Work Details

Sl.NoworkcodeYearTypeDistrictTalukaVillageCategorySub TypeSectorSub SectorSub Sector TypeAgencyImplemented ByPlan Approval DateWork Name in EnglishWork Name in KannadaApproved AllocationADM Approval DateADM AmountTechnical Approval DateTechnical AmountTender Notification DateTender Approval DateTender AmountWork Order Approval DateWork Order AmountExpenditureWork StatusWorkStatusDescriptionRemarks
1 BDR1731230412017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPMGSYCEO29/08/2017 Construction of road from Hanikuni Fatima road to Itaga approach road in Humnabad Tq.133.5007/02/2019133.500 0.000  0.000 0.0000.000Not StartedAwaiting for Technical Approvalಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೈಕಪ್ರಮಂ/ಯೋಶಾ/ಕ್ರಿಯೋ/ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-3/ಬೀದರ/01/2017-18/7224 ದಿನಾಂಕ:04.02.2019 ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ (ರೂ.100.00 ದಿಂದ 133.50 ಲಕ್ಷ) ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
2 BDR1731230422017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPMGSYCEO29/08/2017 Construction of bridge on Hallikhed B to Alur_Kabirabad wadi approach road in Humnabad Tq.114.3307/02/2019114.300 0.000  0.000 0.0000.000Not StartedAwaiting for Technical Approval ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೈಕಪ್ರಮಂ/ಯೋಶಾ/ಕ್ರಿಯೋ/ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-3/ಬೀದರ/01/2017-18/7224 ದಿನಾಂಕ:04.02.2019 ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ (ರೂ.100.00 ದಿಂದ 114.33 ಲಕ್ಷ) ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
3 BDR1732233122017-18CMDQBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPMGSYCEO07-04-2018 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಕರಕನಹಳ್ಳಿವರೆಗಿನ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ172.0012/07/2018172.00001/01/20190.00003/01/2019 0.000 0.0000.000Not Started3rd Tender called on 08-02-2019ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೈಕಪ್ರಮಂ/ಯೋಶಾ/ಕ್ರಿಯೋ/ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-3/ಬೀದರ/01/2017-18/7224 ದಿನಾಂಕ:04.02.2019 ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ (ರೂ.200.00 ದಿಂದ 172.00 ಲಕ್ಷ) ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
4 BDR1732233132017-18CMDQBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPMGSYCEO07-04-2018 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕೆರಾ ಬನ್ನಳ್ಳಿವರೆಗಿನ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ68.0012/07/201868.00021/12/201668.00003/01/2019 0.000 0.0000.000Not StartedFinancial Bid Submitted for Approval ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೈಕಪ್ರಮಂ/ಯೋಶಾ/ಕ್ರಿಯೋ/ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-3/ಬೀದರ/01/2017-18/7224 ದಿನಾಂಕ:04.02.2019 ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ (ರೂ.100.00 ದಿಂದ 68.00 ಲಕ್ಷ) ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
5 BDR1741133152017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersDIETCEO03-03-2018 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ “ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ” ನೀಡುವ ಕುರಿತು.10.73 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Started  
6 BDR1741133592017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersDDPICEO22-01-2018 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರಜೆಗಳಾದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನೆವರಿ-2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ – 2018 ರವರೆಗಿನ (3) ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.18.96 0.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Started  
7 BDR1742113092017-18CMDQBidarBidarOthersSCP InstitutionalEducationPrimary SchoolOthersPWDDC07-04-2018 ಸರ್ಕಾರಿ ಶೂಶ್ರುಷ ಶಾಲೆ (Govt Nursing School) ಬೀದರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.500.0029/01/2019490.000 0.000  0.000 0.0000.000Not Startedtender invited 
8 BDR1751210872017-18MACROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPMGSYCEO11-03-2017 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಫರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಂಡೂರತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ222.9516/11/2018222.90030/07/2018222.90017/09/201816/11/20180.000 0.0000.000Not StartedLOA Issuedಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೈಕಪ್ರಮಂ/ಯೋಶಾ/ಕ್ರಿಯೋ/ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-3/ಬೀದರ/01/2017-18/7224 ದಿನಾಂಕ:04.02.2019 ರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.9.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ
                 1240.47 1200.700 290.900  0.000 0.0000.000