Work Details

Sl.NoworkcodeYearTypeDistrictTalukaVillageCategorySub TypeSectorSub SectorSub Sector TypeAgencyImplemented ByPlan Approval DateWork Name in EnglishWork Name in KannadaApproved AllocationADM Approval DateADM AmountTechnical Approval DateTechnical AmountTender Notification DateTender Approval DateTender AmountWork Order Approval DateWork Order AmountExpenditureWork StatusWorkStatusDescriptionRemarks
1 KLB1532111022015-16MICROKalaburagiChincholiOthersSCP InstitutionalWomen & ChildOthersOthersKRIDL-2CEOJun 18 2015 12:00AM ಕರ್ಚಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ (1)ನೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ Including Eletrification,Baby toilet,13.7506/12/201613.75025/11/201513.750  0.000 13.75011.000Under Progressಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 
2 KLB1532111072015-16MICROKalaburagiChincholiOthersSCP InstitutionalEducationOthersOthersKRIDL-2CEOSep 7 2016 12:00AM ಚಿಂತಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (1) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ6.5019/09/20166.50022/09/20166.500  0.000 0.0005.000Under ProgressNearing Completion. 
3 KLB1532130982015-16MICROKalaburagiChincholiOthersGeneralInstitutionalBCMOthersOthersKRIDL-2CEOJun 18 2015 12:00AM ರಾಯಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ (3) ಹೆಚ್ಚವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ29.2019/09/201629.20005/06/201729.200  0.000 29.20020.000Under Progressಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
4 KLB1532210902015-16MICROKalaburagiChincholiOthersSCP InfrastructureSanitationOthersOthersKRIDL-2CEOJun 18 2015 12:00AM ಪೋತಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 6.0027/08/20156.00025/11/20156.000  0.000 0.0001.500Under Progressಬೆಸಮೆಂಟ ಮುಗಿದಿದೆ. 
5 KLB1532230712015-16MICROKalaburagiChincholiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersKRIDL-2CEOJan 24 2017 12:00AM ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ6.0027/08/20156.000 6.000  0.000 0.0001.500Under ProgressFinishing Work U/P 
6 KLB1532230722015-16MICROKalaburagiChincholiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersKRIDL-2CEOJun 18 2015 12:00AM ಪೋತಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 6.0027/08/20156.000 6.000  0.000 6.0005.000Under ProgressRoof Laid 
7 KLB1542112042015-16MICROKalaburagiChittapurOthersSCP InstitutionalSWOthersOthersKRIDL-1CEOJun 18 2015 12:00AM ದಂಡಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) 5.0011/12/20155.000 0.000  0.000 0.0003.500Under Progressರೂಫ ಲೇವಲ್ 
8 KLB1542112052015-16MICROKalaburagiChittapurOthersSCP InstitutionalSWOthersOthersKRIDL-1CEOJun 18 2015 12:00AM ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 5.0011/12/20155.000 0.000  0.000 0.0004.000Under Progressರೂಫ ಲೇವಲ್ 
9 KLB1542112062015-16MICROKalaburagiChittapurOthersSCP InstitutionalSWOthersOthersKRIDL-1CEOJun 18 2015 12:00AM ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 5.0011/12/20155.000 0.000  0.000 0.0002.500Under Progressಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
10 KLB1542112092015-16MICROKalaburagiChittapurOthersSCP InstitutionalSWOthersOthersKRIDL-1CEOJun 18 2015 12:00AM ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 10.0011/12/201510.000 0.000  0.000 0.0004.000Under Progressಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
11 KLB1542112112015-16MICROKalaburagiChittapurOthersSCP InstitutionalSWOthersOthersKRIDL-1CEOJun 18 2015 12:00AM ತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 10.0011/12/201510.000 0.000  0.000 0.0006.000Under Progressರೂಫ ಲೇವಲ್ 
12 KLB1542211402015-16MICROKalaburagiChittapurOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDL-1CEOJun 18 2015 12:00AM ಬಳವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡಬೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ) 85.0008/02/201685.000 0.000  0.000 0.00080.000Under Progressಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
13 KLB1542239352015-16MICROKalaburagiChittapurOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDL-1CEOJun 8 2015 12:00AM ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲವಾರ ದಿಂದ ಕಡಬೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ದಿಂದ 2.35) 42.8109/02/2016149.920 0.000  0.000 0.00050.000Under Progressಮೇಟಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಮಂಡಳಿಯ ಆದೆಶ ಸಂ: 7096 ದಿ: 30.01.2019 ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 42.81 ಲಕ್ಷ ಸಿಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ “ಹೊನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ” ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
14 KLB1552113582015-16MICROKalaburagiJewargiOthersSCP InstitutionalWomen & ChildOthersOthersKRIDL-1CEOFeb 11 2016 12:00AM ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ Including electrification, baby toilet, water supply and playing and learning equipments and kitchen utensils with gas13.85 13.850 0.000  0.000 0.00012.000Under Progressಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ 
15 KLB1552133312015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersKRIDL-1CEOAug 14 2016 12:00AM ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 03 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ Including electrification, baby toilet, water supply and playing and learning equipments and kitchen utensils with gas13.8511/06/201613.850 0.000  0.000 0.0002.500Under Progressಬೆಸಮೇಂಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
16 KLB1552133392015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInstitutionalWomen & ChildOthersOthersKRIDL-1CEOAug 14 2016 12:00AM ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ Including electrification, baby toilet, water supply and playing and learning equipment and kitchen utensils with gas13.8511/02/201613.850 0.000  0.000 0.0006.000Under Progressಲಿಂಟಲ್ ಲೇವಲ್ (ನ್ಯಾಯಾಲಾಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೇಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.) 
17 KLB1552133452015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInstitutionalBCMOthersOthersKRIDL-1CEOJun 20 2015 12:00AM ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 90.00 90.000 0.000  0.000 0.00035.000Under Progressರೋಫ ಲೇವಲ್ 
18 KLB1552133462015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDL-1CEOJun 20 2015 12:00AM ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋಠಡಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.40.00 40.000 0.000  0.000 0.00028.000Under Progressಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ರೂಫ್ ಲೇವಲ್ 
19 KLB1552134632015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Rooms and infrastructure facility for PU College at Yadrami village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಒದಗಿಸುವುದು.50.0019/01/201650.00007/01/201650.000  0.00019/11/201550.00029.230Under ProgressFinishing work u/p 
20 KLB1552212922015-16MICROKalaburagiJewargiOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersKRIDL-1CEOAug 14 2016 12:00AM ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1. ನಿಂಗಣ್ಣ ಕಡೇ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಜವ್ವ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ. 2. ಗೋರಗುಂಡಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಯ್ಯನಮನೆ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ 3. ಗೋರಗುಂಡಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ದೇವರ ಮೆನೆಯ ವರೆಗೆ. 4. ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ನ ಕೋರವಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ. 5. ಭೀಮಣ್ಣ ಮಾಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶಾ ಕಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ15.00 15.000 0.000  0.000 0.00010.000Under Progressಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
21 KLB1552234652015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Allapur Thanda village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44015/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressBore well drilled & Roof centering work under progress 
22 KLB1552234662015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Allapur Thanda village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಜಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44015/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressBore well drilled & Plinth completed 
23 KLB1552234672015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Banami village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣಮಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44015/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressLintel level 
24 KLB1552234682015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Biral Hissa village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರಾಳ ಹಿಸ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44015/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressBorewell drilled & plinth completed 
25 KLB1552234702015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Chigaralli village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44006/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressBore-well drilled & lintel level 
26 KLB1552234732015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Hanchinal S.A. village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44015/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressRoof centering work u/p 
27 KLB1552234742015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOJul 16 2018 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Hanchinal S.Y village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಎಸ್.ವೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0016/07/20189.44015/03/20179.440  0.00016/07/20189.4400.000Under ProgressRoof levelಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಸಂ: 1191 ದಿ:16-07-2018 ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುನ: ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
28 KLB1552234802015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOJul 16 2018 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Jamberal village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬೇರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0016/07/20189.44015/03/20179.440  0.00016/07/20189.4405.470Under ProgressRoof centering work under progressಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಸಂ: 1191 ದಿ:16-07-2018 ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುನ: ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
29 KLB1552234812015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOJul 16 2018 12:00AM ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0016/07/20189.44015/03/20179.440  0.00016/07/20189.4400.000Under ProgressRoof laidಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಸಂ: 1191 ದಿ:16-07-2018 ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುನ: ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
30 KLB1552234872015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOJul 16 2018 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Kuknoor village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0016/07/20189.44015/03/20179.440  0.00016/07/20189.4400.000Under ProgressRoof laidಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಸಂ: 1191 ದಿ:16-07-2018 ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುನ: ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
31 KLB1552234882015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Kulgera village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44015/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressRoof level 
32 KLB1552234892015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Lakhanapur village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಖಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44006/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressLintel level 
33 KLB1552234902015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Malla B village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44006/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.470Under ProgressBorewell drilled & plinth work completed 
34 KLB1552234962015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Mudabal B village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44015/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressBorewell drilled & lintel level 
35 KLB1552234972015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Mudabal K village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಬಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44015/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressBorewell drilled & Roof centering work under progress 
36 KLB1552234992015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Narbol village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಬೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44006/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressBorewell drilled & plinth work under progress 
37 KLB1552235022015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Neeralkod village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44015/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.470Under ProgressBorewell drilled & Roof laid 
38 KLB1552235032015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Rajnal village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44006/03/20179.440  0.00024/04/20179.4400.000Under ProgressBorewell drilled & Plinth level 
39 KLB1552235052015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Shakhapur S.A village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಪೂರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44006/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.470Under ProgressBorewell drilled & Lintel level 
40 KLB1552235082015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Sigrathalli village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಗರ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44006/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressBorewell drilled & Roof laid 
41 KLB1552235092015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Somnath halli village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44006/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressBorewell drilled & Roof laid 
42 KLB1552235102015-16MICROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersNKCEOAug 14 2016 12:00AMConstruction of Ladies toilet with water facility at Varchalli village Jewargi Taluka ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ.10.0024/04/20179.44015/03/20179.440  0.00024/04/20179.4405.030Under ProgressBorewell drilled & lintel centering work under progress 
43 KLB1562134122015-16MICROKalaburagiSedamOthersGeneralInstitutionalHealthOthersOthersPWD SedamDCJun 12 2015 12:00AM ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ವಸತಿಗಾಗಿ (12) ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Electrification with water supply & Sanitation.252.0015/06/2017252.00021/09/2017246.55007/09/201707/09/2017246.55003/01/2018238.670138.460Under Progress2nd and 3rd Floor Roof completed and Finishing work under progress2nd and 3rd Floor Roof completed and Finishing work under progress
44 KLB1562233822015-16MICROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureSanitationOthersOthersKRIDL-2CEOJun 8 2015 12:00AM ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ6.0019/01/20166.00005/12/20156.000  0.000 0.0002.000Under Progressಬೆಸಮೆಂಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
45 KLB1572114602015-16MICROKalaburagiKalaburagiOthersSCP InstitutionalWomen & ChildOthersOthersKRIDL-1CEOJun 26 2015 12:00AM ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Including electrification, baby toilet,13.7505/02/201613.750 0.000  0.000 0.0007.000Under Progressಲಿಂಟಲ ಲೇವಲ್ 
46 KLB1572134532015-16MICROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalHealthOthersOthersKRIDL-1CEOJun 11 2015 12:00AM ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನರ್ಸಿಂಗ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 13.0005/02/201613.000 0.000  0.000 0.0008.000Under Progressರೂಫ ಲೇವಲ್ 
47 KLB1572134582015-16MICROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersKRIDL-1CEOJun 12 2015 12:00AM ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 16.5024/08/201517.500 0.000  0.000 0.00010.000Under Progressರೂಫ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ 
48 HK1517131172015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalEducationUniversityOthersKRIDL-2CEOJul 23 2016 12:00AM Constn of Boys Hostel at Central University, Kalaburagi 196.8223/07/2016196.820 0.000  0.000 0.000157.460Under Progressfoundation work U/Pಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2 ಕಛೇರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2 ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 2018-19/852 ದಿ:15.02.2018 ರಂದು ಹೈ.ಕ.ಪ್ರ.ಅ.ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
49 KLB1531131972015-16MACROKalaburagiChincholiOthersGeneralInfrastructureMajor InfrastructureNemmadi UruOthersKRIDL-2CEOAug 26 2016 12:00AM Nemmadi Uru Chincholi: Town Hall199.8026/08/2016199.80012/03/2016199.800  0.000 0.000120.000Under ProgressRoof lAID 
50 KLB1531131982015-16MACROKalaburagiChincholiOthersGeneralInfrastructureMajor InfrastructureNemmadi UruOthersKRIDL-2CEOJan 18 2016 12:00AM Nemmadi Uru Chincholi: Shopping Mall199.0018/01/2016199.00012/03/2016199.000  0.000 0.000180.000Under ProgressNearing Completion 
51 KLB1531131992015-16MACROKalaburagiChincholiOthersGeneralInfrastructureMajor InfrastructureNemmadi UruOthersKRIDL-2CEOAug 26 2016 12:00AM RCC drain with footpath from Gandhi Chowk to Tandur cross Chandapur in Chincholi Town142.5517/12/2016122.33031/12/20160.000  0.000 0.00045.000Under ProgressC.C. Drain Work U/P. 
52 klb1531232842015-16MACROKalaburagiChincholiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Ranapur village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
53 klb1531232852015-16MACROKalaburagiChincholiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Potangal village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
54 klb1531232862015-16MACROKalaburagiChincholiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Mukaramba village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
55 KLB1531233182015-16MACROKalaburagiChincholiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Halchera village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆsite issue
56 KLB1541232022015-16MACROKalaburagiChittapurOthersGeneralInstitutionalOthersOthersOthersNKDCSep 3 2017 12:00AM Const of bus shelter at Nagavi temple in chittapur10.0003/08/201710.000 0.000  0.00003/08/201710.0006.590Under ProgressRoof laid, finishing work to be startT.P received
57 KLB1541232042015-16MACROKalaburagiChittapurOthersGeneralInstitutionalOthersOthersOthersNKDCSep 3 2017 12:00AM Const of bus shelter at near court in chittapur town10.0003/09/201710.000 0.000  0.00003/09/201710.0006.410Under ProgressRoof laid, finishing work to be startT.P received
58 KLB1541232052015-16MACROKalaburagiChittapurOthersGeneralInstitutionalOthersOthersOthersNKDCSep 3 2017 12:00AM Const of bus shelter at lodging cross in chittapur town10.0003/09/201710.000 0.000  0.00003/09/201710.0006.590Under ProgressRoof laid, finishing work to be startT.P received
59 KLB1541232062015-16MACROKalaburagiChittapurOthersGeneralInstitutionalOthersOthersOthersNKDCSep 3 2017 12:00AM const of bus shelter near KRSTC bus depot in chittapur town10.0003/09/201710.000 0.000  0.00003/09/201710.0006.680Under ProgressRoof laid, finishing work to be startT.P received
60 klb1541232892015-16MACROKalaburagiChittapurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Gundgurthi village under Jalamrith 4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
61 klb1541232902015-16MACROKalaburagiChittapurOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Sugur.K village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
62 KLB1551232072015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureMajor InfrastructureNemmadi UruOthersPWD KalaburagiDCSep 17 2016 12:00AM Nemmadi Uru Jewargi: Town Hall196.6517/09/2016196.65011/08/2016196.65016/11/201528/01/2017188.01003/06/2017188.010114.800Under ProgressFlooring to be Done.Nearing completion
63 KLB1551232082015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureMajor InfrastructureNemmadi UruOthersKRIDL-1CEOFeb 8 2016 12:00AM Nemmadi Uru Jewargi: Shopping Mall199.2108/02/2016199.210 0.000  0.000 0.000127.000Under ProgressFirst Floor Work U/P.  
64 KLB1551232092015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureMajor InfrastructureNemmadi UruOthersTMC JewargiDCDec 1 2016 12:00AM Electirfication work at ward no 38 and installation of Controlling point in Jewargi31.1503/01/201727.96028/03/201727.96025/03/201706/08/201718.60007/01/201718.6003.670Under ProgressWork Under ProgressWork Under Progress
65 klb1551232932015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Kurnalli village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
66 klb1551232942015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Varchanalli village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆsite issue
67 klb1551232952015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Gogihal village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
68 klb1551232962015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Revnoor village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆsite issue
69 klb1551232972015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Mallabad village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
70 KLB1551232982015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Kattisangavi village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
71 KLB1551232992015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Briyal.k village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
72 KLB1551233002015-16MACROKalaburagiJewargiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Kallur.B village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20164.45017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
73 KLB1561230752015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEOSep 24 2015 12:00AM Provision of RO Plants in Govt. High School premises of Neelahalli village of Sedam taluk1.5019/11/20151.50023/11/20151.50011/11/201619/12/20160.99001/02/20171.4800.000Under Progressಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
74 KLB1561232112015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureMajor InfrastructureNemmadi UruOthersKRIDL-2CEOJan 9 2016 12:00AM Nemmadi Uru Sedam: Town Hall199.9409/01/2016199.94029/02/2016199.940  0.000 0.000100.000Under ProgressGround Floor Roof Laid Plastring U/P 
75 KLB1561232122015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureMajor InfrastructureNemmadi UruOthersKRIDL-2CEOSep 17 2016 12:00AM Nemmadi Uru Sedam: Shopping Mall199.9417/09/2016199.94025/10/2016199.940  0.000 0.000100.000Under ProgressGround Floor Completed & First Floor Plastering Work U/P  
76 klb1561233102015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Devnoor village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
77 klb1561233112015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Rudrawar village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆsite issue
78 klb1561233122015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Boothpur village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
79 KLB1561233132015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Turnoor (Kalkamba ) village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆsite issue
80 KLB1561233142015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Hayyal village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
81 KLB1561233152015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Bijanalli village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
82 KLB1561233162015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Bilkal village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆsite issue
83 KLB1561233172015-16MACROKalaburagiSedamOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Madakal village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.000Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆsite issue
84 KLB1571131702015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalOthersParkOthersNKDCDec 23 2015 12:00AM Providing & fixing of street light at Rajiv gandi theme park kalaburagi47.7823/12/201547.78016/12/201547.780  0.00023/12/201547.7800.000Under ProgressWork stopped for to be droppedWritten letter to Dc sir dated: 18.12.2018
85 KLB1571131722015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalOthersParkOthersNKDCAug 26 2016 12:00AM constn of Chain link fencing for Public exhibition ground Kotnoor D Park, Kalaburagi34.1013/02/201733.120 0.000  0.00013/02/201733.1205.770Under ProgressWork stopped for to be droppedWritten letter to Dc sir dated: 18.12.2018
86 KLB1571131882015-16MACROKalaburagiAfzalpurOthersGeneralInstitutionalOthersSportsOthersKRIDL-2CEOJan 18 2016 12:00AM Construction of pavilion building at Stadium in Afzalpur town Dist Kalaburagi part I154.1018/01/2016154.10006/02/20150.000  0.00018/01/2016154.100150.000Under ProgressColoums Up Lintel Level  
87 KLB1571131892015-16MACROKalaburagiAfzalpurOthersGeneralInstitutionalOthersSportsOthersKRIDL-2CEOJan 18 2016 12:00AM Construction of cricket ground, Cricket pitch and Gallery in Afzalpur town Dist Kalaburagi part II141.0018/01/2016141.00030/03/2016141.000  0.00018/01/2016141.000135.000Under ProgressFinishing Work U/P  
88 KLB1571131902015-16MACROKalaburagiAfzalpurOthersGeneralInstitutionalOthersSportsOthersKRIDL-2CEOJan 25 2016 12:00AM Construction of compound wall and shelter above Sitting Gallery to Taluka level Stadium at Afzalpur town Dist Kalaburagi 103.7525/01/2016103.75028/02/2016103.750  0.00025/01/2016103.75092.000Under ProgressCompound Wall Completed & Other Nearing Completion Approach Road Problem.
89 KLB1571133252015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalEducationUniversityOthersKRIDL-2CEOAug 26 2016 12:00AM Constn of processed Godown at Agricultural Research Centre, Kalaburagi (excluding eletrification work)105.8626/08/2016105.86015/09/2015105.860  0.000 0.00092.000Under ProgressNearing Completion.  
90 KLB1571133262015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalEducationUniversityOthersKRIDL-2CEOAug 26 2016 12:00AM Constn of unprocessed Godown at Agricultural Research Centre, Kalaburagi (excluding eletrification work)123.8926/08/2016123.89020/09/2016123.890  0.000 0.000107.000Under ProgressNearing Completion  
91 KLB1571133272015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalEducationUniversityOthersKRIDL-2CEOAug 26 2016 12:00AM Constn of Cold storage at Agricultural Research Centre, Kalaburagi (excluding eletrification work)110.2826/08/2016110.28016/10/2016110.280  0.000 0.00085.000Under Progress1st Floor Work U/P 
92 KLB1571230962015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 13 2016 12:00AM Formation of road from Udanoor village to Minajagi village Km 2.91 to 8.60 and km 9.32 to 12.415394.6517/07/2017394.65016/02/2016394.65009/09/201709/07/2017394.65019/10/2017394.650203.190Under ProgressB.T to be Done ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂ: 158/2015-16/4887 ದಿನಾಂಕ: 05.01.2019 ರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚೈನೇಜ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
93 KLB1571231302015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDCEOJul 13 2016 12:00AM Formation of Road from Aurad (K) village rehabitation centre to Herur village of Kalaburagi taluk275.0201/12/2017272.80002/10/2017272.80014/02/201714/07/2017261.68014/08/2017261.680164.890Under ProgressB.T Work Completed Except 500 Mtrs Length 
94 KLB1571231622015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalOthersParkOthersNKDCJul 22 2015 12:00AM Construction of Fountain in Makrana marbal 3 no. @ Rajiv Gandhi Theme Park Kalaburagi28.0222/07/201528.02027/03/201528.020  0.00022/07/201528.02029.000Under ProgressWork stopped for to be droppedWritten letter to DC sir dated: 18.12.2018
95 KLB1571231632015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalOthersParkOthersNKDCJul 22 2015 12:00AM Construction of Fountain in Makrana marbal bodhi desing @ Rajiv Gandhi Theme Park Kalaburagi10.3322/07/201510.33027/03/201510.330  0.00022/07/201510.33010.590Under ProgressWork stopped for to be droppedWritten letter to Dc sir dated: 18.12.2018
96 KLB1571231642015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalOthersParkOthersNKDCJul 22 2015 12:00AM Construction of Fountain in Makrana marbal 2 no @ Public Exhibition Ground GDA layout Kalaburagi18.6822/07/201518.68027/03/201518.680  0.00022/07/201518.68019.310Under ProgressWork stopped for to be droppedWritten letter to Dc sir dated: 18.12.2018
97 KLB1571233082015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInfrastructureWater SupplyRural Water SupplyOthersRWSCEONov 1 2016 12:00AM Installation of WPP plant in Thilagul village under Jalamrith4.4501/11/20164.45001/11/20164.45011/11/201617/10/20163.81017/10/20163.8100.010Under ProgressGST ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ CEOರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
98 KLB1576232352015-16MACROKalaburagiKalaburagiOthersGeneralInstitutionalEducationDegree CollegeOthersNKDCJan 13 2016 12:00AM Constn of third floor to Govt Pre University girls college Building at Kalaburagi 73.4513/01/201673.45001/08/201673.450  0.00013/01/201673.45072.550Under ProgressFinishing stage 
                 4317.88 4387.060 3135.310  1198.750 2147.5802715.000