Work Details

Sl.NoworkcodeYearTypeDistrictTalukaVillageCategorySub TypeSectorSub SectorSub Sector TypeAgencyImplemented ByPlan Approval DateWork Name in EnglishWork Name in KannadaApproved AllocationADM Approval DateADM AmountTechnical Approval DateTechnical AmountTender Notification DateTender Approval DateTender AmountWork Order Approval DateWork Order AmountExpenditureWork StatusWorkStatusDescriptionRemarks
1 YAD1722133992017-18MICROYadgirShahapurOthersGeneralInstitutionalHealthOthersOthersDHOCEODec 24 2018 12:00AM ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು2.80 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Started  
2 YAD1722211802017-18MICROYadgirShahapurOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEOJul 11 2017 12:00AM ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 17 ರ ಕೊಂಚಿಕೊರವೆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 58.6230/10/201758.62002/02/201858.62009/02/2018 0.000 0.0000.000Not Startedಕಾಯಾಱದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
3 YAD1722221182017-18MICROYadgirShahapurOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEODec 5 2017 12:00AM ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯ ಆಶಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ15.0018/01/201815.000 0.00030/12/2017 0.000 0.0000.000Not StartedTENDER PROCESSಮಂಡಳಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2454 ದಿ: 17.09.2018 ರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
4 YAD1732232992017-18MICROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDCEOJul 11 2017 12:00AM ರತ್ತಾಳ-ದೇವಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ240.7316/07/2018188.35030/10/2018188.350  0.000 0.0000.000Not Startedದಿ. 08.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.adm given
5 YAD1711232522017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಗುರಮಿಠಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಾವತಿ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.3.0011/05/20183.00011/05/20183.000  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
6 YAD1711232532017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಯಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಶಾಪೂರ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಯ ಬಸವನ ಗುಡಿ.7.5011/05/20187.50011/05/20187.500  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
7 YAD1711232542017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಚಂಡ್ರಿಕಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
8 YAD1711232552017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೋಟೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.3.0011/05/20183.00011/05/20183.000  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
9 YAD1711232562017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
10 YAD1711232572017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
11 YAD1711232582017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
12 YAD1711232592017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂದ್ರ ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
13 YAD1711232602017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಮಾಧ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಂಕಸಂಬ್ರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
14 YAD1711232612017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.50 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
15 YAD1711232622017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಚಿನ್ನಕಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿನಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
16 YAD1711232632017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಗುಂಜನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.3.0011/05/20183.00011/05/20183.000  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
17 YAD1711232642017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಷ್ಠೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
18 YAD1711232652017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಯಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.3.0011/05/20183.00011/05/20183.000  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
19 YAD1711232662017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಗೋರೆನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಣಿಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
20 YAD1711232672017-18MACROYadgirYadgirOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಕುಂಟಿಮರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.6.0011/05/20186.00011/05/20186.000  0.000 0.0000.000Not Startedದಿನಾಂಕ 10-01-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಸಿಲನೇಯಲ್ಲಿಯಿದೆ.  
21 YAD1721231462017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಡಬೂಳದಿಂದ ಮಾರಡಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ1.0527/02/20181.05003/07/20181.050  0.000 0.0000.000Not Started ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.  
22 YAD1721231472017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಡಿಬಿಡಿ ದಿಂದ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ4.5003/07/20184.50003/07/20184.500  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. " 
23 YAD1721231482017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರದಿಂದ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ3.0003/07/20183.00003/07/20183.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. " 
24 YAD1721231492017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುಮಕೂರದಿಂದ ಬಿಳ್ಹಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ12.0027/02/201812.00003/03/20180.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. " 
25 YAD1721231502017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಹಯ್ಯಾಳ “ಬಿ” ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಯ್ಯಾಳ “ಬಿ” ದಿಂದ ಟಿ.ವಡಗೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ12.0027/02/201812.00003/03/201812.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. " 
26 YAD1721231512017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ ದಿಂದ ಕೋಡಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ4.5027/02/20184.50003/03/20184.500  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.  
27 YAD1721231522017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಟಿ.ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟಿ.ವಡಗೇರಾ ದಿಂದ ಅನವಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ6.0027/02/20186.00003/03/20186.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. " 
28 YAD1721231532017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಕೊಳ್ಳೂರ “ಎಂ” ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳೂರ “ಎಂ” ದಿಂದ ನದರಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ7.5027/02/20187.50003/03/20187.500  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. " 
29 YAD1721231542017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಬಿಳ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಳ್ಹಾರ ದಿಂದ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ (ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ2.2527/02/20182.25003/03/20182.250  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. "  
30 YAD1721231552017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಡಿಹಾಳದಿಂದ ಹಾಲಗೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ3.0027/02/20183.00003/03/20183.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. "  
31 YAD1721231562017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಂಡೆಕಲ್ ದಿಂದ ಟಿ. ವಡಗೇರಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ2.2503/07/20182.25003/07/20182.250  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. "  
32 YAD1721231572017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಟಿ.ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಯ್ಯಾಳ “ಕೆ” ದಿಂದ ಹಯ್ಯಾಳ “ಬಿ” ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ10.5027/02/201810.50003/03/201810.500  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 05.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. "  
33 YAD1721231582017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಡಿಹಾಳದಿಂದ ಗೋಡಿಹಾಳ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ2.7027/02/20182.70003/03/20182.700  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
34 YAD1721231592017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಡಿಹಾಳ ದಿಂದ ಗೋಡಿಹಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ3.0027/02/20183.00003/03/20183.000  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
35 YAD1721231602017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಕುರಕುಂದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ4.5003/07/20184.50003/07/20184.500  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
36 YAD1721231612017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವಪೂರದಿಂದ ಸೂಗೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ3.7527/02/20183.75003/03/20183.750  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
37 YAD1721231622017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಗಂ. ಡಿ. ದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ1.8027/02/20181.80003/03/20181.800  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
38 YAD1721231632017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋನಾಳ ದಿಂದ ಕೋಡಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ5.2527/02/20185.25003/03/20185.250  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
39 YAD1721231642017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಹೋತಪೇಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳಿಸಗರದಿಂದ ಇಂಗಳಗಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ9.0027/02/20189.00003/03/20189.000  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
40 YAD1721231652017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಲಕಲ್ ದಿಂದ ನಾಯ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ6.0027/02/20186.00003/03/20186.000  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
41 YAD1721231672017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಕನ್ಯಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೋಕಾಪುರ ದಿಂದ ತಡಬಿಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ9.0027/02/20189.00003/03/20189.000  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
42 YAD1721231682017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಗ್ನಿಹಾಳ ದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ2.2527/02/20182.25003/03/20182.250  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
43 YAD1721231692017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಂಗಂಡಿ .S.ದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ4.5027/02/20184.50003/03/20184.500  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
44 YAD1721231702017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOFeb 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಗೂರ ದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ1.2027/02/20181.20003/03/20181.200  0.000 0.0000.000Not Started 3ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
45 YAD1721232682017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ದಿಂದ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಗೋಡಾನ ಹತ್ತಿರ.6.0009/01/20196.00009/01/20196.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
46 YAD1721232692017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಕೊಂಕಲ್ ದಿಂದ ಕಂಠಿತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/201903/01/20190.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
47 YAD1721232702017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಕೋಡಾಲದಿಂದ ಅಡುಕಬಂಡಾದಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.9.0009/01/20199.00009/01/20199.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
48 YAD1721232712017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಮಾಚನೂರದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.1.5009/01/20191.50009/01/20191.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
49 YAD1721232722017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿಯಿಂದ ಬಿಳ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.3.0009/01/20193.00009/01/20193.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
50 YAD1721232732017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ದೇಸಾಯಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.9.0009/01/20199.00009/01/20199.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
51 YAD1721232742017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಯಮ್ಮ ಪುಜಾರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.3.0009/01/20193.00009/01/20193.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
52 YAD1721232752017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಕುರಕುಂದಾದಿಂದ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಮಗರ್ಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
53 YAD1721232762017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಕುರಕುಂದಾದಿಂದ ಕೊಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.9.0009/01/20199.00009/01/20199.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
54 YAD1721232772017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಕುರಕುಂದಾದಿಂದ ಐಕೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.9.0009/01/20199.00009/01/20199.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
55 YAD1721232782017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)ರ ಕುರಕುಂದಾದಿಂದ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ (ದಿಬ್ಬಿ ತಾತ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.6.0009/01/20196.00009/01/20196.000  0.000 0.0000.000Not Startedಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಮು.ಕಾನಿ.ರವರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 
56 YAD1721232792017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ನಾಯ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮಾನದಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
57 YAD1721232802017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಬಲಕಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಜಲಾಲಸಾಭ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.6.0009/01/20196.00009/01/20196.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
58 YAD1721232812017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಕಂಭಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ.2.2509/01/20192.25009/01/20192.25016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
59 YAD1721232822017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಬೊರವೆಲ್ದಿಂದ ಶರಬಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ಹೊಲಕ್ಕೆ) ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.6.0009/01/20196.00009/01/20196.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
60 YAD1721232832017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ತಕ್ಕಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜವಳ ದನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.6.0009/01/20196.00009/01/20196.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
61 YAD1721232842017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಯಮನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.1.5009/01/20191.50009/01/20191.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
62 YAD1721232852017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಹೊಸೂರ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಗಿ ಸಿಮೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
63 YAD1721232862017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಇಟಗಾ.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಮರಾವ ಬಿಸಗತ್ತಿ ಮುಡಬೂಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started  ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
64 YAD1721232872017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಇಟಗಾ.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಮರಾವ ಬಿಸಗತ್ತಿ ಮುಡಬೂಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.50 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not StartedDouble entry.  
65 YAD1721232882017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಬೊಮನಾಳ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಸೀಮಲಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
66 YAD1721232892017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಕಾಳನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನೀಲಕಂಠ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
67 YAD1721232902017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಉಕ್ಕಿನಾಳದಿಂದ ಬದ್ರಿಬಾವಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
68 YAD1721232912017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಸಗರ ನಾಗನಗೌಡ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.6.0009/01/20196.00009/01/20196.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
69 YAD1721232922017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ನಂದಿಕೋಲ ಹೊಲದಿಂದ ಕನಗೊಂಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
70 YAD1721232932017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಪಡಕೋಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆನಾಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
71 YAD1721232942017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಸಿಂಗನಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ರೇವುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
72 YAD1721232952017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಸಿಂಗನಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡದಾರಿಯಿಂದ ರೇವುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.6.0009/01/20196.00009/01/20196.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
73 YAD1721232962017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಕನ್ಯಾಕೊಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಗೊಡಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಅಗಸಿಹಾಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.6.0009/01/20196.00009/01/20196.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
74 YAD1721232972017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಗೋಗಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಲಾಲಸಾಬ ಚೌದ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಡೇಸಾಬ ಚೌದ್ರಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
75 YAD1721232982017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಕುರಬರ ಶಿಲಾಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾಗಣ್ಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ.3.0009/01/20193.00009/01/20193.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
76 YAD1721232992017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಶಟ್ಟಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಪಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.3.0009/01/20193.00009/01/20193.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
77 YAD1721233002017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಕಾಡ್ಲೂರ ಹೊಲದಿಂದ ಭಾಗಣ್ಣ ಕಾಡ್ಲೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.2.2509/01/20192.25009/01/20192.25016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
78 YAD1721233012017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಮಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಮೇಸ್ರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬೀಮವ್ವ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.3.0009/01/20193.00009/01/20193.00016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
79 YAD1721233022017-18MACROYadgirShahapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)ರ ಬೀರನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.4.5009/01/20194.50009/01/20194.50016/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2019ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
80 YAD1722122422017-18CMDQYadgirShahapurOthersTSP InstitutionalEducationPrimary SchoolOthersPREDCEOApr 7 2018 12:00AM ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸಗರ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಜಿ|| ಯಾದಗಿರಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.10.0015/10/201810.00011/05/201810.00024/12/2018 0.000 0.0000.000Not Startedದಿ. 07.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 
81 YAD1731233032017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಕೋಳಿಹಾಳದಿಂದ ಸಲಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
82 YAD1731233042017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಕೋಜಾಪೂರದಿಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.3.0011/05/20183.00011/05/20183.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
83 YAD1731233052017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಮಾರಲಭಾವಿದಿಂದ ತೀರ್ಥ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.3.0011/05/20183.00011/05/20183.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
84 YAD1731233062017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿದಿಂದ ಕಚಕನೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.3.0011/05/20180.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
85 YAD1731233072017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ತಳ್ಳಳ್ಳಿದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.3.0011/05/20183.00011/05/20183.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
86 YAD1731233082017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಅಗ್ನಿದಿಂದ ಸಲಗುಂದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.3.00 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
87 YAD1731233092017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಯಾಳಗಿದಿಂದ ಅಣಿಮಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.7.5011/05/20187.50011/05/20187.500  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
88 YAD1731233102017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಯಾಳಗಿದಿಂದ ಬೇವಿನಾಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.10.5011/05/201810.50011/05/201810.500  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
89 YAD1731233112017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಯಾಳಗಿದಿಂದ ಅಲಹಾಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.12.0011/05/201812.00011/05/201812.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
90 YAD1731233122017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಯಾಳಗಿದಿಂದ ಕುಳಗೇರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.9.0011/05/20189.00011/05/20189.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
91 YAD1731233132017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಭೀರನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆದಿಂದ ತಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.4.5011/05/20184.50011/05/20184.500  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
92 YAD1731233142017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಚೌಡಮ್ಮ್ಮ ಗುಡಿದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.3.0011/05/20183.00011/05/20183.000  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
93 YAD1731233152017-18MACROYadgirShorapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 24 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)ರ ಭೋರುಕಾ ಜಾಕವೆಲ್ ದಿಂದ ಹಣಮಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.2.6211/05/20182.62011/05/20182.620  0.000 0.0000.000Not Started" ದಿ. 10.01.2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ."  
                 757.27 687.090 660.090  0.000 0.0000.000