LIST OF Not Started MICRO WORKS

Taluka

Sub Type

Sub Sector

Category

Agency


Sl.NoWorkcodeTalukaSub TypeSectorCategoryWork NameAgencyPlan Approval DateAllocationWork Order AmountExpenditureWork Stage
1 BLY166122126HadagaliInfrastructureRoads & BridgesTSP ಕಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00 0.000.00Tender process is under progress.
2 BLY172113018BellaryInstitutionalEducationGENERALConst of Govt Girls PU college at Bellary townPWD-B23/02/2018 182.00 0.001.20Financial bids submitted to SE, PWD, Ballari for approval on 01-12-2018 through eproc
3 BLY172113023BellaryInstitutionalEducationGENERALProviding Water Supply to Vijaynagar Sri Krishnadevaray University, Bellary.KUWSDB03/03/2018 484.00 0.000.00Not Started
4 BLY172113295BellaryInstitutionalEducationGENERALಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ “ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ” ನೀಡುವ ಕುರಿತು.DIET03/03/2018 3.60 0.000.00 
5 BLY172113299BellaryInstitutionalEducationGENERALಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರಜೆಗಳಾದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನೆವರಿ-2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ – 2018 ರವರೆಗಿನ (3) ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.DDPI22/01/2018 7.68 0.000.00 
6 BLY172423110BellaryInfrastructureOthersTSPಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸುವುದು.KSTePS Bangalore29/11/2018 100.00 0.000.00 
7 BLY173212289HospetInstitutionalSchoolTSP ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.RWS30/10/2018 5.00 0.000.00Tender stage
8 BLY173212300HospetInstitutionalSchoolTSP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪೂರ ಮೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.RWS30/10/2018 4.00 0.000.00Tender stage
9 BLY173212301HospetInstitutionalSchoolTSP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.RWS30/10/2018 2.50 0.000.00Tender stage
10 BLY173212302HospetInstitutionalSchoolTSP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.RWS30/10/2018 4.00 0.000.00Tender stage
11 BLY173212303HospetInstitutionalSchoolTSP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.RWS30/10/2018 4.50 0.000.00Tender stage
12 BLY173213282HospetInstitutionalSchoolGENERALಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರಾಮಸಾಗರ, ತಾ| ಹೋಸಪೇಟ ಜಿ|| ಬಳ್ಳಾರಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.RWS04/07/2018 5.00 0.000.00Tender stage
13 BLY173213283HospetInstitutionalSchoolGENERALಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾರಿಗನೂರು, ತಾ|| ಹೋಸಪೇಟ ಜಿ|| ಬಳ್ಳಾರಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.RWS04/07/2018 5.00 0.000.00Tender stage
14 BLY173213284HospetInstitutionalCollegeGENERALಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಹೋಸಪೇಟ ತಾ|| ಹೋಸಪೇಟ, ಜಿ|| ಬಳ್ಳಾರಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟನ ಅಳವಡಿಸುವುದು.RWS04/07/2018 5.00 0.000.00Tender stage
15 BLY173213285HospetInstitutionalCollegeGENERALಶ್ಯಾಮಿಯಚಾಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಕಂಪ್ಲಿ ತಾ|| ಹೋಸಪೇಟ ಜಿ|| ಬಳ್ಳಾರಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.RWS04/07/2018 5.00 0.000.00Tender stage
16 BLY173213286HospetInstitutionalCollegeGENERALಹೊಸಪೇಟ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಎಸ್.ಜಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.RWS30/10/2018 5.00 0.000.00Tender stage
17 BLY173223294HospetInfrastructureRoads & BridgesGENERALಶಿವಾನಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 15 ನೇ ವಾರ್ಡ, ಅವರಾವತಿ, ಹೊಸಪೇಟ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150 ಮೀಟರ್)PRED-B04/07/2018 15.00 0.000.00L O A Issued
18 BLY174121003SandoorInfrastructureRoads & BridgesSCP ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಡೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಾಳ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.PRED-B  75.00 0.000.00Tender invited
19 BLY174122004SandoorInfrastructureRoads & BridgesTSP ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಡಿಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ 73 ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.PRED-B  75.00 0.000.00Tender invited
20 BLY174122027SandoorInfrastructureRoads & BridgesTSP ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಡಿಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರದುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.PRED-B22/09/2017 75.00 0.000.00Tender invited
21 BLY174123005SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಡಿಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯಾಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.PRED-B  75.00 0.000.00Tender invited
22 BLY174123268SandoorInfrastructureRoads & BridgesGENERALನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಣಕಾರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಗೌಡ್ರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PRED-B17/02/2018 3.00 0.000.00 
23 BLY174212287SandoorInstitutionalSchoolTSP ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮಗಟ್ಟಿ ತಾ|| ಸಂಡೂರು ಜಿ|| ಬಳ್ಳಾರಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.RWS04/07/2018 5.00 0.000.00Tender stage
24 BLY175123045KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00 0.000.00Tender process is under progress.
25 BLY175123106KudligiInfrastructureRoads & BridgesGENERALಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರಬ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PRED-H29/10/2018 75.00 0.000.00 
26 BLY176113037HadagaliInstitutionalCollegeGENERALಉತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.PWD-H23/08/2017 140.00 0.000.00Not Started
27 BLY176122174HadagaliInfrastructureRoads & BridgesTSP ಹುಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00 0.000.00Tender process is under progress.
28 BLY176123038HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00 0.000.00Tender process is under progress.
29 BLY176123040HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALತಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00 0.000.00Tender process is under progress.
30 BLY176123048HadagaliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಮೈಲಾರದಿಂದ ಕುರುವತ್ತಿ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY-B19/10/2017 150.00 0.000.00Tender invited
31 BLY176212290HadagaliInstitutionalCollegeTSP ಶ್ರೀಮತಿ ಸೊ.ಕಾ.ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ, ತಾ|| ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ, ಜಿ|| ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣPWD-H04/07/2018 15.00 0.000.00 
32 BLY176413080HadagaliInstitutionalCollegeGENERALಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD-H28/08/2017 15.00 0.000.00TENDER CALLED
33 BLY177123042H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALರಾರಾಳು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00 0.000.00Tender process is under progress.
34 BLY177123043H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00 0.000.00Tender process is under progress.
35 BLY177123044H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED-H19/10/2017 75.00 0.000.00Tender process is under progress.
36 BLY177123054H.B.HalliInfrastructureRoads & BridgesGENERALಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಡೆನಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಹನುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.PMGSY-B28/11/2018 53.00 0.000.00Tender invited
37 BLY177413079H.B.HalliInstitutionalCollegeGENERALಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಟ್ಟೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.PWD-H28/08/2017 6.00 0.000.00Not Started
      TOTAL  2199.280.001.20