LIST OF Not Started MACRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSub TypeSectorCategoryWORK NAMEAGENCY NAMEPlan App DATEAllocationAdm APP DateADM AmtWO AmtEXPStages of workStatus Type NameLast Modified
1 BLY171111115SirguppaInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಗಜಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 2) ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 3) ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು ಶೀತಿಲಾವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 4) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 5) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು.PRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 8:39:17 PM
2 BLY171111117SirguppaInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಶೀತಲ ವ್ಯವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು. 2) ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಎತ್ತರಿಸುವುದು.PRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 8:39:51 PM
3 BLY171111119SirguppaInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಮಾಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಶೀತಲ ವ್ಯವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 2) ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 3) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ : ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ 4) ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 5) ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 6) ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು ಶೀತಿಲಾವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 7) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 8) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು.PRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 8:40:57 PM
4 BLY171112121SirguppaInstitutionalEducationTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಗುಬ್ಬಿಹಾಳ (ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.PRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 8:41:24 PM
5 BLY171112123SirguppaInstitutionalEducationTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಥಿಲಾಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 2) ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 1) ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕಗಳನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 2) ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 8:42:10 PM
6 BLY171113028SirguppaInstitutionalSchoolGENERALಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಟ್ಟೋಳ್ಳಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ - 29120803001 - 8 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.PWD-B23/08/2017 100.00 06/12/2017100.000.000.00Financial bids submitted to SE, PWD, Circle Ballari for approval Not Started4/9/2018 11:46:01 AM
7 BLY171113029SirguppaInstitutionalSchoolGENERALಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.-29120804201 - 8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.PWD-B23/08/2017 100.00 06/12/2017100.000.000.00Financial bids submitted to SE, PWD, Circle Ballari for approval Not Started4/9/2018 11:46:28 AM
8 BLY171113031SirguppaInstitutionalSchoolGENERALಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸನವಾಸಪೂರ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.- 29120806601 - 9 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.PWD-B23/08/2017 100.00 06/12/2017100.000.000.00Technical bids submitted to SE, PWD, Circle Ballari for approval Not Started4/9/2018 11:46:52 AM
9 BLY171113032SirguppaInstitutionalSchoolGENERALಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಗಸನೂರು ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.-29120800101 - 9 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.PWD-B23/08/2017 100.00 06/12/2017100.000.000.00Financial bids submitted to CEO, Ballari for negotiation approval Not Started4/9/2018 11:48:24 AM
10 BLY171113033SirguppaInstitutionalSchoolGENERALಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಳಕುಂದಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.-29120800701 - 9 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.PWD-B23/08/2017 100.00 07/11/2017100.000.000.00Financial bids submitted to CEO, Ballari for negotiation approval Not Started4/9/2018 11:48:47 AM
11 BLY171113034SirguppaInstitutionalSchoolGENERALಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರವಳ್ಳಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.-29120804801 (8ನೇ ಮತ್ತು 9 ನೇ ತರಗತಿಗಳು)PWD-B23/08/2017 100.00 06/12/2017100.000.000.00Financial bids submitted to CEO, Ballari for negotiation approval Not Started4/9/2018 11:47:54 AM
12 BLY171113035SirguppaInstitutionalCollegeGENERALಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರವಿಹಾಳ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.-29120806403 - ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.PWD-B23/08/2017 140.00 06/01/2018128.000.000.00Financial bids submitted to SE, PWD, Circle Ballari for approval Not Started4/9/2018 11:49:28 AM
13 BLY171121114SirguppaInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಗಜಗಿನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಪ.ಜಾತಿಯ ಗಾಳೆಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 100 ಮೀಟರ್. 2) ಪೂಜಾರಿ ನಾಗವರ್ಮನ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹುಲಿಯಪ್ಪನ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 85 ಮೀಟರ್ 3)ಹರಿಜನ ಮರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 60 ಮೀಟರ್ 4)ಎಂ. ಪಂಪನಗೌಡ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರಗುಡಿ ಸಮುದಾಯ ರೂಮ್ಗಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 110 ಮೀಟರ್ 5)ಬಸವನಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 80 ಮೀಟರ್ 6)ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಸರ ದ್ಯಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 60 ಮೀಟರ್ 7)ಬಿ. ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ. ಬಸವನಗೌಡ ಮನೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 150 ಮೀಟರ್ 8)ಜಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 60 ಮೀಟರ್ 9)ಪೋತಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಕ್ಕುಂದೆ ಬಸವನಗೌಡನ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.80 ಮೀಟರ್ 10)ಸಣ್ಣ ವೀರನಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಗೌಡನ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50 ಮೀಟರ್ 11)ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ : ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಮಾತ್ರPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 8:50:56 PM
14 BLY171121116SirguppaInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಹೆಡಿಗಿನಹಾಳು ಹುಸೇನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿ 180 ಮೀ 2) ಮಣ್ಣೂರು ವೀರೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150 ಮೀ 3) ಬೀರಪ್ಪನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಮರೇಶನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ150ಮೀ 4) ಮಾರೆಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿ 120 ಮೀಟರ್ 5) ಕೌತಾಳ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 120 ಮೀಟರ್ 6)ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 7) ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.PRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 8:51:21 PM
15 BLY171121118SirguppaInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಮಾಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಅಗಸರ ಬಗಟೆಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 200 ಮೀಟರ್ 2) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 450 ಮೀಟರ್ 3) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 4) ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.PRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 8:51:44 PM
16 BLY171122120SirguppaInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಗುಬ್ಬಿಹಾಳ (ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೂಕರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹುಸೇನಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಯಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕ ವೀರಭದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂಧ ನಾಯಕರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ : ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ 7) ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ : ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 8:52:09 PM
17 BLY171122122SirguppaInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ನಾಯಕರ ಕೊಟ್ರಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 8:52:35 PM
18 BLY171123002SirguppaInfrastructureRoads & BridgesGENERALಸಿರಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-B19/10/2017 200.00  0.000.000.00Estimate submitted to Secretary, HKRDB, Kalaburagi for Admin approva & Estimate to be re-submit from subdivision for technical sanction Not Started4/9/2018 11:49:59 AM
19 BLY171123190SirguppaInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರಾವಿಹಾಳು ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 7.50 24/02/20187.500.000.00 Not Started4/14/2018 8:59:40 PM
20 BLY171123192SirguppaInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡದರಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗಲಾಪೂರದಿಂದ ಕೊತ್ತಲಚಿಂತವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 9.00 24/02/20189.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:00:28 PM
21 BLY171123193SirguppaInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವತ್ತುಮುರುವಣಿದಿಂದ ಡಂಬಲ್ ದಿನ್ನಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 24/02/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:01:29 PM
22 BLY171123194SirguppaInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ದಿನ್ನಿದಿಂದ ಅಯಕಟ್ಟುರಸ್ತೆ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ದೇಸಮಾಗಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 3.00 24/02/20183.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:02:21 PM
23 BLY171123195SirguppaInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೀರಹಳ್ಳದಿಂದ ನಾಯಕರ ಅಳ್ಳಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಬಿ.ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 24/02/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:03:26 PM
24 BLY171123196SirguppaInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆದಿಂದ ಹೆರಕಲ್ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 7.50 24/02/20187.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:05:10 PM
25 BLY171123197SirguppaInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅಗಸನೂರುದಿಂದ ಕುರುವಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 7.50 24/02/20187.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:05:55 PM
26 BLY171123198SirguppaInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆದಿಂದ ಸಿರಿಗೇರಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 9.00 24/02/20189.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:07:02 PM
27 BLY171423111SirguppaInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ಸೂಗೂರು ನಿಂದ ಇಟಗಿಹಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಂಟನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD-B21/02/2018 110.00  0.000.000.00Estimate received from AEE, subdivision for Admin approval. Not Started4/9/2018 11:50:28 AM
28 BLY172111001BellaryInstitutionalEducationSCP 1 Residential degree college in Bellary district.DC19/10/2017 800.00  0.000.00800.00Not StartedNot Started2/16/2018 5:44:47 PM
29 BLY172113015SandoorInstitutionalEducationGENERALಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಶೀಲನಗರ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 29120706601-8 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.PWD-B08/23/2017 100.00  0.000.000.00Estimate submitted to CEO, Ballari for Admin approval & Estimate submitted to SE, PWD, Circle for technical sanction Not Started4/9/2018 11:53:07 AM
30 BLY172113016KudligiInstitutionalTourismGENERALಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H19/10/2017 50.00  0.000.000.00Not StartedNot Started3/19/2018 2:28:43 PM
31 BLY172113018BellaryInstitutionalEducationGENERALConst of Govt Girls PU college at Bellary townPWD-B23/02/2018 182.00  0.000.001.20Estimate to be received from AEE, subdivision for Admin approval Not Started4/9/2018 11:05:51 AM
32 BLY172113022BellaryInstitutionalHealthGENERALMRI Scanning machine to Vijaynagar Institute of Medical Sciences, Bellary.DC  600.00  0.000.000.00Not StartedNot Started12/29/2017 5:53:10 PM
33 BLY172113023BellaryInstitutionalEducationGENERALProviding Water Supply to Vijaynagar Sri Krishnadevaray University, Bellary.KUWSDB03/03/2018 484.00  0.000.000.00Not StartedNot Started3/3/2018 5:50:39 PM
34 BLY172113036SirguppaInstitutionalCollegeGENERALಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸಿರಿಗೇರಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.- 29120806814 - ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.PWD-B23/08/2017 140.00 06/01/2018128.000.000.00Financial bids submitted to SE, PWD, Circle Ballari for approval Not Started4/9/2018 11:49:05 AM
35 BLY172123008HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹೊಸಪೇಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.01 ಚಿತ್ತವಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ರೆಹಮತ ನಗರದ ಬೆಲಮೌತಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಡೈನೇಜ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 0.25 ಕಿ.ಮೀ CMC Hospet22/09/2017 50.00 11/10/201750.000.000.00Not StartedNot Started3/3/2018 5:52:34 PM
36 BLY172123063BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.9 ರ ಕನೆಕಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರೂಪನಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-B19/10/2017 112.00 23/12/201799.400.000.00Financial bids submitted to CE, C & B, Kalaburagi for approval Not Started4/9/2018 11:44:30 AM
37 BLY172123181BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹರಗಿನದೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ 125/3 ಹೊಲದಿಂದ ಎಂ.ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 24/02/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:07:44 PM
38 BLY172123182BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಂಟನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೇರಿ ಕಡೆ ಇರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-B17/02/2018 7.50 24/02/20187.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:08:30 PM
39 BLY172123183BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚೆಳ್ಳಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚೆಳ್ಳಗುರ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೇರಿ ಕಡೆ ಇರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 6.00 24/02/20186.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:09:21 PM
40 BLY172123184BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಂ.ಗೋನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯರಿಯ ಎಂ.ಗೋನಾಳು ದಿಂದ ಛತ್ರಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 24/02/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:10:31 PM
41 BLY172123185BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 24/02/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 11:15:33 PM
42 BLY172123186BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚೆಳ್ಳಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಯಾಳ್ವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚೆಳ್ಳಗುರ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 10.50 24/02/201810.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:12:42 PM
43 BLY172123187BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಗ್ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ವೇದಾವತಿ ಹಗರಿವರೆಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 24/02/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:13:36 PM
44 BLY172123188BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಂ.ಗೋನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೊಮ್ಮನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಚನ್ನಬಸವಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಬೆಣೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 24/02/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:14:33 PM
45 BLY172123189BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಗಿನಮೊಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೆ.ವೀರಾಪುರದಿಂದ ಕೊಕ್ಕರಚೇಡು ಕಡೆ ಇರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 24/02/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:15:28 PM
46 BLY172413078BellaryInstitutionalCollegeGENERALಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ ರೂಮ ಡೆಸ್ಕಗಳು, ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD-B28/08/2017 10.00 16/03/201810.000.000.00Estimate sanctioned & Tender to be called Not Started4/9/2018 11:45:08 AM
47 BLY172413191BellaryInstitutionalSchoolGENERALಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿ/ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.CEO22/08/2017 29.50  0.000.000.00 Not Started 
48 BLY172423087BellaryInfrastructureRoads & BridgesGENERALಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದುKRIDL-B22/08/2017 80.00 02/01/201880.000.000.00Not StartedNot Started4/16/2018 10:51:20 AM
49 BLY172423110BellaryInfrastructureOthersGENERALಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸುವುದು.KSTePS Bangalore21/02/2018 100.00  0.000.000.00 Not Started 
50 BLY173123024HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹೊಸಪೇಟ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.01 ಚಿತ್ತವಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಖಾನ ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಡೈನೇಜ 0.25 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀCMC Hospet22/09/2017 50.00 11/10/201750.000.000.00Not StartedNot Started3/3/2018 6:01:16 PM
51 BLY173123199HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಡಣಾಪೂರದಿಂದ ವ್ಯಾಸನಕೇರಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 16/03/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:16:54 PM
52 BLY173123200HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವ್ಯಾಸನಕೇರಿದಿಂದ ವ್ಯಾಸನಕೇರಿ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.2 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 1.80 16/03/20181.800.000.00 Not Started4/14/2018 9:17:42 PM
53 BLY173123201HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವೆಂಕಟಪೂರದಿಂದ ವೆಂಕಟಪೂರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.5 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 3.75  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:18:54 PM
54 BLY173123202HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಿಮ್ಮಲಾಪೂರದಿಂದ ಡಣಾಪೂರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.4 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 2.80 16/03/20182.800.000.00 Not Started4/14/2018 9:19:04 PM
55 BLY173123203HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೀತಾರಾಮ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಲಪನಗುಡಿ ಸ.ನಂ.61 ರಿಂದ ಮಲಪನಗುಡಿ ಸ.ನಂ.319 ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.3 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 1.95 16/03/20181.950.000.00 Not Started4/14/2018 9:20:00 PM
56 BLY173123204HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗಲಾಪೂರ ರಿಂದ ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಕೆರೆ ಕೂಡಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.5 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 5.25 16/03/20185.000.000.00 Not Started4/14/2018 11:16:15 PM
57 BLY173123205HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗಲಾಪೂರ ಸ.ನಂ. 376/ಬಿ ರಿಂದ ನಾಗಲಾಪೂರ ಸ.ನಂ.294 ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 16/03/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:21:34 PM
58 BLY173123206HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗರಗ ಸ.ನಂ. 198 ರಿಂದ ಗರಗ ಸ.ನಂ.239 ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 3.00 16/03/20183.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:22:20 PM
59 BLY173123207HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಸ.ನಂ. 64 ರಿಂದ ಸ.ನಂ.200 ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 3.00 16/03/20183.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:23:08 PM
60 BLY173123208HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಸ.ನಂ. 137 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಸ.ನಂ.232 ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 3.75 16/03/20183.750.000.00 Not Started4/14/2018 9:23:42 PM
61 BLY173123209HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಣಾಯಕನಕೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಡಣಾಯಕನಕೇರೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಸವರಾಜ ಖಣದಿಂದ ಡಣಾಯಕನಕೇರೆ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.5 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 0.75 16/03/20180.750.000.00 Not Started4/14/2018 9:24:41 PM
62 BLY173123210HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಣಾಯಕನಕೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಡಣಾಯಕನಕೇರೆ ಜೋಗಿ ಲಚಮಪ್ಪ ಹೊಸದಿಂದ ಡಣಾಯಕನಕೇರೆ ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 4.5 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 6.75 16/03/20186.200.000.00 Not Started4/14/2018 11:16:55 PM
63 BLY173123211HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇವಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದೇವಸಮುದ್ರ ಹರಿಜನ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವಸಮುದ್ರ ನೆಲೋಡಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 9.00 16/03/20189.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:26:29 PM
64 BLY174111125SandoorInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಸುಶೀಲಾನಗರದಲ್ಲಿ 1) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಗದಿಸುವುದು 2) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 100 ಡೆಸ್ಕಗಳನ್ನು (ಡುವೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 3) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ & ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣ) 4) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಗದಿಸುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:27:03 PM
65 BLY174111127SandoorInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಜೈಸಿಂಗಪೂರ (ವೆಂಕಟಗಿರಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 100 ಡೆಸ್ಕಗಳನ್ನು (ಡುವೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 2) ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 3) ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4) ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:28:16 PM
66 BLY174111129SandoorInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ತಿಮ್ಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 20 ಡೆಸ್ಕಗಳನ್ನು (ಡುವೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 2) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 3) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಹಾಕುವುದು 5) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 6) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:28:36 PM
67 BLY174111131SandoorInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡೆಸ್ಕಗಳನ್ನು (ಡುವೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 2) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 3) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 5) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು 6) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 7) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:28:56 PM
68 BLY174112133SandoorInstitutionalEducationTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಣ ಮಾಡುವುದು 2) ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 40 ಡುಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 3) ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4) ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:29:17 PM
69 BLY174112135SandoorInstitutionalEducationTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ನರಸಿಂಗಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 2) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 3) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು 4) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಎನ್.ಎಂ. ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು. 5) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. (ಡ್ರಿಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಡ್, ಎ ಎನ್ ಸಿ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಕಾಟ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್) 6) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 7) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.PRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:29:38 PM
70 BLY174121003SandoorInfrastructureRoads & BridgesSCP ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಡೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಾಳ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.PRED-B  75.00  0.000.000.00Est. under preparation by consultancy. (Not started)Not Started4/14/2018 9:30:05 PM
71 BLY174121124SandoorInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಸುಶೀಲಾನಗರದಲ್ಲಿ 1) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸೇಟುನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು 2) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಯಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಬೂದುನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು 3) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸಂಗ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ್ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 5) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಬಾಣಾ ಲಚ್ಚಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 6) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಂದ್ಯಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಶಿವಗನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸಕ್ರಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 7) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ತಂಬನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ರತ್ನಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸೋಮಾನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 8) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಪೀರ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಚಂದಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 9) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಗ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಜರಿಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಿನಾಯ್ಕ ತಂಧೆ ಲಚುಮಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 10) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾವುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪುನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 11) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿ ಪಂಪ ಮೋಟರ ಅಳವಡಿಸುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:30:25 PM
72 BLY174121126SandoorInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಜೈಸಿಂಗಪೂರ (ವೆಂಕಟಗಿರಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಕಿಮ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಟುಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು 2) ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರ್ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಒಬ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಿತ್ಯಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಮನೆಚಿುವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 3) ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಹನುಮನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4) ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಗನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲಾಲ್ಸಿಂಗ್ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 5) ಜೈಸಿಂಗ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ದುಗ್ಗಪ್ಪನವರ ಮನೆಚಿುವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚ್ಪರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು 6) ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಗನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಚಿದ ಬಾಲುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲಾಲ್ಸಿಂಗ್ನಾಯ್ಕ ಮನೆಚಿುವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 7) ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:30:48 PM
73 BLY174121128SandoorInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ತಿಮ್ಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ದಿಂದ ಕೆರೆರಾಂಪುರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 2) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 3) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:31:07 PM
74 BLY174121130SandoorInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಮರುಟ್ಲಾ ಅಂತಾಪುರ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ವಯಾ ಮರಟ್ಲ ಲಿಂಗದಹಲ್ಳಿ ಕೊಡಾಲು ಸಂಪರ್ಕ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ದ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು 3) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಚರ ದೊಡ್ಡ ಓಬಳೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣತಿಪ್ಪಣ್ಣ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 5) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ತಂದೆ ಗಿಡ್ಡಮಾರೆಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಗ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 8) ಮರುಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:31:30 PM
75 BLY174122004SandoorInfrastructureRoads & BridgesTSP ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಡಿಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ 73 ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.PRED-B  75.00  0.000.000.00Not StartedNot Started4/14/2018 9:31:50 PM
76 BLY174122027SandoorInfrastructureRoads & BridgesTSP ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಡಿಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರದುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.PRED-B22/09/2017 75.00  0.000.000.00Not StartedNot Started4/14/2018 9:32:12 PM
77 BLY174122132SandoorInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಯಕರ ಜಂಬಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 2) ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಗಲ್ಲು ನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಟಿ ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ) 3) ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ತಾಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ಮಾಕಾಶಿ ದುರುಗಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4) ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಮಾಡುವುದು 5) ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 6) ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಇರದಾಳಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜಿನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:32:33 PM
78 BLY174122134SandoorInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ನರಸಿಂಗಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು 2) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ವಾರ್ಡನ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಂಡೆಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಂಡೆಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 3) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ವಾರ್ಡನ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಓಬಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಪೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 4) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ವಾರ್ಡನ ಮೇದಾರ ಪರಶುರಾಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 5) ನರಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರೆನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ (ಎನ್ ಎಂ ಡಿ ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರೆಗೆ) ಬಸವಕುಮಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಹಾಕುವುದುPRED-B07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:32:54 PM
79 BLY174123005SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಡಿಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯಾಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.PRED-B  75.00  0.000.000.00Not StartedNot Started4/14/2018 9:33:19 PM
80 BLY174123058SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALತಿಮ್ಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪನಿಂದ ಏಳುಬೇಂಚಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY-B19/10/2017 136.00 26/03/2018136.000.000.00ADM Ltr No:4593 Dt:26-3-2018 Tender invited. Not Started4/15/2018 1:05:05 PM
81 BLY174123081SandoorInfrastructureOthersGENERALಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 15 ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-B24/10/2017 90.00 16/03/201890.000.000.00Estimate submitted to SE, PWD, Circle for technical sanction Not Started4/9/2018 12:01:56 PM
82 BLY174123082SandoorInfrastructureOthersGENERALಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೂತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD-B24/10/2017 15.00 16/03/201815.000.000.00Estimate to be received from AEE, subdivision for technical sanction Not Started4/9/2018 12:02:15 PM
83 BLY174123083SandoorInfrastructureOthersGENERALಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 200 ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-B24/10/2017 40.00 16/03/201840.000.000.00Estimate sanctioned & Tender to be called Not Started4/9/2018 12:08:43 PM
84 BLY174123266SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತ್ತುಗಾರ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಪಠಗಾಣಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-B17/02/2018 4.50 16/03/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:34:06 PM
85 BLY174123267SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಂದ್ರಿ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಜುಬರಿ ಭರಮಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 3.00 16/03/20183.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:34:44 PM
86 BLY174123268SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಣಕಾರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಗೌಡ್ರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 3.00 16/03/20183.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:35:31 PM
87 BLY174123269SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೆಟ್ರಿಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎಂ.ಲಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಡವಿ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 2.90 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.35 16/03/20184.300.000.00 Not Started4/14/2018 11:17:54 PM
88 BLY174123270SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಲಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಿರಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಕಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 16/03/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:37:36 PM
89 BLY174123271SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೊಮ್ಮಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗೌರಿಪೂರದಿಂದ ಓಬಳಾಪೂರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 1.50 16/03/20181.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:38:17 PM
90 BLY174123272SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ PWD ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 2.25 16/03/20182.200.000.00 Not Started4/14/2018 11:18:27 PM
91 BLY174123273SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೊಮ್ಮಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೊಮ್ಮಗಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಗ್ಯಾರ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 2.25 16/03/20182.250.000.00 Not Started4/14/2018 9:39:43 PM
92 BLY174123274SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷ್ನಾನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 16/03/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:40:18 PM
93 BLY174123275SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೂರವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೋಡಿಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 1.50 16/03/20181.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:40:49 PM
94 BLY174123276SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶವಂತನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಯಶವಂತನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಜಾಡಿನಿಂದ ಕೂಡ್ಲಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 1.50 16/03/20181.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:41:23 PM
95 BLY174123277SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಲಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 16/03/20184.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:41:55 PM
96 BLY174123278SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದರೋಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಳೆದರೋಜಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭಾವಿ ರಸ್ತೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 4.50 16/03/20181.500.000.00 Not Started4/14/2018 9:42:32 PM
97 BLY174123279SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಶೀಲನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸುಶೀಲನರದಿಂದ ಪರಿವಾಳ ಕೊಳ್ಳದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 3.00 16/03/20183.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:47:50 PM
98 BLY174123280SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದೌಲತಪೂರ ಬೈಪಾಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 6.00 16/03/20186.000.000.00 Not Started4/14/2018 9:48:29 PM
99 BLY174123281SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೂಡ್ಲಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎದಲ ಮರಡಿ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 2.25 16/03/20182.250.000.00 Not Started4/14/2018 9:49:14 PM
100 BLY175111137KudligiInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ತಿಮ್ಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು ವಾರ್ಡಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 2 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ) ಕಾಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 3 ಇ.ಸಿ.ಜಿ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಯೋಕಿಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಮಿಷನ್ ಐ.ಸಿ.ಯು. ಮಾನಿಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ 4. ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ 1. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ 2. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ 3. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೋರ್ವೆಲ್ 4. ನಾಲ್ಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳು PRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:22:54 PM
101 BLY175111139KudligiInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಕೆ.ಬಿ.ತಾಂಡ (ದೂಪದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ) ದಲ್ಲಿ 1) ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 2) ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಎತ್ತರಿಸುವುದು (160 ಮೀ) 3) ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:23:27 PM
102 BLY175111141KudligiInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಮೋತಿಕಲ್ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 1) ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 2) ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.PRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:23:44 PM
103 BLY175111143KudligiInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಕಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಕಾಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ . 2. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 3. ಶಾಲಾ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕೆ 30 ನಂಬರ್ 4.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.PRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:24:05 PM
104 BLY175111145KudligiInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಶ್ರೀಕಂಠಾಪೂರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 1. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 2. ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 3. ಶಾಲಾ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕೆ 20 ನಂಬರ್PRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:24:27 PM
105 BLY175111147KudligiInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 1) ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕೆ 70 ನಂಬರ್ 2) ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. (ವಾಟರ್ ಪಿಲ್ಟರ್) 3) ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:24:58 PM
106 BLY175111149KudligiInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಬಿ.ಬಿ.ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 1) ಬಿ.ಬಿ.ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 2) ಬಿ.ಬಿ.ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕೆ 100 ನಂಬರ್ 3) ಬಿ.ಬಿ.ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. (ವಾಟರ್ ಪಿಲ್ಟರ್) 4)ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಒಂದು ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.PRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:25:19 PM
107 BLY175112151KudligiInstitutionalEducationTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಸೂಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ . 1. ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೌಡದಿನ್ನೆ ಹತ್ತಿ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಟರ್ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ 2. ಬಣವಿಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 1. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್ 2. ಕಿಟಕಿಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ರಿಪೇರಿ 3. ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳು, 4. ನೀರಿನ ಬೋರ್ವೆಲ್, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್(ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು) ವ್ಯವಸ್ಥೆ 5. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ 500 ಮೀ 7. ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:25:47 PM
108 BLY175112153KudligiInstitutionalEducationTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಹುರಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಜನರೇಟರ್, ಡೆಲವರಿ ಟೇಬಲ್ಸ್, 2) ಕಡಿಯುವ ನೀರನ ಘಟಕ ಹುರುಳಿಹಾಳ್ 3) ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೋರವೆಲ್, ಹರುಳಿಹಾಳ್PRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:27:42 PM
109 BLY175112155KudligiInstitutionalEducationTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಯರ್ರಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯರ್ರಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಡೆಸ್ಕ್, ಬೋರ್ವೆಲ್, ಫರ್ನಿಚರPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:28:30 PM
110 BLY175112157KudligiInstitutionalEducationTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಜುಮ್ಮೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜುಮ್ಮೋಬನಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:28:53 PM
111 BLY175113073KudligiInstitutionalCollegeGENERALಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H16/02/2018 24.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/16/2018 5:10:17 PM
112 BLY175121136KudligiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ತಿಮ್ಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಲಾಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (140 ಮೀ) 2) ಕೊಟ್ರೇಶನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಪಕೀರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ30 ಮೀ 3) ದುಗ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವನೇಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ250ಮೀ 4) ಮೇಗ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50 ಮೀ 5) ದೇವೇಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಕಣದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 300 ಮೀ 6) ಶಿವನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣಸಿ ರಸ್ತೆಯವ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 250 ಮೀ 7) ನೇಮ್ಯೀನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಬಪ್ಪಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 300 ಮೀ 8) ವೆಂಕಟೇಶನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 200 ಮೀ 9) ತುಳಜಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 120ಮೀ 10) ಬಶ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದಬಪ್ಪಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 120 ಮೀ 11) ಉಮೇಶನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಿಂದಬಪ್ಪಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 150 ಮೀ 12) ಕೊಟ್ರೇಶನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 80 ಮೀ 13) ಮೇಗ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯವ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50ಮೀ 14) ಹೊಸತಾಂಡಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:22:37 AM
113 BLY175121138KudligiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಕೆ.ಬಿ.ತಾಂಡ (ದೂಪದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ) ದಲ್ಲಿ 1)ಪೋಮ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50 ಮೀ 2) ಸೇವ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ದೇಸ್ಥಾನದ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50ಮೀ 3) ಶಂಕರ್ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50 ಮೀ 4) ದಕ್ಷಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕೀಮ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆವರಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 80 ಮೀ 5) ಕಮಲ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 180 ಮೀ 6) ಶಟ್ಟಿ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 60 ಮೀ 7) ಶೇಖರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 60 ಮೀ 8) ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಪರುಷನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 300ಮೀ 9) ದನಸಿಂಗ್ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 120ಮೀ 10) ಶೇಖರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಜ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 60 ಮೀ 11) ಕೊಟ್ರೇಶ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 250 ಮೀ 12) ಚೌಡಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮೇಶನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50ಮೀ 13) ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕೀಮ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 60 ಮೀ 14) ಕೃಷ್ಟನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 80ಮೀ 15) ಹೋವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ತುಳಸನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 60ಮೀ 16) ಈರೀಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಪನಿಬಾಯಿ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150 ಮೀ 17) ದುಗರ್ಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 120ಮೀ 18) ದೇವಲಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥನದ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150 ಮೀ 19) ಕೊಟ್ರೇಶನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇನಾಯ್ಕ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150 ಮೀ 20) ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಣನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಮತ್ತು ವೀರೇಶನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 800ಮೀPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:23:11 AM
114 BLY175121140KudligiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಮೋತಿಕಲ್ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 1) ತೇಜನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಲಾಪರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 4ಕಿ.ಮೀ 2) ಹೇಮಲನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 80ಮೀ 3) ವಾಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20 ಮೀ 4) ಸೇವ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 30 ಮೀ 5) ಸೋರಪಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 120ಮೀ 6) ಮೋತಿಕಲ್ತಾಂಡದಿಂದ ದೂಪದಹಳ್ಳಿಯ ವರಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 3ಕಿ.ಮೀ 7) ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:23:39 AM
115 BLY175121142KudligiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಕಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20 ಮೀ 2) ಮೈಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಲಮ್ಮನ ಕಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತಲು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 40 ಮೀPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:24:02 AM
116 BLY175121144KudligiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಶ್ರೀಕಂಠಾಪೂರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 1) ಲಚ್ಮನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 100 ಮೀ 2) ವೆಂಕಟೇಶನಾಯ್ಕ ಮನಯಿಂದ ಹೇಮ್ಲನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20ಮೀ 3) ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಮನೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತಲು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 30 ಮೀ 4) ಶರಣನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಪೋರ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150 ಮೀ 5) ಕೃಷ್ಟನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮ್ಲನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50ಮೀ 6) ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.PRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:24:27 AM
117 BLY175121146KudligiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 1) ಸೋಮಶೇಖರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 30ಮೀ 2) ಜಗನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50ಮೀ 3) ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 100 ಮೀ 4) ಚಾವಳಿಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50ಮೀ 5) ರಾಜುನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಬ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50ಮೀ 6) ದಿವಾಕರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 80ಮೀ 7) ಪಾಂಡುರಂಗನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಕೇಶನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 40ಮೀ 8) ರಾಜು ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹಂಪಿನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50ಮೀ 9) ಕೆ.ಸಿ.ರಾಜುನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20ಮೀ 10) ಗೀರಿಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮ್ಲನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 80ಮೀ 11) ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 30ಮೀ 12) ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 40ಮೀ 13) ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20ಮೀPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:24:56 AM
118 BLY175121148KudligiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಬಿ.ಬಿ.ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 1) ಪಿ. ಕೀರ್ಯಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಓಬ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಮಾನ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 75 ಮೀ 2) ಶೇಖರನಾಯ್ಕ ಮನಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 100 ಮೀ 3) ಬಿ.ಬಿ.ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:25:23 AM
119 BLY175122150KudligiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಸೂಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಗುರಿಕಾರ ಕಿವುಡ ಒಬಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಂದೇ, ಪೂಜಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 60 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 2) ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಮಾರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ವರೆಗೆ 70 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 3) ನೂಕಲ ಮೂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಂದ ಮೊರಬನಹಳ್ಳಿ ಮಾರೇಶನ ಮನೆಯವರಗೆ 200 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 4) ಕೆ.ರಾಮಾಜಿನೇಯ ಮನೆಯಿಂದ ವಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ವರೆಗೆ 200 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 5) ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗಾದ್ರಿ ಪಾಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರಣ್ಣಗಳ ಬೊಮ್ಮನ್ನಯನ(ಗುಡ್ಲು) ಮನೆಯವರೆಗೆ 200 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 6) ಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಲಯ್ಯಗಳ ಸಿಡೆಗಲ್ಲು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 7) ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಡಿಯ ಬಂಡ್ರಿ ಮಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 60 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 8) ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಡಿಯ ನಾಯಕರ ಓಬಯ್ಯನ ಮನೆಯಂದ ಮಾಯಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ 60 ಮೀಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 9) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಪಿ ಚೌಡಮ್ಮನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ 100 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:25:48 AM
120 BLY175122152KudligiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಹುರಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ನಿಂಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ನಾಗಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 60 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 2) ನಾಯಕರ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಬಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 60ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 3) ಮಾಲತೇಶ.ಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಓಬಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 65ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 4) ತಿಮ್ಮಳ್ಳಿ ಬೋರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 55ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:26:14 AM
121 BLY175122154KudligiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಯರ್ರಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ರೇವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಜೊಳ್ಳು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 40.ಮೀ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ 2) ಗುಳೆ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯ ವರಗೆ 45.ಮೀ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ 3) ದಾನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ 35.ಮೀ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ 4) ಹನುಮಕ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ 35.ಮೀ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ 5) ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ 20.ಮೀ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ 6) ರಾಗಿ ಪಾಲಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ದಾದಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 20.ಮೀ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ 7) ರಾಮಸಾಗರ ಹಟ್ಟಿ ಪಾಲಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಬಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 25.ಮೀ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ 8) ಯರ್ರದಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಪಾಲಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾದ್ರಿಪಾಲನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 35.ಮೀ+ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ 9) ಶಿವಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 40.ಮೀ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ 10) ಜಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 40.ಮೀ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ 11) ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:26:56 AM
122 BLY175122156KudligiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಜುಮ್ಮೊಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಗುಡ್ಡದ ಸೂರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:29:44 AM
123 BLY175123045KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/9/2018 5:00:24 PM
124 BLY175123057KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಉಜ್ಜಿನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಗಟಗೆರೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PMGSY-B02/01/2018 200.00 02/01/2018242.000.000.00STA Clerance obtained & Estimate submitted for ADM Approval. Tender Invited. Not Started4/15/2018 1:06:45 PM
125 BLY175123106KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರಬ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PWD-H20/02/2018 75.00  0.000.000.00 Not Started 
126 BLY175123107KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಾಕಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PWD-H20/02/2018 50.00  0.000.000.00 Not Started 
127 BLY175123108KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಿನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PWD-H20/02/2018 50.00  0.000.000.00 Not Started 
128 BLY175123109KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PWD-H20/02/2018 50.00  0.000.000.00 Not Started 
129 BLY175123212KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜೋಳದಕೂಡ್ಲಗಿದಿಂದ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಕನ್ನಾಯಕನಕಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.5 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 2.25  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:18:03 PM
130 BLY175123213KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೂಪದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೇವೂರದಿಂದ ಕುಡತಿನಮಗ್ಗಿನ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:22:59 PM
131 BLY175123214KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೂಪದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೇವೂರದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:23:24 PM
132 BLY175123215KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೋರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿರಿಬಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 4.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:23:50 PM
133 BLY175123216KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾಳಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೂಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 5.25  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:24:23 PM
134 BLY175123217KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡೇಲಡುಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಡೇಲಡುಕು ತುಪ್ಪಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೋರಬಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 4.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:25:29 PM
135 BLY175123218KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೂಡ್ಲಗಿ ಉಜ್ಜನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಬಸಾಪೂರದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:25:56 PM
136 BLY175123219KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೊರಬ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊರಬಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.75  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:26:25 PM
137 BLY175123220KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜುಟ್ಟಲಿನಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ,ದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:27:01 PM
138 BLY175123221KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಇಮಡಾಪೂರದಿಂದ ಹಿರೇಮಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 4.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:27:36 PM
139 BLY175123222KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೇಕುಂಬಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹುಲಿಕೇರಿಯಿಂದ ಹಿರೇಕುಂಬಳಕುಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 4.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:28:05 PM
140 BLY175123223KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಿಡೇಗಲ್ಲು ಹುರಳಿಹಾಳು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:28:33 PM
141 BLY175123224KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಿ.ಎಸ್.ಪೂರದಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPWD-H17/02/2018 4.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:28:59 PM
142 BLY175123225KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುರಳಿಹಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹುರಳಿಹಾಳದಿಂದ ಯರ್ರಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.5 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.75  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:29:24 PM
143 BLY176111168HadagaliInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಎನ್.ಎಂ. ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು 5) ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್(50 ನಂ)ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:29:13 PM
144 BLY176111170HadagaliInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 300 ಮೀ.ನಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ಮಾಣಿಸಿ ಕೊಡುವುದು 4) ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:29:35 PM
145 BLY176111172HadagaliInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಅಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಅಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಅಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 3) ಅಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್(50 ನಂ)ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:29:57 PM
146 BLY176113037HadagaliInstitutionalCollegeGENERALಉತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.PWD-H23/08/2017 140.00  0.000.000.00Not StartedNot Started12/29/2017 5:46:40 PM
147 BLY176113064HadagaliInstitutionalCollegeGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಸೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H16/02/2018 65.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/16/2018 5:09:41 PM
148 BLY176113065HadagaliInstitutionalCollegeGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H16/02/2018 66.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/16/2018 5:09:11 PM
149 BLY176121167HadagaliInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಐಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:42:00 AM
150 BLY176121169HadagaliInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಸವಂತಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (200 ಮೀ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದುರುಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (150 ಮೀ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ (200 ಮೀ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:42:29 AM
151 BLY176121171HadagaliInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಅಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಅಂಗೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಬಾರದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (2 ಕಿ.ಮೀ) 2) ಹರಿಜನ ದುರುಗವ್ವನ ಮನೆಯಿಂದ ದುರುಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (100 ಮೀ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 3) ದುರುಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೀಸೆ ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ (50 ಮೀ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 4) ಹರಿಜನ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಮನೆಯಿಂದ ದುರುಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (100 ಮೀ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಅಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ದುರುಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಅಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಗಳಿ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಸುಮಾರು 300 ಮೀ) 7) ಅಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ನಂ-1 ಮತ್ತು ನಂ-2ಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯವು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:42:52 AM
152 BLY176122174HadagaliInfrastructureRoads & BridgesTSP ಹುಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00  0.000.000.00 Not Started3/19/2018 2:44:43 PM
153 BLY176123038HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00  0.000.000.00Not StartedNot Started12/29/2017 5:48:05 PM
154 BLY176123040HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALತಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00  0.000.000.00Not StartedNot Started12/29/2017 5:48:23 PM
155 BLY176123046HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಡುವಿನತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PMGSY-B19/10/2017 70.00 19/10/201770.000.000.00STA Clerance obtained & Estimate submitted for ADM Approval. Tender Invited. Not Started4/15/2018 1:08:29 PM
156 BLY176123047HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಇಟ್ಟಗಿಯಿಂದ ಎಂ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಮಸಾರಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PMGSY-B19/10/2017 100.00 19/10/2017100.000.000.00STA Clerance obtained & Estimate submitted for ADM Approval. Tender Invited. Not Started4/15/2018 1:10:29 PM
157 BLY176123048HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಮೈಲಾರದಿಂದ ಕುರುವತ್ತಿ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY-B19/10/2017 150.00 19/10/2017150.000.000.00STA Clerance obtained & Estimate submitted for ADM Approval. Tender Invited. Not Started4/15/2018 1:12:31 PM
158 BLY176123049HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಾನ್ಯರ ಮಸಲವಾಡ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ.PMGSY-B19/10/2017 70.00 19/10/201770.000.000.00STA Clerance obtained & Estimate submitted for ADM Approval. Tender Invited. Not Started4/15/2018 1:13:05 PM
159 BLY176123050HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ವರಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಳಕಲ್ಲುವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.PMGSY-B19/10/2017 75.00 19/10/201775.000.000.00STA Clerance obtained & Estimate submitted for ADM Approval. Tender Invited. Not Started4/15/2018 1:14:38 PM
160 BLY176123051HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ತಮಲಾಪುರದಿಂದ ತಮಲಾಪೂರ ಪ್ಲಾಟವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PMGSY-B02/01/2018 50.00 19/10/201750.000.000.00STA Clerance obtained & Estimate submitted for ADM Approval. Tender Invited. Not Started4/15/2018 1:15:52 PM
161 BLY176123053HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಮುದೇನೂರು ನಿಂದ ಹೊಳಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ (ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ) 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ.PMGSY-B19/10/2017 23.00 19/10/201723.000.000.00Estimate submitted for STA Clerance. Not Started4/15/2018 1:17:20 PM
162 BLY176123104HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಲ ಬೈಪಾಸಿನಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲೆ ಮೈಲಾರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಂಬರೀಕರಣ.PRED-H25/01/2018 38.80  0.000.000.00 Not Started4/26/2018 10:01:50 AM
163 BLY176123105HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡೆಂಕನಮರಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.PRED-H25/01/2018 38.80  0.000.000.00 Not Started4/26/2018 10:02:18 AM
164 BLY176123226HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುರುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ PWD main roadದಿಂದ ಸಾಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:31:44 PM
165 BLY176123227HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುರುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ PWD main roadದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ ಹೌಸವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:32:24 PM
166 BLY176123228HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಗಳ (ದೇವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ) ದಿಂದ ಖಾನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:34:52 PM
167 BLY176123229HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಗಳ (ಹಗರನೂರು ರಸ್ತೆ) ದಿಂದ ಹಗರನೂರುವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:35:17 PM
168 BLY176123230HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾಲ್ವರ ಪಾರ್ತಮ್ಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:35:43 PM
169 BLY176123231HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹರಿಜನ ಭಾವಿಯಿಂದ ಕುಸುಂಭಾವಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:36:05 PM
170 BLY176123232HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಂಜನೇಯ ಪಾದಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಂಬಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:36:34 PM
171 BLY176123233HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಇಟ್ಟಿಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳಗುಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೋರಿಗೇರಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:37:03 PM
172 BLY176123234HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಳಲು (ಹ್ಯಾರಡ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:37:30 PM
173 BLY176123235HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಳಲು (ಕಾಲಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತ ಶೆಡ್ಡೆರ ಜೇನಿನಿಂದ) ಹುಳ್ಳಿ ಮಂಜಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:37:57 PM
174 BLY176123236HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಳಲು (ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ದಾರಗಾರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಗಾಣದ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:39:44 PM
175 BLY176123237HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹ್ಯಾರಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗೊರವಿನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ (ಹ್ಯಾರಡ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಲಂಬಾಣಿ ಹಯಾನಾಯ್ವಯನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:40:34 PM
176 BLY176123238HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹ್ಯಾರಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಡುವಿನ ತಾಂಡ (ಹ್ಯಾರಡ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ರೆಡ್ಡಿ ಗೌಡ್ರ ಕೊಟ್ರಗೌಡ್ರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:41:12 PM
177 BLY176123239HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಳಲು (ಕನಭಾವಿ ಪ್ರಭು ಹೊಲದಿಂದ) ಹೊಟ್ಟಿ ಗೌಡ್ರ ಮಂಜಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:41:38 PM
178 BLY176123240HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಯಿಂದ ಹಾವನೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:41:59 PM
179 BLY176123241HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮ ಶಾಕಹಾರ ಮುಖ್ಯ (ಸ್ಮಶಾನ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಳಲು ತೋಟ್ರ ಬೋಜಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:42:24 PM
180 BLY176413080HadagaliInstitutionalCollegeGENERALಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H28/08/2017 15.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/6/2018 4:15:38 PM
181 BLY177111159H.B.HalliInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ & ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು 3) ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 350 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, 150 ಡ್ಯುಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು 5) ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ 01 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:30:19 PM
182 BLY177111162H.B.HalliInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ವ್ಯಾಸಪೂರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 1) ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ) 2) ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿ 200 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:30:48 PM
183 BLY177111164H.B.HalliInstitutionalEducationSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಆನೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚು/ತಗಡು ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.) ಹಾಕುವುದು 2) ಶಾಲಾ ಆವಣರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ 1000 ಲೀಟರ್ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು 3) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:31:35 PM
184 BLY177112166H.B.HalliInstitutionalEducationTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ನಾರಾಯಣದೇವರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಎ.ಎನ್.ಎಂ. 1 ಕೊಠಡಿಯ (ಕ್ವಾಟ್ರಸ್) ನಿರ್ಮಾಣ 2) ನಾರಯಣದೇವರಕೆರೆಯ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡೆಸ್ಕ್ 10 ಟೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 12:32:01 PM
185 BLY177113066H.B.HalliInstitutionalCollegeGENERALಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಾವತಿ ಭೀಮಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H16/02/2018 64.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/16/2018 5:08:40 PM
186 BLY177113068H.B.HalliInstitutionalCollegeGENERALಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಾವತಿ ಭೀಮಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H19/10/2017 10.50  0.000.000.00Not StartedNot Started2/6/2018 4:16:20 PM
187 BLY177113069H.B.HalliInstitutionalCollegeGENERALಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಾವತಿ ಭೀಮಪ್ಪನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H19/10/2017 10.50  0.000.000.00Not StartedNot Started2/6/2018 4:16:35 PM
188 BLY177113070H.B.HalliInstitutionalCollegeGENERALಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H16/02/2018 30.55  0.000.000.00Not StartedNot Started2/16/2018 5:07:01 PM
189 BLY177113071H.B.HalliInstitutionalCollegeGENERALಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಬಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H16/02/2018 23.50  0.000.000.00Not StartedNot Started2/16/2018 5:08:12 PM
190 BLY177121158H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಹಚ್ಚೆಗೌಡ್ರ ಮನೆಯಿಂಧ ಹೇಮ್ಲನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ವಾರ್ಡನಂ7ರ ನೀಲಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಕೋಗಳಿರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದ 200 ಮೀಟರ್ ಚರಂಡಿ 3) ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಕೋಗಳಿ ಬಲಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಮನಿಬಾಯಿ ಹೇಮ್ಲಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:43:16 AM
191 BLY177121160H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಗುಳೆದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಕರೆದುರುಗಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಊರಿನ ಅಗಸಿ(ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ) ಬಾಗಿಲವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಬಣಕಾರ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಊರಿನ ಅಗಸಿ(ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ) ಬಾಗಿಲವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಅಡವಿ ಸೋಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊರವರ ಮಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಬುಡ್ಡಮ್ಮನವರ ಸೋಮಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂಧ ತಳವಾರ ಹಣ್ಣಮ್ಮನವರ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ದುರುಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಡುಚಮ್ಮನವರ ಬಸಪ್ಪನ ಕಣದವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಗೌಡ್ರುಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ಸೇರುವ ಬಾವಿಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 7) ಕರಿದುರುಗಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣಮ್ಮನವ ಮನೆಯವರಗೆ 01 ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8) ಹಂಪಾಪಟ್ಟಣ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂಧ ಕೊಲಕಾರ ಬಸಮ್ಮನ ಕಣದವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 9) ಕರಿಯವ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯವರ ಮನೆಯಿಂಧ ಸೂಳಿ ಸೋಮಪ್ಪನ ಮನೆವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10) ಬಣಕಾರ ಮಂಜಪ್ಪನ ಕಣದಿಂದ ದೇವರ ಮನೆ ರುದ್ರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಗೆ 100 ಮೀಟರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 11) ಕಟ್ಟಿ ಬಸಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂಧ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಗುಡಿರಸ್ತೆವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:43:41 AM
192 BLY177121161H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ವ್ಯಾಸಪೂರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 1) ದಾನಮ್ಮನವರ ಮೆನಯಿಂದ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ರಸ್ತೆಯ 02 ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ದುರ್ಗಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ 02 ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುಕೊಡುವುದುPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:44:07 AM
193 BLY177121163H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ಆನೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಸೋಮನಕಟ್ಟಿತಾಂಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಪಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಹಬೊಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ 300 ಮೀಟರ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಬ್ಯಾಲಾಳು ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:44:32 AM
194 BLY177122165H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಯಡಿ – ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಲಯ ನಾರಾಯಣದೇವರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಲೋಕಪ್ಪನಹೊಲದ ಭಾಗದ ಗುತ್ತೂರು ಸೊಮಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತೂರು ಹುಲುಗಪ್ಪನ ಮನೆವರಗೆ ಎಲ್ ಶೇಫ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಮಾರ 150 ಮೀಟರ್ 2) ಲೋಕಪ್ಪನಹೊಲದ ಭಾಗದ ಮರ್ದಾನಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ನಾರಯಣದೇವರಕೆರೆಯ ಲೋಕಪ್ಪನಹೊಲದ ಭಾಗದ ಕಡೆಮನಿ ತಾಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬುಳ್ಳಪ್ಪನ ಮನೆವರಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ ಶೇಫ್ ಹಳ್ಳದವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ನಾರಯಣದೇವರಕೆರೆಯ ಲೋಕಪ್ಪನಹೊಲದ ಭಾಗದ ಕಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳಿ ಪರಸಪ್ಪನ ಮನೆವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ನಾರಯಣದೇವರಕೆರೆಯ ಲೋಕಪ್ಪನಹೊಲದ ಭಾಗದ ಪಾತ್ರದ ಅಜ್ಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಐನಳ್ಳಿ ಭರಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 100 ಮೀಟರ್ 6) ನಾರಯಣದೇವರಕೆರೆಯ ಲೋಕಪ್ಪನಹೊಲದ ಭಾಗದ ಐನಳ್ಳಿ ಹನುಮವ್ವ & ಕೇದಾರನಾಥ ಇವರ ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 100 ಮೀಟರ್ 7) ನಾರಯಣದೇವರಕೆರೆಯ ಕಕರ್ಿಹಳ್ಳಿ ರೇಣಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ 2ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 200 ಮೀಟರ್ 8) ನಾರಯಣದೇವರಕೆರೆಯ ಚಕ್ರಿಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾವು ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಮನೆವರಗೆ ರಸ್ತೆ 2ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 100 ಮೀಟರ್ 9) ನಾರಯಣದೇವರಕೆರೆಯ ಉಳ್ಳಗಡ್ಡಿ ಅಂಜೀನಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಕಾರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ 2ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10) ಊರಿನ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & 1ಪಕ್ಕಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 11) ನಾರಯಣದೆವರಕೆರೆಯ ಗರಡಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ ಘಟಕPRED-H07/03/2018 37.50  0.000.000.00 Not Started4/4/2018 11:45:19 AM
195 BLY177123042H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALರಾರಾಳು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/9/2018 5:01:05 PM
196 BLY177123043H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/9/2018 5:01:24 PM
197 BLY177123044H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/9/2018 5:01:41 PM
198 BLY177123052H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಗದ್ದಿಕೇರಿಯಿಂದ ಜಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.PMGSY-B02/01/2018 80.00 19/10/201785.000.000.00STA Clerance obtained & Estimate submitted for ADM Approval. Tender Invited. Not Started4/15/2018 1:19:22 PM
199 BLY177123054H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಡೆನಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಹನುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.PMGSY-B19/10/2017 30.00 19/10/201730.000.000.00Estimate to be received from consultants with STA Clerance. Not Started4/15/2018 1:22:11 PM
200 BLY177123055H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹೋಸಪೇಟ - ಹರಿಹರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣದೇವರಕೆರೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PMGSY-B02/01/2018 220.00 19/10/2017220.000.000.00STA Clerance obtained & Estimate submitted for ADM Approval. Not Started4/15/2018 1:23:05 PM
201 BLY177123056H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಮರಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮಾಲ್ಕಿಕಿ ಭವನದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಶೂರಾಮ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H19/10/2017 100.00  0.000.000.00 Not Started3/19/2018 2:29:04 PM
202 BLY177123077H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಾರಾಯಣ ದೇವರಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-H19/10/2017 100.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/9/2018 5:00:45 PM
203 BLY177123242H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಬಂಡಿ ರಾಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಻ಕ್ಕವ್ವನವರ ಕೋಟ್ರೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:43:05 PM
204 BLY177123243H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಣಗಾರ ಯಮನಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:43:24 PM
205 BLY177123244H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ೀರಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಜಂಜುನಾಥಯ ಹೊಲದವರೆಗೆ 0.60 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 0.90  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:43:43 PM
206 BLY177123245H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ರೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಸುರೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:44:27 PM
207 BLY177123246H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಯಮುನಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:44:49 PM
208 BLY177123247H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:45:17 PM
209 BLY177123248H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಡ್ಲೇಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಸ ಆನಂದದೇವನಹಳ್ಹೊಳಿ ಗಂಗಮ್ಲಮನ ಹೊಲದಿಂದ ಜಾಣ ಆನಂದನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 2.25  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:45:40 PM
210 BLY177123249H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬನ್ನಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹನುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೋರಗೇರಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:46:05 PM
211 BLY177123250H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬನ್ನಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗೆದ್ದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ರಹಳ್ಳಿ ಶೇಖರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಡಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 4.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:46:27 PM
212 BLY177123251H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬನ್ನಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳಗುಂದಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಡಗೇರಿ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:46:53 PM
213 BLY177123252H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಕಮ್ತ ಮೈಲಾರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಮುರಡಿ ಮಠದ ಮಾದೇವಮ್ಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:47:15 PM
214 BLY177123253H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೋರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೋರಗೇರಿ ಹುಳಿ ಮಜ್ಗಿ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆ.ನಾಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:47:39 PM
215 BLY177123254H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೋರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೋರಗೇರಿ ಚಿಲುಗೋಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಲದಿಂದ ಹನಕನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:48:06 PM
216 BLY177123255H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಶಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದಶಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಟ್ನಾಳ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪನ ಕಣದಿಂದ ಸೂಗೂರು ಜಂಬಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 0.60 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 0.90  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:48:31 PM
217 BLY177123256H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಶಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದಶಮಾಪುರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಳಗಿ ವೀಣಾ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:49:27 PM
218 BLY177123257H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಡಿ ನಾಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 0.80 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.20  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:49:54 PM
219 BLY177123258H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹನಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಕಟ್ಡೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯನ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:50:21 PM
220 BLY177123259H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಜ್ಜಿನಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 2.25  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:50:41 PM
221 BLY177123260H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಕೆ ತಾಂಡ ಕಾರಬಾರಿ ರೇಖ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ನೆಲ್ಕುದ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 2.25  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:51:04 PM
222 BLY177123261H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೆ.ಕೂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಲಚ್ಚವಾದ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:51:24 PM
223 BLY177123262H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಲವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನೆಲ್ಕುದ್ರಿ 1 ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನಬಸವರಾಜನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:51:50 PM
224 BLY177123263H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಲವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಲವಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಹಳ್ಳದಿಂದ ಉತ್ತಂಗಿ ವೀರಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಟ್ಟಮ್ಮನ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 4.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:52:11 PM
225 BLY177123264H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಲಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಲಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೈದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ರಾಮಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 3.00  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:52:32 PM
226 BLY177123265H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಲಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಂಜನೇಯ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇವೂರುವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿPRED-H17/02/2018 1.50  0.000.000.00 Not Started4/3/2018 5:52:56 PM
227 BLY177413079H.B.HalliInstitutionalCollegeGENERALಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಟ್ಟೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.PWD-H28/08/2017 6.00  0.000.000.00Not StartedNot Started2/6/2018 4:17:15 PM
         9535.30 2741.150.00801.20