Work Details

Sl.NoworkcodeYearTypeDistrictTalukaVillageCategorySub TypeSectorSub SectorSub Sector TypeAgencySubDivisionImplemented ByPlan Approval DateWork Name in EnglishWork Name in KannadaApproved AllocationADM Approval DateADM AmountTechnical Approval DateTechnical AmountTender Notification DateTender Approval DateTender AmountWork Order Approval DateWork Order AmountExpenditureWork StatusWorkStatusDescriptionRemarksLast Modified On
1 BDR1712130142017-18MICROBidarAuradAurad (TP)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersDC DCJul 11 2017 12:00AM ಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ ಕಾಲೆಜಿನಲ್ಲಿ 25 ಕಂಪುಟರ, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗು 1 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ ಸರಬರಾಜು15.0028/10/201715.00028/10/201715.00025/10/2017 15.00022/01/201814.13010.600CompletedCompleted Completed11/06/2019 18:33:02
2 BDR1712130152017-18MICROBidarAuradOthersGeneralInstitutionalHealthOthersOthersCEO CEOJul 11 2017 12:00AM ಔರಾದ, ಕಮಾಲನಗರ, ಹಾಗೂ ಸಂತಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ಖರಿದಿ30.0019/01/201830.000 0.000  0.00021/01/201829.27029.270CompletedAmbulance Received and Alotted to consured Hospitals Physically Completed19/06/2019 10:30:20
3 BDR1712130162017-18MICROBidarAuradKamalnagar (CT)GeneralInstitutionalHealthOthersOthersCEO CEOJul 11 2017 12:00AM ಕಮಾಲನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೊಗ್ಯ ಕೆಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರೆ ಪ್ಲಾಂಟ ನಿರ್ಮಾಣ25.0019/01/201810.000 0.00020/01/201822/02/20185.83023/02/20185.8305.820Completedx-ray plant installed physically completedphysically completed02/04/2019 11:07:40
4 BDR1732112862017-18MICROBidarHumnabadChitgoppa (TMC)SCP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 9.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6506.520CompletedPhysically work completed.Physically work completed.03/06/2019 12:24:07
5 BDR1732112872017-18MICROBidarHumnabadHudgiSCP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 9.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6506.520Completed12 Package works physically completed.12 Package works physically completed.03/06/2019 12:34:22
6 BDR1732112882017-18MICROBidarHumnabadDubalgundiSCP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 9.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6506.520CompletedAll 08 Package work done.All 08 Package work done.03/06/2019 12:56:37
7 BDR1732112892017-18MICROBidarHumnabadHallikhed (B)SCP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 9.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6506.520CompletedAll 08 Package work done. All 08 Package work done.03/06/2019 12:59:30
8 BDR1732112902017-18MICROBidarHumnabadHallikhed (K)SCP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 9.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6506.520CompletedAll 08 Package work done.All 08 Package work done.03/06/2019 13:01:27
9 BDR1732112912017-18MICROBidarHumnabadHomnabad (TMC)SCP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 9.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6505.880CompletedAll 08 Package work done. All 08 Package work done. 03/06/2019 13:28:12
10 BDR1732112922017-18MICROBidarHumnabadHomnabad (TMC)SCP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 9.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6505.880CompletedAll 08 Package work done. All 08 Package work done.03/06/2019 13:29:48
11 BDR1732112932017-18MICROBidarHumnabadChitgoppa (TMC)SCP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 9.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6506.520CompletedAll 08 Package work done.All 08 Package work done.03/06/2019 13:32:01
12 BDR1732112942017-18MICROBidarHumnabadHomnabad (TMC)SCP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 9.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6506.520CompletedAll 08 Package work done.All 08 Package work done.03/06/2019 13:33:06
13 BDR1732112952017-18MICROBidarHumnabadHomnabad (TMC)SCP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 9.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6506.520CompletedAll 08 Package work done. All 08 Package work done.03/06/2019 13:34:09
14 BDR1732122342017-18MICROBidarHumnabadKaraknalliTSP InstitutionalEducationOthersOthersCEO CEOJul 10 2017 12:00AM PROVIDING COMPUTERS TO GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL KANNADA AT KARAKNALLI VILLAGE2.1821/12/20172.180 0.000  0.00030/12/20172.0901.540CompletedComputers Received and Alotted to consured Physically completed29/04/2019 16:32:11
15 BDR1732122462017-18MICROBidarHumnabadHomnabad (TMC)TSP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ,(ಪ.ಪಂಗಡ) 1..ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 10ನಂ ರೂ, 1,50,000=00 2.ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 60ನಂ ರೂ. 2400=00 3) ಸ್ಟೀ¯ ತಾಟು 60ನಂ ರೂ. 2400=00 4. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 60ನಂ ರೂ. 1800=00 5. ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 60ನಂ ರೂ. 600=00 6. 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 7. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 8. ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 9. ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್.À 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 10. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 11. ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 12. ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 13. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 14. ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 15. ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 16. ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 08 ಜೋತೆ) ರೂ, 1,50,000=009.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6505.880CompletedAll 08 Package work done. All 08 Package work done.03/06/2019 13:35:59
16 BDR1732122962017-18MICROBidarHumnabadHomnabad (TMC)TSP InstitutionalSocialOthersOthersDC DCJul 10 2017 12:00AM ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ,(ಪ.ಪಂಗಡ) 1..ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 10ನಂ ರೂ, 1,50,000=00 2.ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 60ನಂ ರೂ. 2400=00 3) ಸ್ಟೀ¯ ತಾಟು 60ನಂ ರೂ. 2400=00 4. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 60ನಂ ರೂ. 1800=00 5. ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 60ನಂ ರೂ. 600=00 6. 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 7. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 8. ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 9. ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್.À 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 10. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 11. ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 12. ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 13. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 14. ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 15. ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 16. ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 08 ಜೋತೆ) ರೂ, 1,50,000=009.4229/01/20189.42029/01/20188.65029/08/2018 8.65029/08/20188.6506.520CompletedAll 08 Package work done.All 08 Package work done.03/06/2019 13:35:06
17 BDR1732212852017-18MICROBidarHumnabadOthagiSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersMI DCJan 5 2018 12:00AM ಒತ್ತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರು ನಿರ್ಮಾಣ.75.0015/09/201775.00024/01/201875.00017/02/201828/02/201875.00019/03/201874.78074.640CompletedWork Completedಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 3047, ದಿನಾಂಕ: 05/01/2018ರನ್ವಯ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಆದೇಶಿಸಿದೆ.17/06/2019 13:27:55
18 BDR1732232862017-18MICROBidarHumnabadHandikheraGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersMI DCJul 1 2017 12:00AM ಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ80.0012/09/201780.00029/11/201780.00011/12/201727/02/201879.61021/03/201879.61079.090Completed Work Completed Work Completed17/06/2019 13:27:55
19 BDR1742130802017-18MICROBidarBidarOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersCEO CEOJul 11 2017 12:00AM PROVIDING DESKS, BENCHES & TABLE TO GOVERNMENT HIGH SCHOOL KANNADA KAPALAPUR VILLAGE 2.3804/01/20182.380 0.00030/01/201821/02/20182.35022/02/20182.3502.340Completed DESKS, BENCHES & TABLE Supplied Received consered aloted Physically Completed19/06/2019 10:37:16
20 BDR1742133092017-18MICROBidarBidarBidar (CMC + OG)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersDC DCOct 24 2017 12:00AM Providing the materials to govt first grade women college at bidar - a)      Dual desk -150 nos 15.0006/12/201715.00024/01/201813.50025/01/201825/08/201813.50018/09/20188.8506.640CompletedSupplier Supplied goods, awaiting for payment. Supplier Supplied goods, awaiting for payment. 29/04/2019 17:17:57
21 BDR1742133102017-18MICROBidarBidarBidar (CMC + OG)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersDC DCOct 24 2017 12:00AM Providing the materials to govt first grade women college at bidar b)      Almarah – 10 nos 1.0506/12/20171.05024/01/20191.05025/01/201825/08/20181.05018/09/20181.1000.000CompletedSupplier Supplied goods, awaiting for payment. Supplier Supplied goods, awaiting for payment. 19/06/2019 10:39:10
22 BDR1742133122017-18MICROBidarBidarBidar (CMC + OG)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersDC DCOct 24 2017 12:00AM Providing the materials to govt first grade women college at bidar b)      Pigeon hole almirahs – 5 nos 0.4806/12/20170.48024/01/20180.48025/01/201825/08/20180.48018/09/20180.8050.000CompletedSupplier Supplied goods, awaiting for payment.Supplier Supplied goods, awaiting for payment.19/06/2019 10:43:58
23 BDR1742133172017-18MICROBidarBidarBidar (CMC + OG)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersDC DCOct 24 2017 12:00AM Providing the equipments to govt polytechnic bidar a)       Computer-60 b)      Computer tables-60 c)       Pure sine waves UPS for computer labs d)      Ultra short throw LED/LCD projector -2 e)       Smart class chairs for edusat room -60 f) two-tier cots-25 g) beds-50 47.9303/11/201747.93003/11/201745.56024/01/201824/02/201845.95004/10/201840.60024.120CompletedBills pending for payment.Bills pending for payment.19/06/2019 10:45:56
24 BDR1742230942017-18MICROBidarBidarBidar (CMC + OG)GeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCMC DCJul 11 2017 12:00AM ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 8 ರಿಂದ ಪೇಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗೇಟ್ ವಾಯಾ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಸೌವ್ದಿ ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2/82 ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2-ಎ2 ನಲ್ಲಿ ಆನಂದನಗರ ನೌಬಾದ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಚೇಲಿಂಣ್‍ಲಿಂಕ್ ಮೇಷ್ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2/82 2 ಪ್ಲಾಟ್‍ನಂಬರ 11 ರಿಂದ ಸಿ.ಎ. ಸೈಟ್‍ವರೆಗೆ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈಮಾಸ್, ಸ್ಕ್ರೀಟ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 20.0011/10/201720.00028/09/201720.00013/11/201713/12/201720.00022/01/201817.58017.580CompletedCompleted  10/05/2019 11:45:52
25 BDR1742230952017-18MICROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCMC DCJul 11 2017 12:00AM ನ್ಯೂವ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾಲಾಜಿ ಅಡ್ವಕೇಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಧುಪತಮಹಗಾಂವ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ. 20.0011/10/201720.00028/09/201720.00013/11/201713/12/201720.00022/01/201820.00017.150CompletedWork Completed  10/05/2019 11:46:18
26 BDR1742230962017-18MICROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCMC DCJul 11 2017 12:00AM ವಿದ್ಯಾನಗರ (ವಾರ್ಡ ನಂ.22) ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹನುಮಾನ ಗದ ದಿಂದ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮೈಲೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ ದಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಬುರಾವ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರೇಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಭಾಲ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ಮಠನಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ್ ಗೀರಣಿ, ಬಸಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಟೈಲರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಿಶ್ವನ್ನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಗಾದಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಿದಪ್ಪಾ ನಾಗೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗುನವಂತ ಮನೆಯಿವರೆಗೆ, ಸಂಜು ಸಿದಪ್ಪ ಪಟ್ನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಧನರಾಜ ಕಡ್ಯಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಜೋಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪವಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಮೈಲೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡಯಿಂದ ಶಾಹೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ. 20.0011/10/201720.00028/09/201720.00013/11/201713/12/201720.00022/01/201820.00018.010CompletedWork Completed 10/05/2019 11:46:55
27 BDR1742230972017-18MICROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCMC DCJul 11 2017 12:00AM ಶಿವನಗರ (ನಾರ್ಥ)ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಶಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಮನೆವರೆಗೆ. 6.5111/10/20176.51028/09/20176.51013/11/201713/12/20176.51022/01/20186.5105.610CompletedWork completed 10/05/2019 11:17:24
28 BDR1742230982017-18MICROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersCMC DCJul 11 2017 12:00AM ನೌಬಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ (ಪ್ರತಾಪನಗರ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 10.0011/10/201710.00028/09/201710.00013/11/201713/12/201710.00022/01/20189.3509.320CompletedWork COmpleted 10/05/2019 11:14:40
29 BDR1752131352017-18MICROBidarBasvakalyanRajeshwarGeneralInstitutionalHealthOthersOthersCEO CEOJul 11 2017 12:00AM ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ರಾಜಿಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಡೆಂಟಲ ಚೇರ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಕ್ಷಕಿರಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.3.9419/01/20183.940 0.00020/01/201822/02/20183.85023/02/20183.8503.840Completed In-stalled Physically completedPhysically completed29/04/2019 17:49:02
30 BDR1741130242017-18MACROBidarBidarBidar (CMC + OG)GeneralInstitutionalHealthOthersOthersDC DCJul 7 2017 12:00AM Purchase of 05 nos vehicle for Taluka Rapid Response Team of Bidar dist40.5017/11/201741.000 0.000  0.00017/11/201722.15022.140CompletedNot started Rs 27.00 Lakhs i.e 2/3 of the Allocated Amount is released to DHO Bidar. and 2/3 Work i.e out of Five vehicle 3 vehicles had been purchased. 19/06/2019 10:34:07
31 BDR1741130252017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInstitutionalHealthOthersOthersDC DCJul 19 2017 12:00AM Purchase and Installation f 02 nos C-Arm machine at Basvakalyan and Humnabad Taluka General Hospitals30.0017/11/201719.94301/04/20180.00019/12/201702/08/201830.00013/03/201819.9400.000Completedcompletedone C-ARM installed at GH Basavakalyan19/06/2019 10:34:33
32 BDR1741133172017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInstitutionalLibraryLibraryOthersDC DC23-01-2018 ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಲೇಖಕರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀಧಿಸುವ ಕುರಿತು25.0020/02/201825.000 0.00020/02/201920/02/201925.00020/02/201925.0000.000CompletedPending for payment.Pending for payment.19/06/2019 10:35:51
33 BDR1741133592017-18MACROBidarBidarBidar (CMC + OG)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersDDPI CEO22-01-2018 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರಜೆಗಳಾದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನೆವರಿ-2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ – 2018 ರವರೆಗಿನ (3) ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.18.96 0.000 0.000  0.000 0.00015.300Completed ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೈಕಪ್ರಮಂ/ಯೋಶಾ/ಮ್ಯಾಕ್ರೋ/ಪ್ರಾಪ್ರೌ/ಬೀದರ/05/2017-18/1128 ದಿನಾಂಕ:07.07.2018 ರನ್ವಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 19/06/2019 10:36:19
34 BDR1741231122017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersCMC DCOct 24 2017 12:00AM ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ತಾನಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಸ್ಮಾನಿಯ ಮಸ್ಜಿದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ ಫಾರ್ಮರ್ಸಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು(utility Shifting)17.6824/10/201717.68026/10/201717.68007/07/201728/11/201717.68028/12/201712.11011.080CompletedWork completedWork completed06/03/2019 12:54:12
35 BDR1744231782017-18GDQBidarBidarOthersSCP InfrastructureOthersOthersOthersKSTePS Bangalore DCNov 29 2018 12:00AM ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸುವುದು.100.00 0.000 0.000  0.000 0.000100.000Completed  06/03/2019 12:54:12
36 BDR1751131172017-18MACROBidarBasvakalyanBasavakalyan (CMC)GeneralInstitutionalEducationPrimary SchoolOthersDC DCMay 1 2018 12:00AM ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 32 ಸೀಟುಗಳುಳ್ಳ ಶಾಲಾ ವಾಹನ .20.0017/01/201814.67017/01/201814.670  0.00017/01/201814.67014.660CompletedThe Vehicle is purchasing through Gem and Supply order issued on 17.01.2018 handed over to the Principle Jawahar Navodaya Vidyalaya Narayanpure On Dated 21.05.2018 ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 3048, ದಿನಾಂಕ: 05/01/2018ರ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.19/06/2019 10:48:34
37 BDR1712230332017-18MICROBidarAuradEkambaGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD AuradDCJul 11 2017 12:00AM ಎಕಂಬಾದಿಂದ ಲಿಂಗಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ 200.0020/12/2017200.00015/12/2017200.00026/12/201731/01/2018199.26003/03/2018163.180114.350Completedcompleted  27/04/2019 17:04:00
38 BDR1712230352017-18MICROBidarAuradHakyalGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD AuradDCJul 11 2017 12:00AM ಹಕ್ಯಾಳ-ಖತಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಮೆಲೆ ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 78.0601/02/201878.06010/01/201878.06011/01/201813/03/201877.62015/03/201867.89042.710Completed competed 27/04/2019 17:05:03
39 BDR1712230262017-18MICROBidarAuradKushnoor ThanaGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD AuradDCJul 11 2017 12:00AM ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರದಿಂದ ಸಂಗಮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 ಕೀ.ಮೀ 400.0007/03/2018400.00002/01/2018400.00003/01/201820/08/2018399.00027/08/2018398.980359.080Completed completed  02/04/2019 11:12:17
40 BDR1712230472017-18MICROBidarAuradAurad (TP)GeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD AuradDCJul 11 2017 12:00AM ಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸಿ. ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ 30.0025/12/201730.00009/01/201830.00010/01/201831/01/201829.88013/02/201828.84026.140Completedwork completed 27/04/2019 17:12:42
41 BDR1752232032017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD BasvakalyanDCJul 11 2017 12:00AM Constructionof four lane road with side drain, and center divider and street lighting to Betbalkunda in Village Limit 100.0002/01/2018100.00010/01/2018100.00011/01/201810/06/201899.21022/06/201890.12072.100Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
42 BDR1752232042017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD BasvakalyanDCJul 11 2017 12:00AM Constructionof four lane road with side drain, and center divider and street lighting to Mudbi in Village Limit 50.0020/12/201750.00008/01/201850.00010/01/201831/01/201849.52007/02/201845.03036.023Completedcompletedಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಸಂ:1718 ದಿ-16-10-2017 ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗರಿ PRED ಯಿಂದ PWD ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ06/03/2019 12:57:38
43 BDR1752232052017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD BasvakalyanDCJul 11 2017 12:00AM Constructionof four lane road with two side drain, and center divider and street lighting at Near Gandhi Circle to Gundoor Cross Vai Vithal Rukmini Temple at Village Manthal 40.0020/12/201740.00008/01/201840.00010/01/201831/01/201839.88007/02/201831.99025.590Completedcompleted 26/03/2019 17:37:31
44 BDR1752232082017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD BasvakalyanDCJul 11 2017 12:00AM Construction of four lane road with side drain, and center divider and street lighting to MS Border hulsoor Mahagaon SH-11 km 7.7 to 9.0 in Village Limit 150.0004/11/2017187.00010/01/2018150.00016/01/201820/08/2018149.350 136.59046.150Completed completedಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:2622 ದಿ:12/12/2017 ರನ್ವಯ PMGSY ದಿಂದ PWD ಇಲಾಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.06/03/2019 12:57:38
45 BDR1752133102017-18CMDQBidarBasvakalyanBasavakalyan (CMC)GeneralInstitutionalEducationDegree CollegeOthersPWDPWD BasvakalyanDCApr 7 2018 12:00AM ಸರಕಾರಿ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾ|| ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ|| ಬೀದರ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ10.0022/10/201810.00013/11/201810.00004/12/201820/12/20187.65024/01/20197.1325.700Completedcompleted 19/06/2019 10:50:50
46 BDR1751231762017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BasvakalyanDCFeb 20 2018 12:00AM Improvement to Road from Madival Machidevar Circle to Allamprabhu Circle via SSKB Collage.150.0016/07/2018142.30001/10/2018142.30016/02/201803/03/2018148.49003/12/2018149.490142.300Completed completed ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂ: 1210, ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018ರ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.06/03/2019 12:57:38
47 BDR1751231772017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BasvakalyanDCFeb 20 2018 12:00AM Construction of CC Drain road from Entrance gate to NH-9 at Sastapur Bangla.50.0001/01/201850.00001/08/201850.00010/10/201802/02/201849.72014/02/201844.42027.710Completedcompletedಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 3920, ದಿನಾಂಕ: 20/02/2018ರನ್ವಯ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.06/03/2019 12:57:38
48 BDR1721230272017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Construction of road at Bhavagi road to Siddeshwar wadi 2.490 km in Bhalki Tq91.6828/04/201791.68025/05/201791.68001/01/201722/11/201790.42021/12/201791.68089.230Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
49 BDR1721230282017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Construction of road from siddeshwar village to maroor village of length 2.243 km in Bhalki Tq.127.4028/04/2017127.40025/05/2017127.40001/01/201727/10/2017125.68022/12/2017125.480110.470Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
50 BDR1721230292017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 28 2017 12:00AM Construction of road from Ghorchincholi village to Keroor (H) cross (km 1.50)55.6028/04/201755.60025/05/201755.60001/01/201727/10/201755.06015/11/201755.0600.000Completed  06/03/2019 12:57:38
51 BDR1721230302017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Construction of asphalting road at Bhatambra-Anandwadi Nideban of length 4.802 km in Bhalki Tq.50.5028/04/201750.50025/05/20170.00001/01/201727/10/201750.07011/10/201750.07043.210CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:38
52 BDR1721230312017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Construction of approach asphalting road from Dhanura village to Dadodi tanda 0.867 km in Bhalki Tq.9.5028/04/20179.50025/05/20179.50001/01/201727/10/20179.38015/11/20179.3805.860Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
53 BDR1721230322017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Construction of asphalting road from Halbarga Bhavag road to Janti village 1.697 km in Bhalki Tq.26.0028/04/201726.00025/05/201726.00001/01/201727/10/201725.70015/11/201725.70024.050Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
54 BDR1721230332017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Construction of asphalting to approach road at warwatti village of length 2.1 km in Bhalki Tq.36.2028/04/201736.20025/05/201736.00001/01/201727/10/201735.72015/11/201735.22032.540Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
55 BDR1721230342017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Construction of approach asphalting road at koroor village to Gora chincholi road of length 4.187 km in Bhalki Tq55.6028/04/201755.60025/05/20170.00001/01/201727/10/201755.05015/11/201755.05050.300Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
56 BDR1721230352017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Improvement of road from Balur to Gornala of length 2.276 km in Bhalki Tq.125.4528/04/2017125.45025/05/2017125.45001/01/201727/10/2017124.62015/11/2017124.620111.440Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
57 BDR1721230362017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Improvement of road at Kosam to Kurnalli road of length 3.939 km in Bhalki Tq.190.8028/04/2017190.80025/05/2017190.80001/01/201727/10/2017188.18015/11/2017188.180185.780Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
58 BDR1721230372017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Improvement to road at Halbarga Bavoogi road to Joladabaka road of length 3.342 km in Bhalki Tq111.5228/04/2017111.52025/05/2017111.52001/01/201722/11/2017111.52022/12/2017111.520105.440Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
59 BDR1721230382017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCApr 27 2017 12:00AM Construction of balance road from Bhatsangavi village to Kalsar tugaon village of length 4.967 km in Bhalki Tq.185.1228/04/2017185.12025/05/2017185.12001/01/201727/10/2017183.01015/11/2017183.000117.410Completedtotal sanction length is 4.9 km out of which 3.00 km is completed balance length coverd by pmgsy hence work closed 06/03/2019 12:57:38
60 BDR1721230972017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCNov 17 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾತಂಬ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದು.100.0027/11/2017100.00027/05/2017100.00020/06/201714/02/201897.17003/05/201897.16077.720Completed one side c c pavement completed balance work Under progress 06/03/2019 12:57:38
61 BDR1721231142017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BhalkiDCSep 28 2017 12:00AM Construction approach road at Bhalki Chincholi road to Khatak Chincholi village of length 1.251 km in Bhalki Tq99.2028/04/201799.20025/05/201799.20001/01/201726/10/201797.84011/10/201797.84083.780Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
62 BDR1722110492017-18MICROBidarBhalkiBhalki (TMC)SCP InstitutionalSocialOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನೀಲಯದ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)163.0613/12/2017171.00027/12/2017171.00001/01/201823/03/2018169.41026/03/2018171.000134.780Completedcompleted 27/04/2019 17:15:54
63 BDR1722120502017-18MICROBidarBhalkiOthersTSP InstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮೆಳಕುಂದಾ, ಮೇಹಕರ್ ಹಾಗೂ ಮಳಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ35.0024/10/201735.00025/11/201735.00015/12/201709/01/201834.66010/01/201830.44030.440Completedcompleted 20/06/2019 12:25:55
64 BDR1722130512017-18MICROBidarBhalkiKalasdhalGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ40.0022/01/201840.00026/01/201840.00027/01/201817/02/201839.41022/02/201834.32033.810CompletedCompleted ಕಾನಿಇಂ, ಲೋ ಬ & ಒಜ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ- ಬೀದರ ರವರು ದಿ: 30/12/2017ರ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕರಡು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.27/04/2019 17:16:29
65 BDR1722130522017-18MICROBidarBhalkiBalurGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 50.0022/09/201750.00028/11/201749.49015/01/201809/01/201849.49010/01/201849.49035.580Completedcompleted 27/04/2019 17:16:52
66 BDR1722130532017-18MICROBidarBhalkiBhalki (TMC)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಒಂದನೆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಧನೆಕೋಣೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಿಥೀಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೌಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಅವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ100.0011/10/2017100.00024/10/2017100.00003/11/201724/01/201895.16031/01/201889.35067.970Completedroof to be laid 27/04/2019 17:17:23
67 BDR1722130542017-18MICROBidarBhalkiKalsar TugaonGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 30.0022/09/201730.00028/11/201730.00015/12/201709/01/201826.05009/01/201826.05023.880Completed completed  27/04/2019 17:18:06
68 BDR1722130552017-18MICROBidarBhalkiMuralGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 15.0022/09/201715.00028/11/201715.00015/12/201709/01/201814.93010/01/201813.2308.507Completedcompleted 27/04/2019 17:18:27
69 BDR1722130562017-18MICROBidarBhalkiHalsilakmadeviGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ (ಎಲ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 30.0021/10/201730.00030/11/201730.00015/01/201809/01/201829.16010/01/201824.88023.640Completed completed  27/04/2019 17:19:27
70 BDR1722230722017-18MICROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಬರದಾಪೂರ, ಚಿಟ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 100.0011/10/2017100.00025/10/2017100.00003/11/201722/03/201898.93023/03/201896.94096.150CompletedCompleted  06/03/2019 12:57:38
71 BDR1722230732017-18MICROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವ, ಮೋರಂಬಿ, ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.100.0011/10/2017100.00025/10/2017100.00005/03/201806/06/201898.98022/06/201892.99066.762Completed completed  06/03/2019 12:57:38
72 BDR1722230742017-18MICROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರನಾಳ, ಜೈನಾಪೂರ, ತರನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಸಂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 100.0011/10/2017100.00031/10/2017100.00005/03/201806/06/201898.95022/06/201893.28093.270Completedcompleted 20/06/2019 12:29:17
73 BDR1722230752017-18MICROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPWDPWD BhalkiDCJul 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖುದಾವಂದಪೂರ, ಹಲಬರ್ಗ, ಕೋರೂರ, ಗುಂಜರಾ ಮತ್ತು ಬೋಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 100.0011/10/2017100.00025/10/2017100.00003/11/201722/03/201898.98023/03/201895.97092.250Completedcompleted  06/03/2019 12:57:38
74 BDR1742133162017-18MICROBidarBidarBidar (CMC + OG)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD BidarDCOct 24 2017 12:00AM construction of two toilet rooms for boys and girls in governement ITI college bidar 13.5002/01/201813.50001/01/201813.50002/01/201824/01/201813.39005/02/20189.9009.890Completedcompleted 20/06/2019 12:27:35
75 BDR1741131132017-18MACROBidarBidarJanwadaGeneralInstitutionalEducationPrimary SchoolOthersPWDPWD BidarDCMar 1 2018 12:00AM Renovation of Govt. MPS School Building Shahagunja Near Janawada road Bidar.30.7501/03/201823.00001/11/201823.00016/01/201802/08/201822.82015/02/201817.8008.040Completedcompleted 19/06/2019 10:35:08
76 BDR1742133082017-18MICROBidarBidarOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD BidarDCOct 24 2017 12:00AM Construction of 1 additional computer room at govt urdu HRPS naubad 8.0030/11/20178.00005/02/20178.00002/01/201824/01/20187.89024/01/20186.3306.270Completedcompleted 19/06/2019 10:38:39
77 BDR1741231192017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureOthersOthersOthersPWDPWD BidarDCNov 1 2018 12:00AM Construction of boundary wall for common facility center, Auto cluster Bidar.20.0002/02/201820.00002/02/201820.00002/02/201824/02/201819.93003/09/201816.44013.570Completed completedಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಃ 3191 ದಿನಾಂಕ: 11/01/2018ರ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.06/03/2019 12:57:38
78 BDR1741231102017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BidarDCMar 11 2017 12:00AM Development of road from telangana border to Shahapur gate 500.0012/12/2017500.00001/02/2018500.00005/05/201819/05/2018500.00026/05/2018500.000499.950Completedcompleted  20/06/2019 12:39:54
79 BDR1741231112017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BidarDCJul 7 2017 12:00AM Widening of roads and development of junctions at Basaveshwar Circle in Hallikhed (B) & Dubalgundi village in Humnabad Taluk60.0020/02/201830.00002/05/201825.00014/02/201803/01/201824.72003/09/201822.32017.860Completed completed  06/03/2019 12:57:38
80 BDR1742233142017-18CMDQBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BidarDCApr 7 2018 12:00AM ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬೀದರ ತಾ|| ಜಿ|| ಬೀದರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ20.0022/10/201820.00013/11/201820.00004/12/201820/12/201817.96023/01/201912.99610.390Completedcompleted 26/03/2019 17:43:38
81 BDR1744130572017-18GDQBidarBidarBidar (CMC + OG)GeneralInstitutionalEducationDegree CollegeOthersPWDPWD BidarDCAug 28 2017 12:00AM ಬೀದರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀದರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟಕ್ಲಾಸ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ (ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ) ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.8.0012/06/20178.00022/12/20178.00003/03/201822/01/20187.97024/01/20185.7205.710Completed completed  20/06/2019 12:42:42
82 BDR1744130582017-18GDQBidarBasvakalyanBasavakalyan (CMC)GeneralInstitutionalEducationDegree CollegeOthersPWDPWD BidarDCAug 28 2017 12:00AM ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ.8.0017/02/20188.00001/03/20188.00003/03/201824/01/20187.90002/12/20186.8806.460Completed completed 19/06/2019 10:47:25
83 BDR1744130592017-18GDQBidarHumnabadHomnabad (TMC)GeneralInstitutionalEducationDegree CollegeOthersPWDPWD BidarDCAug 28 2017 12:00AM ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆವೆ ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ.8.0017/01/20188.00001/03/20188.00003/03/201824/01/20187.84002/05/20186.8202.710Completedcompleted 19/06/2019 10:47:56
84 BDR1744231252017-18GDQBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD BidarDCMar 2 2018 12:00AM ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.200.0019/01/2018200.00002/12/2018200.00016/02/201821/03/2018198.560 198.560158.850Completedcompleted 06/03/2019 12:57:38
85 BDR1731230402017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD HumnabadDCJul 7 2017 12:00AM Widening of roads and development of Junctions @ Dubulgundi village Humnabad Tq.30.0001/01/201830.00001/09/201830.00010/10/201831/01/201829.69014/02/201829.13020.060CompletedB M under progress 06/03/2019 12:57:38
86 BDR1731230462017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD HumnabadDCAug 29 2017 12:00AM Development of new ring road from Ambedkar circle to Basveshwar circle to Veerbhadreshwar temple & Basaveshwar circle to NH-9 junction via Shivapur140.0001/02/2018140.00011/09/2017140.00020/06/201719/05/2018140.00026/05/2018140.000111.030Completedcompleted  06/03/2019 12:57:38
87 BDR1731230472017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPWDPWD HumnabadDCAug 29 2017 12:00AM Improvement of road in NH-75, from Bhalki - Chicholi at Humnabad taluka200.0001/02/2018200.00011/09/2017200.00027/12/201727/01/2018197.48002/05/2018197.190197.190Completedcompleted  20/06/2019 12:39:02
88 BDR1732132382017-18MICROBidarHumnabadHomnabad (TMC)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD HumnabadDCJul 10 2017 12:00AM ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಪ.ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಗೆ ಎರಡು ಕೊಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು28.5728/09/201728.57028/10/201728.57003/11/201709/01/201828.27010/01/201825.79025.640Completedcompleted 29/04/2019 16:39:03
89 BDR1732132392017-18MICROBidarHumnabadChitgoppa (TMC)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersPWDPWD HumnabadDCJul 10 2017 12:00AM ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಸರಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)128.5011/01/2018128.50026/01/2018128.50030/01/201808/03/2018127.25022/03/2018125.850125.580Completedcolouring progressಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೈಕಪ್ರಮಂ/ಯೋಶಾ/ಕ್ರಿಯೋ/ಮೈಕ್ರೋ/ಹುಮನಾಬಾದ/05/2017-18/3184 ದಿನಾಂಕ: 11.01.2018 ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 29/04/2019 16:39:35
90 BDR1712230362017-18MICROBidarAuradKhanapurGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 25.0010/09/201725.00030/11/201725.00012/12/201716/01/201820.15019/03/201820.15020.140CompletedCompleted 27/04/2019 17:05:24
91 BDR1712230372017-18MICROBidarAuradTornaGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ತೊರಣಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ವೃತದಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ40.0009/10/201740.00023/11/201740.00002/01/201807/02/201838.38007/03/201838.38038.380CompletedCompleted 27/04/2019 17:06:10
92 BDR1712230382017-18MICROBidarAuradOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಜಿನಾಥ ಧೋಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೆವ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.0025/09/201715.00007/11/201715.00010/11/201711/12/201712.46009/01/201812.46012.330CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
93 BDR1712230392017-18MICROBidarAuradHokranaGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಹೊಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 15.0010/09/201715.00023/11/201715.00012/12/201716/01/201813.05027/01/201813.0509.360CompletedPhysically Completed 27/04/2019 17:08:10
94 BDR1712230402017-18MICROBidarAuradSanthpurGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಜಿನಾಥ ಟಿಳೆಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.0025/09/201710.00022/11/201710.00012/12/201716/01/20188.24021/02/20188.2405.720CompletedPhysically Completed  27/04/2019 17:08:37
95 BDR1712230412017-18MICROBidarAuradSanthpurGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಸಂತಪೂರಿನ ಸಂತಪೂರ-ಸಂಗಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಲಮ್ಮಾ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .15.0025/09/201715.00007/11/201715.00010/11/201705/12/201713.47029/01/201813.47013.330CompletedCompleted 27/04/2019 17:09:03
96 BDR1712230422017-18MICROBidarAuradChintakiGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ತಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ15.0025/09/201715.00007/11/201715.00010/11/201711/12/201712.63009/01/201812.6309.480CompletedPhysically Completed 27/04/2019 17:09:28
97 BDR1712230442017-18MICROBidarAuradDabka(Chawar)GeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಂಡುರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.0024/08/201710.00022/11/201710.00012/12/201716/02/20188.20017/03/20188.2003.880CompletedPhysically completed 27/04/2019 17:09:55
98 BDR1712230452017-18MICROBidarAuradWadgaon DeshmukhGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೆಶ್ವರ ದೆವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀರ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.0025/09/201715.00007/10/201715.00010/11/201705/12/201712.58009/01/201812.58012.580CompletedPhysically Completed 27/04/2019 17:11:44
99 BDR1712230462017-18MICROBidarAuradHippalgaonGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.6325/09/201710.63007/11/201710.63010/11/201711/12/20178.90009/01/20188.9008.890CompletedCompleted 27/04/2019 17:12:09
100 BDR1712130042017-18MICROBidarAuradManganpurGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಮಣಿಗೆಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 25.0009/07/201725.00023/11/201725.00012/12/201717/01/201821.38022/02/201821.38015.110CompletedPhysically Completed  15/05/2019 22:27:22
101 BDR1712130072017-18MICROBidarAuradKhedGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಖೆಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ25.0009/10/201725.00023/11/201725.00012/12/201727/01/201822.98022/02/201822.98022.980CompletedPhysically Completed 22/03/2019 11:28:56
102 BDR1712130092017-18MICROBidarAuradChintakiGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ40.0011/12/201740.00015/02/201840.00016/02/201814/03/201836.38019/03/201836.38036.380CompletedPhysically Completed 22/03/2019 11:32:15
103 BDR1712130122017-18MICROBidarAuradKaranji (K)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 20.0025/09/201720.00007/11/20170.00010/11/201711/12/201717.64008/01/201817.64012.280CompletedPhysically Completed 02/04/2019 11:06:12
104 BDR1712130132017-18MICROBidarAuradKaranji (B)GeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED AuradCEOJul 11 2017 12:00AM ಕರಂಜಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 20.0025/09/201720.00007/11/201720.00010/11/201705/12/201717.87009/01/201817.87012.360CompletedPhysically Completed 02/04/2019 11:06:35
105 BDR1712130172017-18MICROBidarAuradAurad (TP)GeneralInstitutionalHealthOthersOthersPREDPRED AuradCEOMar 7 2018 12:00AM ಔರಾದ (ಬಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಶನ್ ಥೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.10.0018/06/201810.00030/07/201810.00004/08/201805/09/20188.55003/10/20188.5503.410CompletedPhysically Completedಮಂಡಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4354, ದಿನಾಂಕ: 07.03.2018ರನ್ವಯ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.02/04/2019 11:08:12
106 BDR1711131792017-18GDQBidarAuradSundhalGeneralInstitutionalEducationPrimary SchoolOthersPREDPRED AuradCEOFeb 21 2018 12:00AM ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಧಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾತಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.10.0018/06/201810.00030/07/201810.00004/04/201805/09/20188.49010/03/20188.4908.480CompletedPhysically Completed 19/06/2019 10:30:45
107 BDR1711231442017-18MACROBidarAuradOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED AuradCEOMay 9 2018 12:00AM ವಡಗಾಂವ (ಡಿ) ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಡಗಾಂವ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.)3.7516/11/20183.75012/09/20183.75019/12/201819/12/20183.75011/01/20193.4100.000CompletedPhysically Completed  04/06/2019 16:26:17
108 BDR1711231462017-18MACROBidarAuradOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED AuradCEOMay 9 2018 12:00AM ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.)3.7516/11/20183.75009/12/20183.75019/12/201819/12/20183.75011/01/20193.4100.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:15:49
109 BDR1711231472017-18MACROBidarAuradOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED AuradCEOMay 9 2018 12:00AM ಸೊನಾಳ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಸೋಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)1.5016/11/20181.50009/12/20181.50019/12/201819/12/20181.50011/01/20191.3700.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 16:27:28
110 BDR1711231482017-18MACROBidarAuradOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED AuradCEOJan 27 2018 12:00AM ಸೊನಾಳ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.)2.2516/11/20182.25009/12/20182.25019/12/201819/12/20182.25011/01/20192.0500.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 16:28:07
111 BDR1711231492017-18MACROBidarAuradOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED AuradCEOMay 9 2018 12:00AM ತೋರಣ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.)3.7516/11/20183.75009/12/20183.75019/12/201819/12/20183.75011/01/20193.4100.000CompletedPhysically Completed 11/04/2019 10:54:53
112 BDR1711231502017-18MACROBidarAuradOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED AuradCEOMay 9 2018 12:00AM ತೋರಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಳಕುಣಿ(ಭೂ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)3.0016/11/20183.00009/12/20183.00019/12/201819/12/20183.00011/01/20192.7300.000CompletedPhysically Completed 11/04/2019 10:55:41
113 BDR1711233182017-18MACROBidarAuradOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED AuradCEOMay 9 2018 12:00AM ವಡಗಾಂವ (ಡಿ) ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಡಗಾಂವ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)1.5016/11/20181.50012/09/20181.50019/12/201819/12/20181.50011/01/20191.3800.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 16:30:22
114 BDR1714231812017-18GDQBidarAuradOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED AuradCEOFeb 21 2018 12:00AM ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕು ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ PWD ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರ್ಸತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.10.0030/06/201810.00030/07/201810.00004/08/201805/09/20188.05010/03/20188.0500.000CompletedPhysically Completed 11/04/2019 10:59:11
115 BDR1714231852017-18GDQBidarAuradOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED AuradCEOMay 9 2018 12:00AM ಚೊಂಡಿ ಮುಖೇಡದಿಂದ ಚೊಂಡಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ಸುಧಾರಣೆ.10.0023/08/201810.00025/08/201810.00018/09/201812/10/20188.37017/11/20188.3706.700CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:17:50
116 BDR1752231892017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Gulbarga road to Mudbi college at Mudbi Village 20.0026/08/201720.00015/11/201720.00018/11/201729/12/201717.69029/01/201817.69014.490CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
117 BDR1752231902017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Ekloor to Parameshwar Temple at village Ekloor 40.0026/08/201740.00015/11/201740.00018/11/201729/12/201735.46011/01/201835.46027.050CompletedCompleted 11/04/2019 10:49:56
118 BDR1752231912017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Jadhav House to Balaji housein Sita colony 500mtrs & Providing CC road from Sita Colony cross main road to Baburao Shashette house at Sita colony total 15.0010/09/201715.00015/11/201715.00018/11/201729/12/201713.16029/01/201813.16013.110CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
119 BDR1752231922017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing of RCC drain & CC road from Shashetty house to Revansiddeshwar house in Shita Colony 15.0010/09/201715.00015/11/201715.00018/11/201730/12/201713.84008/01/201813.84013.840CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
120 BDR1752231932017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road & Drain at Patil Hospital to Hanuman temple at Shivaji nagar ward No. 19 10.0010/09/201710.00002/11/201710.00010/11/201704/12/20178.80001/02/20188.8008.620CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
121 BDR1752231942017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road & Drain at Avinash Sutrave hosue to Bhimashankar Sanure houst at ward No. 24 300 Mtr 10.0010/09/201710.00002/11/201710.00010/11/201711/12/20178.78001/02/20188.7808.690CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
122 BDR1752231952017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Eo Hiremath Colony Basavaraj rola house to Kasturbai Munnali house at ward No. 18 300 mtr 10.0010/09/201710.00002/11/201710.00010/11/201704/12/20178.49019/01/20188.4908.440CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
123 BDR1752231962017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Subhash Patil house to Balaji Surveyor house at Hiremath Colony ward No. 18 10.0010/09/201710.00002/11/201710.00010/11/201701/12/20178.85001/02/20188.8508.710CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
124 BDR1752231972017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road & Drain two side from State high way to Basaveshwar Circle at village Manthal 100.0026/08/2017100.00022/11/2017100.00012/12/201705/02/201891.58015/03/201891.58088.430CompletedCompleted 11/04/2019 10:50:52
125 BDR1752231982017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Construction of CC road & Drain at Basaveshwar Chowk to Kuppanna Bhimsha house at Gundoor Village & CC road from Kuppanna Bhimsha house to Hanuman Tempel at village Gundoor village 10.0026/08/201710.00013/11/201710.00018/11/201705/01/20189.30005/03/20189.3008.960CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
126 BDR1752231992017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Provoding CC road from Harkud Main road to Samudaya bhavan at village Harkud 10.0026/08/201710.00007/11/201710.00010/11/201705/12/20179.06026/12/20179.0609.500CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
127 BDR1752232002017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Gram Panchyat to Pinjara Galli & Modin Sha vali Darga to circle at village Ladwanti 400 Mtr 17.0026/08/201717.00015/11/201717.00018/11/201729/12/201715.73021/02/201815.73013.580CompletedPhysically COmpleted 06/03/2019 12:57:42
128 BDR1752232012017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Maruti Jamadar house to Swami house at village Atlapur & Kammanna house to Hanuman temple at Atlapur 15.0026/08/201715.00002/11/201715.00010/11/201705/12/201713.05001/02/201813.05012.960CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
129 BDR1752132972017-18MICROBidarBasvakalyanWaddergaGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOOct 6 2017 12:00AM Construction of 3 additional rooms at govt primary school Waddarga village tq basavakalyan20.0014/12/201720.00012/12/201720.00019/12/201731/01/201815.80012/03/201815.80015.660CompletedCompleted 29/04/2019 17:49:28
130 BDR1752132982017-18MICROBidarBasvakalyanHalliGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOOct 6 2017 12:00AM Construction of 3 additional rooms at govt primary school Halli village tq basavakalyan18.0014/12/201718.00002/01/201818.00023/01/201816/02/201815.70016/03/201815.70015.490CompletedCompleted 29/04/2019 17:49:58
131 BDR1752132992017-18MICROBidarBasvakalyanDevnalGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOOct 6 2017 12:00AM Construction of 2 additional rooms at govt primary school Devanal village tq basavakalyan17.2515/02/201817.25003/02/201817.25016/02/201823/04/201814.68019/05/201814.68013.830CompletedCompleted 29/04/2019 17:51:10
132 BDR1752133002017-18MICROBidarBasvakalyanGadigondgaonGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOOct 6 2017 12:00AM Construction of 2 additional rooms at govt primary school Gadigoundgaon village tq basavakalyan17.2515/02/201817.25003/02/201817.25016/02/201817/03/201814.68029/06/201814.68010.590CompletedPhysically Completed 29/04/2019 17:53:16
133 BDR1752133062017-18MICROBidarBasvakalyanChandakpurGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOOct 6 2017 12:00AM Construction of 3 additional rooms at govt high school Chandikapur village tq basavakalyan18.0014/12/201718.00002/01/201818.00023/01/201816/02/201815.19019/05/201815.19014.970CompletedCompleted 29/04/2019 17:55:03
134 BDR1752211572017-18MICROBidarBasvakalyanBhosgaSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Kohinroo road to Walmiki Temple CC road & drain at Bhosga Village 200 mtrs 10.0026/08/201710.00008/12/201710.00012/12/201717/01/20188.47005/03/20188.4708.460CompletedCompleted 29/04/2019 17:56:15
135 BDR1752211582017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Manik Kotwale house to Manik Gambire house at village Ghotal 100 mtr 10.0026/08/201710.00031/10/201710.00010/11/201711/12/20178.95005/01/20188.9508.750CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
136 BDR1752211592017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Digamber Sonkamble house to Bhim Gaikwad at village Ghotal 200mtr 15.0026/08/201715.00002/11/201715.00010/11/201704/12/201713.11011/01/201813.11012.950CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
137 BDR1752211602017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Main road Vai Sc Galli at Soldabka village 1km 60.0026/08/201760.00022/11/201760.00012/12/201716/02/201850.13013/03/201850.13030.550CompletedPhysically Completed  11/04/2019 10:42:27
138 BDR1752211612017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road & drain from Margemma temple to Public open wewell at Mudbi village 12.8626/08/201712.86015/11/201712.86018/11/201730/12/201711.50011/01/201811.49611.230CompletedCompleted 11/04/2019 10:43:20
139 BDR1752211622017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road & drain from Margemma temple to Sarswathi Narsappa house 300 mtr at Mudbi Wadi 15.0026/08/201715.00015/11/201715.00018/11/201729/12/201713.15029/01/201813.15011.250CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
140 BDR1752211632017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road & drain from Hanman Dawale house to Hanuman Temple at village Kitta 10.0026/08/201710.00013/11/201710.00018/11/201730/12/20178.57005/03/20188.5706.410CompletedPhysically completed 06/03/2019 12:57:42
141 BDR1752211642017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Main road to Budhvihar at village Gutti 500 Mtr 15.0026/08/201715.00015/11/201715.00018/11/201729/12/201714.18007/02/201814.18014.110CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
142 BDR1752211652017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC drain at PKPS Cross Building to Dr. Ambedkar Circle at village Batgera 200 mtr 10.0026/08/201710.00007/11/201710.00010/11/201719/01/20189.86001/02/20189.8609.590CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
143 BDR1752211662017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road Nagappa Navale house to Annappa Kumbare house at village Gilki 10.0026/08/201710.00003/11/201710.00010/11/201711/12/20179.18027/01/20189.1809.180CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
144 BDR1752211672017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road Arjun Megappa sherikar house to Basaveshwar Circle at village Chichkotta 10.0026/08/201710.00007/11/201710.00010/11/201701/12/20179.01030/12/20179.0109.000CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
145 BDR1752211682017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Ambedkar Circle to Bus Stand at village Hattarga 10.0026/08/201710.00003/11/201710.00010/11/201705/12/20179.26010/01/20189.2608.970CompletedCompleted 11/04/2019 10:44:41
146 BDR1752211692017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Ashok Shinde house to Digamber Gaikwad house at village Khandal 10.0026/08/201710.00031/10/201710.00010/11/201711/12/20178.86019/01/20188.8608.680CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
147 BDR1752211702017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road SC Colony to Sharnamma Dabi, Vithal Kattimani at Village Janwada 10.0010/09/201710.00007/11/201710.00010/11/201705/12/20179.31030/12/201793.0409.300CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
148 BDR1752211712017-18MICROBidarBasvakalyanOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆ, ಅಮೃತ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆ, ರಾಮಣ್ಣಾ ಹೊಟೇಲ್, ಸಂಬ್ಬವ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಥೊಡ ಮನೆ, ದಸರಥ ಮುಲ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕ ಚಂದನ ಮನೆ, ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.23.0010/09/201723.00017/11/201723.00018/11/201730/12/201719.12017/02/201819.12018.920CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
149 BDR1752221722017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Ramchandra house to Shivappa chandrasha house at Village Kalkhora 10.0010/09/201710.00007/11/201710.00010/11/201704/12/20179.19030/12/20179.1909.120CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
150 BDR1752221732017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Kabeer Gundappa Biradar house to Srimanth Biradar house at village Kalkhora 400mtr 10.0010/09/201710.00007/11/201710.00010/11/201701/12/20179.21030/12/20179.2109.190CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
151 BDR1752221742017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Srimanth Biradar house to Rajappa Batgire house at village Kalkhora 10.0031/01/201810.00008/12/201710.00012/12/201717/01/20188.64007/02/20188.6408.380CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
152 BDR1752221752017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Shankar Biradar house to Batgire pandu house at village Kalkhora 10.0010/09/201710.00007/11/201710.00010/11/201711/12/20178.90011/01/20188.9008.860CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
153 BDR1752221762017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Gopvind gadlegaon house to Dasharath Ramchandra wadi at village Kalkhora 10.0010/09/201710.00007/11/201710.00010/11/201704/12/20178.90011/01/20188.9008.860CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
154 BDR1752221772017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Srimanth house to Laximan Suryvanshi house vai Bhimrao nagade house at Village Ghotal 10.0026/08/201710.00031/10/201710.00010/11/201704/12/20178.79005/01/20188.7908.780CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
155 BDR1752221782017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Pralad Hadule house to Eknath Patil house at Village Bedarwadi 500mtr 10.0006/03/201810.00008/12/201710.00012/12/201717/01/20188.58007/03/20188.5808.570CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
156 BDR1752221792017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Madhukar Gaikwad house to Madhav maisale house at village Mannali 200Mtr 10.0026/08/201710.00031/10/201710.00010/11/201701/12/20179.07031/01/20189.0708.470CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
157 BDR1752221802017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road at Hanuman Mandir ground 100 Mtr at village Fhuldarwadi 10.0026/08/201710.00003/11/201710.00010/11/201711/12/20178.79001/02/20188.7908.790CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
158 BDR1752221812017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Bomgondeshwar Circle to Basaveshwar Temple at Togluru village 10.0026/08/201710.00013/11/201710.00018/11/201729/12/20178.64018/01/20188.6408.510CompletedCcompleted 06/03/2019 12:57:42
159 BDR1752221822017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Anil Bhogile house to GP Ghotala at village Ghotala 250mtr 20.0026/08/201720.00002/11/201720.00010/11/201704/12/201718.75011/01/201818.75017.770CompletedCompleted 11/04/2019 10:46:18
160 BDR1752221832017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Kanchappa Hadgole house to Sunil Bhogale house cc road at village Ghotala 150 mrt 18.0026/08/201718.00002/11/201718.00010/11/201704/12/201716.69011/01/201816.69016.230CompletedCompleted 11/04/2019 10:47:26
161 BDR1752221842017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Yallamma Temple to Main road Hotels at Mudbi village 500mtr 10.0026/08/201710.00007/11/201710.00010/11/201705/12/20179.12011/01/20189.1206.600CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
162 BDR1752221852017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Shivaji Shesharao Kankore house to Vishwanath Maruti Palampalle house, Anand Palampalle house to 200 mtr, Hanuman Mandir near Ground CC road 100 Mtrs at Village Kongewadi 10.0026/08/201710.00031/10/201710.00010/11/201701/12/20179.86019/12/20179.8609.860CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
163 BDR1752221862017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Providing CC road from Basamma Jamadar house to Siddamma Jamadar house at village Janwada 10.0031/01/201810.00017/01/201810.00023/01/201816/02/20188.50028/02/20188.5008.500CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
164 BDR1752221872017-18MICROBidarBasvakalyanOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಮೆತ್ರೆ ಮನೆ- ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಶಿವರಾಜ ಸೀಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೊಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ, ಡಾಸುಲೇಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜಾ ಖಧೀರಮನೆ, ಸಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಟಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿ ವರೆಗೆ ದಿಪಕ ಪೊಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎನ್ ಎಚ್ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.52.2326/08/201752.23022/11/201752.23012/12/201705/02/201846.92024/02/201846.92043.000CompletedCompleted 11/04/2019 10:48:54
165 BDR1731230482017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOAug 29 2017 12:00AM Construction of connectivity road at Bandenawaz Wadi in Basavakalyan Taluka30.0012/08/201730.00012/12/201730.00019/12/201731/01/201825.90022/02/201825.90025.900CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
166 BDR1752232062017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Construction of Road at Autonagar Near Sastapur Masjid Sastapur Bagnlow, Basavakalyan 100.0031/01/2018100.00003/02/2018100.00016/02/201827/03/201891.73019/05/201891.73090.230CompletedCompleted 11/04/2019 10:52:09
167 BDR1752111092017-18MICROBidarBasvakalyanIlhalSCP InstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Construction of additional 2 rooms at Govt. Primary School Illal village 17.2513/03/201817.25002/01/201817.25023/01/201816/02/201815.10015/03/201815.10015.030CompletedCompleted 29/04/2019 17:30:12
168 BDR1752111102017-18MICROBidarBasvakalyanJanwadaSCP InstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Construction of additional 2 rooms at Govt. Primary School Janwada village 14.3706/03/201814.37016/02/201814.37016/02/201814/03/201813.62019/05/201813.62013.520CompletedCompleted 29/04/2019 17:30:37
169 BDR1752111222017-18MICROBidarBasvakalyanBasavakalyan (CMC)SCP InstitutionalSocialOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೇಟ್ರಿಕ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 02 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಸದ ಕೊಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 02 ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 02 ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ20.0014/12/201720.00012/12/201720.00019/12/201731/01/201817.49021/02/201817.49013.990CompletedPhysically Completed  29/04/2019 17:31:51
170 BDR1752111232017-18MICROBidarBasvakalyanRajeshwarSCP InstitutionalSocialOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಹುಮನಾಬಾದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೀಶ್ವರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಉಟದ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಪು ನಿರ್ಮಾಣ27.0809/10/201727.08030/11/201727.08012/12/201722/01/201824.43019/03/201824.43023.350CompletedCompleted 29/04/2019 17:34:38
171 BDR1752111242017-18MICROBidarBasvakalyanBetbalkundaSCP InstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Construction of additional Boys College Hostel 2 extra rooms at Betbalkunda village 18.5006/03/201818.50016/02/201818.50016/02/201822/03/201817.27026/03/201817.27017.260CompletedCompleted 29/04/2019 17:35:03
172 BDR1752113022017-18MICROBidarBasvakalyanBatgeraSCP InstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOOct 6 2017 12:00AM Construction of 2 additional rooms at govt primary school Batgera village tq basavakalyan14.0014/12/201714.00012/12/201714.00019/12/201731/01/201812.28026/03/201812.28011.710CompletedCompleted 29/04/2019 17:35:26
173 BDR1752113032017-18MICROBidarBasvakalyanKohinoorSCP InstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOOct 6 2017 12:00AM Construction of 3 additional rooms at govt primary school Kohinoor village tq basavakalyan20.0014/12/201720.00012/12/201720.00019/12/201731/01/201815.73012/03/201815.73015.530CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:09:32
174 BDR1752113072017-18MICROBidarBasvakalyanAlgoodSCP InstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOOct 6 2017 12:00AM Construction of 4 additional rooms at govt high school Algood village tq basavakalyan26.0015/02/201826.00003/02/201826.00016/02/201814/03/201823.73026/03/201823.73023.030CompletedCompleted 29/04/2019 17:37:06
175 BDR1752121292017-18MICROBidarBasvakalyanRajolaTSP InstitutionalSocialOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ರಾಜೋಳಾ (ಇ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ11.1915/02/201811.19012/12/201711.19019/12/201731/01/201810.47021/02/201810.47010.470CompletedCompleted 29/04/2019 17:37:54
176 BDR1752121302017-18MICROBidarBasvakalyanDhanura (Raj)TSP InstitutionalSocialOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಧನ್ನುರಾ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ11.1915/02/201811.19012/12/201711.19019/12/201731/01/201810.16005/03/201810.16010.160CompletedCompleted 29/04/2019 17:38:17
177 BDR1752123042017-18MICROBidarBasvakalyanMorkhandiTSP InstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOOct 6 2017 12:00AM Construction of 4 additional rooms and toilets rooms for boys and girls at govt primary school morkhandi 29.0014/12/201729.00002/01/201829.00023/01/201816/02/201825.35016/03/201825.35025.340CompletedCompleted 29/04/2019 17:38:53
178 BDR1752123052017-18MICROBidarBasvakalyanRamteerth (K)TSP InstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOOct 6 2017 12:00AM Construction of 4 additional rooms and toilets rooms for boys and girls at govt primary school ramtirth k village29.0013/03/201829.00002/01/201829.00023/01/201816/02/201825.34015/03/201825.34023.810CompletedCompleted 29/04/2019 17:41:00
179 BDR1752131112017-18MICROBidarBasvakalyanYerbaghGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಎರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ ಶಾಲೆ ಹೆಚುವರಿ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ7.0031/01/20187.00011/12/20177.00012/12/201727/01/20186.23007/02/20186.2306.220CompletedCompleted  29/04/2019 17:41:23
180 BDR1752131122017-18MICROBidarBasvakalyanNirgudiGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ21.0015/02/201821.00012/12/201721.00019/12/201731/01/201818.56012/03/201818.56018.360CompletedCompleted 29/04/2019 17:41:44
181 BDR1752131142017-18MICROBidarBasvakalyanJajanmugliGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Construction of additional 4 rooms at Govt. Hrps School Jajanmuglli village 30.0009/10/201730.00012/12/201730.00019/12/201731/01/201826.18012/03/201826.18026.170CompletedCompleted 29/04/2019 17:42:47
182 BDR1752131192017-18MICROBidarBasvakalyanHarkudGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM Construction of additional 3 rooms at Govt. High School Harkud village 20.0006/03/201820.00028/02/201820.00007/03/201805/06/201817.74018/06/201817.74011.710CompletedPhysically Completed 29/04/2019 17:44:44
183 BDR1752131282017-18MICROBidarBasvakalyanOthersGeneralInstitutionalSocialOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಮೇಟ್ರೀಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಸೂರು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ 06 ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸ್ನಾನ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ25.0009/10/201725.00017/11/201725.00018/11/201730/12/201721.22011/01/201821.22016.610CompletedPhysically Completed 19/06/2019 10:49:50
184 BDR1752131322017-18MICROBidarBasvakalyanRajeshwarGeneralInstitutionalHealthOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ19.0009/10/201719.00012/12/201719.00019/12/201731/01/201817.07009/02/201817.07017.000CompletedCompleted 29/04/2019 17:46:14
185 BDR1752131332017-18MICROBidarBasvakalyanTadolaGeneralInstitutionalHealthOthersOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJul 11 2017 12:00AM ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ತಡೊಳಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಎನ್.ಎಮ್. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ27.0010/09/201727.00012/12/201727.00019/12/201705/02/201825.50005/03/201825.50011.370CompletedPhysically Completed 29/04/2019 17:48:40
186 BDR1751233352017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ಪ್ರತಾಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಮದಾಪೂರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 10 ಮೀ, ಉದ್ದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ.)8.5028/07/20188.50011/03/20188.50003/12/201816/01/20198.39021/01/20196.5300.000CompletedPhysically Completed 16/05/2019 00:05:12
187 BDR1751233372017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ಪ್ರತಾಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌರ ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.71 ಕಿ.ಮೀ.)4.0728/07/20184.07011/03/20184.07003/12/201816/01/20194.02021/01/20193.1400.000CompletedPhysically Completed 16/05/2019 00:07:38
188 BDR1751233382017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ಪ್ರತಾಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.33 ರಿಂದ ಹಣಾದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 10 ಮೀ, ಉದ್ದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ.)2.4028/07/20182.40011/03/20182.40003/12/201816/01/20192.37021/01/20191.8500.000CompletedPhysically Completed 16/05/2019 00:08:34
189 BDR1751233392017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯದಲಾಪೂರ ಸೀಮೆ ಯಿಂದ ಹಣಾದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 10 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.)5.0028/07/20185.00011/03/20185.00003/12/201816/01/20194.94021/01/20193.8400.000CompletedPhysically Completed 16/05/2019 00:09:26
190 BDR1751233402017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಸ.ನಂ. 45 ರಿಂದ ಸ.ನಂ.76 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 1.69 ಕಿ.ಮೀ.)2.5428/07/20182.54011/03/20182.54003/12/201816/01/20192.51021/01/20191.9400.000CompletedPhysically Completed  16/05/2019 00:10:44
191 BDR1751233422017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯದಲಾಪೂರ ಸೀಮೆ ದಿಂದ ಹಣಾದಿ ದಾರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.51 ಕಿ.ಮೀ.)3.7728/07/20183.77011/03/20183.77003/12/201816/01/20193.72021/01/20192.9000.000CompletedPhysically Completed 16/05/2019 00:11:31
192 BDR1751233432017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ.ನಂ.183 ರಿಂದ ಹಣಾದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅಗಲ 10 ಮೀ, ಉದ್ದ 4.22 ಕಿ.ಮೀ.)8.4428/07/20188.44011/03/20188.44003/12/201816/01/20198.35021/01/20196.4800.000CompletedPhysically Completed  16/05/2019 00:12:19
193 BDR1751233442017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ಮಿರ್ಖಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಿರ್ಖಲ ಸ.ನಂ.161 ರಿಂದ ಮಾಚನಾಳ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ)1.8828/07/20181.88009/12/20181.88018/09/201812/10/20181.48005/11/201835.4700.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 16:23:06
194 BDR1751233482017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ474 ದಿಂದ ಕಾದೆಪೂರ ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.10 ಕಿ.ಮೀ)3.1528/07/20183.15009/12/20183.15018/09/201812/10/20182.48005/11/20182.4800.000CompletedPhysically Completed  23/03/2019 13:57:00
195 BDR1751233492017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.36 ಕಿ.ಮೀ)3.5428/07/20183.54009/12/20183.54018/09/201812/10/20182.78005/11/20182.7800.000CompletedPhysically Completed 31/03/2019 14:34:46
196 BDR1751233502017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೋಳ ದಿಂದ ಘಾಟಬೋರಾಳ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.82 ಕಿ.ಮೀ)5.6428/07/20185.64009/12/20185.64018/09/201812/10/20184.44005/11/20184.4400.000CompletedPhysically Completed 23/03/2019 13:58:35
197 BDR1751233512017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.180 ರಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.88 ಕಿ.ಮೀ)3.7628/07/20183.76009/12/20183.76018/09/201812/10/20182.96005/11/20182.9600.000CompletedPhysically Completed 23/03/2019 14:00:03
198 BDR1751233522017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 264 ರಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ವಾಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 3.27 ಕಿ.ಮೀ)4.9128/07/20184.91009/12/20184.91018/09/201812/10/20183.86005/11/20183.8600.000CompletedPhysically Completed 31/03/2019 14:35:37
199 BDR1751233532017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಸ.ನಂ.188 ದಿಂದ ದುಬಲಗುಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ.ಉದ್ದ 2.03 ಕಿ.ಮೀ)3.0528/07/20183.05009/12/20183.05019/09/201812/10/20182.40005/11/20182.4000.000CompletedPhysically Completed 23/03/2019 14:05:17
200 BDR1751233542017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಸ.ನಂ.6 ರಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.06 ಕಿ.ಮೀ)1.5928/07/20181.59009/12/20181.59018/09/201812/10/20181.25005/11/20181.2500.000CompletedPhysically Completed  31/03/2019 14:37:42
201 BDR1751233552017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 424 ರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಪೂರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.21 ಕಿ.ಮೀ)3.3228/07/20183.32009/12/20183.32018/09/201812/10/20182.60005/11/20182.6000.000CompletedPhysically Completed 23/03/2019 14:08:38
202 BDR1751233562017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 602 ರಿಂದ ಘೋಗ್ಗಾ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.61 ಕಿ.ಮೀ)3.2228/07/20183.22009/12/20183.22018/09/201812/10/20182.53005/11/20182.5300.000CompletedPhysically Completed  23/03/2019 14:09:44
203 BDR1751231692017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ಕೋಹಿನೂರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಹಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 310 ದಿಂದ ಸ.ನಂ. 296 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.)4.5028/07/20184.50011/03/20184.50003/12/201816/01/20194.40021/01/20194.3103.910CompletedPhysically Completed  23/03/2019 14:17:27
204 BDR1751231702017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJun 22 2018 12:00AM ಕೋಹಿನೂರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಹಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 310 ದಿಂದ ಸ.ನಂ. 401 & 347 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 10 ಮೀ, ಉದ್ದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.)3.0028/07/20183.00011/03/20183.00003/12/201816/01/20192.94021/01/20192.8500.000CompletedPhysically Completed  06/03/2019 12:57:42
205 BDR1751231712017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJan 27 2018 12:00AM ಕೋಹಿನೂರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಹಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಡವಂತಿ ಸ.ನಂ. 357 ದಿಂದ ಸರಜವಳಗಾ ಗಡಿ ಸ.ನಂ. 26 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)3.0028/07/20183.00011/03/20183.00003/12/201816/01/20192.94021/01/20192.8502.600CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
206 BDR1751231722017-18MACROBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOJan 27 2018 12:00AM ಕೋಹಿನೂರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಹಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 339 ದಿಂದ ಸ.ನಂ. 367 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)3.0028/07/20183.00011/03/20183.00003/12/201816/01/20192.94021/01/20192.8502.600CompletedPhysically Completed 23/03/2019 14:22:02
207 BDR1754231842017-18GDQBidarBasvakalyanOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BasvakalyanCEOFeb 21 2018 12:00AM ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ10.0028/07/201810.00018/09/201810.00018/09/201810/12/20188.17011/07/20188.1708.170CompletedCompleted 11/04/2019 12:42:26
208 BDR1742210812017-18MICROBidarBidarOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM ಜನವಾಡಾ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ನೇಮತಾಬಾದ, ಬಂಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್‍ಪೇಟ್, ಶ್ರೀಮಂಡಲ್, ವಾಲದೋಡ್ಡಿ, ಸಿಪಳಗೇರಾ, ಮರಖಲ್, ಸಂಗನಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಾಪೂರ, ಯರನಳ್ಳಿ, ಅಲಿಯಂಬರ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ವಿಲಾಸಪೂರ, ಮೀರ್ಜಾಪೂg,À ಮಮದಾಪೂರ, ಚಾಂಬೋಳ, ಸಾಂಗ್ವಿ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 78.3622/08/201778.36020/11/201778.36023/01/201824/02/201874.03015/03/201874.03069.390CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
209 BDR1742220822017-18MICROBidarBidarOthersTSP InfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM ಜನವಾಡಾ, ಕಪಲಾಪೂರ, ಮಾಳೆಗಾಂವ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರ, ಅಲ್ಲಪೂರ, ಬಸಂತಪೂರ, ಕಂಗಟಿ, ಫತ್ತೇಪೂರ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ರಾಜನಾಳ, ಚಾಂಬೋಳ, ಚಿಮ್ಮಕೋಡ. ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ. ನಂದಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಾಗೂ ನವಲಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 49.8722/08/201749.87028/10/201749.87010/11/201719/12/201746.19029/01/201846.19046.180CompletedCompleted 11/04/2019 10:14:19
210 BDR1742230862017-18MICROBidarBidarBompalliGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM "ಬಂಪಳ್ಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಯಾದುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸಜೀದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು." 10.0022/08/201710.00030/10/201710.00012/12/201717/01/20188.76026/03/20188.7608.760CompletedCompleted 29/04/2019 17:23:08
211 BDR1742230872017-18MICROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM ಯರನಳ್ಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಾಯಾ ಮಸಜೀದ, ಭಗವಂತ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದÀ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ವರೆಗೆ. 10.0022/08/201710.00026/10/201710.00010/11/201704/12/20179.45029/12/20179.4508.670CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
212 BDR1742230882017-18MICROBidarBidarRajnalGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM ರಾಜನಾಳ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಖಂಡರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸ್ಜೀದ ವರೆಗೆ, ಶಿವಾಜಿ ರಾವ ಡವಾರಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ತಾನಾಜಿ ಡಾವರಗಾಂವ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚಿದಂಬಾರ ಬಿರಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಂಬಾದಾಸ ಕಡಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ. 10.0022/08/201710.00026/10/201710.00010/11/201704/12/20178.72005/01/20188.7208.690CompletedCompleted 29/04/2019 17:24:11
213 BDR1742230912017-18MICROBidarBidarAlmaspurGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM ಅಲ್ಮಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ನಿರಂಜನಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ. 10.0011/12/201710.00023/12/201710.00002/01/201816/02/20187.84019/03/20187.8407.840CompletedCompleted 29/04/2019 17:24:47
214 BDR1742230922017-18MICROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM ಖಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ವೆಂಕಟರಾವ ಸುಲ್ತಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 10.0022/08/201710.00026/10/201710.00010/11/201704/12/20178.55012/03/20188.5508.550CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
215 BDR1742230932017-18MICROBidarBidarHamilapurGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM ಹಮೀಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿ.ಟಿ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಇಡುಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡ ಪಂಪಯನ್ನು ಶಮಶ್ಯಾನ್ ಗೇಟ್‍ನಲ್ಲಿ, ಜಾಫ್‍ರ ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀನಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‍ವರೆಗೆ, ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಜಾಮ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ. 10.0022/08/201710.00026/10/201710.00010/11/201711/12/20178.82017/02/20188.8208.820CompletedCompleted 29/04/2019 17:25:48
216 BDR1742110772017-18MICROBidarBidarOthersSCP InstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದ ಆನಂದ ನಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ.33.5922/08/201733.59002/11/201733.59010/11/201701/12/201730.94020/12/201730.94024.750CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
217 BDR1742111042017-18MICROBidarBidarChintalgeraSCP InstitutionalSocialOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM CONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI - CHINTALGERA -2, CHINTALGERA VILLAGE. 13.7514/11/201713.75023/11/201713.75012/12/201717/01/201812.36027/01/201812.36012.360CompletedCompleted 29/04/2019 17:03:12
218 BDR1742121062017-18MICROBidarBidarJanwadaTSP InstitutionalSocialOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOMar 7 2018 12:00AM ಬೀದರ ನಗರದ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕಿರಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.10.6918/06/201810.69023/08/201810.69018/09/201812/10/20189.16007/11/20189.1604.380CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:07:11
219 BDR1742130792017-18MICROBidarBidarShekapurGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED BhalkiCEOJul 11 2017 12:00AM CONSTRUCTION OF TWO CLASS ROOMS IN GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL (Kannada), SIKENPUR VILLAGE 14.0022/08/201714.00002/11/201714.00010/11/201705/12/201713.02008/02/201813.0206.640CompletedPhysically Completed 07/05/2019 23:21:55
220 BDR1741233232017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚೆಟ್ನಳ್ಳಿ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ)4.5028/07/20184.50019/09/20184.50018/09/201812/10/20182.72005/11/20182.7200.000CompletedPhysically Completed 07/05/2019 23:27:47
221 BDR1741233282017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಿದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಾಸೆಂಪೂರ(ಪಿ) ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)3.0028/07/20183.00019/09/20183.00018/09/201812/10/20181.82005/11/20181.8200.000CompletedPhysically Completed 07/05/2019 23:28:25
222 BDR1741233292017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಿದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಾಸೆಂಪೂರ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ)2.2528/07/20182.25019/09/20182.25018/09/201812/10/20181.37005/11/20181.3700.000CompletedPhysically Completed 16/05/2019 00:00:42
223 BDR1741233302017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಠಾಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಮಶೇರನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಠಾಣ ದಿಂದ ಸಿರ್ಸಿ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ)1.8828/07/20181.88019/09/20181.88018/09/201812/10/20181.14005/11/20181.1400.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 16:05:36
224 BDR1741233322017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಗದಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರಕುಂದಾ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 9 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.25 ಕಿ.ಮೀ)3.3828/07/20183.38019/09/20183.38018/09/201812/10/20182.05005/11/20182.0500.000CompletedPhysically Completed 01/06/2019 16:44:11
225 BDR1741233332017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಗದಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಾಸೆಂಪೂರ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 9 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.25 ಕಿ.ಮೀ)3.3828/07/20183.38019/09/20183.38018/09/201812/10/20182.05005/11/20182.0500.000CompletedPhysically Completed 01/06/2019 16:45:40
226 BDR1741231302017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJan 27 2018 12:00AM ಬಗದಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 9 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.)3.7528/07/20183.75019/09/20183.75018/09/201812/10/20182.26005/11/20182.2600.000CompletedPhysically Completed  15/05/2019 23:53:06
227 BDR1741231312017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJan 27 2018 12:00AM ಬಗದಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಖಾಸೆಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 9 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)3.0028/07/20183.00019/09/20183.00018/09/201812/10/20181.81005/11/20181.8100.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:57:23
228 BDR1741231332017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJan 27 2018 12:00AM ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.)4.5028/07/20184.50019/09/20184.50018/09/201812/10/20182.72005/11/20182.7200.000CompletedPhysically Completed 07/05/2019 23:22:56
229 BDR1741231342017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJan 27 2018 12:00AM ಕಮಠಾಣಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಬಕ್ಕಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.)5.2528/07/20185.25019/09/20185.25018/09/201812/10/20183.17005/11/20183.1700.000CompletedPhysically Completed  07/05/2019 23:24:13
230 BDR1741231352017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJan 27 2018 12:00AM ಕಮಠಾಣಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಕಂಗನಕೋಟ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.)2.2528/07/20182.25019/09/20182.25018/09/201812/10/20181.36005/11/20181.3600.000CompletedPhysically Completed 07/05/2019 23:25:05
231 BDR1741231362017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJan 27 2018 12:00AM ಕಮಠಾಣಾ ಹೋಬಳಿಯ ಅಣದೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಬಕ್ಕಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)3.0028/07/20183.00019/09/20183.00018/09/201812/10/20181.81005/11/20181.8100.000CompletedPhysically Completed 07/05/2019 23:26:07
232 BDR1741231372017-18MACROBidarBidarOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJan 27 2018 12:00AM ಕಮಠಾಣಾ ಹೋಬಳಿಯ ಅಣದೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಮಳಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)3.0028/07/20183.00019/09/20183.00018/09/201812/10/20181.81005/11/20181.8100.000CompletedPhysically Completed 07/05/2019 23:27:00
233 BDR1721233002017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಗಾಂವ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಳವಾಯಿ ಊರಿಂದ ಹಲಸಿ ತೋಗಾಂವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ)8.0028/07/20188.00009/12/20188.00018/09/201811/03/20186.23019/11/20186.2301.400CompletedPhysically Completed 01/04/2019 10:59:17
234 BDR1721233012017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಗಾಂವ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಳವಾಯಿ ಊರಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಅತ್ತರಗ ಗಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.70 ಕಿ.ಮೀ)3.4028/07/20183.40009/12/20183.40018/09/201811/03/20182.65019/11/20182.6500.000CompletedPhysically Completed 01/04/2019 11:00:35
235 BDR1721233022017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀರಿ(ಕೆ) ಊರಿಂದ ನಾಗರಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ)3.0028/07/20183.00009/12/20183.00018/09/201811/03/20182.34019/11/20182.3401.310CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:20:24
236 BDR1721233032017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀರಿ(ಕೆ) ಊರಿಂದ ಹುಪಳಾ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.25ಕಿ.ಮೀ)4.5028/07/20184.50009/12/20184.50018/09/201811/03/20183.51019/11/20183.5101.580CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:21:23
237 BDR1721233042017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJan 27 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬೆ ಸಂಗ್ವಿ ಊರಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)1.5028/07/20181.50009/12/20181.50018/09/201811/03/20181.18019/11/20181.1800.450CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:22:47
238 BDR1721233052017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಳೂರ ಊರಿಂದ ಮೈಲಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.75 ಕಿ.ಮೀ)2.6328/07/20182.63009/12/20182.63018/09/201811/03/20182.05019/11/20182.0500.940CompletedPhysically Completed 01/06/2019 16:41:56
239 BDR1721233062017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಳೂರ ಊರಿಂದ ಖಾಸೆಂಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ)3.0028/07/20183.00009/12/20183.00018/09/201811/03/20182.34019/11/20182.3401.810CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:24:41
240 BDR1721233082017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOJun 22 2018 12:00AM ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಪಳಾ ಊರಿಂದ ಬೀರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ)3.7528/07/20183.75009/12/20183.75018/09/201811/03/20182.92019/11/20182.9201.040CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:26:05
241 BDR1721210952017-18MACROBidarBhalkiOthersSCP InfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOMar 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬಖೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿ ಅನ್ವಯ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ50.0012/08/201750.00022/12/20170.00002/02/201807/02/201849.98028/02/201849.98037.480CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
242 BDR1721230932017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOMar 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿ ಅನ್ವಯ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ50.0012/08/201750.00022/12/20170.00002/02/201805/03/201849.94003/06/201849.94047.850CompletedCompleted 11/04/2019 11:20:03
243 BDR1721230942017-18MACROBidarBhalkiOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED BhalkiCEOMar 11 2017 12:00AM ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿ ಅನ್ವಯ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ50.0012/08/201750.00022/12/201750.00002/02/201807/02/201847.17015/03/201847.17036.190CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
244 BDR1731230492017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEOAug 29 2017 12:00AM Improvement of road from NH-50 to Sedola road at Humnabad Tq.30.0012/08/201730.00012/12/201730.00019/12/201731/01/201829.04003/07/201829.04028.920CompletedCompleted 11/04/2019 12:34:30
245 BDR1731231032017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEOAug 29 2017 12:00AM ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಟ್ಟಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ50.0012/08/201750.00012/12/201750.00019/12/201731/01/201845.37024/02/201845.37045.190CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
246 BDR1731231042017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEOAug 29 2017 12:00AM ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ50.0012/08/201750.00012/12/201750.00019/12/201702/05/201844.13024/02/201844.13043.860CompletedCompleted 06/03/2019 12:57:42
247 BDR1731231062017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEOAug 29 2017 12:00AM ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ50.0012/08/201750.00012/12/201750.00019/12/201731/01/201841.17024/02/201841.17029.705CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
248 BDR1731232302017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27/01/2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 13 (ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ) 149 (ಹಣಮಂತ, ಶ್ರೀಮಂತ, ಭಗವಾನ) ಸ.ನಂ.215 (ಕಲ್ಯಾಣ ದಿಕ್ಷಿತ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮ ದಿಕ್ಷಿತ, ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮ ದಿಕ್ಷಿತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ)3.7514/09/20183.75012/09/20183.75019/12/201816/02/20193.74616/02/20193.7460.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:27:38
249 BDR1731232322017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27/01/2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.350(ಜೈಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಿಂದ) ಸ.ನಂ.393 (ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.355(ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪ್ರಭುದಾಸ ಜಗದಾಳೆ) ಸ.ನಂ.376 (ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಗೋಪಿನಾಥ ತಂದೆ ನೀರಾಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.80 ಕಿ.ಮೀ)1.3514/09/20181.35012/09/20181.35019/02/201916/02/20191.34916/02/20191.3490.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:29:21
250 BDR1731232332017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27/01/2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ.ನಂ.582 (ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಇತರರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.66 (ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಭೀಮಶೇಡ್ಡಿ ಪ್ರಬು ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ)4.2014/09/20184.20012/09/20184.20019/12/201816/02/20194.19616/02/20194.1960.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:30:02
251 BDR1731232422017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27/01/2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.229 (ಶಿವಶಂಕರ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪಂಚಾಳ ಸ.ನಂ.132 (ಮಹಾದೇವಿ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕುಂಬಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಂದ) ಸ.ನಂ.222 (ಅ.ರಹೇಮಾನ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 3.80 ಕಿ.ಮೀ)5.7014/09/20185.70012/09/20185.70019/12/201816/02/20195.69316/02/20195.6930.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:31:03
252 BDR1731232432017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27/01/2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.24 (ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ), ಸರಕಾರಿ ಪರಂಪೋಕ ಸ.ನಂ. 100 (ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜಸ.ನಂ.132 (ಮಹಾದೇವಿ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕುಂಬಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ)2.7014/09/20182.70012/09/20182.70019/12/201816/02/20192.69716/02/20192.6970.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:31:41
253 BDR1731232442017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27/01/2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.24 (ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ), ಸರಕಾರಿ ಪರಂಪೋಕ ಸ.ನಂ.105 (ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.80 ಕಿ.ಮೀ)35.7014/09/201835.70012/09/201835.70019/12/201816/02/201935.65716/02/201935.6570.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 15:27:01
254 BDR1731232452017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27/01/2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.24 (ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ), ಸರಕಾರಿ ಪರಂಪೋಕ ಸ.ನಂ.100 ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ತುಳಿಸಿರಾಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ)3.7514/09/20183.75012/09/20183.75019/12/201816/02/20193.74616/02/20193.7460.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:32:37
255 BDR1731232462017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.113 (ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ.ಮನೋಹರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ), ಸ.ನಂ.110 (ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಾಬಣ್ಣಾ ಜಮೀನಿನ ಯಿಂದ) ಸ.ನಂ. 174 (ವಿಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಂದೆ ಜಗನಾಥ, ಗಂಅಶೋಕ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ)3.9014/09/20183.90012/09/20183.90019/12/201816/02/20193.89616/02/20193.8960.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 15:18:14
256 BDR1731232472017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.81 (ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ಯಿಂದ) ಸ.ನಂ.59 (ಬರಕತಅಲಿ ತಂದೆ ಜಬ್ಬಾರಅಲಿ ರವರಿಂದ) ಸ.ನಂ.60 (ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ವಿಠೋಬಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.90 ಕಿ.ಮೀ)2.8514/09/20182.85012/09/20182.85019/12/201816/02/20192.84716/02/20192.8470.000CompletedPhysically Completed  04/06/2019 15:19:01
257 BDR1731232482017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.22 (ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಿಂದ) ಸ.ನಂ.38 (ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಹೊಗಡೆ )ಸ.ನಂ.39 (ಗುಂಡು ತಂದೆ ತುಕ್ಕು ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ)2.7014/09/20182.70012/09/20182.70019/12/201816/02/20192.69716/02/20192.6970.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 15:24:13
258 BDR1731232492017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘೋಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.123 (ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ನರಸು) ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.105 (ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ್ ತಂದೆಮ.ಮೌಲಾನಾ ಹೈದರಸಾಬ) ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ)1.2014/09/20181.20012/09/20181.20019/12/201813/02/20191.19816/02/20191.1980.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:39:13
259 BDR1731232502017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘೋಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.113 (ಚಾಂದಬೀ ಗಂಡ ಸೈಯದ ಮೀರ) ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.86 (ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ ಗಂಡವೆಂಕಟರಾವ) ಸ.ನಂ.85 (ಜಮೀರೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ನಿಜಾಮೋದ್ದಿನ) ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ)3.0014/09/20183.00012/09/20183.00019/12/201813/02/20192.99516/02/20192.9950.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:39:51
260 BDR1731232512017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘೋಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.147 (ವೆಂಕಟರಾವ ತಂದೆ ನಿರ್ವತಿರಾವ) ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.129 (ಫತ್ರುಬೀ ಗಂಡ ಫೈಜೋದ್ದಿನ) ಸ.ನಂ.128 (ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ನಾಮದೇವರಾವ) ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ)1.8014/09/20181.80012/09/20181.80019/12/201813/02/20191.79716/02/20191.7970.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:41:13
261 BDR1731232522017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇಡೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.195 (ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಹಾದಯ್ಯಾ) ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.204 (ದೀಲಿಪಕುಮಾರ ತಂದೆ ದತ್ತುರಾವ) ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ)1.9514/09/20181.95012/09/20181.95019/12/201813/02/20191.94716/02/20191.9470.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:42:13
262 BDR1731232532017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇಡೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.230 (ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣರ್ಣಾ) ಸ.ನಂ.234 (ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕ್ಕಾರೆಡ್ಡಿ) ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.207 ( ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ, ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪುಂಡಲಿಕ) ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.10 ಕಿ.ಮೀ)3.1514/09/20183.15012/09/20183.15019/12/201813/02/20193.14416/02/20193.1440.000CompletedPhysically Completed  15/05/2019 23:43:03
263 BDR1731232542017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇಡೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.257 (ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಹುಮನಾಬಾದ) ಸ.ನಂ.255 (ಸಂಗಣ್ಣಾ ತಂಧೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ) ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.181 (ನೀಲಕಂಟ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ) ಸ.ನಂ.180 (ಮೌಲನಸಾಬ ತಂದೆ ಬಂದೇಲಿಸಾಬ) ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 3.80 ಕಿ.ಮೀ)5.7014/09/20185.70012/09/20185.70019/12/201813/02/20195.69016/02/20195.6900.000CompletedPhysically Completed  15/05/2019 23:43:44
264 BDR1731232552017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕನ್ನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.85 ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.38 ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ)3.4514/09/20183.45012/09/20183.45019/12/201813/02/20193.44416/02/20193.4440.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:44:59
265 BDR1731232562017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO1 -01-1900 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕನ್ನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.162 ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.130 ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ)3.6014/09/20183.60012/09/20183.60019/12/201813/02/20193.59416/02/20193.5940.000CompletedPhysically Completed  15/05/2019 23:45:44
266 BDR1731232652017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.139 (ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಂದ), ಸ.ನಂ.140 (ವಿಠಲ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.135 ( ಅಯೋದಾಸ ತಂದೆ ಗುರುದಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರರ, ಸ.ನಂ.134 (ಕೊಂಡಿರಾಮ,ಅಡೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ)1.2014/09/20181.20012/09/20181.20019/12/201813/02/20191.19816/02/20191.1980.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:46:36
267 BDR1731232662017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.139 (ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಂದ), ಸ.ನಂ.9 (ವೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮೈಲಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.38 (ಅನೀತಾ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ), ಸ.ನಂ.45 (ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ)3.4514/09/20183.45012/09/20183.45019/12/201813/02/20193.44416/02/20193.4440.000CompletedPhysically Completed  04/06/2019 15:26:04
268 BDR1731232682017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 39) ಹುಮನಾಬಾದ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.376 (ಲೋಕೇಶ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ)ಸನಂ.365 (ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆಬ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ರಟಕಲ ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.302 (ಮ.ಯುರ್ಸು ತಂದೆ ಖಾದರ ಶಾ ಸ.ನಂ.304 (ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದಸಾಬ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 3.10 ಕಿ.ಮೀ)4.6514/09/20184.65012/09/20184.65019/12/201813/02/20194.64216/02/20194.6420.000CompletedPhysically Completed  15/05/2019 23:47:28
269 BDR1731232692017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.150 (ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪಾ ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.193 (ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಸ.ನಂ.189 (ಅ.ಮಹ್ಮದಸಾಬ ತಂದೆ ಮ.ರಹೀಮೊದ್ದಿನ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ)2.4014/09/20182.40012/09/20182.40019/12/201813/02/20192.39616/02/20192.3960.000CompletedPhysically Completed  04/06/2019 15:08:12
270 BDR1731232702017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 41) ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.476 (ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಸ.ನಂ. 478(ಕಾಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಶೇಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.429 (ಅ.ಬಾಸೀದ ತಂದೆ ಫಕೀರಹ್ಮದ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ)3.3014/09/20183.30012/09/20183.30019/12/201813/02/20193.29416/02/20193.2940.000CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:49:04
271 BDR1731232722017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.112 (ಸೋನಮ್ಮ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಸ.ನಂ.119 (ಅಜಿಮೋದಿನ್ ತಂದೆ ತಂದೆ ಘುಡುಭಾಯಿ ರವರ ಜಮೀನಿಂದ) ಸ.ನಂ.118 (ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ,117 (ಕಾವೇರಿ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ರವರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ)1.2014/09/20181.20012/09/20181.20019/12/201816/02/20191.19916/02/20191.1990.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 15:16:11
272 BDR1731232732017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.236 (ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂಧೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸ.ನಂ.147 (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.195 (ಅ. ಹಮೀದ ತಂದೆ ಅ. ನೂರ ಅಲಿ, ಸ.ನಂ.186(ಮೈಮುನಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮೇಹೇಬೂಬಅಲಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ)3.3014/09/20183.30012/09/20183.30019/12/201816/02/20193.29716/02/20193.2970.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 15:15:17
273 BDR1731232752017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEO27-01-2018 ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.679 (ಮೋಹನ ಗಾದಾ ತಂಧೆ ವೈಜಿನಾಥ ಗಾದಾ) ಸ.ನಂ.34 ( ಸುರೇಶರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ) ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.659 (ಇಶರತ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಖಲಿಲಹ್ಮದ) ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ)3.4514/09/20183.45012/09/20183.45019/12/201816/02/20193.44616/02/20193.4460.000CompletedPhysically Completed 04/06/2019 15:17:05
274 BDR1741231002017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEOAug 29 2017 12:00AM ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ50.0012/08/201750.00012/12/201750.00019/12/201731/01/201844.39024/02/201844.39044.050CompletedCompleted 11/04/2019 12:39:29
275 BDR1741231012017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEOAug 29 2017 12:00AM ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ50.0012/08/201750.00012/12/201750.00019/12/201731/01/201843.63023/02/201843.63019.840CompletedPhysically Completed 15/05/2019 23:50:51
276 BDR1741231022017-18MACROBidarHumnabadOthersGeneralInfrastructureRoads & BridgesRural RoadsOthersPREDPRED HumnabadCEOAug 29 2017 12:00AM ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ50.0012/08/201750.00012/12/201750.00019/12/201716/02/201846.15015/03/201846.15036.230CompletedPhysically Completed 06/03/2019 12:57:42
277 BDR1732132362017-18MICROBidarHumnabadOthersGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED HumnabadCEOJul 10 2017 12:00AM ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ , ಕನಕಟ್ಟಾ, ಚಿನಕೇರಾ,ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಕನ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ24.0009/10/201736.00015/11/201736.00018/11/201705/01/201835.32007/02/201835.32023.380CompletedPhysically Completed ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೈ.ಕ.ಪ್ರ.ಅ.ಮ/ಯೋಶಾ/ಕ್ರಿಯಾ/ಮೈಕ್ರೋ/ಬೀದರ/ಹುಮನಾಬಾದ/05/2017-18/1092 ದಿನಾಂಕ: 30.05.2019 ರ ಮುಖಾಂತರ ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಿ. ಕನಕಟ್ಟಾ, ಕಲೂರ, ಚಿನಕೇರಾ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ವಾಡಿ (ಕೆ), ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಕನ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳೀಖೇಡ (ಕೆ) ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತ ರೂ. 12.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.19/06/2019 10:32:51
278 BDR1732132372017-18MICROBidarHumnabadGadawantiGeneralInstitutionalEducationOthersOthersPREDPRED HumnabadCEOJul 10 2017 12:00AM ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ10.0007/09/201710.00007/11/201710.00010/11/201701/01/20188.83019/01/20188.8308.810CompletedCompleted 29/04/2019 16:38:37
279 BDR1732232572017-18MICROBidarHumnabadDakulgiGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED HumnabadCEOJul 10 2017 12:00AM ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ20.0007/09/201720.00010/11/201720.00018/11/201730/12/201717.77005/02/201817.77017.760CompletedCompleted 29/04/2019 16:50:10
280 BDR1732232582017-18MICROBidarHumnabadKodambalGeneralInfrastructureRoads & BridgesOthersOthersPREDPRED HumnabadCEOJul 10 2017 12:00AM ಕೊಡಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ದಿ