Work Details

Sl.NoworkcodeYearTypeDistrictTalukaVillageCategorySub TypeSectorSub SectorSub Sector TypeAgencyImplemented ByPlan Approval DateWork Name in EnglishWork Name in KannadaApproved AllocationADM Approval DateADM AmountTechnical Approval DateTechnical AmountTender Notification DateTender Approval DateTender AmountWork Order Approval DateWork Order AmountExpenditureWork StatusWorkStatusDescriptionRemarks
1 KLB1611232522016-17MACROKalaburagiAfzalpurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWD KalaburagiDCSep 27 2017 12:00AM ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದನಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಗೌಡಗಾಂವ (ಜಿ.ಮು.ರ)ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ991.5003/06/2018991.50009/07/2018977.95011/11/2018 0.000 0.0000.000Not StartedFinancial bid submitted submitted to DC office for approval. on 16.01.2019 
2 KLB161224402016-17CMDQKalaburagiAfzalpurOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPMGSYCEOMay 7 2018 12:00AM ಮ್ಯಾಶಾಳದಿಂದ -ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆನಿರ್ಮಾಣ150.00 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not StartedRe-administrative approval is to be accorded for Rs. 454.58 lakhs .Estimate submitted for Tech Sanction.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ರೂ.188.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
3 KLB161224422016-17CMDQKalaburagiAfzalpurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPMGSYCEOMay 7 2018 12:00AM ಬಳಗೂರ್ಗಿಯಿಂದ - ಔರಾದ ಸದಾಶೀವಘಡ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ (ವಯಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮುಖಾಂತೆರ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ100.00 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not StartedRe-administrative approval is to be accorded for Rs. 372.57 lakhsಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ರೂ.143.30 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
4 KLB1621133932016-17MACROKalaburagiAlandOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersGESCOMDCJan 23 2017 12:00AM A/P/S to 05 KW lighting LT-2(a) installation of the Govt High school R/o Darga Siroor in Madan Hipparga2.43 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Started  
5 KLB1671133032016-17MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalOthersParkOthersKRIDL-1CEONov 27 2018 12:00AM Garden Development around Ambedkar statue at Jagat circle in Kalaburagi39.89 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Startedಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 2018-19/1088 ದಿನಾಂಕ : 14.02.2019 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು., ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಲಬುರಗಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6 KLB1671235162016-17MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersMIDCMar 21 2018 12:00AM Construction of arch buttress check dam across local nala near Medak Thanda (At site-I) in Sedam Taluka, Kalaburagi Dist.24.0021/03/201824.00026/03/201824.00018/06/201830/07/201818.89029/08/201818.8900.000Not Startedwork to be startedwork to be started
7 KLB1672134982016-17CMDQKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDL-2CEOJul 25 2018 12:00AM ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫರಹತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.10.00 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Started ಮಂಡಳಿ ಆದೇಸ ಸಂ: 1398 ದಿನಾಂಕ: 25.07.2018 ರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
8 KLB167214322016-17CMDQKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDL-1CEOMar 28 2017 12:00AM ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಗಾಂವ್ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿರುವಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಕೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿದ್ಯೂತ ಕಂಬ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.20.00 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Started ಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಸಂ: 6773 ದಿ: 24.01.2019 ರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಟಾನ ಇಲಾಖೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
9 KLB167224412016-17CMDQKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPMGSYCEOMay 7 2018 12:00AM ದಿಕ್ಸಂಗ (ಕೆ) ದಿಂದ ಕರಜಗೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ100.00 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not StartedRe-administrative approval is to be accorded for Rs. 436.34 lakhs ,Estimate submitted for Tech Sanction.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ರೂ.245.90 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
                 1437.82 1015.500 1001.950  18.890 18.8900.000