LIST OF Completed MICRO WORKS

Taluka

Sub Type

Sub Sector

Category

Agency


Sl.NoWorkcodeTalukaSub TypeSectorCategoryWork NameAgencyPlan Approval DateAllocationWork Order AmountExpenditureWork Stage
1 YAD171113025YadgirInstitutionalOthersGENERALProviding 27 seater vehicle to Department of Information & Public Relations YadgirDC31/08/2017 15.00 14.6914.68Work Completed.Vehicle handed over to Dept of Media & Info
2 YAD171113244YadgirInstitutionalEducationGENERALಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ “ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ” ನೀಡುವ ಕುರಿತು.DIET03/03/2018 2.78 0.000.00Training Completed
3 YAD171113319YadgirInstitutionalEducationGENERALಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರಜೆಗಳಾದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನೆವರಿ-2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ – 2018 ರವರೆಗಿನ (3) ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.DDPI11/01/2018 12.24 0.000.00COMPLETED
4 YAD171121027YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP "ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟಪಾಕ್ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 41.9722.65ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5 YAD171121028YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP "ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 44.1043.77ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6 YAD171122011YadgirInfrastructureRoads & BridgesTSP "ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 42.9827.64ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7 YAD171122014YadgirInfrastructureRoads & BridgesTSP Improvements to road from Chatnalli to Khanapur Village road km 0.00 to 2.00PMGSY23/09/2017 110.00 103.1577.10COMPLETED
8 YAD171122039YadgirInfrastructureRoads & BridgesTSP “ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 49.3748.03ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9 YAD171123012YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERAL“ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 41.9341.80ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
10 YAD171123026YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERALImprovements to Road from Turkan Doddi Village to Edlur village Kms 0.00 to 4.00PMGSY23/09/2017 200.00 216.49130.57 COMPLETED.
11 YAD171123042YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERAL“ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಚೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 39.4929.84ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12 YAD171123051YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERALಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದರಕಿ-ಬಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆPWD21/10/2017 150.00 119.97118.47Work completed.
13 YAD171123052YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERALಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಅರಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.PWD21/10/2017 125.00 99.1098.23Work completed
14 YAD171123086YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERALConstruction of C.C. road and Drain from Konkal Adarsha Village Main road to Raitha Samparka Center in Yadgir Taluka Yadgir Dist.PWD31/08/2017 19.90 14.126.74Work completed.
15 YAD171123087YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERALConstruction of C.C. road and Drain from Bodhi Narasappa house to Laxman in Konkal Adarsha Village main road to Raitha samparka center in Yadgir Taluka, Yadgir Dist.PWD31/08/2017 2.80 2.652.64Work completed.
16 YAD171123088YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERALConstruction of C.C. road and Drain Hanumanthappa house to Garlampalli house in Konkal Adarsha Village in Yadgir Dist.PWD31/08/2017 9.00 8.854.41Work Completed.
17 YAD171123089YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERALConstruction of C.C. road and Drain from Konkal Adarsha Village Main Bus Stop to Village Panchayat Office in Yadgir Taluka, Yadgir Dist.PWD31/08/2017 35.00 27.4316.04Work completed.
18 YAD171123090YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERALConstruction of C.C. road and Drain from Bheema Reddy house to Malla Reddy house in Konkal Adarsha Village in Yadgir Taluka, Yadgir Dist.PWD31/08/2017 6.30 6.185.88Work completed
19 YAD171123091YadgirInfrastructureRoads & BridgesGENERALImprovement of road from Gunjunura Cross to Parameshapalli Gate of Length 1.195km in Yadgir TalukaPWD31/08/2017 103.42 81.7681.43Work completed.
20 YAD172123034ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGENERALImprovements to road from Mudnal to Ingalagi Village km 0.00 to 4.23PMGSY23/09/2017 200.00 227.68182.71 COMPLETED
21 YAD172123035ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPImprovements to road from State High Way to Ukinnall Village km 0.00 to 3.20PMGSY23/09/2017 150.00 183.30109.22completed
22 YAD172123053ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGENERALಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ (ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಜ್ ದಿಂದ ನಾಯ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ರಾಹೆ-15) ಕಿ.ಮೀ. 215.97 ರಿಂದ 220.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.PWD21/10/2017 50.00 44.6944.64 WORK Completed
23 YAD172123054ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGENERALಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್-ಕೊಳ್ಳೂರ-ಬಿಳ್ಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 50.00 ರಿಂದ 54.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.PWD21/10/2017 100.00 78.5076.28Work Completed
24 YAD172123055ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGENERALಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-149 ರಿಂದ ನಾಯ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.PWD21/10/2017 125.00 94.0292.91Work Completed.
25 YAD172123056ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGENERALಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಯಿಂದ ಬಿಜಾಪೂರ ವಾಯಾಃ ದಿಗ್ಗಿ, ಸೈದಾಪೂರ, ನಾಗನಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.PWD21/10/2017 75.00 55.5655.54Work Completed
26 YAD172123057ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGENERALಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಧಾಳ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.PWD21/10/2017 75.00 57.8450.18Work completed.
27 YAD172123095ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGENERALಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ-ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-149 (ಶಿರವಾಳ ಹೋಬಳಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 11.70 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ.PWD07/12/2017 45.00 36.2223.41Work completed.
28 YAD172123096ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGENERALಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯೆಕೌಳೂರು-ಮಲ್ಲಾ-ಮಾಲಗತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ( ಸಗರ ಹೋಬಳಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ ವೃತ್ತ)PWD07/12/2017 40.00 34.700.00Work completed.
29 YAD172123097ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGENERALಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ-ಕೊಡಂಗಲ ರಸ್ತ಻ ರಾಹೆ-16 (ಗೋಗಿ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತ) ಕಿ.ಮೀ 60.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ.PWD07/12/2017 40.00 34.7125.57Work completed.
30 YAD173121030ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCP “ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರನಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 31.6630.86ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
31 YAD173122038ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSP Improvements to road from Agni to Karibhavi Village Kms 0.00 to 4.30 PMGSY23/09/2017 226.76 262.15208.06 COMPLETED
32 YAD173122040ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSP “ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 39.4838.59ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
33 YAD173122041ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSP “ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 47.5245.00ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
34 YAD173122058ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಣಸಗಿ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಮುದನೂರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಂಭಾವಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 24.00 ರಿಂದ 33.05 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೆಂಭಾವಿ ಮಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ)PWD21/10/2017 125.00 99.9084.32Work Physically Comlpleted
35 YAD173122059ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSP ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೊಳ್ಳಿ - ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಏದಲಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD21/10/2017 85.00 73.4673.22Work completed
36 YAD173122060ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSP ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೊಳ್ಳಿ - ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಏದಲಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD21/10/2017 80.00 81.1079.41Work Completed.
37 YAD173122061ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSP ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೊಳ್ಳಿ-ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಏದಲಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.PWD21/10/2017 110.00 102.15102.07Work Completed
38 YAD173123036ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPImprovements to road from Kachaknoor village to halbal kms 0.00 to 2.00PMGSY23/09/2017 115.60 140.55103.26 COMPLETED.
39 YAD173123046ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGENERAL“ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 39.8138.50ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
40 YAD173123048ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGENERAL“ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 75.00 60.2946.81ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
41 YAD173123049ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGENERAL“ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗುಂಡಭಾವಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED23/09/2017 50.00 47.8530.56ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
42 YAD173423213ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGENERALಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED03/02/2018 15.00 9.617.54ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
      TOTAL  3073.802836.982318.58