LIST OF Under Progress MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 BLY171213419SirguppaInstitutionalEducationGeneralಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ) 8 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PWD Bellary14/07/2017 58.21 23/09/201758.2157.450.00Plinth Beam work completed & column work under progress Under Progress4/12/2018 10:45:41 AM
2 BLY172211015BellaryInstitutionalHealthSCPವಾರ್ಡ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bellary14/07/2017 14.17 23/09/201714.1714.010.00Earth work for foundation under progressUnder Progress4/9/2018 11:04:03 AM
3 BLY172213006BellaryInstitutionalEducationGeneralಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bellary14/07/2017 10.00 05/12/201710.009.060.00Foundation under progressUnder Progress4/6/2018 1:38:06 PM
4 BLY172213008BellaryInstitutionalEducationGeneralಕುಂಟನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bellary19/12/2017 10.00 13/11/201714.6513.410.00Foundation under progressUnder Progress4/6/2018 1:39:09 PM
5 BLY172213010BellaryInstitutionalEducationGeneralಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bellary19/12/2017 15.00 13/11/201718.7017.570.00Foundation completed Under Progress4/6/2018 1:13:10 PM
6 BLY172221021BellaryInfrastructureRoads & BridgesSCPಜಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Bellary14/07/2017 10.00 23/10/201710.008.170.00Drain work under progress Under Progress3/16/2018 10:40:29 PM
7 BLY172222029BellaryInfrastructureRoads & BridgesTSPವಾರ್ಡ ನಂ.05 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪವನ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ 4 ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. CMC Bellary14/07/2017 28.70 12/10/201728.7028.480.00CC pavement Laid Under Progress4/16/2018 12:18:08 PM
8 BLY172223028BellaryInfrastructureRoads & BridgesGeneralತಾಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bellary11/12/2017 30.00 03/02/201830.0027.310.00GSB Work is under progress Under Progress4/9/2018 11:04:25 AM
9 BLY172223030BellaryInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.21 ಸರ್ ಎಂ ವಿ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 3 ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. CMC Bellary14/07/2017 20.00 12/10/201720.0019.970.00EXCAVATION IS IN PROGRESSUnder Progress3/16/2018 10:33:44 AM
10 BLY172223032BellaryInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ: 17 ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ 2 ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮನೆಯಿಂದ ವೈ. ನೆಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.CMC Bellary06/12/2017 20.00 12/10/201720.000.000.00CC pavement Laid Under Progress4/16/2018 12:20:32 PM
11 BLY172223033BellaryInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.19 ರಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ ನಗರ ಟಿ.ಜಂಕ್ಸನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.CMC Bellary06/12/2017 20.00 12/10/201720.0019.600.00Excavation started, GSB is to be laidUnder Progress4/15/2018 3:05:02 PM
12 BLY172223034BellaryInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ: 1 ರಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ನಗರ 12 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. CMC Bellary06/12/2017 20.00 09/01/201820.0019.980.00GSB Laid, WMM to be laid Under Progress4/16/2018 12:21:09 PM
13 BLY172223036BellaryInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ: 17 ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನರ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಟರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.CMC Bellary06/12/2017 13.25 12/10/201713.2513.000.00CC pavement Laid Under Progress4/16/2018 12:24:50 PM
14 BLY172223038BellaryInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ರೂಪನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ ನಂ.09 ರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2 ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. CMC Bellary14/07/2017 20.00 12/10/201720.000.000.00Excavation Started for drain Under Progress4/16/2018 12:18:38 PM
15 BLY172223039BellaryInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ರೂಪನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ ನಂ.09 ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2 ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. CMC Bellary14/07/2017 20.00 12/10/201720.000.000.00Excavation Started for drain Under Progress4/16/2018 12:19:51 PM
16 BLY173211184HospetInstitutionalEducationTSP ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bellary11/07/2017 7.37 23/09/20177.376.840.00Basement work completed & Masonry work completed upto Lintel level. Under Progress4/9/2018 11:06:25 AM
17 BLY173213185HospetInstitutionalEducationGeneralಕಂಪ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿನಿಯರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bellary11/07/2017 6.45 23/09/20176.455.690.00RCC Roof work completed & Plastering work under progress Under Progress4/9/2018 11:06:47 AM
18 BLY173213186HospetInstitutionalEducationGeneralಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣPWD Bellary11/07/2017 8.46 23/09/20178.468.050.00Basement work completed & Masonry work completed upto Lintel level. Under Progress4/9/2018 11:09:55 AM
19 BLY173221198HospetInfrastructureRoads & BridgesSCPಹೊಸಪೇಟೆಯ 16ನೇ ವಾರ್ಡ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣCMC Hospet11/07/2017 15.00 11/10/201715.0015.000.00 Under Progress3/3/2018 5:32:49 PM
20 BLY173221199HospetInfrastructureRoads & BridgesSCPಟಿ. ಬಿ. ಡ್ಯಾಂ. ನಿಶಾನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣCMC Hospet11/07/2017 8.86 11/10/20178.868.860.00 Under Progress3/3/2018 5:34:07 PM
21 BLY173222201HospetInfrastructureRoads & BridgesTSPಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂ ನಿಶಾನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣCMC Hospet11/07/2017 6.53 11/10/20176.536.530.00 Under Progress3/3/2018 5:35:42 PM
22 BLY173223207HospetInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 29ನೇ ವಾರ್ಡನ ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣCMC Hospet11/07/2017 15.00 11/10/201715.0015.000.00 Under Progress3/3/2018 5:05:17 PM
23 BLY173223210HospetInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಸಪೇಟೆ 29ನೇ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣCMC Hospet11/07/2017 9.40 11/10/20179.409.400.00 Under Progress3/3/2018 5:28:26 PM
24 BLY174213366SandoorInstitutionalEducationGeneralಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bellary14/07/2017 15.00 19/10/201715.0014.090.00Foundation work under progressUnder Progress4/6/2018 2:07:30 PM
25 BLY174213369SandoorInstitutionalEducationGeneralಸುಶೀಲಾನಗರÀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bellary14/07/2017 8.00 19/10/20178.007.430.00Roof tobe laid Under Progress4/6/2018 1:12:03 PM
26 BLY174213370SandoorInstitutionalEducationGeneralಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bellary14/07/2017 16.00 19/10/201716.0015.000.00Foundation work under progressUnder Progress3/16/2018 11:02:18 PM
27 BLY174213379SandoorInstitutionalSocialGeneralತೊಣಸಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bellary14/07/2017 15.00 19/10/201715.0013.960.00Basement under progressUnder Progress4/6/2018 1:12:40 PM
28 BLY174221399SandoorInfrastructureRoads & BridgesSCPನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್. ಮಲ್ಲಾಪುರಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.PWD Bellary14/07/2017 37.72 12/12/201737.7234.720.00Earth Work under progress Under Progress4/9/2018 11:12:25 AM
29 BLY174222400SandoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಿಂದ ಎನ್. ಮಲ್ಲಾಪುರಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ರಸೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.PWD Bellary03/10/2017 60.00 03/01/201860.0059.400.00Work is in progress Under Progress4/9/2018 11:15:09 AM
30 BLY174222401SandoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಚೋರನೂರು ಮತ್ತು ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಯಾ ವಡೇರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು U್ಪಡಿವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.PWD Bellary03/10/2017 108.83 17/11/2017108.83110.390.00Work is in progress Under Progress4/9/2018 11:18:32 AM
31 BLY174223402SandoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಿಂದ ಮತ್ತಾಜ್ಜನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣPWD Bellary03/10/2017 67.21 12/12/201767.2165.300.00Work is in progress Under Progress4/9/2018 11:30:24 AM
32 BLY174223403SandoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಿಡುಗರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಪುರಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣPWD Bellary03/10/2017 60.00 12/12/201760.0059.890.00Earth Work under progress Under Progress4/9/2018 11:33:26 AM
33 BLY174223404SandoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭುಜಂಗನಗರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾರೀಹಳ್ಳದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ರಿವೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ.PWD Bellary03/10/2017 160.00 26/02/2018160.00163.300.00Earth Work under progress Under Progress4/9/2018 11:34:39 AM
34 BLY174223406SandoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಯರ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ PWD Bellary03/10/2017 118.10 17/11/2017115.50119.990.00Earth Work under progress Under Progress4/9/2018 11:36:11 AM
35 BLY174223407SandoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಪ್ಪಗಲ್ಲುಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈದ್ಗಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 8 ಕೊಳಾಯಿವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಯಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.PWD Bellary03/10/2017 50.00 12/12/201750.0045.980.00RCC Drain work completed & CC Road work under progress Under Progress4/9/2018 11:37:27 AM
36 BLY174223408SandoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮೈಲಾರ--ತೋಣಗಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 140ರÀ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣPWD Bellary03/10/2017 40.00 12/12/201740.0038.540.00GSB work under progress Under Progress4/9/2018 11:37:56 AM
37 BLY174223409SandoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮೈಲಾರ--ತೋಣಗಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 140ರÀ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು ಮ್ತು ಹೊಸ ಜೋಗಿಕಲ್ಲುಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣPWD Bellary03/10/2017 50.00 12/12/201750.0048.490.00CD work under progress Under Progress4/9/2018 11:38:30 AM
38 BLY175213240KudligiInstitutionalSocialGeneral ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಾವಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ Including electrification, baby toilet, water supply and playing and learning equipments and kitchen utensils with gasPWD-Hadagali14/07/2017 15.00 23-09-201715.0014.280.00Work in Progress Under Progress1/6/2018 4:02:17 PM
39 BLY175221330KudligiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 10.00 23-09-201710.000.000.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:36:29 AM
40 BLY175221331KudligiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 12ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 10.00 23-09-201710.009.280.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:36:38 AM
41 BLY175222332KudligiInfrastructureRoads & BridgesTSPಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 05ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 10.00 23-09-201710.009.280.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:36:52 AM
42 BLY175223333KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಯಡೆಯೂರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 30.00 23-09-201730.0028.190.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:41:01 AM
43 BLY175223334KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 19ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಎ.ಡಿ.ಗುಡ್ಡ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ಬಾಲಜ್ಜರ ಮೂಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಚಿತ್ತಪ್ಪರ ಕಣದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 10.00 23-09-201710.009.010.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:41:43 AM
44 BLY175223335KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 11ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 10.00 23-09-201710.009.390.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:42:19 AM
45 BLY175223336KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 10.00 23-09-201710.009.010.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:42:52 AM
46 BLY175223337KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದ ಕಕ್ಕುಪ್ಪಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-Hadagali05/12/2017 10.00 16/12/201710.008.290.00Work in Progress Under Progress3/16/2018 11:17:48 AM
47 BLY175223338KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಶಾರದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-Hadagali05/12/2017 10.00  10.009.350.00Work in Progress Under Progress4/19/2018 5:36:22 PM
48 BLY175223339KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 10.00 23-09-201710.009.390.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:43:58 AM
49 BLY175223340KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 10.00 23-09-201710.009.010.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:44:50 AM
50 BLY175223341KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 10ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 15.00 23-09-201715.0014.400.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:45:04 AM
51 BLY175223342KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 13ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 18.00 23-09-201718.0017.3010.15Work in Progress Under Progress3/16/2018 11:18:17 AM
52 BLY175223343KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 15.00 23-09-201715.0014.4013.77Work in Progress Under Progress2/26/2018 4:38:46 PM
53 BLY175223344KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 15.00 23-09-201715.0013.920.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:45:36 AM
54 BLY175223345KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 15.00 23-09-201715.0013.920.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:45:50 AM
55 BLY175223346KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 8ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali11/07/2017 10.00 23-09-201710.009.280.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:45:57 AM
56 BLY175223347KudligiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali25/01/2018 45.99 14/07/201745.9942.350.00WORK IN PROGRESS Under Progress4/19/2018 12:28:22 PM
57 BLY175223359KudligiInfrastructureOthersGeneralಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟ್ಟುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 11.00 23-09-201711.0010.510.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:47:35 AM
58 BLY176213147HadagaliInstitutionalEducationGeneralಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.PWD-Hadagali14/07/2017 100.00 23-09-2017100.0098.200.00WORK IN PROGRESS Under Progress4/19/2018 12:29:03 PM
59 BLY176221152HadagaliInfrastructureRoads & BridgesSCPಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Hadagali14/07/2017 12.17 20/09/201712.1711.110.00P.CompletedUnder Progress4/24/2018 10:11:11 AM
60 BLY176222155HadagaliInfrastructureRoads & BridgesTSPಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Hadagali14/07/2017 10.00 20/09/201710.009.890.00P.CompletedUnder Progress4/24/2018 10:13:34 AM
61 BLY176223162HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Hadagali14/07/2017 10.00 20/09/201710.008.700.00Phy.CompletedUnder Progress4/24/2018 12:27:56 PM
62 BLY176223163HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Hadagali14/07/2017 15.00 20/09/201715.0013.810.00P.CompletedUnder Progress4/24/2018 10:08:38 AM
63 BLY176223164HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Hadagali14/07/2017 15.00 20/09/201715.0014.700.00Work U/PUnder Progress4/24/2018 12:29:51 PM
64 BLY176223170HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Hadagali14/07/2017 20.00 20/09/201720.0019.600.00Work U/PUnder Progress4/24/2018 12:39:53 PM
65 BLY176223173HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ 9ನೇ ವಾಡರ್್ನ ಬಷೀರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 20.00 23-09-201720.0019.0019.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:48:44 AM
66 BLY176223174HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ 15ನೇ ವಾಡರ್ಿನ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 15.00 23-09-201715.0014.550.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:48:55 AM
67 BLY176223457HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.PRED Hadagali11/12/2017 50.00 03/01/201850.0047.460.00Work U/PUnder Progress4/24/2018 12:46:12 PM
68 BLY177212056H.B.HalliInstitutionalEducationTSPಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಶಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 04 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD-Hadagali21/09/2017 30.09 23-09-201730.900.0029.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:07:27 PM
69 BLY177221080H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesSCPಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾರಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 20.00 07.10.201720.0018.720.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:49:27 AM
70 BLY177221083H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesSCPಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಂಜಾರು ಹೆಗ್ಡಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 20.00 07.10.201720.0018.730.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:49:36 AM
71 BLY177221126H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesSCPಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 15.00 23-09-201715.0014.080.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:08:28 PM
72 BLY177221127H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesSCPಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 20ನೇ ವಾರ್ಡನ ರೈತರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 15.00 23-09-201715.0014.080.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:08:39 PM
73 BLY177222091H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesTSPಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೋಕಪ್ಪನಹೊಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 20.00 07.10.201720.0019.000.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:08:56 PM
74 BLY177223096H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 20.00 07.10.201720.0018.960.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:51:33 AM
75 BLY177223100H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 20.00 07.10.201720.0018.960.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:51:42 AM
76 BLY177223104H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 20.00 07.10.201720.0019.320.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:51:54 AM
77 BLY177223108H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 20.00 07.10.201720.0018.050.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:09:16 PM
78 BLY177223110H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಶಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 30.24 07.10.201730.2427.710.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:09:33 PM
79 BLY177223115H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಗಿಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 20.00 07.10.201720.000.000.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:09:48 PM
80 BLY177223118H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 20.00 07.10.201720.0018.760.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:10:05 PM
81 BLY177223120H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 20.00 07.10.201720.0018.050.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:54:19 AM
82 BLY177223122H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಗರಿ ಕ್ಯಾದಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 20.00 07.10.201720.0019.320.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:10:23 PM
83 BLY177223125H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಣಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 20.00 07.10.201720.0018.760.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:10:38 PM
84 BLY177223128H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4ನೇ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 15.00 23-09-201715.0013.940.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:10:55 PM
85 BLY177223129H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 5ನೇ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 15.00 23-09-201715.0014.050.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:55:37 AM
86 BLY177223130H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 6ನೇ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 10.00 23-09-201710.009.270.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:55:46 AM
87 BLY177223131H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 7ನೇ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 10.00 23-09-201710.009.270.00Work in ProgressUnder Progress2/6/2018 4:16:48 PM
88 BLY177223132H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 10.00 23-09-201710.009.270.00Work in Progress Under Progress2/6/2018 4:16:33 PM
89 BLY177223133H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ನಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali21/09/2017 25.00 23-09-201725.0023.480.00Work in Progress Under Progress2/3/2018 10:56:15 AM
90 BLY177223135H.B.HalliInfrastructureOthersGeneralಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿ ಪಾಕರ್್ ನಿರ್ಮಾಣPWD-Hadagali14/07/2017 35.85 07.10.201735.8531.530.00Work in Progress Under Progress3/15/2018 3:11:13 PM
       TOTAL 2200.60 2207.162010.7571.92