM
18 BDR163212146HumnabadInstitutionalBCMTSPಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಹುಮನಾಬಾದ, (ಪ.ಪಂಗಡ) ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ 50, ಟೂಟರ್ ಕಾಟ್ 25, ಟ್ರಂಕ್ 50, ಇನ್ ವೇಟರ್ 2 ಕೆವಿ, ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ 2, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.HKRDB15/07/2016 15.00  0.000.000.00IND NO:210 ರ ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Under Progress12/13/2017 5:06:27 PM
19 BDR163212149HumnabadInstitutionalEducationTSPConstruction of One(1) class room ,Govt Higher Primary School (Urdu) Nagankera [Including electrification fans, light and plug provisions]KRIDL Bidar15/07/2016 7.00 06/12/20167.007.004.00Lintel Level Under Progress5/29/2018 1:35:31 PM
20 BDR163212150HumnabadInstitutionalWomen & ChildTSPConstruction of One Model Aganwadi in (UDABNALLI-1)- UDABNALLI Village [Baby toilet,compound wall,bore well ,electrification,syntex over head tank,water pipeline to kitchen room,and fan and light plug points.]KRIDL Bidar15/07/2016 13.75 06/12/201613.7513.7510.00Lintel Level Under Progress5/29/2018 1:36:06 PM
21 BDR163213153HumnabadInstitutionalHealthGeneral Staff Nourse Quarters Primary Health Center Bemalakheda Village with TWIN 2BHK [electrification,water supply and sanitiation]KRIDL Bidar15/07/2016 20.00 06/12/201620.0020.0014.00Lintel Level Under Progress2/24/2018 3:13:58 PM
22 BDR163213154HumnabadInstitutionalHealthGeneral Staff Nourse Quarters Primary Health Center , NIRNA Village With TWIN 2 BHK [electrification,water supply and sanitiation]KRIDL Bidar15/07/2016 20.00 06/12/201620.0020.0019.00Plastering work under progress Under Progress4/7/2018 5:13:21 PM
23 BDR163213159HumnabadInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ (ಬಡಾವಣೆ), ಕು.ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಡಾವಣೆ, ಲಾಲಧರಿ ತಾಂಡಾ, ಉರ್ದು ಜಲಸಿಂಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನಕೇರಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ {Including electrification,fan and light.and plug provision}PRED Bidar15/07/2016 20.00 21/09/201620.0018.9011.26Chandanhalli, K. Chincholli & Jalsangi completed, Chinkera & Laldhari Basement level.Under Progress6/12/2018 12:19:26 PM
24 BDR163213164HumnabadInstitutionalWomen & ChildGeneralConstruction of One Model Aganwadi in Polakapalli Village with Baby toilet,compound wall,bore well ,electrification,syntex over head tank,water pipeline to kitchen room,and fan and light plug points.KRIDL Bidar15/07/2016 13.75 06/12/201613.7513.7511.00Roof laid Under Progress4/7/2018 5:13:44 PM
25 BDR163213165HumnabadInstitutionalWomen & ChildGeneralConstruction of One Model Aganwadi in Devagiri Thandawith Baby toilet,compound wall,bore well ,electrification,syntex over head tank,water pipeline to kitchen room,and fan and light plug points.KRIDL Bidar15/07/2016 13.75 06/12/201613.7513.754.00Earth Work Excavation is under progress Under Progress2/3/2018 12:45:00 PM
26 BDR163213204HumnabadInstitutionalHealthGeneralConstruction of New Veterinery Dispensary Building at Manna-E-Khelli villageKRIDL Bidar15/07/2016 26.92 06/12/201626.9226.9225.00Roof Laid Under Progress3/16/2018 1:23:46 PM
27 BDR163221166HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಘಾಟಬೋರಳ ದಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಗಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY15/07/2016 95.40 21/09/201695.4086.7079.64BT completedUnder Progress5/17/2018 1:24:51 PM
28 BDR163221167HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPರಾಂಪೂರ ದಿಂದ ಇಟಗಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY15/07/2016 30.00 21/09/201630.0027.9620.23BT completedUnder Progress5/17/2018 1:27:06 PM
29 BDR163222174HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರಿಂದ ರಾಂಪೂರ ವಾಯಾ, ಮುದನಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40PMGSY15/07/2016 26.71 21/09/201626.7123.5319.19BT completedUnder Progress5/17/2018 1:29:46 PM
30 BDR163222175HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರಿಂದ ಕೂಡಂಬಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY15/07/2016 22.00 21/09/201622.0019.4619.19 completedUnder Progress6/6/2018 5:18:23 PM
31 BDR163223183HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಲ್ಲೂರ ದಿಂದ ಮದರಗಾಂವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಕಿ.ಮೀ0.00 ರಿಂದ 3.30)PMGSY15/07/2016 40.00 21/09/201640.0043.4737.70BT completedUnder Progress6/7/2018 6:38:59 PM
32 BDR163223184HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮದರಗಾಂವ ದಿಂದ ಮಲ್ಕಾಪೂರ ವಾಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ0.00 ರಿಂದ1.00)PMGSY15/07/2016 30.00 21/09/201630.0032.6228.77BT completedUnder Progress6/7/2018 6:39:22 PM
33 BDR163223185HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಡಗಿ ದಿಂದ ಸಿಂಧನಕೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಕಿ.ಮೀ0.00 ರಿಂದ 2.40)PMGSY15/07/2016 30.00 13/10/201630.0032.5631.93 CompletedUnder Progress6/6/2018 5:12:24 PM
34 BDR163223186HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾ.ಹೆ. 150- ಎನ್.ಹೆಚ್-9 (ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್) ದಿಂದ ಸಿತಾಳಗೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY15/07/2016 25.00 13/10/201625.0026.8223.21BT completedUnder Progress6/7/2018 6:39:49 PM
35 BDR163223187HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralದುಬಲಗುಂಡಿ ದಿಂದ ಹುಣಸಗೇರಾ ವಾಯಾ, ಸೋನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY15/07/2016 100.00 13/10/2016100.00108.19100.51BT completedUnder Progress6/7/2018 6:40:08 PM
36 BDR163223188HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements of Road Bemalkheda to Telengana Border in humanabad Taluka (2.5 Km)PMGSY15/07/2016 100.00 13/10/2016100.00105.5667.33BT completedUnder Progress4/4/2018 8:54:39 PM
37 BDR163223189HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovements to Road From Manna-E-Kheeli to NH-9-Nirna-Basantpur MDRA humanabad Taluka (2.00 Km)PMGSY15/07/2016 80.00 13/10/201680.0086.4347.67BT completedUnder Progress5/17/2018 1:36:37 PM
38 BDR164221127BidarInfrastructureRoads & BridgesSCPಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರವಾರ್ಡದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಡಾವಣಗಾಂವ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೈಲೂರ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರಾವಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.CMC15/07/2016 34.13 22/11/201634.1332.1013.42 Under Progress2/2/2018 7:18:26 PM
39 BDR164221128BidarInfrastructureRoads & BridgesSCPCONSTRUCTION OF CC ROAD AND DRAIN From Under pass bridge (Entrance to Village) to Govt. Kannada School in HOKRANA (K) Village, BIDAR Taluka (Approach Road)PRED Bidar15/07/2016 23.18 21/09/201623.1819.605.33Under progressUnder Progress3/1/2018 12:24:44 PM
40 BDR164223132BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ:23, 24 & 34 ರ ಗರೀಬ ಕಾಲೋನಿಯ ಖಾಸಿಂ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಂಡಲಿಕ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ವಾಯ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿದ್ರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ ಹಾಲಹಳ್ಳೆ ಮೆನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಏರಫೊರ್ಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕದುಮಜಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಲಕ್ಕಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದಾಸೀರ ಖಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣCMC15/07/2016 60.03 22/11/201660.0356.5231.44partially completed Under Progress6/5/2018 10:33:06 AM
41 BDR164223139BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralCONSTRUCTION OF BT/CC ROAD AND DRAIN from Marigemma Temple to PKPS in Block no.1 and Mainoddin house to Mahebub house in Block no.1, Naseer Jeneral Store to Pasha Flour mill in Block 2 & 3, Narsing house to Miraz vegitable shop in Block 2 & 3, Goswamy Subhash house to Alimoddin Bank in Block 4&5, Ibrahim Syed ali house to Hair Prize Shop in Block 5, Eshappa house to Erappa house in Block 2, Abdul Latif house to Abdul Khan house in Block 3, Shankreppa Hudagi house to Bangla Sultan in Block 3, Asur khan to Gulam sab Kirana Shop in Block 4, Chinumiya house to Akram house in Block 4, Nisar Ahemmed house to Jabber Papad in Block 3&4, Urdu School to Zameer Sunar house in Block 3&4, Naseer Tower to Mahebub Mosen house in Block 1, Muneer Tambuli house to Dastagir Khuran in Block 1, Usman ali house TO Sharif Khureshi house in Block 1& 2, Abdul Zalil house to Mustak Husain havaladar (Near Darga)in Block 1, Khayum house to Mousque in Block 1, Phozaz ali house to Khaser Pasha house in Block 1, BT Road to Police Station in Block 7, Babumiya mouli house to Husain sab house in Block 5, Basavanappa house to Kashinath Dhanur house in Block 5, Maruti Gorgi house to Channappa Andoor house in Block 5, Margemma Temple to PKPS in Block no.1, Gram Panchayath to Dilip Bawagi house in Block 4&5, Old ING Vysya Bank building to Sharfuddin tadpalli house in Block 2&3, Bituminous Road from Police Station to Urdu school (Main Road) in Block 2,3,5, Bituminous Road from Bus stand to State highway via PHC & darga, Gram Panchayath to Dilip Bawagi in Block 4&5, Malshetty Poshetty house to graveyard in Block 6, and Fhakroddin Arbaj ali house to Vikram house in Block 7 in BAGDAL Village, BIDAR TalukaPRED Bidar15/07/2016 70.00 21/09/201670.0067.9448.14Work startedUnder Progress5/8/2018 10:01:33 AM
42 BDR165211044BasvakalyanInstitutionalSWSCPಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ. .[including electrification,exhunt fan ,light and plug points provision]PRED Bidar15/07/2016 10.00 21/09/201610.009.220.00Work startedUnder Progress3/16/2018 2:47:46 PM
43 BDR165213052BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralತಡೋಳಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ (ಕನ್ನಡ) ಹಾಗೂ (ಉರ್ದು) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [including electrification,fan lights and plug points provision]PRED Bidar15/07/2016 13.00 21/09/201613.0011.785.05Roof levelUnder Progress4/4/2018 11:43:29 AM
44 BDR165221067BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPConstruction of C.C Road from Machindra Gaikwad house to Srimanth Gaikwad house at Waddargaon Village Basavakalyan TalukaPRED Bidar24/10/2017 11.84 19/03/201811.8411.210.00Work Started Under Progress6/19/2018 11:08:49 AM
45 BDR165221071BasvakalyanInfrastructureWater SupplySCPProviding Augmentation of Piped Water Supply at Bhosga Village Tq: Basavakalyan RWS Bidar15/07/2016 49.00 21/09/201649.0044.0728.88ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.Under Progress2/2/2018 1:40:51 PM
46 BDR165222076BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPಎಮ್.ಎಸ್. ಬಾರ್ಡರ ದಿಂದ ಹುಲಸೂರ ದಿಂದ ಮಹಾಗಾಂವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ 37.00 ರಿಮದ 39.00)PMGSY15/07/2016 36.07 16/11/201636.0735.6235.47completedUnder Progress6/6/2018 5:15:04 PM
47 BDR165222077BasvakalyanInfrastructureWater SupplyTSPImprovements to Road from Yalladgundi to Bhosga from km 0.00 2.0km in Basavakalyan Taluka PMGSY15/07/2016 45.00 13/10/201645.0044.0914.84BT completedUnder Progress6/7/2018 6:49:01 PM
48 BDR165222078BasvakalyanInfrastructureWater SupplyTSPProviding Augmentation of Piped Water Supply at Kohinoor Village Tq: Basavakalyan RWS Bidar15/07/2016 30.00 21/09/201630.0023.220.00ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.Under Progress7/31/2017 6:05:22 PM
49 BDR165222079BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding Augmentation of Piped Water Supply at Jajanmugli Village Tq: Basavakalyan RWS Bidar15/07/2016 40.00 21/09/201640.0038.2624.63ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Under Progress6/8/2018 11:17:42 AM
50 BDR165223090BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವದಿಂದ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.80PMGSY15/07/2016 100.00 15/07/2016100.0090.1167.41BT CompletedUnder Progress6/7/2018 6:41:40 PM
51 BDR165223091BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement To road from Kohinoor to pahad ladvnthi from 0.00to 2.70 km. At Basavakalyan Taluka PMGSY15/07/2016 75.00 13/10/201675.0073.8531.95Gr-III Under ProgressUnder Progress6/7/2018 6:49:31 PM
52 BDR165223092BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralApproach Road From Kahanpur Village to ODP Road from 0.00 to 1.5km Kahanpur Village Basavkaalyan Taluka PMGSY15/07/2016 50.00 02/11/201650.0049.206.08GR-III under progressUnder Progress5/17/2018 1:44:43 PM
53 BDR165223093BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement to road from Baasavanwadi to Devnal Village from km. 00.00 to 2.0kmPMGSY15/07/2016 70.00 13/10/201670.0069.2414.52GSB in Progress.Under Progress2/3/2018 1:55:12 PM
54 BDR165223094BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜೇಶ್ವರ ದಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್-9 ವಾಯ್ ಹಂದ್ರಾಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00)PMGSY15/07/2016 80.00 02/11/201680.0078.9442.59Gr-III under progressUnder Progress6/7/2018 6:50:03 PM
55 BDR165223095BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯರಬಾಗ ದಿಂದ ರಾಂಪೂರ ವಾಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00)PMGSY15/07/2016 43.86 13/10/201643.8643.5421.87Gr-III under progress.Under Progress6/7/2018 6:50:30 PM
56 BDR165223096BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC Road From Hanuman Temple to Sri.Kishor at Ujlamb Basavakalyan TalukaPRED Bidar24/10/2017 10.00 19/03/201810.008.320.00Work StartedUnder Progress5/29/2018 10:29:19 AM
57 BDR165223236BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding LED Dual carriage pole with two lights in the middle of the road Ambedkar circle to bus stand road in BasvakalyanPWD Bidar  90.00 17.01.201790.0073.0337.55UNDER PROGRESSUnder Progress5/28/2018 10:42:13 AM
       TOTAL 2806.36 2791.362696.231361.15