LIST OF Under Progress MICRO WORKS

Taluka

Sub Type

Sub Sector

Category

Agency


Sl.NoWorkcodeTalukaSub TypeSectorCategoryWork NameAgencyPlan Approval DateAllocationWork Order AmountExpenditureWork Stage
1 BDR171113179AuradInstitutionalSchoolGENERALಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಧಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾತಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED21/02/2018 10.00 8.490.00Basement Level
2 BDR171122092AuradInfrastructureRoads & BridgesTSP ಔರಾದ ತಾ|| ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY22/01/2018 50.00 43.860.00under progress
3 BDR171423181AuradInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕು ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ PWD ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರ್ಸತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED21/02/2018 10.00 8.050.00Work Started
4 BDR171423182AuradInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ ತಾಲೂಕು ಬಂಡಾರಕುಮಠಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕುರುಬರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜನಿಂದ ದೋಪರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜವರೆಗೆ 350 ಮೀಟರ್ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED21/02/2018 25.00 20.430.00Work Started
5 BDR171423183AuradInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕು ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕPRED21/02/2018 25.00 20.100.00Work Started
6 BDR171423185AuradInfrastructureRoads & BridgesGENERALಚೊಂಡಿ ಮುಖೇಡದಿಂದ ಚೊಂಡಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ಸುಧಾರಣೆ.PRED05/09/2018 10.00 8.370.00Work Started
7 BDR172123083BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಾಯ ರುದನೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಧನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY03/11/2017 450.00 414.440.00work under progress
8 BDR172123094BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿ ಅನ್ವಯ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED03/11/2017 50.00 47.1713.37Under Progress
9 BDR172123097BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾತಂಬ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದು.PWD17/11/2017 100.00 97.160.00 c c pavement Under progress
10 BDR172123300BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಗಾಂವ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಳವಾಯಿ ಊರಿಂದ ಹಲಸಿ ತೋಗಾಂವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 8.00 6.230.00Work Started
11 BDR172123301BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಗಾಂವ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಳವಾಯಿ ಊರಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಅತ್ತರಗ ಗಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.70 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.40 2.650.00Work Started
12 BDR172123302BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀರಿ(ಕೆ) ಊರಿಂದ ನಾಗರಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.00 2.340.00Work Started
13 BDR172123303BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀರಿ(ಕೆ) ಊರಿಂದ ಹುಪಳಾ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.25ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 4.50 3.510.00Work Started
14 BDR172123304BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬೆ ಸಂಗ್ವಿ ಊರಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)PRED27/01/2018 1.50 1.180.00Work Started
15 BDR172123305BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಳೂರ ಊರಿಂದ ಮೈಲಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.75 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 2.63 2.050.00Work Started
16 BDR172123306BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಳೂರ ಊರಿಂದ ಖಾಸೆಂಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.00 2.340.00Work Started
17 BDR172123307BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಪಳಾ ಊರಿಂದ ತೇಗಂಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.75 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.50 2.730.00Work Started
18 BDR172123308BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಪಳಾ ಊರಿಂದ ಬೀರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6.00 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.75 2.920.00Work Started
19 BDR173113187HumnabadInstitutionalOthersGENERALಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂ.ವೈ. ಘೋರ್ಪಡೆ “ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್” ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL24/02/2018 60.38 60.385.00Basement Work Under Progress
20 BDR173113188HumnabadInstitutionalOthersGENERALಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂ.ವೈ. ಘೋರ್ಪಡೆ “ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್” ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL24/02/2018 60.38 60.381.00ಬುನಾದಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21 BDR173123040HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGENERALWidening of roads and development of Junctions @ Dubulgundi village Humnabad Tq.PWD07/07/2017 30.00 29.130.00B M under progress
22 BDR173123048BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALConstruction of connectivity road at Bandenawaz Wadi in Basavakalyan TalukaPRED29/08/2017 30.00 25.9014.97C.C. Drain Completed & BT Under progress
23 BDR173123124HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹುಮನಾಬಾದ ತಾ|| ವಿಠಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL03/02/2018 50.00 50.0025.00ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಚರಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24 BDR174111122BidarInstitutionalHostelSCP Engineering College at Bidar - Construction of Hostel Building (SC) for Govt. Engineering College at Bidar Tq; Dist.PWD29/01/2018 499.95 499.950.00foundation work under progress
25 BDR174113020BidarInstitutionalHealthGENERALMRI Scanner machine to Bidar Medical CollegeDirector Medical Education07/07/2017 300.00 0.00300.00UNDER PROGRESS
26 BDR174113022BidarInstitutionalSportsGENERALDistrict Stadium at BidarKSPH & IDCL28/09/2017 500.00 387.79186.647 step gallery at north & south side seating steps completed and approach step work under progress. 5 step gallery at north & south side seating steps concrete completed and approach step work under progress. Compound wall chain link fencing fixing work under progress.
27 BDR174123044BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALImprovement of 7.36 Km road via Aurad (S) Thanda to Kasimpur (C) via Kadwad Thanda & Bagdal Thanda of Bidar Tq.PMGSY28/09/2017 500.00 462.240.00Gr-II Under Progress
28 BDR174123101HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿPRED29/08/2017 50.00 43.6312.31Under Progress
29 BDR174123102HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿPRED29/08/2017 50.00 46.1529.09Road work Completed & Drain work under Progress
30 BDR174123128BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಗದಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)PRED27/01/2018 1.50 0.910.00Work Started
31 BDR174123129BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಗದಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಹೋಚಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)PRED27/01/2018 1.50 0.910.00Work Started
32 BDR174123130BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಗದಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 9 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.)PRED27/01/2018 3.75 2.260.00Work Started
33 BDR174123131BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಗದಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಖಾಸೆಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 9 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)PRED27/01/2018 3.00 1.810.00Work Started
34 BDR174123132BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಮನ್ನಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)PRED27/01/2018 3.00 1.810.00Work Started
35 BDR174123133BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಮನ್ನಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.)PRED27/01/2018 4.50 2.720.00Work Started
36 BDR174123134BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಕಮಠಾಣಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಬಕ್ಕಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.)PRED27/01/2018 5.25 3.170.00Work Started
37 BDR174123135BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಕಮಠಾಣಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಕಂಗನಕೋಟ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.)PRED27/01/2018 2.25 1.360.00Work Started
38 BDR174123136BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಕಮಠಾಣಾ ಹೋಬಳಿಯ ಅಣದೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಬಕ್ಕಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)PRED27/01/2018 3.00 1.810.00Work Started
39 BDR174123137BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಕಮಠಾಣಾ ಹೋಬಳಿಯ ಅಣದೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಮಳಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಗಲ 6 ಮೀ, ಉದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)PRED27/01/2018 3.00 1.810.00Work Started
40 BDR174123322BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಠಾಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಣದೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಪಲಾಪೂರ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.00 1.810.00Work Started
41 BDR174123323BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚೆಟ್ನಳ್ಳಿ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 4.50 2.720.00Work Started
42 BDR174123324BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗನಕೇರಾ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10 ಮೀ. ಉದ್ದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 8.00 4.830.00Work Started
43 BDR174123325BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೆಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾತೋಳಿ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.75 2.260.00Work Started
44 BDR174123326BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೆಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಂದೋಲ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.15 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.23 1.960.00Work Started
45 BDR174123327BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೆಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರಿದಾಬಾದ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 1.50 0.910.00Work Started
46 BDR174123328BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಿದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಾಸೆಂಪೂರ(ಪಿ) ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.00 1.820.00Work Started
47 BDR174123329BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಿದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಾಸೆಂಪೂರ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 2.25 1.370.00Work Started
48 BDR174123330BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಠಾಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಮಶೇರನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಠಾಣ ದಿಂದ ಸಿರ್ಸಿ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 1.88 1.140.00Work Started
49 BDR174123331BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಠಾಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಮಶೇರನಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೀದರ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 4.50 2.730.00Work Started
50 BDR174123332BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಗದಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರಕುಂದಾ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 9 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.25 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.38 2.050.00Work Started
51 BDR174123333BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಗದಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಾಸೆಂಪೂರ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 9 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.25 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.38 2.050.00Work Started
52 BDR174123334BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಚೂನಳ್ಳಿ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 9.00 5.460.00Work Started
53 BDR174423125BidarInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.PWD03/02/2018 200.00 198.56133.39B M completed SDBC to be done
54 BDR175121126BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCP ಅಟ್ಟೂರು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED05/02/2018 50.00 43.650.00Work Started
55 BDR175122127BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSP ಯದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED05/02/2018 50.00 40.740.00Work Started
56 BDR175123084BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY03/11/2017 150.57 180.710.00under progress
57 BDR175123085BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕುಳದಿಂದ ಹುಲಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯಾ ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಚಿಟ್ಟಾ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ..6.04) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PMGSY11/01/2018 125.00 116.580.00CD works Completed. Gr-II Under Progress
58 BDR175123089BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಠಾಳ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಚಂಡಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಚ್-9 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY03/11/2017 154.26 185.360.00under progress
59 BDR175123344BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALಮಿರ್ಖಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಿರ್ಖಲ ಸ.ನಂ.161 ರಿಂದ ಮಾಚನಾಳ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 1.88 35.470.00Work Started
60 BDR175123345BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALಧನ್ನೂರು (ಕೆ) ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿರಾಯನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಡಿರಾಯನಪಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.74ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10 ಮೀ. ಉದ್ದ 0.70 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 1.40 1.100.00Work Started
61 BDR175123346BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.76 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 2.64 2.080.00Work Started
62 BDR175123347BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೋಗಲೂರ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.86 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 2.79 2.190.00Work Started
63 BDR175123348BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ474 ದಿಂದ ಕಾದೆಪೂರ ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.10 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.15 2.480.00Work Started
64 BDR175123349BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.36 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.54 2.780.00Work Started
65 BDR175123350BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALರಾಜೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೋಳ ದಿಂದ ಘಾಟಬೋರಾಳ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.82 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 5.64 4.440.00Work Started
66 BDR175123351BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALರಾಜೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.180 ರಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.88 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.76 2.960.00Work Started
67 BDR175123352BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALರಾಜೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 264 ರಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ವಾಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 3.27 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 4.91 3.860.00Work Started
68 BDR175123353BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಸ.ನಂ.188 ದಿಂದ ದುಬಲಗುಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ.ಉದ್ದ 2.03 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.05 2.400.00Work Started
69 BDR175123354BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಸ.ನಂ.6 ರಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.06 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 1.59 1.250.00Work Started
70 BDR175123355BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 424 ರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಪೂರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.21 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.32 2.600.00Work Started
71 BDR175123356BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 602 ರಿಂದ ಘೋಗ್ಗಾ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 10 ಮೀ. ಉದ್ದ 1.61 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 3.22 2.530.00Work Started
72 BDR175123357BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGENERALರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 188 ರಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 6 ಮೀ. ಉದ್ದ 2.81 ಕಿ.ಮೀ)PRED22/06/2018 4.22 3.320.00Work Started
      TOTAL  3751.053244.31720.77