Work Details

Sl.NoworkcodeYearTypeDistrictTalukaVillageCategorySub TypeSectorSub SectorSub Sector TypeAgencyImplemented ByPlan Approval DateWork Name in EnglishWork Name in KannadaApproved AllocationADM Approval DateADM AmountTechnical Approval DateTechnical AmountTender Notification DateTender Approval DateTender AmountWork Order Approval DateWork Order AmountExpenditureWork StatusWorkStatusDescriptionRemarks
1 RCH1412130422014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEODec 5 2014 12:00AM ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅರಕೇರದಲ್ಲಿ (06) ಆರು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ78.0026/03/201578.00026/06/201578.000  0.00026/03/201578.00078.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
2 RCH1412130432014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEODec 5 2014 12:00AM ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾವಂತಗಲ್ (03) ಮೂರು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ15.0026/03/201515.00017/07/201513.500  0.00005/12/201415.00015.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
3 RCH1412130442014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEODec 5 2014 12:00AM ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಿಗುಡ್ಡ (03) ಮೂರು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ15.0026/03/201515.00017/07/201513.500  0.00026/03/201515.00015.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
4 RCH1412130452014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಣಕಲನಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ12.0019/11/201512.00015/04/201611.100  0.00019/11/201512.00012.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
5 RCH1412130462014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣಚಪ್ಪಳ್ಳಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ12.0019/11/201512.00015/04/201611.100  0.00019/11/201512.00012.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
6 RCH1412130472014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಕನಾಯಕ ತಾಂಡ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ6.0019/11/20156.00015/04/20165.580  0.00019/11/20156.0006.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
7 RCH1412130482014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇಮನಾಳ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ12.0019/11/201512.00015/04/201611.090  0.00019/11/201512.00012.000Completed ಮುಗಿದಿದೆ.  
8 RCH1412130492014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಡಕಲಗುಡ್ಡನಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ12.0019/11/201512.00015/04/201611.090  0.00019/11/201512.00012.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
9 RCH1412130502014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರಲಕುಂಟ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ12.0019/11/201512.00015/04/201611.090  0.00019/11/201512.00012.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
10 RCH1412130512014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೆಜ್ಜೆಭಾವಿನಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ30.0019/11/201530.00015/04/201627.500  0.00019/11/201530.00030.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
11 RCH1412130522014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾವಂತಗಲನಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ12.0019/11/201512.00019/11/201512.000  0.00004/02/201512.00012.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
12 RCH1412130532014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ(ಡಿಪಿಇಪಿ ಶಾಲೆ) 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ6.0019/11/20156.00019/11/20156.000  0.00004/02/20156.0006.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
13 RCH1412130542014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ6.0019/11/20156.00019/11/20156.000  0.00019/11/20156.0006.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
14 RCH1412130552014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸದಕಲಗುಡ್ಡ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ12.0019/11/201512.00019/11/201512.000  0.00004/02/201512.00012.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
15 RCH1412130572014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2014 12:00AM ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾತರಗುಡ್ಡ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ6.0019/11/20156.00019/11/20156.000  0.00004/02/20156.0006.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
16 RCH1412230632014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDDCDec 5 2014 12:00AM ಮದರಕಲ್ ನಿಂದ ಗಬ್ಬೂರುವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 11 ಕಿ.ಮೀ. 500.0004/01/2017495.68031/01/2017495.68010/02/201725/04/2017464.59009/06/2017464.590464.320CompletedWork completed  
17 RCH1412230642014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDDCDec 5 2014 12:00AM ಅರಕೇರಾ ಸಿರವಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಯ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ನಾಗಡದಿನ್ನಿ, ತಿಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಯಿಂದ ಸಿರವಾರ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 12 ಕಿ.ಮೀ. 800.0012/01/2016793.69002/11/2016793.69018/11/201624/01/2017700.65002/02/2017700.650700.190CompletedCompleted  
18 RCH1412230712014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2015 12:00AM ದೇವದುರ್ಗ-ಕೊಪ್ಪರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಡಿಗುಡ್ಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ)30.0019/11/201530.00019/11/201530.000  0.00019/11/201530.00030.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
19 RCH1412230732014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2015 12:00AM ದುರ್ಗನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಗೌರಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ)50.0019/11/201550.00019/11/201550.000  0.00019/11/201550.00050.000Completedಮುಗಿದಿದೆ  
20 RCH1412230742014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2015 12:00AM ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(0.05 ಕಿ,ಮೀ)16.0019/11/201516.00019/11/201516.000  0.00019/11/201516.00016.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
21 RCH1412230752014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2015 12:00AM ಭೂಮನಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (0.05 ಕಿ.ಮೀ)16.0019/11/201516.00019/11/201516.000  0.00019/11/201516.00016.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
22 RCH1412230762014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2015 12:00AM ಕಮದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯರಮಸಾಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2.50 ಕಿ.ಮೀ)80.0019/11/201580.00019/11/201580.000  0.00019/11/201580.00080.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
23 RCH1412230772014-15MICRORaichurDevdurgOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOOct 7 2015 12:00AM ಕರಡಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅಡ್ಡ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ)30.0019/11/201530.00019/11/201530.000  0.00019/11/201530.00029.700Completedcompleted  
24 RCH1422131212014-15MICRORaichurRaichurOthersGeneralInstitutionalHealthOthersOthersKRIDLCEOJun 6 2015 12:00AM ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಾಯಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು10.0006/06/201510.00016/10/20159.400  0.00006/06/201510.00010.000Completedಮುಗಿದಿದೆ 
25 RCH1422231232014-15MICRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEODec 31 2014 12:00AM ಯಕ್ಲಾಸಪುರದಿಂದ ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (0.00 ರಿಂದ 10.24 ಕಿ.ಮೀ.)92.6610/06/201592.66010/06/201592.660  0.00010/06/201592.66092.660Completedಮುಗಿದಿದೆ 
26 RCH1422231242014-15MICRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ20.0010/06/201520.00022/06/201518.800  0.00010/06/201520.00020.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
27 RCH1422231262014-15MICRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEONov 3 2016 12:00AM ಮನ್ಸಾಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ15.0004/11/201615.00004/11/201615.000  0.00004/11/201615.00015.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
28 RCH1422231302014-15MICRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು10.0010/06/201510.00022/06/20159.400  0.00010/06/201510.00010.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
29 RCH1422231312014-15MICRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.23 ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು5.0010/06/20155.00022/06/20154.700  0.00010/06/20155.0005.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
30 RCH1422231322014-15MICRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.07 ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ6.9010/06/20156.90022/06/20157.030  0.00010/06/20156.9006.900Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
31 RCH1422231372014-15MICRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಮಟಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ6.0010/06/20156.00022/06/20154.700  0.00010/06/20156.0005.940Completedಮುಗಿದಿದೆ 
32 RCH1422231422014-15MICRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ತಾಯಿನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ6.0010/06/20156.00022/06/20156.110  0.00010/06/20156.0006.440Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
33 RCH1432130922014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersNKCEOApr 20 2015 12:00AM ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.5009/06/20166.50003/06/20166.500  0.00009/06/20166.5006.440CompletedCompleted & Handed Over 
34 RCH1432130952014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersNKCEOApr 20 2015 12:00AM ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.5009/06/20166.50003/06/20166.500  0.00009/06/20166.5006.440CompletedCompleted & Handed Over 
35 RCH1432131002014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersNKCEOApr 25 2015 12:00AM ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಂದಿನಿ ಗ್ರ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.5009/06/20166.50003/06/20166.500  0.00009/06/20166.5006.440CompletedCompleted & Handed Over 
36 RCH1432132212014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalHealthOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.5.0019/05/20155.00020/05/20155.00026/06/201526/06/20155.00004/08/20154.2404.240CompletedCompleted  
37 RCH1432132222014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಹುಣಿಚಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.13.1510/10/201513.15021/10/201513.15031/12/201531/12/201513.02016/01/201612.22011.720CompletedCompleted  
38 RCH1432132252014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.13.1520/02/201513.15006/06/201513.15015/09/201515/09/201513.02007/10/201511.96011.940CompletedCompleted  
39 RCH1432132262014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಚಿಕಲ್ ಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.13.1520/02/201513.15006/06/201513.15015/09/201515/09/201513.02007/10/201511.97011.970CompletedCompleted  
40 RCH1432132272014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalSWOthersOthersPREDCEODec 22 2014 12:00AM ಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.116.6501/08/2016101.88022/09/2016101.88007/11/201602/02/201791.18014/02/201787.53079.070CompletedPhysically completed work slip EIRL submitted for approval to SE office on 7/11/2018 
41 RCH1432132282014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.5020/02/20156.50023/02/20156.50016/03/201516/03/20156.40011/06/20156.4006.290CompletedPhysically completed  
42 RCH1432132292014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.5020/02/20156.50025/02/20156.50016/03/201516/03/20156.40011/06/20156.4006.280CompletedPhysically completed  
43 RCH1432132302014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮೀನಗಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.5020/02/20156.50025/02/20156.50016/03/201516/03/20156.40011/06/20156.4006.080CompletedPhysically completed  
44 RCH1432132312014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.5020/02/20156.50025/02/20156.50016/03/201516/03/20156.40011/06/20156.2906.170CompletedCompleted  
45 RCH1432132322014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.5020/02/20156.50025/02/20156.50016/03/201516/03/20156.40011/06/20156.3006.180CompletedCompleted  
46 RCH1432231022014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOMay 24 2015 12:00AM ಮಸ್ಕಿ ಕವಿತಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಗೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 1.40 ವರೆಗೆ.30.0020/06/201530.00030/06/201528.200  0.00020/06/201530.00030.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
47 RCH1432231032014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOApr 25 2015 12:00AM ಹಾಲಾಪುರದಿಂದ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ.117.0007/01/2016115.80007/01/2016115.800  0.00007/01/2016115.80090.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ
48 RCH1432231042014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEODec 31 2014 12:00AM ಕೊರವಿಯಿಂದ ಮಾನವಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ವಯಾ ಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ) ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ. 25.0010/06/201525.00002/07/201523.500  0.00010/06/201525.00025.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
49 RCH1432231052014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEODec 31 2014 12:00AM ಗೋರಕಲ್ಲದಿಂದ ಕುರ್ಡಿಯವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 25.0010/06/201525.00002/07/201523.500  0.00010/06/201525.00025.000Completedಮುಗಿದಿದೆ  
50 RCH1432231062014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEODec 31 2014 12:00AM ರಾಜೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಡವಿ ಖಾನಪೂರು ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 18.7010/06/201518.70002/07/201517.580  0.00010/06/201518.70018.700Completedಮುಗಿದಿದೆ 
51 RCH1432231072014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEODec 31 2014 12:00AM ಸಾದಾಪೂರುದಿಂದ ಮುರಾಂನಪೂರು ತಾಂಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.0010/06/201520.00002/07/201518.800  0.00010/06/201520.00020.000Completedಮುಗಿದಿದೆ 
52 RCH1432231082014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDDCJan 30 2015 12:00AM ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಾ.ಹೆ. 20 ರಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಾ.ಹೆ. 23 ರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ130.0030/08/2016130.00026/10/2016130.00011/02/201619/01/2017110.02008/02/2017110.020105.550CompletedWork completed  
53 RCH1432231092014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ರಾಜೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ20.0010/06/201520.00002/07/201518.800  0.00010/06/201520.00020.000Completedಮುಗಿದಿದೆ  
54 RCH1432231102014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಗೋರ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.10.0010/06/201510.00002/07/20159.400  0.00010/06/201510.00010.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
55 RCH1432231112014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿಯಿಂದ ತುಗಲದಿನ್ನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ125.2007/01/2016123.96007/01/2016123.960  0.00007/01/2016123.96099.170Completedಮುಗಿದಿದೆ ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ
56 RCH1432231132014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersKRIDLCEODec 31 2014 12:00AM ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 6.5010/06/20156.50002/07/20156.110  0.00010/06/20156.5006.500Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
57 RCH1432231162014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersKRIDLCEODec 31 2014 12:00AM ಗೋರಕಲ್ಲ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.0010/06/20156.00002/07/20155.640  0.00010/06/20156.0006.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
58 RCH1432231192014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಉಮಳಿಪನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ5.0010/06/20155.00002/07/20154.700  0.00010/06/20155.0005.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
59 RCH1432232332014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಐ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.208.2025/10/2016191.77028/11/2016191.77019/12/201616/03/2017189.85018/03/2017169.020163.600CompletedPhysically completed  
60 RCH1432232362014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEOFeb 4 2014 12:00AM ಸಿರವಾರ್ ದಿಂದ ಮರಾಟ್ ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ಹುಣಚೆಡ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ100.0023/09/2015100.00012/12/2015100.00017/03/201617/03/2016100.00030/05/201687.70061.460CompletedCompleted  
61 RCH1432232372014-15MICRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEOFeb 4 2014 12:00AM ಪೋತ್ನಾಳ ಚರ್ಚ ಮುಂದಿನಿಂದ ಜೀನೂರ್ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ20.0023/09/201520.00012/12/201520.00011/11/201611/01/201620.00026/02/201616.87016.600CompletedCompleted  
62 RCH1442130782014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalHealthOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ25.0001/08/201525.00026/08/201523.500  0.00001/08/201525.00025.000CompletedCompleted  
63 RCH1442130792014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalHealthOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ18.0001/08/201518.00026/08/201516.920  0.00001/08/201518.00018.000Completedಮುಗಿದಿದೆ  
64 RCH1442131762014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalHealthOthersOthersPREDCEOAug 30 2016 12:00AM ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.54.0030/08/201654.00004/06/201654.00009/09/201601/12/201649.96008/12/201647.48044.670Completedcompelted 
65 RCH1442131802014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.14.7423/09/201514.74029/02/201614.74023/03/201611/01/201613.95020/04/201613.24013.240Completed completed 
66 RCH1442131812014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಮಾವಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0019/05/20157.00025/05/20157.00026/06/201526/06/20156.97005/09/20156.9706.920CompletedCompleted  
67 RCH1442131822014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಖೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0019/05/20157.00008/06/20157.00026/06/201526/06/20156.97024/08/20156.9706.790CompletedCompleted  
68 RCH1442131832014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0019/05/20157.00008/06/20157.00026/06/201526/06/20157.00008/10/20156.2606.240CompletedCompleted  
69 RCH1442131842014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ನಿಲೋಗಲ್ ಕ್ರಾಸುದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0023/01/20167.00003/03/20167.00013/04/201613/04/20166.59018/05/20166.5903.500Completedcompleted 
70 RCH1442131852014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ರೋಡಲಬಂಡ (ತಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0023/01/20167.00003/03/20167.00013/04/201613/04/20166.59018/05/20166.5902.800CompletedPhysically completed  
71 RCH1442131862014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಚಿಕ್ಉಪ್ಪೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.5.0019/05/20155.00006/06/20155.00005/11/201610/10/20154.99010/11/20154.9904.020CompletedCompleted  
72 RCH1442131872014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಕನ್ಸಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0019/05/20155.00006/06/20157.00015/09/201526/06/20156.99024/11/20156.7906.730CompletedCompleted  
73 RCH1442131882014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ನೀರಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0019/05/20157.00006/06/20157.00026/06/201526/06/20156.99008/10/20156.5905.280CompletedCompleted  
74 RCH1442131892014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಹಲ್ಕಾವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0619/05/20157.06006/06/20157.06026/06/201526/06/20157.06024/08/20156.9706.890CompletedCompleted  
75 RCH1442131902014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಲ್ಲಾ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ5.0021/02/20155.00022/02/20155.00016/03/201518/03/20155.00021/05/20155.0004.770CompletedCompleted  
76 RCH1442131912014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಫೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ7.0021/02/20157.00022/02/20157.00016/03/201511/03/20157.00021/05/20156.6505.600CompletedCompleted  
77 RCH1442131922014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ7.0021/02/20157.00022/02/20157.00016/03/201518/03/20157.00021/05/20157.0003.500CompletedCompleted  
78 RCH1442131932014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ7.0021/02/20157.00022/02/20157.00026/06/201526/06/20157.00007/08/20156.6306.530CompletedPhysically completed 
79 RCH1442131942014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ7.0021/02/20157.00022/02/20157.00026/06/201526/06/20157.00007/08/20156.7506.620CompletedCompleted  
80 RCH1442131952014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalSWOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ ನಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೃತ್ತಿ ಪರೆ)46.2323/01/201646.23019/05/201646.23008/06/201616/08/201641.62030/08/201645.69042.220CompletedWork completed 
81 RCH1442230802014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInstitutionalSWOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ12.0001/08/201512.00026/08/201511.280  0.00001/08/201512.00012.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
82 RCH1442230822014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಮಟ್ಟೂರದಿಂದ ಗುಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ).30.0001/08/201530.00026/08/201528.200  0.00001/08/201530.00030.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
83 RCH1442230832014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಅಂತರಗಂಗಿದಿಂದ ನಾಗರಬೆಂಚಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ).40.0020/06/201540.00030/06/201537.600  0.00020/06/201540.00040.000Completedಮುಗಿದಿದೆ  
84 RCH1442230842014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEOApr 20 2015 12:00AM ಹೂವಿನಬಾವಿದಿಂದ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವಾಯ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.80.0007/05/201680.00029/06/201680.00002/09/201603/12/201679.05012/12/201674.29068.040CompletedPhysically completed  
85 RCH1442230852014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 500 ಮೀ.100.0001/08/2015100.00001/08/2015100.000  0.00001/08/2015100.000100.000Completedಮುಗಿದಿದೆ 
86 RCH1442230862014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಮಸ್ಕಿಯಿಂದ ಪರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.30.0020/06/201530.00030/06/201528.200  0.00020/06/201530.00030.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
87 RCH1442230872014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಎಸ್.ಹಚ್. 19 ರಿಂದ ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ. 30.0020/06/201530.00030/06/201528.200  0.00020/06/201530.00030.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
88 RCH1442230882014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEOApr 20 2015 12:00AM ಬುದ್ದಿನ್ನಿದಿಂದ ಸಾನ್ಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. 55.6720/06/201555.67002/09/201655.67007/11/201621/02/201754.70007/03/201753.00052.880Completed completed  
89 RCH1442230892014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಮಸ್ಕಿಯಿಂದ ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ. 25.0020/06/201525.00020/08/201523.500  0.00020/06/201525.00025.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
90 RCH1442230902014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಮುದ್ಬಾಳ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. 45.0020/06/201545.00020/08/201542.300  0.00020/06/201545.00045.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
91 RCH1442230912014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ಮೂಡಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ. 35.0020/06/201535.00020/08/201532.870  0.00020/06/201535.00035.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
92 RCH1442231982014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.7 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.45.0023/09/201545.00029/02/201645.00022/03/201613/04/201644.15026/05/201639.96015.040CompletedPhysically completed  
93 RCH1442231992014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEOAug 30 2016 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಬಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (ವಾಯ ವಿಸಿಬಿ ಕಾಲೇಜ್) ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.25.0005/05/201425.00011/11/201525.00031/12/201508/01/201624.03016/01/201623.78023.770Completedಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
94 RCH1442232002014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಎ.ಪಿ.ಪಿ. ಮನೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಲಯದವರೆಗೆ ವಾಯ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.10.0019/05/201510.00027/05/201510.00026/06/201526/06/20159.99020/11/201510.4709.990CompletedCompleted 
95 RCH1442232032014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEOAug 30 2016 12:00AM ಐದಭಾವಿ-ರಾಮಲೂಟಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.15.0019/11/201515.00029/02/201615.00009/09/201622/10/201614.87022/10/201614.87014.800CompletedWork completed  
96 RCH1442232062014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಚಿತ್ರನಾಳದಿಂದ ಮಾವಿನ ಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.15.0019/05/201515.00004/11/201515.00031/12/201531/12/201514.69016/01/201613.19012.590CompletedWork completed  
97 RCH1442232072014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ರಾಂಪುರದಿಂದ ಭೂಪುರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.20.0019/05/201520.00004/11/201520.00031/12/201531/12/201519.81012/01/201614.30013.620Completedಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ  
98 RCH1442232082014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEOAug 30 2016 12:00AM ಬೆಂಡೊಣದಿಂದ ಹನುಮಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.10.0023/09/201510.00023/03/201610.00013/04/201613/04/201610.00016/05/20166.6306.630CompletedCompleted 
99 RCH1442232102014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಹಲ್ಕಾವಟಗಿದಿಂದ ಪಲಗಲದಿನ್ನಿವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.20.0019/05/201520.00004/11/201520.00031/12/201531/12/201519.37016/01/201618.08014.290CompletedCompleted  
100 RCH1442232122014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ತೊಂಡಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.13.0419/05/201513.04021/11/201513.04031/12/201531/12/201513.00016/01/201611.9209.530Completedಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ  
101 RCH1442232142014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureIrrigationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಯರಗುಂಟಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.20.0023/09/201520.00029/02/201620.00023/03/201613/04/201619.97026/05/201614.79014.780CompletedCompleted 
102 RCH1442232172014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureIrrigationOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಉಮಳೀಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.25.0023/09/201525.00016/02/201625.00023/03/201622/03/201624.86003/05/201624.06024.020Completedಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
103 RCH1442232202014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersPREDCEODec 31 2014 12:00AM ಹಾಲಬಾವಿ ತಾಂಡ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.5.0019/05/20155.00026/05/20155.00005/11/201610/10/20154.98010/12/20154.9803.350CompletedCompleted 
104 RCH1442232422014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersRWSCEODec 31 2014 12:00AM ದಮತಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.5.0011/02/20165.00028/03/20165.00001/06/201601/06/20165.00001/06/20164.9304.920CompletedCompletedCompleted.
105 RCH1442232432014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersRWSCEODec 31 2014 12:00AM ಹಂದಿಬಗ್ಪಡಿ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.5.0011/02/20165.00001/03/20165.00028/03/201628/03/20165.00001/06/20164.9304.920CompletedCompleted Completed.
106 RCH1442232442014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersRWSCEODec 31 2014 12:00AM ಆರ್ಯರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.5.0011/02/20165.00028/03/20165.00001/06/201601/06/20164.93001/06/20164.9304.910CompletedCompleted Completed
107 RCH1442232452014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersRWSCEODec 31 2014 12:00AM ಪೂಜಾರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.5.0011/02/20165.00028/03/20165.00001/06/201601/06/20165.00001/06/20164.9004.890CompletedCompleted Completed
108 RCH1442232462014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersRWSCEODec 31 2014 12:00AM ಬಸವನಬಗಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.5.0011/02/20165.00028/03/20165.00001/06/201601/06/20164.92001/06/20164.9204.910CompletedCompleted. Completed.
109 RCH1442232482014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersRWSCEODec 31 2014 12:00AM ಬಂಡೇರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.0011/02/20164.00028/03/20164.00001/06/201601/06/20164.00001/06/20163.9103.900Completedcompleted completed
110 RCH1442232492014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyOthersOthersRWSCEODec 31 2014 12:00AM ಕಮರೇರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.5.0011/02/20165.00028/03/20164.00001/06/201601/06/20164.90001/06/20164.9004.730CompletedCompletedCompleted
111 RCH1442232502014-15MICRORaichurLingsugurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEOJan 25 2015 12:00AM ಯುಕೆಪಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊರೆಬಾಳ ತಾಂಡಾ- ಗೊರೆಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ34.0031/08/201634.00019/09/201634.00017/10/201618/11/201632.35024/11/201630.76030.750CompletedWork completed  
112 RCH1452130072014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersCMC SindhanurDCDec 5 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ನಾಲಾಗಳ ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂತಾದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅರಣ್ಯಕರಣ ಮತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಫಾಲ್ಫಿಂಗರ್ ಮಷಿನ್ ಖರೀದಿಸುವುದು. 54.8324/06/201554.83017/11/201554.83009/03/201617/05/201653.99022/06/201653.99053.990CompletedCompleted 
113 RCH1452131482014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInstitutionalSWOthersOthersCashutechDCApr 20 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.10.6327/05/201610.63003/05/201610.630  0.00027/05/201610.6309.070Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
114 RCH1452131502014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersCashutechDCApr 20 2015 12:00AM ಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರತ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು14.0027/05/201614.00003/05/201614.000  0.00027/05/201614.0009.570Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
115 RCH1452131522014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗದ್ರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು14.0001/08/201514.00026/08/201513.160  0.00001/08/201514.00014.000Completedಮುಗಿದಿದೆ 
116 RCH1452131532014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersCashutechDCApr 20 2015 12:00AM ಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು6.5027/05/20166.50003/05/20166.500  0.00027/05/20166.5004.360Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
117 RCH1452131542014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersCashutechDCApr 20 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೀನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.6.5027/05/20166.50003/05/20166.500  0.00027/05/20166.5005.190Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
118 RCH1452131552014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersCashutechDCApr 20 2015 12:00AM ಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು6.5027/05/20166.50003/05/20166.500  0.00027/05/20166.5005.680Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
119 RCH1452132382014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 5 2014 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0002/02/20157.00013/02/20157.00016/03/201516/03/20156.99015/05/20156.8506.220Completedcompleted  
120 RCH1452132392014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDCEODec 5 2014 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (1) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0020/02/20157.00024/02/20157.00016/03/201526/06/20156.99023/07/20156.5405.600CompletedPhysically completed  
121 RCH1452132402014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInstitutionalSWOthersOthersPREDCEODec 5 2014 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.7.0020/02/20157.00024/02/20157.00016/03/201526/06/20157.00023/07/20157.0005.380CompletedPhysically completed  
122 RCH1452230012014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCashutechDCDec 2 2014 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 14 ರಲ್ಲಿ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯಿಂದ ಶೇಂಗಾ ರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಸಿದಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ಕರಡಿ ಮನೆ ರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ, ಶಂಕರಪ್ಪ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ, ಮಹ್ಮದೀಯ ಮಸೀದಿ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ (40ನೇ ಕಾಲೂವೆ) ಅನ್ವರ್ ಹಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶರೀಫ್ ಮೆಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶ್ಪಕ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.30.0026/02/201530.00029/04/201530.000  0.00026/02/201530.00029.700Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
123 RCH1452230022014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCashutechDCDec 2 2014 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 14 ರಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಮನೆ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ, ಅಜೀಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ತಾತನ ಮನೆಯಿಂದ ಟೇಲರ್ ರಾಜಾಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.40.5026/02/201540.50029/04/201540.500  0.00026/02/201540.50040.100Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
124 RCH1452230032014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCashutechDCDec 2 2014 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 15 ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೂಬ್ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಮಕಬುಲ್ಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಾಯಲ್ ಶೇಡ್ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಿವಬಸನಗೌಡ ಪ್ಲಾಟದಿಂದ ಬಾಲು ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಲಿ ಟೇಲರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಯಮನೂರಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪವಾಡೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ 67 ರಿಂದ ರಹೀಮ್ಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸುದನರಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಈ ರಾಘಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಾಯಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಸಿರಿವಾರ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ, ಕಾನಿಹಾಳ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಇಮಾಂಬಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಎ.ಪಿ.ಪಿ. ವಕೀಲರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನುಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.38.5726/02/201538.57029/04/201538.570  0.00026/02/201538.57038.180Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
125 RCH1452230042014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCashutechDCDec 2 2014 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ಸಹನಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸಂಕೇತ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ವರೆಗೆ, ಸಂಕೇತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡಿಂದ ಅಡಿವೆಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚರ್ಚದಿಂದ ಶರತ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಾರ್ ಅರ್ಪಾಟಮೆಂಟವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.30.0026/02/201530.00029/04/201530.000  0.00026/02/201530.00029.700Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
126 RCH1452230052014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCashutechDCDec 2 2014 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಸಹನಾ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೂದೆಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಉಮಾಶಂಕರ ಬದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಶೇಠ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಆದಪ್ಪ ಮೈಲಾರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆರ್.ಎಂ. ರವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಬಸನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.38.9026/02/201538.90029/04/201538.900  0.00026/02/201538.90038.510Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
127 RCH1452230062014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCashutechDCDec 2 2014 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಮಲ್ಲಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಕಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನಜ್ಜು (ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ) ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಾಯಚೂರು ಗಂಗಾವತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಜಿನ್ನು ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಶೋಕ ಜಿನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಶರಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ವರೆಗೆ, ಕಳಕಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಟೀಚರ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಂಕಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಪ್ತಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಖಲೀಲ್ ವಕೀಲರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಾಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ವಕೀಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ27.2026/02/201527.20029/04/201527.200  0.00026/02/201527.20026.930Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
128 RCH1452231562014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 11 ರಲ್ಲಿ ಜಗಜೀವನ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಸೀದಿ ಮುಂದುಗಡೆಯ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ, ಜಿಲಾನಿಸಾಭ ವಕೀಲರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈದ್ಗಾ ಮುಖಾಂತರ ಶಬ್ಬರಿ ಕಾರ್ಪಂಟರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮುಖ್ಯ ನಾಲಾದಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ದಾವಲಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದಾವಲಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ (ಗೋವಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ) ಬಪ್ಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.28.0020/02/201528.00005/04/201526.320  0.00026/03/201528.00028.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
129 RCH1452231572014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 12 ರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೀರಸಾಭ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಂಸಾಬ ಗಿರಣಿಯ ವರೆಗೆ, ಹಟ್ಟಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾದರಪಾಷಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಾಮೀದ ಮನೆಯಿಂದ ರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಆಲಂಬಾಷಾ ಚಿಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.33.0826/03/201533.08005/04/201531.100  0.00026/03/201533.08033.080Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
130 RCH1452231582014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 12 ರಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ, ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚರಂಡಿಯ ವರೆಗೆ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.22.4020/02/201522.40005/04/201521.060  0.00020/02/201522.40022.400Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
131 RCH1452231592014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 12 ರಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ (ಚೋಟಮಿಯಾ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ), ಜಂಗ್ಲಿಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರೂಟ್ ಮುನ್ನಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಪ್ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಸೇತುವಿಯಿಂದ ಕರಿಂಸಾಭ ಗಿರಣಿಯ ವರೆಗೆ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.26.8920/02/201526.89005/04/201525.280  0.00020/02/201526.89026.890Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
132 RCH1452231602014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ 40ನೇ ವಿತರಣಾ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ, ಉಪ್ಪಾರ ವೆಂಕೋಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮದೇವರದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶರಣೇಗೌಡ ವಿರುಪಪೂರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.49.7420/02/201549.74005/04/201546.760  0.00020/02/201549.74049.740Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
133 RCH1452231612014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಗಿಣಿವಾರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮನೆಯ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಹರ್ಷ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಪುಲ್ ಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಬಸವ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ವರೆಗೆ, ತಿಮ್ಮಣ ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವನಗೌಡ ಗೋರೆಬಾಳ ಇವರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೂದಿಹಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಡಗೌಡ ಅಪರ್ಾಟಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.47.9020/02/201547.90005/04/201547.900  0.00026/03/201547.90047.900Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
134 RCH1452231622014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ|| ಖಾಜಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಂಕರಗೌಡ ಪ್ಲಾನಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಕಮ್ಮತಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ವರೆಗೆ, ಶರಣೇಗೌಡ ಚಿಂತಾಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮಾನ್ವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ರೇಕಾ ಚರ್ಚ ವರೆಗೆ, ಬ್ರೇಕಾ ಚರ್ಚದಿಂದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಭಟ್ಟ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಗೌಡ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಜಂಬಲದ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜೇನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಕುಂದಿ ವೆಂಕನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.48.9520/02/201548.95005/04/201546.010  0.00026/03/201548.95048.950Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
135 RCH1452231632014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ದಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟ್ರೈಡರ್ಸ್ ವರೆಗೆ, ಶಂಕರಗೌಡ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಫರಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾನಿಹಾಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಬಂಕ ವರೆಗೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಮರೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.30.0020/02/201530.00005/04/201528.200  0.000 30.00030.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
136 RCH1452231642014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಚೌದರಿ ಇವರ ಹಳೇ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋರೆಬಾಳ ಶಿವನಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತಾವರಗೇರಾ ಪಂಪನಗೌಡ ಇವರ ಪ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ವರೆಗೆ, ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಮಾಂತೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ, 40ನೇ ವಿತರಣಾ ಕಾಲೂವೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಜ್ನಾನ ಅಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.48.6920/02/201548.69005/04/201545.770  0.000 48.69048.690Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
137 RCH1452231652014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ, ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಾಸಿಂ ವಲಿ ಮೇಸ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 40ನೇ ಕಾಲೂವೆಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಮೇಸ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಂಕಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಲಿ ಮನೆಯಿಂದ 4ನೇ ವಿತರಣಾ ಕಾಲೂವೆಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.48.3620/02/201548.36005/04/201545.460  0.000 48.36048.360Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
138 RCH1452231662014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEODec 2 2014 12:00AM ಅರಳಳ್ಳಿದಿಂದ ವೀರಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.135.0009/01/2016133.92009/01/2016133.920  0.00009/01/2016133.900133.900Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
139 RCH1452231672014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOApr 20 2015 12:00AM ಉಮಲೂಟಿದಿಂದ ಬುಕನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ವರೆಗೆ53.1002/06/201553.10002/06/201553.100  0.00002/06/201553.10053.100Completedಮುಗಿದಿದೆ  
140 RCH1452231702014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಗಂಗನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಫರ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಿಣಿಯ ವರೆಗೆ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮದೀನಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ, ಟೈಯರ್ ಕಂಪನಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಿಜಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ, ಎಸ್.ದಾನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಚಾಂದದ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಈನಾಡು ಶಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರೂಟ್ ರಾಜಾಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಾಲಗುಂದಾ ಸಭಾ ಮನೆಯಿಂದ ದಿಲ್ವಾರಖಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಗ್ಗದ ಕಾಳಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರೇಶ ಪಂಚರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಮನಪ್ಪ ಸರ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.30.0020/02/201530.00005/04/201528.200  0.00026/03/201530.00030.000Completedಮುಗಿದಿದೆ 
141 RCH1452231722014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 23 ರಲ್ಲಿ ರೇಣುಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಿಂದ ಶೌಚಾಲಯದ ವೆರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಪೋಲಿಸ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್.ಜಿ.ಎಂ ಶಾಲೆಯವೆರೆಗೆ ಮುಕ್ತುಂಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೆಶ ಗೆಜ್ಜಗಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಶಿವನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ವಿರುಪನಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯಯಲದಿಂದ ಬಾಬುಸಾಬ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ25.0026/03/201525.00010/07/201523.500  0.00026/03/201525.00025.000Completedಮುಗಿದಿದೆ 
142 RCH1452231732014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 23 ರಲಿಸುಕಾಲಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ರಾಜಾ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.19.0020/02/201519.00005/04/201517.860  0.00020/02/201519.00019.000Completedಮುಗಿದಿದೆ.  
143 RCH1452232502014-15MICRORaichurSindhnoorOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDLCEOJan 25 2015 12:00AM ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 23 ರಲ್ಲಿ ಸಾವಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಜಾದವ ಮನೆಯಿಂದ ಬದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಶಂಕರಗೌಡ ಸೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ಯಿಂದ ನರೇಶ ವಕೀಲರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರೋಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದವಲಪ್ಪ ಮೇಸ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸುಕಾಲಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯಶ್ರೀ ಮನೆಯವರೆಗ 30.0020/02/201530.00005/04/201528.200  0.00020/02/201530.00030.000Completedಮುಗಿದಿದೆ. 
144 RCH1421130022014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInstitutionalOthersSportsOthersCashutechDCFeb 24 2015 12:00AM Construction of New Pavilion Building @ Mahatma Gandhi Stadium Raichur147.4201/05/2017165.66030/05/2015180.850  0.00001/05/2017165.660154.820Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
145 RCH1421130032014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInstitutionalOthersSportsOthersCashutechDCAug 3 2017 12:00AM Const of RCC seating gallery of black A and B at Mahatma Gandhi stadium in Raichur199.6003/08/2017187.92003/08/2017187.920  0.00003/08/2017187.920140.010Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 1387, ದಿನಾಂಕ: 24/07/2018ರ ಮೂಲಕ 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ 20.19 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ 15.91 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
146 RCH1421130042014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInstitutionalOthersSportsOthersCashutechDCAug 3 2017 12:00AM Const of RCC seating gallery of block C & D at Mahatma Gandhi stadium in Raichur125.7503/08/2017120.19003/08/2017120.190  0.00003/08/2017120.19094.500Completedಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 1387, ದಿನಾಂಕ: 24/07/2018ರ ಮೂಲಕ 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ 20.19 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ 15.91 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
147 RCH1421130052014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInstitutionalOthersCulture ArtsOthersCashutechDCFeb 19 2015 12:00AM Raichur Rangamandir upgradation -Installed light & sound system, Side & Ceiling Acoustics Treatment for Pandit Sri Siddarama Jambaldinni Rangamandir at Raichur98.5005/03/201698.50021/12/201698.850  0.00001/07/201698.50075.010Completedcompleted 
148 RCH1421130062014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInstitutionalOthersCulture ArtsOthersCashutechDCNov 14 2016 12:00AM Repair and renovation of Rangamandir at Raichur phase-262.6114/11/201662.61004/04/201762.610  0.00014/11/201662.61053.250Completedcompleted 
149 RCH1421130072014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInstitutionalOthersCulture ArtsOthersDCHKRDBMar 9 2017 12:00AM Procurement of Light equipments to Rangamandir Raichur (Canara Lighting Mangalore)35.0204/06/201635.02004/06/201635.020  0.00019/07/201635.02035.020Completedcompleted 
150 RCH1421130082014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInstitutionalOthersCulture ArtsOthersDCHKRDBMar 9 2017 12:00AM Procurement of Sound equipments to Rangamandir Raichur (Raghavendra Music Systems, Chitradurga)22.3804/06/201622.38004/06/201622.380  0.00019/07/201622.38022.380Completedcompleted 
151 RCH1421130162014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersKUWSDBDCJul 11 2015 12:00AM Supply Electrification & Communication of 720 HP Centre fugal pump set at Chikkasugur WTP at Raichur286.9618/01/2016286.96031/12/2015286.96031/12/201527/02/2016253.95017/03/2016253.950229.570Completedcompleted 
152 RCH1421230152014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersKUWSDBDCJul 11 2015 12:00AM Const of 12.50 MLD Capacity WTP at Raichur536.1818/01/2016536.18030/11/2015536.18002/02/201613/05/2016437.14006/01/2016536.180428.940CompletedCompleted 
153 RCH1421230172014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDDCDec 30 2014 12:00AM Constn. Of CC road and Cobble stone to shoulders from Dr. B.R. Ambedkar circle to Shifa Medical store via Mahila Samaj & Zakir Hussain Circle & RCC Box drain Dr. B.R. Ambedkar Circle to Mahila Samaj in Raichur City limit, in Raichur City391.0010/03/2015391.00012/04/2015391.00012/12/201527/02/2016381.70015/07/2016381.700377.630CompletedWork Completed  
154 RCH1421230182014-15MACRORaichurManviOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDDCJan 25 2015 12:00AM Construction of CC Road from Basaveshwar circle to TMC Manavi @ Manavi town 166.1016/11/2015166.10024/12/2015166.10018/01/201615/03/2016137.95028/03/2016137.950134.110CompletedCompleted 
155 RCH1421230192014-15MACRORaichurRaichurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersKRIDLDCOct 27 2016 12:00AM Constn of RCC box bridge and approaches near Basaveshwar circle on NH -167 in Raichur city100.0027/10/2016100.00027/10/2016100.000  0.00027/10/2016100.000100.000Completedcompleted 
                 7231.76 7185.410 7133.110  3656.310 6863.9906432.000