LIST OF Completed MACRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Not Started Under Progress Completed Feedback
1 KPL15R1123032KushtagiInfrastructureWater SupplyGENERALWater Purification plant at Julakatti - Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47  0.000.000.00CompletedCompleted
2 KPL15R1123040KoppalInfrastructureWater SupplyGENERALWater Purification plant at Koradkera - Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47  0.000.000.00CompletedCompleted
3 KPL15R3123020GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPWD14/03/2016 50.00 09/09/201651.5051.4851.48Work is Completed. Final bill paidCompleted
4 KPL15R3123021GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 06 ರ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗೌಸೀಯಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPWD14/03/2016 50.00 09/09/201647.5747.2647.26Work is Completed. Final bill paidCompleted
5 KPL15R3123022GangavatiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 08 ರ ಉಪ್ಪಿನಮಾಳಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ ನಂ 27ರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPWD14/03/2016 50.00 09/09/201648.6348.5848.58Work is Completed. Final bill paidCompleted
6 KPL15R4121078KoppalInfrastructureWater SupplySCP Water Purification plant at Hitnal - Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.52CompletedCompleted
7 KPL15R4121080KoppalInfrastructureWater SupplySCP Water Purification plant at Kawluru - Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.51CompletedCompleted
8 KPL15R4121082KoppalInfrastructureWater SupplySCP Water Purification plant at Ajlapur- Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.51CompletedCompleted
9 KPL15R4123002KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ 1ರ ಮೆಹೆಬೂಬನಗರದ 5&6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 18.66 19/09/201618.6618.6618.66ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
10 KPL15R4123003KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ. 3ರ ಹಮಾಲರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಭೋವಿ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಪಾನ್ಶಾಪ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಅಜ್ಮದ್ಖಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಖಾನಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ವೆರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 40.77 19/09/201640.7740.7740.77ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
11 KPL15R4123004KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.4ರಲ್ಲಿ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 5.95 19/09/20165.955.955.95ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
12 KPL15R4123005KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ. 6ರಲ್ಲಿ ಹಡಪದ ಇವರ ಓಣಿಯಿಂದ ಹಿಜರತ್ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಟನ್ ಪಾಷಾ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 15.20 19/09/201615.2015.2015.20ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
13 KPL15R4123006KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ. 7ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪತ್ರಿ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 23.90 19/09/201623.9023.9023.90ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
14 KPL15R4123008KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ. 14ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಶಾಲಿನಿ ಟೀಚರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನೀರಲಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜವಾಹರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 14.68 19/09/201614.6814.6814.68ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
15 KPL15R4123009KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ. 15ರಲ್ಲಿ ಸಾಲಾರಜಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ವಯಾ ಮಟನ್ ಮಾಕರ್ೇಟ್ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜವಾಹರ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬೋರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 13.15 19/09/201613.1513.1513.15ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
16 KPL15R4123010KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.16ರಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋಳಪ್ಪ ಹಂಚಿನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನವೋದಯ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಕನಕಗಿರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 15.25 19/09/201615.2515.2515.25ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
17 KPL15R4123011KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.17ರಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ವಯಾ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಮಜೀದ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮದರ್ನಲಿ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 15.00 19/09/201615.0015.0015.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
18 KPL15R4123012KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ. 22ರಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್.63ಯಿಂದ ಜಹಗೀರದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 8.70 19/09/20168.708.708.70ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
19 KPL15R4123013KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.26ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ್ಯಾನಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರತ್ನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾನಬಾಳ ಕಂಪೌಂಡ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 15.41 19/09/201615.4115.4115.41ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
20 KPL15R4123014KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.27ರ ಬಿ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾತರಕಿ ಬಸಮ್ಮ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ದೀಪಚಂದ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಮಹಲ್ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 15.15 19/09/201615.1515.1515.15ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
21 KPL15R4123015KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.28ರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಕನಕಗಿರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜು ಕಿತ್ತೂರು ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಸಜ್ಜನ್ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರೆವಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಕೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರೆವಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 15.93 19/09/201615.9315.9315.93ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
22 KPL15R4123016KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.29ರಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್.63ಯಿಂದ ಹಾಲವತರ್ಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಯಾ ಬಸವರಾಜ ವಡಗೇರಿ ಇವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಕೆ.ಮಠ ಹಾಗೂ ಅಭಯ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಗ್ರಿಡ್ ಹತ್ತಿರ)KRIDL19/09/2016 17.50 19/09/201617.5017.5017.50ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
23 KPL15R4123017KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.29ರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಮೂತರ್ಿ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಕಾರಪುಡಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲವಾಡ ಮಿಲ್ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 18.90 19/09/201618.9018.9018.90ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ Completed
24 KPL15R4123018KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ 29 ರಲ್ಲಿ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುದಗಲ್ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗವಿಶ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.KRIDL19/09/2016 15.60 19/09/201615.6015.6015.60ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
25 KPL15R4123019KoppalInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಾರ್ಡ ನಂ.31ರಲ್ಲಿ ಅರಳಿಮಠ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಯ್ಯ ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಡಿ ಸರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKRIDL19/09/2016 15.75 19/09/201615.7515.7515.75ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted
26 KPL15R4123062KoppalInfrastructureWater SupplyGENERALWater Purification plant at Kerehalli - Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.51CompletedCompleted
27 KPL15R4123064KoppalInfrastructureWater SupplyGENERALWater Purification plant at Chukankal- Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.51CompletedCompleted
28 KPL15R4123066KoppalInfrastructureWater SupplyGENERALWater Purification plant at Mundargi- Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.51CompletedCompleted
29 KPL15R4123068KoppalInfrastructureWater SupplyGENERALWater Purification plant at Hosa Kankapur- Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.51CompletedCompleted
30 KPL15R4123070KoppalInfrastructureWater SupplyGENERALWater Purification plant at Gabburu - Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.51CompletedCompleted
31 KPL15R4123072KoppalInfrastructureWater SupplyGENERALWater Purification plant at Guladahalli - Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.51CompletedCompleted
32 KPL15R4123074KoppalInfrastructureWater SupplyGENERALWater Purification plant at Belagatti - Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.51CompletedCompleted
33 KPL15R4123076KoppalInfrastructureWater SupplyGENERALWater Purification plant at Mahmadnagar - Concrete Platform/ Bore well & Electrification Pipeline, installation, Disposal of waste water.RWS26/05/2016 2.47 15/11/20162.472.471.51CompletedCompleted
      TOTAL  467.61 460.37459.99449.44